• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Пенсійний фонд України  | Постанова, Заява, Форма, Порядок від 26.01.2024 № 4-1
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова, Заява, Форма, Порядок
 • Дата: 26.01.2024
 • Номер: 4-1
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова, Заява, Форма, Порядок
 • Дата: 26.01.2024
 • Номер: 4-1
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
потерпілому - з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випадку або з дати встановлення професійного захворювання;
особам, які мають право на страхові виплати у зв'язку із смертю годувальника, - з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.
2. Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а в разі смерті потерпілого - у місячний строк з дня його смерті особам, які мають на це право.
3. Страхові виплати здійснюються виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача страхової виплати в межах України незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) одержувача страхової виплати.
4. Виплата щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома та/або щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому, проводиться відповідно до Порядку № 438 щомісяця у грошовій формі разом із виплатою призначеної йому страхової виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у спосіб, обраний потерпілим для виплати такої страхової виплати.
Виплата компенсації юридичним особам, фізичним особам - підприємцям, які є надавачами соціальних послуг, фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі здійснюється відповідно до Порядку № 438.
5. Страхові виплати здійснюється через поточні рахунки в банках або уповноваженими організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги, відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 662), і Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279.
6. Нарахована сума страхової виплати включається в документи для виплати не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахування, продовження чи поновлення її виплати. Розподіл та спрямування коштів на фінансування виплат здійснюється Пенсійним фондом України.
7. Страхові виплати призначені, але своєчасно не одержані потерпілим або особою, яка має на це право, здійснюються за весь минулий час, але не більше як за три роки з дня звернення за їх одержанням.
Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхових виплат, з вини органу, що призначає страхову виплату, своєчасно не призначено або не виплачено суму страхової виплати, ця сума виплачується без обмеження протягом будь-якого строку та підлягає коригуванню у зв'язку з підвищенням цін на споживчі товари та послуги у порядку, встановленому статтею 34 Закону України "Про оплату праці".
8. У разі неодержання щомісячної страхової виплати протягом шести місяців підряд її виплата продовжується після з'ясування причин неодержання за заявою одержувача за формою відповідно до додатка 5 до цього Порядку.
9. Потерпілим, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах для ветеранів війни та праці (далі - установа), щомісячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених установ. При цьому виплата потерпілим різниці між сумою страхової виплати та вартістю утримання в установі, але не менше ніж 25 відсотків призначеної суми страхової виплати (втраченої заробітної плати), здійснюється відповідно до пункту 3 цього розділу.
У разі зарахування до установи потерпілого, якому призначено щомісячну суму страхової виплати втраченого заробітку, адміністрація такої установи надсилає у триденний строк після взяття особи на державне утримання органам, що призначають страхові виплати, за місцем перебування особи на обліку та за місцезнаходженням установи:
повідомлення, в якому зазначає дату зарахування особи до установи, реквізити для перерахування коштів установі;
довідку про вартість утримання особи в установі.
Орган, що призначає страхові виплати, за місцезнаходженням установи бере на облік справу про страхові виплати та здійснює перерахування коштів установі з 01 числа місяця, наступного за датою надходження повідомлення. Якщо після зарахування особи до установи нарахування суми страхової виплати не проводилося (проводилось не за всі місяці), перерахування коштів починається з дати зарахування особи до установи, але не раніше 01 числа місяця, що настає за місяцем, в якому було здійснено нарахування. Одночасно з перерахуванням коштів до установи надсилаються списки осіб, щодо яких здійснено перерахування.
10. Адміністрація установи у разі перебування особи на канікулах, на лікуванні, у разі тимчасового переміщення (евакуації) особи під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях - надсилає у триденний строк з дати вибуття особи копію відповідного наказу (витягу з наказу) установи із зазначенням такої дати та дати повернення особи до установи органу, що призначає страхову виплату, за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про припинення перерахування частини страхової виплати установі за весь період відсутності особи (з дати вибуття до дати повернення включно) з подальшою її виплатою особі в призначеному розмірі.
У разі неможливості визначити дату повернення особи до установи в копії відповідного наказу (витягу з наказу) установи зазначається лише дата її вибуття. Виплата потерпілому в призначеному розмірі здійснюється після повернення особи до установи (іншої установи) або звернення особи.
У разі самовільного вибуття особи з установи адміністрація надсилає у триденний строк з дати вибуття особи копію відповідного наказу (витягу з наказу) установи із зазначенням такої дати органу, що призначає страхову виплату, за місцезнаходженням установи, який припиняє перерахування частини страхової виплати установі з наступного дня після вибуття. При цьому установа повертає раніше перераховані кошти за період відсутності особи в установі органу, що призначає страхову виплату, з метою їх виплати в установленому порядку.
11. У разі смерті особи адміністрація установи надсилає повідомлення про смерть органу, що призначає страхову виплату, за місцезнаходженням установи та повертає частину страхової виплати починаючи з дня, що настає за днем смерті особи.
12. У разі зміни вартості утримання особи в установі адміністрація установи до 05 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася така зміна, подає органу, що призначає страхову виплату, за місцезнаходженням установи довідку про вартість утримання особи в установі, на підставі якої проводиться перерахунок страхової виплати потерпілому та частини страхової виплати, що перераховується на рахунок установи. При цьому кошти перераховуються установі органом, що призначає страхову виплату, з 01 числа наступного місяця після надходження зазначеної довідки.
13. Якщо на утриманні потерпілого, який проживає в установі, є непрацездатні члени сім'ї, зазначені в частині другій статті 35 Закону, сума страхової виплати сплачується в такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні, - чверть, на двох - третина, на трьох і більше - половина суми страхової виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після вирахування вартості утримання в цій установі, але не менше 25 відсотків, виплачується потерпілому.
Форма заяви про виплату частини страхової виплати непрацездатним особам, які перебували на утриманні, наведена у додатку 5 цього Порядку.
14. Якщо щомісячна страхова виплата у разі смерті потерпілого призначена особам, які перебувають в дитячому будинку, інтернатному закладі, то страхова виплата перераховується на рахунок особи в банку.
15. Виплата потерпілим, засудженим до позбавлення волі, призначених страхових виплат здійснюється на рахунок установи за місцем відбування покарання і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати у встановленому порядку.
Якщо в одержувача, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, є непрацездатні особи, які перебувають на його утриманні, частина страхової виплати виплачується в такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні, - чверть, на двох - третина, на трьох і більше - половина суми страхової виплати.
Форма заяви про виплату частини страхової виплати непрацездатним особам, які перебувають на утриманні, наведена у додатку 5 цього Порядку.
16. Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка має на це право, можуть бути утримані органом, що призначає страхову виплату, якщо рішення про їх виплату прийнято на підставі підроблених документів або якщо у документах подано завідомо неправдиві відомості, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових виплат.
Повернення зайво виплачених сум проводиться на підставі рішення органу, що призначає страхову виплату.
При кожній виплаті щомісячної страхової суми загальний розмір відрахування не може перевищувати двадцяти відсотків призначеного розміру страхової виплати потерпілому або особі, яка має на це право. Відсоток відрахування надміру отриманих страхових виплат може бути збільшений за згодою одержувача страхових виплат.
17. Відрахування із сум страхових виплат провадяться в установленому законом порядку на підставі постанови виконавців, судових рішень, виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Із страхової виплати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення в повному обсязі заборгованості:
у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю особи, у зв'язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків;
за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків.
Відсоток відрахування може бути збільшений за згодою одержувача страхових виплат.
18. Страхові виплати припиняються у випадках, передбачених статтею 40 Закону, у разі:
якщо потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання / залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному утриманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого утримання, надається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;
якщо з'ясувалося, що страхові виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові виплати, отримані застрахованим, стягується в судовому порядку;
якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми;
якщо потерпілий ухиляється від реабілітації у сфері охорони здоров'я чи професійної реабілітації або не виконує правил, пов'язаних з установленням чи переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений для нього режим, що перешкоджає одужанню.
у разі смерті одержувача страхових виплат;
у разі добровільної відмови від страхової виплати потерпілим або особами, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого;
в інших випадках, передбачених законом.
Якщо на утриманні такого потерпілого перебувають члени сім'ї, які проживають на території України, виплати у випадках, передбачених пунктами 1 і 5 частини першої статті 40 Закону, не припиняється, а лише зменшується на суму, що не перевищує 25 відсотків усієї суми виплат.
19. До заяви про припинення страхової виплати у зв'язку з виїздом за кордон (додаток 5 до цього Порядку) подається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, в якому проставлено штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, скріплений печаткою територіального органу Державної міграційної служби України, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства, витяг з реєстру територіальної громади з інформацією про зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) особи у зв'язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання / залишення на постійне проживання за кордоном.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачено здійснення потерпілому або особам, які мають право на страхові виплати, що виїхали за кордон на постійне проживання / залишення на постійне проживання за кордоном, страхових виплат, суми, визначені на ці цілі, переказуються органом, що призначає страхову виплату, у Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 998 (далі - Порядок № 998), якщо міжнародним договором України не встановлено інші правила здійснення страхових виплат.
У разі неподання потерпілим щороку в грудні документів, передбачених пунктом 6 Порядку № 998, якими засвідчується факт перебування потерпілого в живих, страхові виплати з 01 січня наступного року припиняються до надходження таких документів. Після надходження таких документів страхові виплати здійснюються з часу припинення.
20. Недоотримані у зв'язку зі смертю одержувача щомісячні страхові виплати виплачуються по день смерті одержувача включно.
Належні суми страхових виплат, що з вини органу, який призначає страхову виплату, не були своєчасно виплачені особам, які мають на них право, у разі смерті таких осіб виплачуються членам їхніх сімей, а в разі їх відсутності включаються до складу спадщини. Форма заяви про недоотриману страхову виплату наведена у додатку 5 до цього Порядку.
Для виплати недоотриманої страхової виплати у зв'язку зі смертю одержувача до органу, що призначає страхову виплату, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим одержувача, документ, що посвідчує особу заявника.
Для виплати недоотриманої страхової виплати, яка ввійшла до складу спадщини, у зв'язку з незверненням осіб, які мають на неї право, за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає страхову виплату, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.
21. Страхові виплати внутрішньо переміщеним особам здійснюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", постанов Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 531 "Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".
 

Заступник директора Департаменту
пенсійного забезпечення, страхових
виплат, соціальних послуг,
житлових субсидій та пільг

Любов БРИЧОК
 
Додатки
до Порядку призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності