Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307

Міністерство фінансів України Наказ від 17.01.2022 №15
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 17.01.2022

Номер 15

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.01.2022 N 15
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2022 р.
за N 129/37465
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307
Відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1) назву графи 7 Розділу Б викласти в такій редакції:
"Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість";
2) виноску "-1" викласти в такій редакції:
"-1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 16-1.3 статті - 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 - у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.";
3) у формі додатка 1 до податкової накладної назву графи 6 викласти в такій редакції:
"ціна одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість";
4) у формі додатка 2 до податкової накладної "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної":
назву графи 8 викласти в такій редакції:
"ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів";
назву графи 9 викласти в такій редакції:
"ціна або максимальна роздрібна ціна (-) (+)";
виноску "-1" викласти в такій редакції:
"-1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 16-1.3 статті - 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 - у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.".
2. Внести до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за N 137/28267 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 6 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
"Платники податку на додану вартість у разі здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код "6".".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) в абзаці першому пункту 15 після слів "У разі постачання товарів/послуг," доповнити словами "крім постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни,";
3) підпункт 5 пункту 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, у графі 7 зазначається максимальна роздрібна ціна товару без урахування податку на додану вартість.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниТетяна КІРІЄНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.01.2022 N 15
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2022 р.
за N 129/37465
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307
Відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1) назву графи 7 Розділу Б викласти в такій редакції:
"Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість";
2) виноску "-1" викласти в такій редакції:
"-1 У порядковому номері після символа "/" зазначається код 2 - у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 16-1.3 статті - 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 - у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.";
3) у формі додатка 1 до податкової накладної назву графи 6 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!