• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм заяв у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

Міністерство юстиції України  | Наказ, Форма типового документа, Заява від 07.02.2024 № 340/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Заява
 • Дата: 07.02.2024
 • Номер: 340/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Заява
 • Дата: 07.02.2024
 • Номер: 340/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2024 м. Київ № 340/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 лютого 2024 р. за № 195/41540
Про затвердження форм заяв у справах про банкрутство (неплатоспроможність)
Відповідно до частини першої статті 3 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, підпункту 50 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форму заяви про участь у справі про банкрутство (неплатоспроможність);
2) форму заяви про дострокове припинення повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.
4. Дія цього наказу не поширюється на заяви, подані до набрання чинності цим наказом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сугак Л.
 

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
07 лютого 2024 року № 340/5
вих. № ___ дата ____________ ___________________________________________
(найменування суду)
___________________________________________
(адреса суду)
Справа № __________________________________
(за наявності)
Суддя _____________________________________
(за наявності)
___________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
арбітражного керуючого)
___________________________________________ (номер свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого та дата видачі)
___________________________________________ (адреса місцезнаходження контори (офісу))
___________________________________________ (контактний телефон)
___________________________________________ (офіційна електронна адреса в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі)
Заява
про участь у справі про банкрутство (неплатоспроможність)
Я, арбітражний керуючий ______________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № _____________________
від ___ ____________ р., надаю згоду на участь у справі № ___ про банкрутство (неплатоспроможність)
______________________________________________________________________________________
                                        (найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) боржника)
______________________________________________________________________________________
            (код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків
                або серія (за наявності) і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
            відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
       повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису
        в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності), номер та дата запису
             в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення
                             державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) боржника)
та прошу призначити мене розпорядником майна / керуючим реструктуризацією у цій справі.
Відповідно до частини третьої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства зазначаю про те, що я:
не є заінтересованою особою у цій справі;
не є особою, яка здійснювала раніше управління цим боржником;
не є особою, якій відмовлено в допуску до державної таємниці;
не маю реального чи потенційного конфлікту інтересів;
не є близькою особою боржника - фізичної особи.
Додаток (у разі потреби):*
Заявник ____________
(підпис)
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
____________
* До заяви додається копія свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій або копія свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або копія сертифіката на право вчинення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, у разі якщо боржник - юридична особа у справі про банкрутство відноситься до однієї з цих категорій.
 

Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

Олександр ОЛІЙНИК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
07 лютого 2024 року № 340/5
вих. № ___ дата ____________ ___________________________________________
(найменування суду)
___________________________________________
(адреса суду)
Справа № __________________________________
Суддя _____________________________________
___________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
арбітражного керуючого)
___________________________________________ (номер свідоцтва про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого та дата видачі)
___________________________________________ (адреса місцезнаходження контори (офісу))
___________________________________________ (контактний телефон)
___________________________________________ (офіційна електронна адреса в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі)
Заява
про дострокове припинення повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність)
Ухвалою (постановою) __________________________________________________ від ____________
                                                                                                    (найменування суду)
у справі № про банкрутство (неплатоспроможність) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) боржника)
_____________________________________________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), унікальний номер запису
в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності), номер та дата запису
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення
державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців) боржника)
призначено ___________________________________________________________________________
                                                  (розпорядник майна, керуючий реструктуризацією, керуючий санацією, ліквідатор,
                                                                                                       керуючий реалізацією)
арбітражного керуючого _______________________________________________________________.
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
Подальше виконання мною повноважень __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (розпорядник майна, керуючий реструктуризацією, керуючий санацією, ліквідатор, керуючий реалізацією)
унеможливлено наявністю наступних обставин: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     (виклад обставин, що є підставою для звернення до суду)
Керуючись пунктом 7 частини першої статті 12, абзацом першим частини четвертої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, прошу задовольнити мою заяву про дострокове припинення повноважень _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (розпорядник майна, керуючий реструктуризацією, керуючий санацією, ліквідатор, керуючий реалізацією)
у справі № ____________ про банкрутство (неплатоспроможність)
_____________________________________________________________________________________.
                                            (найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
                                                            (для фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб) боржника)
Додаток: документальне підтвердження викладу обставин (за наявності).
Заявник ____________
(підпис)
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
 

Директор
Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

Олександр ОЛІЙНИК