• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності

Міністерство статистики України  | Наказ, Форма, Інструкція від 10.05.1994 № 94 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
 • Дата: 10.05.1994
 • Номер: 94
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма, Інструкція
 • Дата: 10.05.1994
 • Номер: 94
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 94 від 10.05.94
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 1994 р.
за N 109/318
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 128 від 26.05.2015 )
Про затвердження Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності
На виконання статті 10 Закону України "Про державну статистику" та пункту 6, підпункту "ж" Положення про Міністерство статистики України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності, що додається.
2. Управлінню координації методологічних робіт, організації обліку та звітності (Чекменьов А.О.) довести Інструкцію до Держкомстату Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь статистики, міністерств, відомств, концернів, корпорацій та інших об'єднань.
3. Голові Держкомстату Республіки Крим, начальникам обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити цією Інструкцією місцеві статистичні органи та всі зацікавлені організації, установи, підприємства.
4. З введенням у дію названої Інструкції не застосовується на території України Інструкція про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності, затверджена постановою колишнього Держкомстату СРСР від 21.06.90 N 89.
Міністр М.І.Борисенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінстату України
від 10 травня 1994 р. N 94
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності
Мінстат України відповідно до Закону України "Про державну статистику" встановлює такий порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності.
1. Підприємства, організації, установи, міністерства, відомства, концерни, корпорації, інші юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю (надалі - підприємства, установи), у статистичних звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, вносять виправлення у звіти та в усі взаємопов'язані показники інших звітів незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і подають виправлені звіти статистичним органам і всім адресатам, яким були направлені недостовірні дані. При цьому слід зробити у звіті відповідну примітку про причини зміни даних.
2. Підставою для внесення підприємствами та установами виправлень у звіти є акти перевірок, рішення, накази, повідомлення, одержані від органів державної статистики, інших органів, які при здійсненні своїх функцій контролю виявили приписки та інші перекручення у державній статистичній звітності.
У цих документах обов'язково повинно бути вказано:
- повна назва перевіреного підприємства, установи, прізвища керівника і головного бухгалтера;
- назва звіту (ф.N), за який звітний період була проведена перевірка, найменування звітних показників, що перевірялися, та за який звітний період необхідно внести виправлення;
- дані, що були показані у звіті, взаємопов'язані показники інших звітів до перевірки і які виявлені перевіркою.
Акти перевірок підписуються працівниками, які проводили перевірку, а також посадовими особами підприємств, установ, що перевірялися, які відповідають за достовірність звітних даних.
3. У випадках, якщо підприємством, установою були опубліковані дані, в яких мали місце приписки чи інші перекручення, вони повинні виправлені дані опублікувати в тому ж печатному органі.
4. Виправлення звітів проводиться у такому порядку:
4.1. При виявленні приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності поточного року або за будь-який період минулих років, а також при виявленні виробів, виготовлених з відступами від стандартів (технічних умов), зданих на склад або замовнику і врахованих у державній статистичній звітності, виправлення вносяться не пізніше тижневого терміну у звіт за той період, в якому були допущені приписки та інші перекручення, а також у наростаючі підсумкові дані.
4.2. Виправлення у статистичній звітності по статистиці фінансів як поточного, так і минулих років (після її затвердження) проводяться у першому звіті після виявлення перекручення.
4.3. Питання про виключення зі звітів приписок по введенню у дію виробничих об'єктів і потужностей, акти прийняття яких затверджені міністерствами та відомствами України, вирішується Мінстатом України, а затверджені організаціями Республіки Крим, обласними, міськими, районними організаціями, а також підприємствами та організаціями - Держкомстатом Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями статистики.
Рішення приймаються на підставі матеріалів перевірок, проведених органами державної статистики, а також органами державного архітектурно-будівельного контролю після розгляду цих матеріалів з представниками відповідних міністерств, відомств, підприємств та організацій, що затвердили акти прийняття.
Мінстат України у триденний строк після прийняття рішення про виключення виробничих потужностей зі звіту надсилає повідомлення про це за формою N 6-пр - додаток N 1 до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень у державній статистичній звітності (надалі - Інструкція) Держкомстату Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики, де проводилась перевірка, і одночасно органу, який затвердив акт державної приймальної комісії.
При встановленні приписки у звітах про введення в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення, що виявлені перевірками, проведеними органами державної статистики, а також органами державного архітектурно-будівельного контролю, рішення про виключення зі звітності по об'єктах, акти прийняття яких затверджені місцевими органами, а також підприємствами та організаціями, приймаються Держкомстатом Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями статистики.
При отриманні повідомлення від Мінстату України, а також при прийнятті власного рішення про виключення зі звітності даних про введення у дію виробничих потужностей чи об'єктів житлово-цивільного призначення та їх основних фондів Держкомстат Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики повинні надіслати протягом тижня:
- органу, який затвердив акт прийняття об'єкта, повідомлення за формою N 6-пр (додаток N 1 до Інструкції);
- забудовнику і підрядній будівельній організації повідомлення за формою N 7-пр (додаток N 2 до Інструкції).
Разом з повідомленнями (фф.NN 6-пр, 7-пр) подаються копії довідок за формою N 1-пр (додаток N 3 до Інструкції) по об'єктах виробничого призначення та за формою N 3-пр (додаток N 4 до Інструкції) по об'єктах житлово-цивільного призначення, а також інші матеріали про виявлення приписки.
При одержанні повідомлення від органу державної статистики організація, яка затвердила акт державної приймальної комісії, скасовує своє рішення про затвердження акта прийняття, а підприємство-забудовник і підрядна організація, які одержали повідомлення від органу державної статистики, зобов'язані надіслати у встановлені строки виправлені звіти.
5. Органи державної статистики після одержання виправлених звітів від підприємств, установ у дводенний строк вносять відповідні виправлення у дані зведеної звітності.
У зведені звіти про введення в дію потужностей та об'єктів житлово-цивільного призначення виправлення вносяться у дводенний строк після прийняття або отримання рішення про їх виключення із звітності, а після отримання виправлених звітів від забудовників та підрядчиків у той же строк - відповідні виправлення у дані зведеної звітності по всіх взаємопов'язаних показниках.
6. У разі невнесення в установлені строки підприємством, установою виправлень у державну статистичну звітність згідно з пунктом 4 цієї Інструкції, відповідні органи державної статистики самостійно вносять виправлення у звіти, що подані на їх адресу (які розробляються, та не розробляються статистичними органами), а також у зведені статистичні розробки з повідомленням про це підприємству, установі, вищому статистичному органу (ф.N 2 - повідомлення - додаток N 5) для виправлення даних у первинному та бухгалтерському обліку та в інших взаємопов'язаних показниках.
Виправлення вносяться на підставі документів органів державної статистики та документів, що надійшли від інших органів, які при здійсненні своїх функцій контролю виявили приписки та інші перекручення у державній статистичній звітності, та оформлених відповідно до пункту 2 цієї Інструкції.
Підприємства, установи, які одержали повідомлення від органів державної статистики про виправлення звітних даних, повинні внести необхідні виправлення у відповідні звіти та в інші взаємопов'язані показники у порядку, встановленому пунктом 1 цієї Інструкції. Про всі виправлення у зведених звітах робиться примітка про обсяги виявлених приписок та інших перекручень у звітах.
7. Органи державної статистики, які встановили приписки та інші перекручення в державній статистичній звітності, приймають заходи щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності згідно з діючим законодавством.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок виправлення
звітних даних у випадках виявлення
приписок та інших перекручень у
державній статистичній звітності,
затвердженій наказом Мінстату України
від 10 травня 1994 р. N 94
форма N 6-пр
__________________________________________________
__________________________________________________
(найменування органу, який затвердив акт прийняття)
__________________________________________________
__________________________________________________
(найменування органу держстатистики)
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
і постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року
N 449 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів державного замовлення"___________
__________________________________________ прийнято рішення про
(найменування органу держстатистики)
виключення із державної звітності введеного у дію ________________
_________________________________________________________________
(найменування потужності, об'єкта, підприємства, його місце
________________________________________________________________,
знаходження і підпорядкованість)
який прийнятий в експлуатацію в _______________ 19__ р. із такими
порушеннями порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів: ___________________________________________
_________________________________________________________________
(вказати виявлені порушення порядку прийняття потужності,
_________________________________________________________________
об'єкту в експлуатацію)
Підприємству(організації)-забудовнику і підрядній організації
направлені повідомлення про подання виправлених звітів за
встановленими адресами.
У зв'язку з цим Вам необхідно скасувати рішення про
затвердження акта державної комісії про прийняття вказаного
об'єкта(потужності) в експлуатацію, розглянути питання про
відповідальність посадових осіб, які допустили порушення, а також
організувати повторне прийняття після усунення цих порушень.
Додаток: на ______ аркушах.
Керівник органу державної
статистики (підпис)
"__" _____________ 19__ р. N _____
Додаток N 2
до Інструкції про порядок виправлення
звітних даних у випадках виявлення
приписок та інших перекручень у
державній статистичній звітності,
затвердженій наказом Мінстату України
від 10 травня 1994 р. N 94
форма N 7-пр
____________________________________________________
(посада та прізвище керівника і головного бухгалтера
____________________________________________________
підприємства, організації-забудовника, підрядної
____________________________________________________
будівельної організації)
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
і постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року
N 449 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів державного замовлення"___________
__________________________________________ прийнято рішення про
(найменування органу держстатистики)
виключення із державної звітності введеного у дію ________________
_________________________________________________________________
(найменування потужності, об'єкта, підприємства, його місце
________________________________________________________________,
знаходження і підпорядкованість)
який прийнятий в експлуатацію в _______________ 19__ р. із такими
порушеннями порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів: ___________________________________________
_________________________________________________________________
(вказати виявлені порушення порядку прийняття потужності,
_________________________________________________________________
об'єкта в експлуатацію)
Прошу внести відповідні виправлення у первинний і
бухгалтерський облік, в інші взаємопов'язані показники і подати
виправлений звіт за ф.N _____ за _____________ 19__ р. з усіма
зміненими показниками за встановленими адресами в строк до
______________ 19__ р.
Додаток: на ______ аркушах.
Керівник органу державної
статистики (підпис)
"____" __________ 19__ р. N _____
Додаток N 3
до Інструкції про порядок виправлення
звітних даних у випадках виявлення
приписок та інших перекручень у
державній статистичній звітності,
затвердженій наказом Мінстату України
від 10 травня 1994 р. N 94
форма N 1-пр
Республіка Крим, область, місто _____________________________
_________________________________________________________________
(при перевірці у сільській місцевості вказується район)
ДОВІДКА
про результати перевірки достовірності звітних даних про введення у дію виробничих об'єктів і потужностей, які відображені у звіті за ф. N ____ за _____________ 19__ р.
По _______________________________________________________________
(найменування організації, яка перевіряється, та її
_________________________________________________________________
підпорядкованість)
Забудовник і його відомча підпорядкованість (01) _________________
_________________________________________________________________
Генеральний підрядчик і його відомча підпорядкованість (02) ______
_________________________________________________________________
Найменування підприємства, його черги або пускового комплексу,
будівлі, споруди, адреси (03) ____________________________________
_________________________________________________________________
Ким і коли призначена державна (робоча)*) приймальна комісія
(найменування органу, який призначив комісію, дата і N постанови,
розпорядження, наказу) (04) ______________________________________
_________________________________________________________________
Склад державної(робочої) комісії відповідає, не відповідає
(непотрібне закреслити) встановленому складу; виявлені такі
порушення по складу комісії:
(05) _____________________________________________________________
(06) _____________________________________________________________
(07) _____________________________________________________________
(08) _____________________________________________________________
Дата (число, місяць і рік) підпису акта прийняття державною
(робочою)*) комісією (09) ________________________________________
_________________________________________________________________
(прізвище і посада голови держкомісії)
Ким і коли був затверджений акт прийняття (найменування
органу, який затвердив акт прийняття, дата і номер постанови,
розпорядження, наказу, посада і прізвище особи, яка затвердила акт
прийняття) (10) __________________________________________________
_________________________________________________________________
Чи прикладені до акта прийняття об'єкта:
а) технічний висновок про стан відповідальних несучих
конструкцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт,
виданий відповідним органом державного архітектурно-будівельного
контролю, ТАК - код - 1, НІ - код - 2 (11)
(непотрібне закреслити)
б) гарантійний паспорт - сертифікат, виданий генеральним
підрядчиком ТАК - код - 1, НІ - код - 2 (12)
(непотрібне закреслити)
Розмір потужностей, які вводяться у дію:
а) передбачено до введення по звіту: терміновому (13) _______
річному (14) _____________________________________________
б) вказано у титульному списку (15) _________________________
в) за початково затвердженим пусковим комплексом (16) _______
_________________________________________________________________
г) за зміненим пусковим комплексом (17) _____________________
(18) _____________________________________________________________
(вказати найменування органу, який перезатвердив пусковий
_________________________________________________________________
комплекс)
(19) _____________________________________________________________
(дата і номер постанови, розпорядження, наказу)
Фактичний розмір введених в дію потужностей:
а) показано у звіті: терміновому (20) _______________________
річному (21) _____________________________________________
б) вказано в акті прийняття (22) ____________________________
в) визначено у документі про затвердження акта прийняття
(23) _____________________________________________________________
Вартість основних фондів по введених в дію потужностях та об'єктах
(тисяч укр.карбованців):
а) показано у звіті (24) ____________________________________
б) приведено в акті прийняття (25) __________________________
з них введених раніше за актами робочих комісій (26)______
_________________________________________________________________
Прізвище та посада особи, яка підписала звіт за формою N _________
(27) _____________________________________________________________
Кількість устаткування, яке підлягає встановленню на введених в
дію площах по проекту (одиниць) (28) _____________________________
Фактично встановлено устаткування на дату прийняття об'єкта
державною комісією (одиниць) (29) ________________________________
_________________________________________________________________
Чи вказано в документах, які прикладені до акта прийняття, про
наявність недоробок, ТАК - код - 1, НІ - код - 2 (78)
(непотрібне закреслити)
*)Якщо акт прийняття в експлуатацію згідно з діючим порядком
оформляється робочою комісією.
Загальна вартість недоробок (невиконаних робіт), які встановлені
при перевірці, ________________ тис.укр.крб. (30)
Перелік недоробок та інших порушень, з якими прийнятий до
експлуатації об'єкт:
(31) _____________________________________________________________
(32) _____________________________________________________________
(33) _____________________________________________________________
(34) _____________________________________________________________
(35) _____________________________________________________________
(36) _____________________________________________________________
(37) _____________________________________________________________
(38) _____________________________________________________________
(39) _____________________________________________________________
(40) _____________________________________________________________
(41) _____________________________________________________________
(42) _____________________________________________________________
(43) _____________________________________________________________
(44) _____________________________________________________________
(45) _____________________________________________________________
(46) _____________________________________________________________
(47) _____________________________________________________________
(48) _____________________________________________________________
(49) _____________________________________________________________
(50) _____________________________________________________________
(51) _____________________________________________________________
Виплачено премій за введення в експлуатацію даного об'єкта:
а) підрядчику (52) _________________ укр.крб.
б) забудовнику (53) _________________ укр.крб.
Дата (місяць, рік) початку фактичної експлуатації об'єкта,
потужності (якщо потужність не експлуатується, вказати причини)
(54) _____________________________________________________________
Який обсяг продукції передбачається підприємством для випуску на
прийнятому в експлуатацію об'єкті:
а) на звітний рік, в якому об'єкт прийнятий (55) ____________
б) на квартал, в якому об'єкт прийнятий (56) ________________
в) на січень наступного року (по об'єктах, які прийняті
в грудні) (57) ___________________________________________________
г) підлягає випуску в перший місяць експлуатації об'єкта
згідно з нормами освоєння в початковий період (58) _______________
Фактично випущено кондиційної продукції:
а) з початку експлуатації до кінця звітного року
(59) _____________________________________________________________
б) в перший місяць експлуатації об'єкта (60) ________________
в) в січні наступного року (по об'єктах, які були прийняті
в грудні) (61) ___________________________________________________
Причини недоосвоєння проектної потужності в перший місяць
експлуатації об'єкта:
(62) _____________________________________________________________
(63) _____________________________________________________________
(64) _____________________________________________________________
(65) _____________________________________________________________
(66) _____________________________________________________________
(67) _____________________________________________________________
(68) _____________________________________________________________
(69) _____________________________________________________________
(70) _____________________________________________________________
(71) _____________________________________________________________
Дата проведення перевірки "___"_____________ 19__ р.
Перевірку достовірності звітних даних провели:
Представник органу, який здійснював перевірку (72) _______________
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
Представник органу, який брав участь у перевірці (73) ____________
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
Представник організації, яка звітується:
забудовника (74) ________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
підрядчика (75) ________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
З результатом перевірки ознайомлений керівник організації, яка
звітує (76) _____________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
Коди міністерств (відомств) за СПОДУ:
забудовника (77) ________________________________________________
підрядчика (78) ________________________________________________
Пропозиції органу, який проводив перевірку, за її результатами
(органом державної статистики не заповнюється) ___________________
_________________________________________________________________
Прізвище та підпис керівника організації, яка
здійснювала перевірку ______________
Прийняте рішення органом державної статистики:
(наприклад: виключити з державної статистичної звітності або
поставити питання про виключення із звітності перед Мінстатом
України, виключити із звіту введені у дію потужності та основні
фонди, як незаконно включені у звіт без акта прийняття,
затвердженому в установленому порядку, та інш.)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Керівник органу державної статистики
"___"____________ 19__ р.
Додаток N 4
до Інструкції про порядок виправлення
звітних даних у випадках виявлення
приписок та інших перекручень у
державній статистичній звітності,
затвердженій наказом Мінстату України
від 10 травня 1994 р. N 94
Республіка Крим, область, місто _____________________________
_________________________________________________________________
(при перевірці у сільській місцевості вказується район)
Довідка
про результати перевірки достовірності звітних даних про введення в дію об'єктів житлово-цивільного призначення, відображених у звіті за ф.N _____ за січень- _______________ 199__ р.
По _______________________________________________________________
(найменування організації, яка перевіряється, її
_________________________________________________________________
підпорядкованість)
Забудовник і його відомча підпорядкованість (01) _________________
_________________________________________________________________
Генеральний підрядчик і його відомча підпорядкованість (02) ______
_________________________________________________________________
Найменування об'єкта, його черги або пускового комплексу,
містобудівельного комплексу (03) _________________________________
Адреса (04) ______________________________________________________
Ким і коли призначена приймальна комісія (найменування органу, що
призначив комісію, дата і номер постанови, розпорядження, наказу)
(05) _____________________________________________________________
Склад приймальної комісії відповідає, не відповідає (непотрібне
закреслити) встановленому складу; виявлені порушення по складу
комісії (06) _____________________________________________________
(07) _____________________________________________________________
(08) _____________________________________________________________
Дата (число, місяць і рік) підписання акта прийняття приймальною
комісією (09)_____________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові голови приймальної комісії (10) ______
_________________________________________________________________
Дата (число, місяць і рік) затвердження акта прийняття (11) ______
Найменування органу, що затвердив акт прийняття, дата і номер
постанови, розпорядження, наказу, посада і прізвище особи, яка
затвердила акт прийняття (12) ____________________________________
_________________________________________________________________
Чи прикладений до акта прийняття об'єкта:
а) технічний висновок про стан відповідальних несучих
конструкцій та якість виконаних будівельно-монтажних робіт,
виданий відповідним органом державного архітектурно-будівельного
контролю (13) ТАК - код - 1, НІ - код - 2;
(непотрібне закреслити)
б) гарантійний паспорт-сертифікат, виданий генеральним
підрядчиком (14) ТАК код - 1, НІ - код - 2.
(непотрібне закреслити)
Розмір потужностей, що вводяться в експлуатацію:
а) показаний у звіті, як передбачений до введення на рік (15)
б) вказаний у титульному списку (16) _______________________
в) за початково затвердженим пусковим комплексом (17) _______
г) за зміненим пусковим комплексом (18) _____________________
(19) _____________________________________________________________
(вказати найменування органу, який перезатвердив пусковий
(20) _____________________________________________________________
комплекс, дату і номер постанови, розпорядження, наказу)
Фактичний розмір введених у дію потужностей (кв.м, місць,
учнівських місць, ліжок і та ін.):
а) показаний в звіті: терміновому (21) ______________________
річному (22) _____________________________________________
б) показаний в акті прийняття (23) __________________________
в) визначено у документі про затвердження акта прийняття
(24) _____________________________________________________
Кошторисна вартість основних фондів по введених у дію потужностях
і об'єктах (тисяч укр.крб.):
а) показана в звіті (25) ____________________________________
б) приведена в акті прийняття (26) __________________________
Прізвище і посада особи, яка підписала звіт за формою N __________
(27) _____________________________________________________________
Чи вказано у документах, які прикладені до акта прийняття, про
наявність недоробок (28) ТАК - код - 1, НІ - код - 2.
(непотрібне закреслити)
Загальна кошторисна вартість таких недоробок (невиконаних робіт),
вказаних у документах, встановлених при перевірці - укр.крб.
(29) _____________________________________________________________
Перелік недоробок та інших порушень, з якими прийнятий в
експлуатацію об'єкт ______________________________________________
(30) _____________________________________________________________
(31) _____________________________________________________________
(32) _____________________________________________________________
(33) _____________________________________________________________
(34) _____________________________________________________________
(35) _____________________________________________________________
(36) _____________________________________________________________
(37) _____________________________________________________________
(38) _____________________________________________________________
(39) _____________________________________________________________
(40) _____________________________________________________________
(41) _____________________________________________________________
Виплачено премій за введення в експлуатацію даного об'єкта:
а) підрядчику (51) __________ укр.крб.
б) замовнику (52) __________ укр.крб.
Дата (місяць, рік) початку фактичної експлуатації об'єкта
(53) _____________________________________________________________
(якщо об'єкт не експлуатується, вказати причини)
(54) _____________________________________________________________
(55) _____________________________________________________________
(56) _____________________________________________________________
(57) _____________________________________________________________
(58) _____________________________________________________________
(59) _____________________________________________________________
(60) _____________________________________________________________
(61) _____________________________________________________________
(62) _____________________________________________________________
(63) _____________________________________________________________
(64) _____________________________________________________________
(65) _____________________________________________________________
(66) _____________________________________________________________
(67) _____________________________________________________________
Дата проведення перевірки "_____"______________ 199____ р.
Представник органу, який здійснює перевірку (68) _________________
(посада,
_________________________________________________________________
прізвище, підпис)
Представник органу, який бере участь в перевірці (69) ____________
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
_________________________________________________________________
Представник організації, яка звітує:
забудовника (70) _____________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
підрядчика (71) _____________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
З результатами перевірки ознайомлений керівник організації, яка
звітує (72) ______________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
Коди міністерств (відомств) за СПОДУ
забудовника (76) ____________________________________________
підрядчика (77) ____________________________________________
Пропозиції органу, який проводив перевірку, за її результатами
(органом державної статистики не заповнюється) ___________________
_________________________________________________________________
Прізвище та підпис керівника організації, яка здійснювала
перевірку ________________________________________________________
Прийняте рішення органом державної статистики:
(наприклад: виключити з зведеної звітності введення в дію об'єкта,
поставити питання перед органом, який затвердив акт, про
скасування рішення і зобов'язати забудовника і генерального
підрядчика якнайскоріше подати змінені звіти у встановлені адреси;
виключити із звіту введені у дію об'єкти, основні фонди, як
незаконно включені в звіт без акта прийняття, затвердженого у
встановленому порядку та інше) ___________________________________
_________________________________________________________________
Керівник органу державної статистики
"___" ____________ 199__ р.
Додаток N 5
до Інструкції про порядок виправлення
звітних даних у випадках виявлення
приписок та інших перекручень у
державній статистичній звітності,
затвердженій наказом Мінстату України
від 10 травня 1994 р. N 94
форма N 2-повідомлення
________________________________________________________
(посада, прізвище керівника та головного бухгалтера)
________________________________________________________
(підприємство, організація, установа, юридична особа,
________________________________________________________
яка займається підприємницькою діяльністю)
Копія: _________________________________________________
(вища організація, якій безпосередньо підпорядковане
________________________________________________________
підприємство, організація, установа, юридична особа)
ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
______________________________________________________
(назва органу державної статистики)
У зв'язку з тим, що від Вас не отримано в установлений термін
виправленого звіту згідно з наслідками перевірки, проведеної
________________________________, акт перевірки від ____________,
(назва органу, який провів перевірку) вносить виправлення у подану
раніше недостовірну звітність за ф.N ________ за 19__ р.
-----------------------------------------------------------------
Найменування звітних |Одиниця |Звітний|Було показано|Слід вважати
показників |виміру |період | у звіті |
---------------------+--------+-------+-------------+------------
---------------------+--------+-------+-------------+------------
-----------------------------------------------------------------
Прошу внести відповідні виправлення у первинну і бухгалтерську
звітність, в інші взаємопов'язані показники і в тижневий строк
повідомити про внесення виправлень у звіти, які раніше подані за
всіма встановленими адресами.
Керівник органу державної
статистики (підпис)
"____" ______________ 19__ р.