• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві

Міністерство статистики України  | Наказ, Інструкція від 07.07.1995 № 171 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 07.07.1995
 • Номер: 171
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 07.07.1995
 • Номер: 171
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 171 від 07.07.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 серпня 1995 р.
за N 287/823
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 286 від 28.09.2005 )
Про затвердження Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстатистики N 67 від 18.02.99 )
На виконання Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 N 326,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві України і ввести її в дію з 1 жовтня 1995 року, що додається.
2. Дію Інструкції розповсюдити на всі господарюючі суб'єкти, незалежно від форми власності, які використовують найману працю (робочу силу).
3. З введенням в дію названої Інструкції припиняє дію на території України Інструкція зі статистики чисельності і заробітної плати робітників і службовців на підприємствах, в установах і організаціях розділи 1 - 4, затверджена к.Держкомстатом СРСР 17.09.87 N 17-10-0370.
4. Управлінню демографічної статистики та праці (Григорович Н.В.):
4.1. Забезпечити Інструкцією всі звітуючі суб'єкти з питань праці через Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади.
5. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В., Пишнюк М.І.) виділити необхідну кількість паперу та коштів для тиражування інструкції.
6. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити до 1 жовтня 1995 року виготовлення інструкції в кількості 400 тис. екземплярів.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра І.В.Хайнацька
Затверджена
наказом Мінстату України
N 171 від 07.07.95 р. за
погодженням з Мінекономіки
України, Мінпраці України,
Мінфіном України
Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України*)
( В тексті Інструкції замінено слова "списковий" на "обліковий", "спискова" на "облікова" та "середньоспискова" на "середньооблікова" у відповідних відмінках згідно з Наказом Держкомстатистики N 67 від 18.02.99 )
*) Далі - Інструкція
Цією Інструкцією повинні керуватися всі господарюючі суб'єкти незалежно від форми власності, які використовують найману працю (робочу силу).
I. Загальні положення
1.1. Закон України "Про державну статистику" поширюється на всіх юридичних осіб, розташованих на території України, а також на юридичних осіб України, що знаходяться за її межами; на всі розташовані на території України структурні одиниці, що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані за її межами; на всіх фізичних осіб, які проживають на території України, незалежно від їх громадянства (стаття 2 Закону).
1.2. Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, перелічені в статті 2 Закону, безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень, якщо інше не передбачено законодавством України.
Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними адресами. Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами державної статистики (стаття 8 Закону).
1.3. Первинні статистичні дані використовуються, як правило, для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.
Зібрані відомості про громадян можуть бути використані тільки знеособлено чи у зведеному вигляді, а щодо юридичних осіб - із збереженням державної та комерційної таємниці (стаття 9 Закону) .
1.4. Службові особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, і не подають статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законодавством України (стаття 14 Закону).
1.5. Віднесення об'єктів статистичного обліку до тієї чи іншої форми власності та організаційно-правової форми господарювання здійснюється у відповідності з державними класифікаторами України "Класифікація форм власності" та "Класифікація організаційно-правових форм господарювання".
1.6. Звітність про кількісний склад працівників повинні складати і подавати всі підприємства, установи, організації, колективні господарства, тощо, що є юридичними особами, та особи, які займаються підприємницькою діяльністю **), на які поширюється Закон України "Про державну статистику".
---------------------
**) Далі - підприємства
Дані по структурних одиницях, несамостійних підрозділах (виробництвах, цехах, відділеннях, дільницях, бригадах, ланках, бюро, лабораторіях та ін.) включаються у звіт з праці підприємства, на балансі якого вони знаходяться.
При цьому, несамостійні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район, область, Автономна Республіка Крим), ніж їх головна організація (об'єднання), подають звітність з питань праці безпосередньо органу державної статистики за місцем їх знаходження: районному (міському) або обласному управлінню статистики, Держкомстату Автономної Республіки Крим - за їх вказівкою.
1.7. У випадках, коли протягом звітного періоду мали місце передачі структурних одиниць і окремих підрозділів з одного підприємства в інше, то у статистичній звітності з праці підприємством, що здійснило передачу, вказані дані виключаються за період з початку року і включаються у звіт того підприємства, до складу якого були прийняті ці структурні одиниці і підрозділи, також з початку року.
1.8. При ліквідації у звітному періоді підприємства або структурного підрозділу підприємства, дані за період їх існування (з початку року до моменту ліквідації) у звітності з праці враховуються до кінця року.
1.9. При зміні організаційно-правової форми підприємства дані по новому статусу підприємства враховуються з місяця, в якому відбулась ця зміна; дані за попередні місяці з початку року (за колишнім статусом), зі звітності з праці не виключаються.
1.10. У випадку зміни у звітному періоді структури підприємства або методології визначення показників з праці дані за відповідний період минулого року відображаються згідно з структурою або методологією, яка прийнята у звітному періоді.
1.11. Порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень в державній статистичній звітності визначений в Інструкції, що затверджена наказом Мінстату України від 10 травня 1994 року N 94.
1.12. Державна статистична звітність на підприємствах повинна складатися на основі уніфікованих форм первинної облікової документації.
Основними формами первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників є:
- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;
- особова картка;
- наказ (розпорядження) про надання відпустки;
- табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;
- розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;
- особові рахунки та інші документи, які затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількість працівників та їх доход у грошовій, натуральній формі, а також розміри пільг і компенсацій.
1.13. Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі, про тривалість робочого дня, про понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці, повинні бути зроблені лише на основі документів, оформлених належним чином (листки непрацездатності, листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов'язків та ін.).
1.14. При складанні та аналізі статистичної звітності застосовується показник середнього рівня заробітної плати всього персоналу та окремих категорій працівників в цілому по підприємству, який покладається в основу для визначення рівня доходів зайнятого населення, за регіонами, відомчою підпорядкованістю тощо.
В умовах поширення неповної зайнятості, а також подвійної: робота за сумісництвом, договорами цивільно-правового характеру тощо, проблемними є питання обліку чисельності працівників та визначення розмірів отримуваних ними доходів від підприємства.
На відміну від порядку, встановленого раніше, пропонуються два варіанти обчислення середньооблікової чисельності працівників:
- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу;
- середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.
Для визначення чисельності зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили застосовується показник "середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу", тобто зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу (порядок розрахунку викладено в пункті 3.3 даної Інструкції).
Для визначення середнього рівня заробітної плати (доходу) та інших середніх величин у цілому по підприємству, (у розрахунку на одного працівника) пропонується застосування показника "середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості".
Методика обчислення цього показника передбачає включення, поряд зі штатними працівниками облікового складу, окремих категорій працівників позаспискового складу (які у звітному періоді також залучалися до роботи і отримували заробітну плату) шляхом умовного перерахунку їх в еквівалент зайнятості одного працівника повний робочий день або середню заробітну плату одного працівника (порядок обчислення викладено в пункті 3.4 даної Інструкції).
1.15. Державна статистична звітність складається точно за встановлений календарний звітний період: місяць, квартал або рік. Місячний звіт складається за період з першого по останнє (включно) число звітного місяця, квартальний звіт - за період з першого числа першого місяця кварталу до останнього (включно) числа третього місяця звітного кварталу, річний - за період з 1 січня по 31 грудня.
II. Обліковий склад працівників
Облікова чисельність на дату - це показник чисельності працівників облікового складу на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих та виключаючи тих працівників, які вибули в цей день.
Примітка. Якщо підприємство на вказану дату не працювало, чисельність відображається станом на останній день роботи, що передував цій даті.
У обліковий склад працівників підприємства повинні включатися всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком один день і більше, з дня зарахування їх на роботу. У обліковому складі працівників за кожний календарний день враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від форми договору.
2.1. У обліковий склад включаються працівники, які:
2.1.1. фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;
2.1.2. прийняті на роботу з випробуванням. Ці працівники повинні включатися в обліковий склад з першого дня виходу на роботу;
2.1.3. прийняті на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У обліковій чисельності зазначені працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу.
До цієї чисельності включаються також працівники, які були переведені на неповний робочий день (тиждень) за ініціативою адміністрації. Їх рекомендується виділяти у звітності окремо, маючи на увазі, що на підставі вищезазначених даних визначаються показники неповної зайнятості (часткового безробіття).
Примітка. До цієї групи не належать окремі категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема, працівники молодші 18 років; зайняті на роботах з шкідливими умовами праці; жінки, яким надані додаткові перерви у роботі для годування дитини.
2.1.4. знаходяться у службових відрядженнях, якщо за ними зберігається заробітна плата на цьому підприємстві, включаючи працівників, які знаходяться в короткострокових службових відрядженнях за кордоном;
2.1.5. уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). У облікову чисельність працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці;
2.1.6. працюють згідно договорів (розпоряджень, наказів) за межами підприємства, якщо вони одержують заробітну плату за місцем основної роботи;
2.1.7. направлені для виконання робіт вахтовим методом;
2.1.8. направлені для роботи в будівельні організації на допомогу, включаючи виконання робіт, пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, якщо за ними зберігається повністю або частково заробітна плата за місцем їх основної роботи;
2.1.9. виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру (включаючи договір підряду), якщо розрахунки за виконану роботу проводяться безпосередньо самим підприємством і при умові, що ці працівники не включаються до списків інших підприємств.
2.1.10. прийняті для заміщення працівників, які відсутні (через хворобу, відпустку по вагітності та пологах, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством або колдоговором);
2.1.11. громадяни похилого віку та інваліди, які мешкають у будинках-інтернатах для пристарілих та інвалідів, що прийняті на роботу на посади молодшого медичного персоналу або робітників у ці заклади на умовах неповного робочого дня;
2.1.12. студенти та учні навчальних закладів, які проходять виробничу практику або на період літніх канікул і зараховані на робочі місця та посади;
2.1.13. студенти денних відділень навчальних закладів і аспіранти, які залучені науково-дослідними секторами цих закладів для виконання робіт, якщо вони зараховані на штатні посади.
2.1.14. студенти навчальних закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів (незалежно від профілю діяльності), якщо за ці роботи вони одержують заробітну плату;
2.1.15. учні відомчих професійних навчально-виховних закладів, учбово-курсових комбінатів, курсів, шкіл, тощо, що знаходяться на балансі підприємства, у випадках здійснення виплат (крім стипендій) з фонду оплати праці за виконану роботу.
2.1.16. громадяни інших держав, які працюють згідно договорів на підприємствах, включаючи спільні, що розташовані на території України, незалежно від форм господарювання, якщо вони згідно з законодавством України одержують доход (заробітну плату).
2.2. У обліковий склад включаються також працівники, які тимчасово не працюють на підприємстві з нижчезазначених причин:
2.2.1. через хворобу (протягом всього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно з листками непрацездатності або до вибуття через інвалідність);
2.2.2. у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків;
2.2.3. тимчасово залучені на сільськогосподарські та інші роботи, зокрема, надання послуг населенню, якщо за ними зберігається повністю або частково заробітна плата за місцем їх основної роботи;
2.2.4. працівники, які відряджені на інші підприємства згідно спеціальних рішень Уряду (збирання врожаю, виконання будівельно-монтажних робіт, тощо).
2.2.5. направлені з відривом від виробництва в інститути та на факультети підвищення кваліфікації, в учбово-курсові комбінати, на курси та в інші навчальні заклади для підвищення кваліфікації або придбання нової професії (спеціальності), перепідготовки, якщо за ними повністю зберігається заробітна плата;
2.2.6. направлені на стажування на інші підприємства або за кордон;
2.2.7. навчаються у вечірніх та заочних навчальних закладах, (школах, професійно-технічних училищах, вузах та інше) спеціальних навчальних закладах, в аспірантурах, та знаходяться у навчальній відпустці зі збереженням повністю або частково заробітної плати або які не з'явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від того, зберігається за ними в ці дні заробітна плата чи ні;
2.2.8. навчаються на останніх курсах вечірніх (заочних) вищих та прирівняних до них навчальних закладах, які знаходяться в додатковій відпустці без збереження заробітної плати, а також працівники, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати для складання вступних іспитів;
2.2.9. знаходяться в щорічних, щорічних додаткових, а також додаткових відпустках, що надані у випадках, передбачених законодавством;
2.2.10. мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства, а також переробіток часу при підсумованому обліку робочого часу;
2.2.11. одержали день відпочинку за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні;
2.2.12. знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;
2.2.13. знаходяться у відпустці без збереження або з частковим збереженням заробітної плати: з ініціативи адміністрації (простої підприємства через відсутність сировини, палива або зупинки його на ремонт тощо), за сімейними обставинами та з інших поважних причин у випадках, передбачених законодавством);
2.2.14. працюючі пенсіонери та інші категорії працівників, яким згідно з чинним законодавством надані відпустки без збереження заробітної плати;
2.2.15. працюють у районах Крайньої Півночі і прирівнених до них місцевостях, яким надана відпустка з наступним звільненням;
2.2.16. перебувають на лікуванні в наркологічних відділеннях психіатричних (психоневрологічних) установ та залучені, одночасно, до праці на підприємствах.
Примітка: у обліковій чисельності ці працівники враховуються за місцем їх основної роботи, а в середньообліковій чисельності - за місцем їх залучення до праці.
2.2.17. здійснили прогули, включаючи працівників, які відбувають адміністративний арешт за адміністративні правопорушення;
2.2.18. знаходяться під слідством до рішення суду;
2.2.19. беруть участь у страйках.
2.3. Не включаються до облікового складу працівники, які не перебувають у штаті даного підприємства.
Облік нижчезазначених категорій ведеться окремо. До них відносяться такі працівники:
2.3.1. залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (крім випадків, зазначених у пункті 2.1.9 даної Інструкції);
2.3.2. прийняті для виконання разових спеціальних робіт: наприклад, консультації лікарів у медичних закладах, виступи артистів, роботи по експертизі, ремонтні роботи тощо;
2.3.3. прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств та ті, які оформлені за сумісництвом на одному і тому ж підприємстві (внутрішні сумісники).
До складу сумісників не повинні включатися працівники, які виконують, крім основної роботи іншу оплачувану роботу без зайняття штатної посади на тому ж підприємстві. Наприклад, директор школи або заступник директора школи з навчально-виховної роботи, які ведуть викладацьку роботу в одній і тій же школі.
Примітка. Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори або менше однієї ставки; оформлений за сумісництвом на тому ж підприємстві, де основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), у обліковій чисельності штатних працівників враховується як одна фізична особа. При цьому, до загальної чисельності сумісників відносяться як ті, які прийняті зі сторони, так і ті, які працюють на даному підприємстві і оформлені за сумісництвом.
2.3.4. залучені до роботи на підприємства за спеціальними договорами з державними організаціями (на надання робочої сили, направлені на громадські роботи в період вимушеного безробіття тощо), поскільки вони враховані в обліковій чисельності працівників за місцем їх основної роботи;
2.3.5. учні, направлені підприємствами на навчання (з відривом від виробництва) до спеціальних навчальних закладів, які одержують тільки стипендію за рахунок коштів цих підприємств;
2.3.6. учні загальноосвітніх шкіл, які беруть участь у суспільнокорисній праці в період професійної орієнтації, якщо вони не оформлені на робоче місце;
2.3.7. особи, які навчаються за рахунок коштів, що передбачені у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що будуть вводиться в дію;
2.3.8. випускники (спеціалісти), які знаходяться у відпустці після закінчення навчальних закладів, які одержали допомогу за час відпустки від підприємства, куди вони направлені на роботу;
Примітка. Випускники професійно-технічних закладів, які направлені на підприємства, включаються до облікового складу працівників підприємства з часу зарахування їх на роботу, включаючи також час відпустки, що надана їм після закінчення закладу.
2.3.9. працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються з облікового складу працівників з першого ж дня невиходу на роботу.
III. Середньооблікова чисельність працівників
3.1. У звітності з праці чисельність працівників облікового складу наводиться не тільки на певну дату, а й в середньому за звітний період (за місяць, квартал, з початку року, рік).
Для визначення чисельності працівників підприємства, (установи, організації за будь-який період (місяць, квартал, з початку року, рік)) недостатньо мати чисельність працівників на дату, наприклад, тільки на початок або на кінець звітного періоду, тому що в цих показниках не враховуються зміни, що відбулися протягом розглянутого періоду.
3.2. Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць обчислюється шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 (для лютого - по 28 або 29 число), включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.
Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день приймається на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день. При наявності двох або більше вихідних чи святкових (неробочих) днів підряд чисельність працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні чисельності працівників облікового складу за робочий день, що передував вихідним та святковим (неробочим) дням.
Для правильного визначення середньооблікової чисельності працівників необхідно вести щоденний облік чисельності працівників облікового складу, який повинен уточнюватися на основі наказів (розпоряджень) про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, припинення трудового договору тощо.
Чисельність працівників облікового складу за кожний день повинна відповідати даним табельного обліку використання робочого часу (форма N Т-13), на основі якого встановлюється чисельність працівників, які фактично з'явилися на роботу, та причини їх неявок.
3.3. При обчисленні середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, які наведені в пунктах 2.1. і 2.2. даної Інструкції, крім зазначених в пунктах: 2.1.12 - 2.1.16, 2.2.12 та 2.3. Облік вказаних в пунктах категорій працівників ведеться окремо.
3.3.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в цілому по підприємству, що працює на п'ятиденному робочому тижні, визначається в такому порядку.
Приклад ----------------------------------------------------------
|Налічувалося|У тому числі підлягає|Підлягають включенню
Числа |працівників |виключенню із обліко-|до розрахунку серед-
|в обліковому|вої чисельності пра -|ньооблікової чисель-
місяця|складі (див.|цівників (див.п.2.3, |ності штатних пра-
|пункт 2.1, | п.2.2.12, п.2.1.12 -|цівників облікового
|2.2) |п. 2.1.16.) |складу (гр.1 - гр.2)
---------+------------+---------------------+---------------------
А | 1 | 2 | 3
------------------------------------------------------------------
1 253 3 250
2 257 3 254
3 (субота) 257 3 254
4 (неділя) 257 3 254
5 278 3 275
6 260 3 257
7 (святковий
неробочий
день) 260 3 257
і ... ... ... ...
29 306 2 304
30 314 2 312
31 (субота) 314 2 312
------------------------------------------------------------------
Всього 8700 33 8667
У наведеному прикладі сума чисельності працівників облікового складу, що підлягають включенню для розрахунку в середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за всі дні місяця, складає 8667, календарна кількість днів - 31, середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за місяць у цьому випадку складає 280 чоловік (8667 : 31).
3.3.2. Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на щойно введених в експлуатацію підприємствах, ліквідованих, що мають сезонний характер виробництва, тощо, за винятком тих, які переведені тимчасово на такий режим роботи за рішенням адміністрації), визначається шляхом ділення суми чисельності штатних працівників облікового складу за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові (неробочі) дні за період роботи, на загальне число календарних днів у звітному місяці.
3.3.3. Середньооблікова чисельність працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно та ділення одержаної суми на кількість місяців за період з початку року, тобто відповідно на 2, 3, 4... 12.
Приклади:
1. Підприємство мало середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу: у січні - 620 чоловік, у лютому - 640 чоловік, у березні - 690 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 1 квартал складала 650 чоловік ((620 + 640 + 690):3).
2. Підприємство почало працювати в березні. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила: у березні - 450 чоловік, у квітні - 660, у травні - 690 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за період з початку року (за 5 місяців) складала 360 чоловік ((450 + 660 + 690):5).
3.3.4. Підприємство, що працювало неповний рік (сезоний характер роботи або введення в експлуатацію після січня тощо), середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за рік визначає також шляхом підсумку зазначеної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.
Примітка. Цей порядок не поширюється на підприємства, які вимушено зупиняли виробництво.
Приклад. Підприємство з сезонним характером роботи почало працювати в квітні і закінчило в серпні. Середньооблікова чисельність працівників складала: у квітні 641 чоловік, травні - 1254, червні - 1316, липні - 820, серпні - 457 чоловік.
Середньооблікова чисельність працівників за рік складала 374 чоловіка ((641 + 1254 + 1316 + 820 + 457):12).
3.4. Середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.
3.4.1. Методика розрахунку цього показника базується на перерахунку всього персоналу, який залучався до роботи у звітному періоді і отримував відповідну заробітну плату (доход) (як за відпрацьований робочий час, так і не відпрацьований, але оплачений) в умовну чисельність працівників, зайнятих виконанням роботи повний робочий день, виходячи з встановленої його тривалості.
Це означає, що працівники, які фактично відпрацювали менше встановленої норми робочого часу, перераховуються в еквівалент повної зайнятості (повного робочого дня).
Примітка. Працівники, які перебували в оплачуваних щорічних або додаткових відпустках та в інших випадках збереження за ними повністю заробітної плати, включаються як ті, що повністю відпрацювали робочий час, тобто як цілі фізичні одиниці.
3.4.2. До середньооблікової чисельності працівників всього персоналу включається також умовна чисельність окремих категорій працівників, у тих випадках, коли немає можливості обрахувати її за днями явок на роботу, зокрема:
- чисельність надомників, працівників, які виконували роботу згідно з договорами підряду, та інших категорій працівників, по яких вести щоденний облік затрат робочого часу неможливо, розраховується шляхом ділення фактично нарахованих їм за звітний місяць коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного працівника облікового складу, зайнятого в основній діяльності (за цей же місяць), перераховану в еквіваленті повної зайнятості.
3.4.3. Чисельність працівників, які не перебувають в обліковому складі (штаті) підприємства та залучені до роботи на підприємство: згідно з спеціальними договорами з організаціями (на надання робочої сили, виконання громадських робіт у період вимушеного безробіття, на період залучення до праці хворих наркологічих відділень психіатричних (психоневрологічних установ), працівників ВТУ, та в інших випадках здійснення часткової оплати праці, тощо - визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці, на середньомісячну заробітну плату одного працівника облікового складу (за цей же місяць), перераховану в еквіваленті повної зайнятості.
3.4.4. При визначенні середньооблікової чисельності працівники, які прийняті (переведені в установленому законом порядку) на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, включаючи працівників, які були прийняті на половину ставки (окладу) відповідно до штатного розпису, враховуються пропорційно фактично відпрацьованому часу в такому порядку:
- визначається загальна кількість людино-днів, відпрацьованих цими працівниками, для чого загальна кількість відпрацьованих людино-годин у звітному місяці ділиться на тривалість робочого дня виходячи з встановленої тривалості робочого тижня, наприклад - 8 годин (при п'ятиденному робочому тижні) або 6,83 години (при шестиденному робочому тижні). Після цього визначається середньооблікова чисельність працівників, для чого отримана кількість відпрацьованих людино-днів ділиться на кількість робочих днів за календарем у звітному місяці.
3.4.5. Працівники, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати або відсутні через хворобу, по догляду за хворими, неявки яких оформлені відповідними документами (наказами, листками тимчасової непрацездатності, довідками лікувальних закладів тощо), враховуються також пропорційно відпрацьованому робочому часу (див. пункт 3.4.4.).
3.4.6. Порядок обчислення середньооблікової чисельності всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості: за місяць, період з початку року, неповний звітний період - аналогічний порядку, викладеному в пунктах 3.3.2. - 3.3.5.
IV. Персонал, зайнятий основною та неосновною діяльністю
4.1. У державній статистичній звітності з питань праці передбачено розподіл працівників на персонал:
- зайнятий основною діяльністю;
- зайнятий неосновною діяльністю (в обслуговуючих та інших господарствах).
Нижче наведено порядок віднесення працівників до персоналу основної та неосновної діяльності на промислових підприємствах, будівельних організаціях та радгоспах.
4.2. На промислових підприємствах (об'єднаннях) персонал розподіляється на дві групи:
- промислово-виробничий персонал (персонал основної діяльності);
- персонал непромислових організацій, що знаходиться на балансі промислового підприємства (персонал неосновної діяльності).
4.3. У чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства (об'єднання) включається:
- промислово-виробничий персонал самостійних промислових підприємств, підпорядкованих об'єднанню, що користується правами, передбаченими Законом України "Про підприємства в Україні";
- промислово-виробничий персонал промислових відособлених підрозділів;
- персонал відособлених підрозділів одиниць (науково-дослідних, конструкторських і технологічних організацій, обчислювальних центрів та інші);
- працівники управління об'єднання, включаючи працівників відокремленого апарату об'єднання.
До промислово-виробничого персоналу, зокрема, належать працівники:
4.3.1. основних і допоміжних цехів, включаючи працівників силових, інструментальних, компресорних, пароводопостачання та інших;
4.3.2. підсобних виробництв: лісозаготівель, торфорозробок, кар'єрів, тарних цехів, виробництв будівельних матеріалів, працівники друкарень та інші;
4.3.3. зайняті обслуговуванням електричних та теплових мереж, підстанцій (експлуатація та ремонт), працівники виробничих служб енергоуправлінь;
4.3.4. транспортних цехів (залізничного, автомобільного, водного та інших видів транспорту) підприємств, переважно обслуговуючих виробництво;
4.3.5. зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, включаючи обслуговування споживачів, працівники підприємств (провідники), які супроводжують вантажі до станції призначення;
4.3.6. науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних організацій, що перебувають на балансі підприємства (об'єднання);
4.3.7. лабораторій, включаючи працівників лабораторій, зайнятих на дослідних, експериментальних і науково-дослідних роботах, працівники, зайняті в конструкторських відділах (бюро) підприємства, включаючи випадки, коли вони виконували роботу і для інших підприємств та організацій;
4.3.8. зайняті виробництвом та налагодженням експериментальних зразків нової продукції;
4.3.9. зайняті пусконалагоджувальними роботами, а також освоєнням (підготовкою) виробництва на нових підприємствах і об'єктах, які включаються до складу промислово-виробничого персоналу з моменту вводу підприємства або окремих цехів в експлуатацію, тобто з моменту підписання акта про прийняття підприємства (підрозділу) державною приймальною комісією, якщо це підприємство (підрозділ) вже почало випуск промислової продукції (при цьому дані за відповідний період минулого року за рахунок цих працівників не перераховуються);
4.3.10. основного виробництва, зайняті рекультивацією земель;
4.3.11. зайняті на очисних спорудах, що перебувають на балансі підприємства, які повністю або частково обслуговують виробництво;
4.3.12. холодильників, що перебувають на балансі промислових підприємств.
Примітка. Працівники холодильників і холодокомбінатів оптової торгівлі та споживчої кооперації, що перебувають на самостійному балансі, належать до персоналу, зайнятого на складах і базах оптової торгівлі і у звіт промислового підприємства не включаються.
4.3.13. вузлів зв'язку, що перебувають на балансі виробничого об'єднання, промислового підприємства, включаючи і ті, що частково обслуговують населення;
4.3.14. інформаційно-обчислювальних центрів, обчислювальних центрів, машинолічильних станцій (бюро), що перебувають на балансі виробничого об'єднання, промислового підприємства, включаючи і ті, що виконують роботи також для інших підприємств;
4.3.15. всіх видів охорони (воєнізованої першої категорії, професійної пожежної, сторожової), які перебувають у штаті даного промислового підприємства.
Примітка. Працівники охорони житлового господарства, комунальних підприємств, сільськогосподарських підприємств та інших видів непромислової діяльності промислового підприємства включаються до складу персоналу відповідних непромислових організацій. Працівники охорони, які обслуговують одночасно промислову діяльність і непромислові організації, належать до промислово-виробничого персоналу.
4.3.16. шахтних, рудних, заводських душових і лазень, що обслуговують на виробництві тільки персонал даного підприємства, а також працівники заводських пралень по пранню спецодягу і працівники майстерень по лагодженню спецодягу;
4.3.17. заводоуправлінь, управління головного заводу, відокремленого апарату виробничого об'єднання з усіма відділами і бюро, включаючи відділи матеріально-технічного постачання та збуту, складів сировини, матеріалів, готової продукції, а також працівників по прибиранню заводської території і працівників апарату відділу житлово-комунального господарства, якщо цей відділ є структурним підрозділом заводоуправління.
Примітка. Працівники відділів або управлінь капітального будівництва (ВКБ, УКБ) промислового підприємства, що здійснюють будівництво господарським способом, а також працівники підпорядкованих ВКБ (УКБ) цехів, дільниць, складів зберігання устаткування і будівельних матеріалів, що утримуються за рахунок коштів будівництва, відносяться до зайнятих у будівництві.
Персонал ВКБ (УКБ) промислового підприємства, що здійснює нагляд (контроль) за будівництвом, але утримується за рахунок коштів, виділених на будівництво, повинен також враховуватися у будівництві.
Якщо ВКБ (УКБ) промислового підприємства не виконує будівельно-монтажні роботи господарчим способом, а здійснює технічний нагляд за будівництвом, є структурним підрозділом заводоуправління і утримується за рахунок коштів основної діяльності, то працівники такого ВКБ (УКБ) повинні включатися до складу промислово-виробничого персоналу підприємства.
4.3.18. зайняті на капітальному і поточному ремонті устаткування і транспортних засобів свого підприємства, а також зайняті капітальним і поточним ремонтом будівель та споруд, що віднесені до основних промислово-виробничих фондів підприємства;
4.3.19. зайняті завезенням готової продукції в роздрібну торговельну мережу (вантажники, диспетчери, експедитори, водії автомобілів) підприємств харчової промисловості, крім підприємств м'ясної і молочної промисловості;
4.3.20. збірно-обмінних пунктів при підприємствах по ремонту автомашин;
4.3.21. технічних бібліотек;
4.3.22. зайняті підготовкою кадрів, а також особи, які проходять навчання, і нарахована їм заробітна плата враховується по промислово-виробничому персоналу в тих випадках, коли при розширенні виробничих потужностей на діючих підприємствах підготовка кадрів проводиться за рахунок коштів основної діяльності.
4.4. У будівельних підприємствах розрізняють такі групи персоналу: - персонал, зайнятий на будівельно-монтажних роботах (персонал основної діяльності);
- персонал, зайнятий неосновною діяльністю:
- персонал підсобних виробництв;
- в обслуговуючих та інших господарствах.
До будівельно-виробничого персоналу належать:
- працівники, які зайняті на будівельно-монтажних роботах та в підсобних виробництвах; персонал, зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах, який безпосередньо бере участь в будівельному виробництві (включаючи господарства, які знаходяться на окремому балансі); працівники транспортних організацій; працівники управлінь виробничо-технологічної комплектації, контор, баз і складів матеріально-технічного постачання; працівники груп проектування організації робіт та проектних бюро (груп); працівники будівельних лабораторій; працівники дирекції підприємства, що будується, ВКБ (УКБ) підприємства, а також окремі працівники, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом.
4.5. До персоналу, зайнятого на будівельно-монтажних роботах, зокрема, належать працівники:
4.5.1. зайняті на роботах по будівництву споруд та будівель, у тому числі на будівництві тимчасових (нетитульних) будівель, споруд, пристроїв та улаштувань, що здійснюються за рахунок накладних витрат;
4.5.2. зайняті на роботах по монтажу устаткування;
4.5.3. зайняті на роботах по капітальному ремонту будівель та споруд;
4.5.4. зайняті на роботах по виготовленню безпосередньо на будівельному майданчику нестандартизованого і котельно-допоміжного устаткування і зв'язаного з нею ремонту по відновленню і на пусконалагоджувальних роботах.
Примітка. Якщо нестандартизоване і котельно-допоміжне устаткування виготовляється в майстернях будівельної організації, то персонал, зайнятий виготовленням цього обладнання, враховується в складі працівників, зайнятих у підсобних виробництвах.
4.5.5. зайняті на гідронамивних, буровибухових, розкривних роботах і на роботах з антисептики, термоізоляційних роботах;
4.5.6. зайняті первинним окультуренням сільськогосподарських угідь;
4.5.7. зайняті на роботах по газифікації квартир, що виконуються за рахунок коштів населення, і на інших підрядних роботах;
4.5.8. апарату будівельно-монтажних підприємств та їх підрядних виробничих одиниць (БУ, БМУ, РБУ, управління механізації, пересувні будівельні формування і т.ін.);
4.5.9. зайняті безпосередньо на будівельному майданчику (а не у відокремлених підсобних виробництвах) виготовленням бетону, розчину, дозуванням і доставкою до будівельних машин матеріалів, підігріванням бетону, опаленням тепляків;
4.5.10. зайняті вантажно-розвантажувальними роботами і переміщенням матеріалів і устаткування в межах робочої зони, тобто від приоб'єктного (дільничного) складу до місця укладення.
Примітка. Працівники, зайняті на перевезеннях матеріалів із залізничної станції, з базових складів або з кар'єрів до приоб'єктних складів, включаючи розвантаження матеріалів на приоб'єктних складах (їх місцезнаходження визначається проектною документацією), повинні враховуватися в обслуговуючих та інших господарствах.
4.5.11. зайняті у відділеннях, підрозділах зв'язку, які обслуговують будівництво, працівники душових, кубових і т.п. підрозділів, які обслуговують робітників безпосередньо на будівельному майданчику, а також працівники, зайняті прибиранням території будівництва і приміщень на будівельному майданчику;
Примітка. Працівники житлово-комунального господарства (гуртожитків, лазень і т.ін.) враховуються в обслуговуючих та інших господарствах.
4.5.12. працівники трестів (що мають підвідомчі виробничі одиниці) контор, управлінь, баз механізації, машинопрокатних (ремонтно-прокатних) баз, механізованих колон, які зайняті експлуатацією і технічним обслуговуванням будівельних машин і механізмів, що обслуговують будівельні, а також промислові та інші організації;
4.5.13. підрядних виробничих одиниць (БУ, БМУ, РБУ, управлінь механізації, пересувних будівельних формувань і т.ін.), які зайняті експлуатацією та обслуговуванням будівельних машин і механізмів;
4.5.14. усіх видів охорони (воєнізованої, професійної пожежної, сторожової), які перебувають у штаті данної організації. Працівники охорони, які обслуговують одночасно будівельно-монтажні роботи, підсобні виробництва, обслуговуючі та інші господарства, належать до персоналу, який зайнятий на будівельно-монтажних роботах.
Примітка. Працівники охорони, зайняті в підсобних виробництвах, обслуговуючих та інших господарствах, що виділені на окремий баланс, належать до працівників, зайнятих відповідно в зазначених структурах.
4.5.15. інформаційно-обчислювальних центрів, обчислювальних центрів, машинолічильних станцій (бюро), що перебувають на балансі будівельно-монтажних трестів (будівельних виробничих одиниць), включаючи ті, що виконують роботи і для інших підприємств;
4.5.16. апарату будівельно-монтажних трестів і підрядних організацій (БУ, БМУ, РБУ, управлінь механізації, пересувних будівельних формувань);
4.5.17. лабораторій нормативно-дослідних станцій, служб техніки безпеки будівельно-монтажних підприємств та їх виробничих одиниць;
4.5.18. управлінь виробничо-технологічної комплектації.
Примітка. У тих випадках, коли при управліннях виробничо-технологічної комплектації створюються підсобні цехи по випуску і переробці будівельних матеріалів, чисельність працівників цих цехів належить до працівників, зайнятих у підсобних виробництвах.
4.5.19. транспорта (автобаз, гаражів у складі треста), будівельних лабораторій, груп проектування організації робіт та проектних бюро (груп).
Примітка. Якщо перераховані в пп.4.4.16 - 4.4.19 підрозділи, що входять в будівельні організації та трести, набули самостійність та одержали статус юридичної особи, то працівники вказаних підрозділів не включаються до складу персоналу, який зайнятий на будівельно-монтажних роботах.
4.6. До персоналу, зайнятого в підсобних виробництвах, належать працівники:
4.6.1. організаційно відокремлених підсобних виробництв та господарств, що не перебувають на самостійному балансі: бетонного і розчинного виробництва, виробництва залізобетонних і бетонних виробів, блоків та будівельного каміння; цегляного виробництва; кар'єрів по видобутку і переробці каменю, щебеню, піску, гравію та глини; кузень; механічних, столярних, ремонтних та інших майстерень; лісопильного виробництва; лісозаготівель; електростанцій, паросилових установок та інших підсобних виробництв;
4.6.2. зайняті в механічних, ремонтних та інших майстернях (крім авторемонтних), що перебувають на балансі будівельно-монтажних підприємств та виробничих одиниць;
4.7. У радгоспах розрізняються такі групи персоналу:
- персонал, зайнятий в сільськогосподарському виробництві (персонал основної діяльності);
- персонал, зайнятий у підсобних промислових підприємствах;
- персонал, занятий в обслуговуючих та інших господарствах.
4.8. До персоналу, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, належать працівники:
4.8.1. зайняті в рослинництві (рільництві, овочівництві, садівництві, на закладенні садів і вирощуванні багаторічних насаджень, докорінному поліпшенню луків та інше);
4.8.2. зайняті в тваринництві (скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві, рибництві, звірівництві, кролівництві, бджільництві та інших галузях тваринництва);
4.8.3. зайняті поточним ремонтом будівель та споруд виробничого сільськогосподарського призначення (сховищ, ферм, складів та інше);
4.8.4. транспорту, що переважно обслуговує сільськогосподарське виробництво.
4.9. До персоналу, зайнятого в підсобних виробництвах, відносяться працівники промислових підприємств, виробництв і ремонтних майстерень, що перебувають на балансі радгоспів (млини, круподерні та просодерні, виноробні і консервні заводи, підприємства по виробництву масла, сиру, молочної продукції, скотобійні майданчики і птахозабійні цехи, лісопильні, столярно-теслярські і деревообробні майстерні, цегельні заводи та інші підприємства по виробництву будівельних матеріалів, лісозаготівлі і заготівля дров та інші промислові виробництва, електростанції, майстерні по ремонту тракторів, сільгоспмашин та інших машин і устаткування), тощо, а також працівники транспорту, що обслуговують підсобні промислові підприємства, виробництва і ремонтні майстерні.
4.10. До персоналу, зайнятого в неосновній діяльності промислових підприємств (непромисловий персонал), будівельних організацій, радгоспів (персонал обслуговуючих та інших господарств), належать працівники:
4.10.1. транспорту, що перебуває на балансі промислового підприємства, який повністю обслуговує непромислові організації (житлового господарства, комунальні підприємства, підсобні сільськогосподарські підприємства та інші організації неосновної діяльності, а також лісосплав);
4.10.2. транспорту (контор, баз, гаражів) будівельних підприємств, включаючи працівників транспорту, зайнятих експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів БУ, БМУ, РБУ, тощо;
4.10.3. контор, баз і складів матеріально-технічного постачання, а також працівники, зайняті на вантажно- розвантажувальних роботах у складському та інших господарствах, включаючи розвантаження матеріалів із транспортних засобів на приоб'єктних складах; персонал, зайнятий розміщенням замовлень на устаткування;
4.10.4. будівельних лабораторій;
4.10.5. груп проектування (підготовки виробництва) організації робіт і проектних (проектно-кошторисних) бюро, груп, геодезичних служб будівельно-монтажних трестів, підприємств виробничих одиниць;
4.10.6. дирекції підприємства, яке будується, ВКБ (УКБ) підприємства, а також окремі працівники, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом, чисельність і кошти, яких направлені на оплату праці, передбачені на будівництво;
4.10.7. зайняті капітальним ремонтом будівель і споруд, що виконуються господарським способом.
Примітка. Працівники, зайняті поточним ремонтом будівель і споруд непромислових організацій, обслуговуючих та інших господарств, повинні включатися до складу персоналу відповідних непромислових організацій, обслуговуючих та інших господарств (житлового господарства, комунальних підприємств та ін.).
4.10.8. торгівлі (магазинів, ларків, палаток тощо) та громадського харчування (їдалень, буфетів та ін.).
Примітка. Працівники підприємств оптової торгівлі, відділів робітничого постачання та споживчої кооперації (магазини, їдальні, буфети, тощо, які обслуговують промислові підприємства, будівельні підприємства, але не перебувають на їх балансі, у звітність цих підприємств не включаються.
4.10.9. постійно зайняті заготівлею сільськогосподарських продуктів, також сільськогосподарської сировини (картоплі, овочів, фруктів та ягід, цукрового буряка, бавовни, льону, худоби, птиці, молока шкіряної сировини та інше) для промислової переробки.
Примітка. Працівники відділів заводоуправлінь, зайняті оформленням документів по прийманню сільськогосподарської сировини, належать до промислово-виробничого персоналу.
4.10.10. підсобних сільськогосподарських підприємств (включаючи працівників організаційно-відокремлених тепличних виробництв), що перебувають на балансі промислових або будівельних підприємств;
4.10.11. лісового господарства промислових підприємств та інших організацій;
4.10.12. зайняті іншими видами діяльності (збором дикорослих плодів, ягід, горіхоплідних, фруктів, лікарських трав, їх первинною обробкою та інші) у радгоспах;
4.10.13. підприємств м'ясної і молочної промисловості, зайняті завезенням готової продукції в роздрібну торговельну мережу (вантажники, диспетчери, експедитори, водії автомобілів). У звіті з праці чисельність вказаних працівників слід показувати по галузі "Транспорт";
4.10.14. по збору металобрухту. До них належать особи, які працюють у конторах по збору металобрухту і займаються оформленням документів, прийманням та відправленням металобрухту, укладанням договорів на доставку його з інших підприємств, організацій.
Примітка. 1. Працівники транспортних цехів, які займаються збором та вивезенням металобрухту, належать до промислово-виробничого персоналу.
2. Уповноважені по заготівлі брухту та відходів чорних та кольорових металів, а також техніки-здавачі системи Міністерства промисловості України належать до промислово-виробничого персоналу.
4.10.15. редакції фабрично-заводських газет та радіомовлень;
4.10.16. зайняті пусконалагоджувальними роботами, а також підготовкою, освоєнням виробництва на підприємствах і об'єктах, які щойно вводяться, до часу їх введення в експлуатацію, що утримуються за рахунок коштів основної діяльності промислових підприємств за умови, що чисельність цих працівників віднесена до непромислового персоналу до моменту підписання акта про введення в дію підприємства;
4.10.17. пошуково-розвідувальних груп і партій промислового підприємства;
4.10.18. житлового господарства;
4.10.19. комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування населення: готелів, гуртожитків для приїжджих, перукарень, лазень (крім працівників лазень та пралень, які обслуговують безпосередньо на виробництві персонал підприємства, організації тощо), а також працівники, зайняті озелененням території;
4.10.20. зайняті обслуговуванням медичних установ (медсанчастин, здоровпунктів, профілакторіїв, пансіонатів з лікування тощо): підсобні робітники, сантехніки, електрики та інші. Працівники санпостів і дезінфекційних бар'єрів промислових підприємств, зайняті впровадженням протиепідемічних заходів.
Примітка. Працівники медперсоналу (лікарі, медсестри) у звіти з праці підприємств включатися не повинні. Вони відображаються у звітності з праці системи Міністерства охорони здоров'я.
4.10.21. оздоровчих закладів та закладів відпочинку (дитячих таборів, будинків відпочинку, пансіонатів тощо і т.п.);
4.10.22. установ фізичної культури (стадіонів, палаців спорту, спортивних баз, спортивних клубів, басейнів тощо);
4.10.23. туризму (туристичних баз тощо);
4.10.24. навчальних закладів і курсів;
4.10.25. закладів дошкільного виховання (дитячих садків, ясел-садків);
4.10.26. установ культури (палаців і будинків культури, клубів, бібліотек, крім технічних і т.п.).
4.11. Розподіл персоналу, на зайнятий в основній і неосновній діяльності, в інших галузях народного господарства, здійснюється в аналогічному порядку. При цьому виділення персоналу, зайнятого в неосновній діяльності, проводиться при умові, що утримання його (на відміну від основного персоналу) здійснюється виключно за рахунок прибутку.