Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

Міністерство юстиції України Наказ від 01.04.2020 №1307/5
Остання редакція від 01.04.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 01.04.2020

Номер 1307/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2020 N 1307/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 квітня 2020 р.
за N 323/34606
Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи
Відповідно до підпункту 22пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою вдосконалення проведення державної реєстрації в електронній формі
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330, такі зміни:
1) у пункті 1 розділу II:
в абзаці другому слова ", крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами" виключити;
абзац четвертий виключити;
2) розділ IV викласти в такій редакції:
"IV. Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі
1. Заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та у випадках, передбачених законом, за умови оплати послуг за державну реєстрацію в повному обсязі.
Заява в електронній формі подається заявником з долученням до неї оригіналів документів для державної реєстрації в електронній формі, передбачених законом.
У випадку, якщо відповідно до закону для державної реєстрації передбачено подання нотаріально посвідченого документа та/або документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, та/або нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, до заяви долучаються електронні копії таких документів, виготовлені шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.
2. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг"та "Про електронні довірчі послуги".
3. Плата за надання адміністративних послуг здійснюється заявником через Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Документ про сплату адміністративного збору не подається, якщо така сплата зафіксована за допомогою програмних засобів зазначеного вебпорталу.
4. Заява в електронній формі реєструється в Єдиному державному реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення з додаванням документів для державної реєстрації, поданих в електронній формі.
За результатом реєстрації заяви заявнику надається код доступу до результатів розгляду відповідних документів.
5. Моментом прийняття заяви та документів для державної реєстрації в електронній формі вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.
Реєстрація заяв в електронній формі проводиться в порядку черговості їх надходження, у тому числі з урахуванням заяв, що подаються в паперовій формі.
6. Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі, документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру під час державної реєстрації, зберігаються в електронній формі у цьому реєстрі.".
3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.
МіністрД. Малюська
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2020 N 1307/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 квітня 2020 р.
за N 323/34606
Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи
Відповідно до підпункту 22пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою вдосконалення проведення державної реєстрації в електронній формі
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330, такі зміни:
1) у пункті 1 розділу II:
в абзаці другому слова ", крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами" виключити;
абзац четвертий виключити;
2) розділ IV викласти в такій редакції:
"IV. Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі
1. Заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та у випадках, передбачених законом, за умови оплати послуг за державну реєстрацію в повному обсязі.
Заява в електронній формі подається заявником з долученням до неї оригіналів документів для державної реєстрації в електронній формі, передбачених законом.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!