• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Національний банк України  | Постанова, Свідоцтво, Зразок, Форма типового документа, Положення від 04.02.2014 № 43 | Документ не діє
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
04.02.2014 № 43
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 137 від 04.07.2022 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2014 р.
за № 348/25125
Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 480 від 24.07.2015 № 80 від 17.08.2017 № 139 від 21.12.2017 № 92 від 01.07.2020 )
Відповідно до пунктів 6, 28 статті 7, статті 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 10 і 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та з метою визначення порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем розрахунків, учасників/членів платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Положення), що додається.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 80 від 17.08.2017 )( Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
4. Платіжним організаціям платіжних систем, створених резидентами, які узгодили з Національним банком України правила платіжної системи, та платіжним організаціям платіжних систем, створених нерезидентами, учасники/ члени яких зареєстрували в Національному банку України договори про участь або про членство в міжнародних платіжних системах, подати на запит Національного банку України, надісланий протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою, документи для внесення відомостей щодо них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) до 01 січня 2015 року.
5. Операторам послуг платіжної інфраструктури, які здійснюють діяльність в Україні, подати до Національного банку України документи згідно з Положенням для внесення відомостей щодо них до Реєстру до 01 січня 2015 року.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 25 вересня 2007 року № 348 "Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2007 року за № 1173/14440;
пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 05 червня 2008 року № 165 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань узгодження Національним банком України правил внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за № 600/15291;
постанову Правління Національного банку України від 05 січня 2010 року № 6 "Про затвердження Змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30 січня 2010 року за № 111/17406.
7. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
8. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

І.В. Соркін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.02.2014 № 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2014 р.
за № 348/25125
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
( У тексті Положення та додатках до нього слова та цифри "клопотання", "семи календарних", "15 календарних", "60 календарних", "або фінансуванню тероризму" та "Офіційне інтернет-представництво" у всіх відмінках замінено відповідно словами та цифрами "заява", "п'ять робочих", "10 робочих", "60 робочих", "фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та "офіційне Інтернет-представництво" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )( У тексті Положення слова "державного правоохоронного органу спеціального призначення" замінено словами "державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями" згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 9, 10 та 12 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає порядок реєстрації Національним банком внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи), учасників/членів платіжних систем (далі - учасники платіжних систем) та операторів послуг платіжної інфраструктури.
2. Вимоги цього Положення щодо реєстрації учасників - резидентів платіжних систем, платіжними організаціями яких є як резиденти, так і нерезиденти, поширюються на операторів поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк, а також у частині реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури - на платіжні організації платіжних систем / учасників платіжних систем, які виконують функції операторів послуг платіжної інфраструктури виключно для цієї платіжної системи / цього учасника платіжної системи.
( Пункт 2 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 139 від 21.12.2017, № 92 від 01.07.2020 )
3. Національний банк здійснює реєстрацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр).
Національний банк здійснює реєстрацію платіжної організації платіжної системи шляхом унесення відомостей щодо відповідної платіжної системи до Реєстру.
Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком.
4. Національний банк здійснює внесення до Реєстру відомостей щодо:
платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після узгодження правил цієї платіжної системи;
міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, у тому числі міжнародної системи інтернет-розрахунків, що відповідає вимогам цього Положення, після узгодження умов і порядку діяльності цієї платіжної системи в Україні;
( Абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 480 від 24.07.2015 )
внутрішньобанківської платіжної системи після отримання повідомлення банку про початок діяльності цієї системи;
учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, після отримання повідомлення платіжної організації про укладений із цим учасником договір;
учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, після реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі;
оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності.
5. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою.
Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
( Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
6. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право подавати до Національного банку:
1) електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
2) документи на паперових носіях разом з їх копіями в електронному вигляді.
( Розділ I доповнено новим пунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
7. Документи на паперових носіях мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та не містити виправлень або неточностей.
( Розділ I доповнено новим пунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
8. Копії документів в електронному вигляді подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] чи надсилаються засобами системи електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи, оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку) та мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 9 розділу I цього Положення.
( Розділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
9. Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
формат готового файла - pdf;
сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
( Пункт розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
( Пункт розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
( Абзац восьмий пункту 9 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
10. Національний банк має право вимагати від платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури надання додаткових документів, інформації або пояснень з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення.
Національний банк має право запитувати та отримувати документи, інформацію, пояснення, електронні документи з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або копії документів в електронному вигляді, потрібні для прийняття рішення згідно із цим Положенням, шляхом листування засобами корпоративної електронної пошти (e-mail) Національного банку.
( Пункт 10 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
11. Національний банк має право призупинити розгляд документів, що подаються відповідно до вимог цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури про призупинення розгляду документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
12. Національний банк має право продовжити строк розгляду документів, визначений цим Положенням, за обґрунтованим зверненням платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури та встановити строк, на який продовжено строк розгляду. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури про продовження строку розгляду документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
13. Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до документів, поданих відповідно до вимог цього Положення, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.
Національний банк зупиняє строк розгляду документів, визначений цим Положенням, до отримання доопрацьованих відповідно до абзацу першого пункту 13 розділу I цього Положення документів та/або додаткових документів/інформації, передбачених пунктом 10 розділу I цього Положення, та поновлює його після отримання всіх доопрацьованих документів та інформації.
( Абзац другий пункту 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
14. Національний банк має право повернути на доопрацювання документи, подані відповідно до вимог цього Положення, у разі подання неповного пакета документів та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
Платіжна організація платіжної системи, учасник платіжної системи та оператор послуг платіжної інфраструктури має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений цим Положенням, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
15. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знаку для товарів та послуг (далі - торговельна марка), що відрізняються від їх офіційного найменування, повідомити про це Національний банк.
Повідомлення має містити інформацію про:
1) назву/позначення комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки;
2) дату початку використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки;
3) платіжні системи, у яких планується використовувати комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку;
4) правові підстави використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (із наданням підтвердних документів);
5) перелік послуг, які будуть надаватися під час використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки.
Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані протягом 15 робочих днів з дня внесення змін до інформації або появи нової інформації, передбаченої повідомленням, повідомити про це Національний банк.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 480 від 24.07.2015; в редакції Постанов Національного банку № 139 від 21.12.2017, № 92 від 01.07.2020 )
16. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку своєї діяльності повідомити Національний банк про використання вебсайта/вебсайтів.
Повідомлення має містити інформацію про:
1) адресу вебсайта/вебсайтів та дату початку його/їх функціонування;
2) платіжні системи, у яких планується використовувати вебсайт/вебсайти;
3) перелік послуг, які будуть надаватися під час використання вебсайта/вебсайтів.
Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури зобов'язані протягом 15 робочих днів з дня внесення змін до інформації або появи нової інформації, передбаченої повідомленням, повідомити про це Національний банк.
( Розділ I доповнено новим пунктом 16 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
17. Платіжні організації платіжних систем зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення використання в платіжній системі (у тому числі учасниками платіжної системи) послуг оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента повідомити про це Національний банк.
( Абзац перший пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
Повідомлення має містити інформацію про:
1) оператора послуг платіжної інфраструктури, який надає послуги в платіжній системі:
повне та скорочене найменування;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - код за ЄДРПОУ);
місцезнаходження;
комерційне (фірмове) найменування;
торговельну марку (за наявності);
( Абзац шостий підпункту 1 пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
адресу вебсайта;
( Абзац сьомий підпункту 1 пункту 17 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
дату початку/припинення надання послуг оператором послуг платіжної інфраструктури;
2) оператора послуг платіжної інфраструктури, який надає послуги учаснику платіжної системи;
повне та скорочене найменування;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
комерційне (фірмове) найменування;
торговельну марку (за наявності);
( Абзац шостий підпункту 2 пункту 17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
адресу вебсайта;
( Абзац сьомий підпункту 2 пункту 17 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
дату початку/припинення надання послуг оператором послуг платіжної інфраструктури, а також найменування учасника, який користується його послугами.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
18. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:
карткова платіжна система - платіжна система, у якій ініціювання переказу коштів та інші операції, передбачені відповідним договором, здійснюються із застосуванням платіжної картки;
( Абзац другий пункту розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
міжнародна система інтернет-розрахунків - міжнародна платіжна система, що забезпечує проведення платежів та розрахунків у мережі Інтернет з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем, відомості щодо яких внесено до Реєстру, та з використанням електронних грошей цієї міжнародної системи інтернет-розрахунків за умови, що введення/виведення коштів до/з такої системи здійснюється виключно з/на рахунків/рахунки в банках;
( Пункт розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 480 від 24.07.2015 )
небанківська установа - юридична особа, яка отримала згідно із законодавством України ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та в разі здійснення нею валютних операцій ліцензію на здійснення валютних операцій;
( Абзац четвертий пункту 18 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )( Абзац п'ятий пункту 18 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
уповноважена установа - юридична особа, яка відповідно до повноважень, наданих платіжною організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом, має право укладати від імені платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента договори про участь у цій системі.
Інші терміни в цьому Положенні застосовуються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та інших законах України.
II. Порядок узгодження Національним банком правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент
1. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана для узгодження правил цієї системи подати до Національного банку:
( Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
1) заявапро узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення;
2) прошиті та підписані керівником правила платіжної системи, які мають містити положення, зазначені в пункті 2 розділу II цього Положення;
( Підпункт 2 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 480 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
3) анкету, підписану керівником платіжної організації платіжної системи, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення (для платіжної організації платіжної системи, що не є банком або небанківською установою). Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.
( Підпункт 3 пункту 1 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 480 від 24.07.2015, № 139 від 21.12.2017, № 92 від 01.07.2020 )( Підпункт 4 пункту 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )( Пункт 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
2. Правила платіжної системи мають містити положення про:
1) організаційну структуру платіжної системи із зазначенням функцій кожного структурного елемента;
2) умови участі в платіжній системі, а також порядок вступу та виходу із цієї системи;
3) систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем;
заходи для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем;
порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, уключаючи порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);
4) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи - підприємці), валюти переказу (національна, іноземна), способу ініціювання та виплати переказу (готівковий/безготівковий);
5) порядок ініціювання та здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі, уключаючи:
перелік платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюється ініціювання переказу коштів, документів, що підтверджують ініціювання переказу коштів та документів, на підставі яких здійснюється виплата переказу;
опис руху інформаційних повідомлень і руху коштів із часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у платіжній системі (уключаючи схематичне зображення) та визначення моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності);
порядок проведення взаєморозрахунків;
6) порядок застосування дати валютування (у разі її використання);
7) строки проведення переказу коштів;
8) порядок відкликання розрахункових документів (у разі надання послуг із застосуванням розрахункових документів);
9) порядок проведення моніторингу з метою ідентифікації помилкових/неналежних переказів, суб'єктів цих переказів (для карткових платіжних систем);
10) вимогу до учасників платіжної системи повідомляти один одного про помилкові/неналежні перекази, суб'єктів цих переказів;
11) систему захисту інформації, що висвітлює:
схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;
технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання/виплати переказів (уключаючи порядок вступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування);
технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів коштів (уключаючи порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів шифрування);
систему захисту інформації на всіх етапах функціонування платіжної системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника цих засобів, систему керування ключами;
процедуру автентифікації користувачів у платіжній системі;
порядок захисту електронних документів щодо переказу коштів під час їх зберігання в платіжній системі.
Якщо правила платіжної системи містять відомості, що належать до інформації з обмеженим доступом, то такі відомості мають викладатися в окремому документі з відповідним грифом обмеження доступу;
12) порядок проведення реконсиляції;
13) порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами, пов'язаних із функціонуванням платіжної системи.
( Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 480 від 24.07.2015 № 139 від 21.12.2017, в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
3. Національний банк зобов’язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, розглянути ці документи.
( Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
4. Національний банк у разі прийняття рішення про узгодження правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу II цього Положення, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення, та внести відомості щодо платіжної системи до Реєстру.
( Абзац перший пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 139 від 21.12.2017, № 92 від 01.07.2020 )
Свідоцтво про узгодження правил платіжної системи видається платіжній організації платіжної системи після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку, які визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.
Національний банк зобов’язаний у строк, передбачений пунктом 3 розділу II цього Положення, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи про внесення відомостей щодо платіжної системи до Реєстру.
( Абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
5. Національний банк зобов’язаний протягом п'яти робочих днів із дня внесення до Реєстру відомостей щодо платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, розмістити інформацію про реєстрацію цієї платіжної системи на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
6. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом трьох місяців з дати внесення Національним банком до Реєстру відомостей щодо цієї платіжної системи, але до дня проведення в цій платіжній системі першої операції з переказу коштів, розробити та затвердити внутрішні документи:
1) з питань фінансового моніторингу та порядку забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів, які поширюватимуться на учасника цієї платіжної системи;
2) передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем.
( Розділ II доповнено новим пунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
7. Платіжна організація платіжної системи зобов’язана протягом 10 робочих днів із дня початку надання користувачам послуг платіжної системи повідомити Національний банк про дату початку діяльності та найменування розрахункового банку платіжної системи.
( Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 139 від 21.12.2017, № 92 від 01.07.2020 )
8. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до правил платіжної системи подати до Національного банку заяву про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення, зміни до правил платіжної системи та порівняльну таблицю до цих змін (за винятком викладення правил платіжної системи в новій редакції).
( Абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
Платіжна організація платіжної системи зобов'язана подати правила платіжної системи в новій редакції в разі внесення до цих правил змін, що за обсягом становлять більше 30 відсотків тексту або суттєво впливають на їх зміст.
Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження змін до правил цієї системи, розглянути ці документи, та в разі прийняття рішення про узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення.
( Абзац третій пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
Свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи видається платіжній організації платіжної системи після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.
( Абзац четвертий пункту розділу II набирає чинності з 28.02.2018 згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
Платіжна організація платіжної системи та її учасники не мають права надавати послуги платіжної системи згідно з унесеними до правил платіжної системи змінами, що не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи, найменування іноземних валют та реквізитів рахунків, не пов'язаних зі зміною банку.
( Абзац п'ятий пункту 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )( Пункт розділу II в редакції Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
9. Національний банк має право відмовити в узгодженні правил/змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:
1) невідповідності документів вимогам цього Положення;
2) ненадання або надання неповної/недостовірної інформації Національному банку;
( Підпункт 2 пункту 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
3) невідповідності правил/змін до правил платіжної системи вимогам валютного законодавства України (у разі узгодження правил/змін до правил міжнародної платіжної системи), законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, захисту інформації;
( Підпункт 3 пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
4) використання в найменуванні платіжної системи найменування наявної платіжної системи або використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знака для товарів та послуг, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;
5) застосування до платіжної організації платіжної системи (протягом року, що передує даті отримання Національним банком пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до платіжної організації цих заходів впливу (крім випадків унесення змін до правил платіжної системи, спрямованих виключно на усунення таких причин);
6) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
7) наявності інформації про те, що платіжна організація платіжної системи та/або власники істотної участі та/або керівники платіжної організації, є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;
( Підпункт 7 пункту 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
8) здійснення на території України платіжною системою-резидентом переказу коштів за участю іншої платіжної системи, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України (вимога застосовується під час узгодження змін до правил платіжної системи протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
9) наявності документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження правил/змін до правил платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні правил/змін до правил платіжної системи в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію із зазначенням підстав.
( Пункт розділу II в редакції Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
10. Платіжна організація платіжної системи в разі укладання договору з новим розрахунковим банком зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня укладення договору повідомити Національний банк про найменування нового розрахункового банку та розірвання договору з попереднім (у разі розірвання).
( Пункт розділу II в редакції Постанов Національного банку № 139 від 21.12.2017, № 92 від 01.07.2020 )
11. Платіжна організація платіжної системи в разі зміни свого найменування (якщо така зміна не пов'язана зі зміною типу акціонерного товариства) зобов’язана протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал свідоцтва про узгодження правил цієї платіжної системи для отримання нового.
( Пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
12. Платіжна організація платіжної системи, що не є банком або небанківською установою, в разі зміни свого місцезнаходження зобов’язана протягом 10 робочих днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України в письмовій формі повідомити про це Національний банк.
( Абзац перший пункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
Платіжна організація платіжної системи, що не є банком або небанківською установою, в разі зміни відомостей, зазначених в анкеті відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу II цього Положення, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня змін повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.
( Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
13. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом/нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох міжнародних платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.
Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом, якщо ці системи внесені до Реєстру та за умови, що переказ коштів за участю двох платіжних систем здійснюється виключно на території України.
Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.
( Пункт розділу II в редакції Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
14. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент зобов'язані протягом 30 робочих днів із дня укладення договору щодо здійснення переказу коштів за участю двох і більше платіжних систем подати до Національного банку:
( Абзац перший пункту 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
1) повідомлення, яке має містити інформацію про:
найменування платіжної системи та платіжної організації платіжної системи, з якою укладається договір;
дату та номер укладеного договору;
дати початку та закінчення дії договору;
види послуг з переказу коштів, які за договором мають право надаватися за участю двох платіжних систем;
2) зміни до правил платіжних систем, які мають містити положення про:
умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів;
загальну схему здійснення переказу (разом з її схематичним зображенням), що включає рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу в одній платіжній системі та його завершення в іншій платіжній системі (уключаючи момент невідкличності переказу в кожній із платіжних систем);
( Абзац третій підпункту 2 пункту 14 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
опис системи захисту інформації під час обміну інформаційними повідомленнями від однієї платіжної системи до іншої/інших, уключаючи технологію обміну, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо;
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
порядок проведення розрахунків між платіжними організаціями платіжних систем;
забезпечення супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 480 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 139 від 21.12.2017 )
15. Документи, передбачені пунктом 14 розділу II цього Положення, подаються до Національного банку кожною платіжною організацією платіжних систем - резидентів, між якими укладено договір щодо здійснення переказу коштів за участю двох і більше платіжних систем.
Зміни до правил платіжних систем подаються платіжною організацією платіжної системи - резидентом та розглядаються Національним банком у порядку, визначеному в пункті 8 розділу II цього Положення.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017; в редакції Постанови Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
16. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня внесення змін (у частині інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 14 розділу II цього Положення) або розірвання договору надати інформацію про це Національному банку.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 139 від 21.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
17. Платіжна організація платіжної системи - резидента, до якої перейшли права іншої платіжної організації платіжної системи - резидента, зобов'язана протягом 30 робочих днів із дня вчинення відповідного правочину подати до Національного банку:
1) повідомлення про перехід прав від однієї платіжної організації платіжної системи до іншої;
2) зміни до правил платіжної системи в порядку, визначеному в пункті 8 розділу II цього Положення;
3) анкету, підписану керівником платіжної організації платіжної системи за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення (для платіжної організації платіжної системи, що не є банком або небанківською установою). Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.
Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи - правонаступником, розглянути такі документи та в разі прийняття рішення про узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього Положення, внести відомості щодо платіжної організації платіжної системи до Реєстру, розмістити інформацію про платіжну організацію платіжної системи - правонаступника на відповідній сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи видається платіжній організації - правонаступнику після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
18. Платіжна організація платіжної системи має право звернутися до Національного банку із заявою про отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи в разі втрати або пошкодження такого свідоцтва.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
19. Платіжна організація платіжної системи для отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи зобов'язана подати до Національного банку такі документи:
1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи із зазначенням обставин, які призвели до його втрати або пошкодження;
2) не придатне для користування свідоцтво про узгодження правил / змін до правил платіжної системи в разі його пошкодження.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 92 від 01.07.2020 )
20. Національний банк видає дублікат свідоцтва про узгодження правил / змін до правил платіжної системи протягом 15 робочих днів з дня отримання від платіжної організації платіжної системи повного пакета документів, визначених у пункті 19 розділу II цього Положення.