Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

Міністерство фінансів України Наказ, Довідник, Порядок, Форма від 13.01.2015 №4
Документ підготовлено в системі iplex
рядок 6 - зазначається в розрізі місяців звітного кварталу сума єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 2, 3, та віднімання даних рядка 4;
рядок 7 - відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 6.
У Розрахунку на останній сторінці проставляється дата подання Розрахунку платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
IV. Порядок заповнення додатків до Розрахунку, що містять інформацію щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу
1. Додаток 1 до Розрахунку "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам" (далі - Д1) призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.
Якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством - Д1 за відповідний квартал не подається.
Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 1 до цього Порядку, у якому зазначаються:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 "Звітний" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 "Звітний новий" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 014 - "Довідковий" - якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат";
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
номер Розрахунку, до якого додається Д1 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка в Розрахунку;
рядок 03 - повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника єдиного внеску, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
рядок 033 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, які перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;
рядок 034 - код філії, у разі подання платником єдиного внеску Розрахунку з типом "Уточнюючий". Для платників єдиного внеску, для яких застосовувався код філії за попередні періоди;
рядок 035 - обирається необхідна позначка:
для призначення пенсії - у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат - у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі;
графа 09 заповнюється платником єдиного внеску лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 - 15:
код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої (виплаченого) за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона (він) нарахована (нарахований), а також для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул;
коди типу нарахувань 2 - 9 зазначаються лише уразі донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків застрахованій особі.
Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:
2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму єдиного внеску;
3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.
Якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) застрахованій особі у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 - 9:
6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.
Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи 17 "Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця лише в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
Якщо податкові органи донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовуються коди типу нарахувань 11 та 12;
11 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами донараховано суму єдиного внеску;
12 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за місяць звітного кварталу.
Тип нарахувань 13 застосовується для сум у місяцях звітного кварталу за попередній звітний (податковий) період лише в таких випадках:
під час нарахування сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;
під час нарахування сум у зв'язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;
14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв'язку зі здійсненням перерахунку під час звільнення працівника за попередні періоди, пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку зі сторнуванням);
15 - грошове забезпечення, нараховане в поточному місяці за минулий звітний (податковий) період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (із змінами).
Графа 15 "Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)" формується щодо кожної окремої застрахованої особи.
Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності і допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи (у полі відповідного місяця лише в сумі, що припадає на такий місяць).
Графа 16 "Сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) у межах максимальної величини, на яку (який) нараховується єдиний внесок" заповнюється щодо кожної окремої застрахованої особи.
Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній звітний (податковий) період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.
Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:
сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Щомісячні суми нарахованої заробітної плати застрахованій особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку.
Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця).
Стосовно однієї застрахованої особи допускається декілька записів у Д1, якщо протягом одного звітного (податкового) періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - сум середньої заробітної плати за вимушений прогул) періоди.
Кількість днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати.
Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.
За наявності декількох рядків стосовно однієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, у якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).
Ознака "неповний робочий час" відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України встановлюється угодою сторін як під час прийняття на роботу, так і в період роботи. Ознака "неповний робочий час" проставляється у разі, якщо особа працює:
неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);
неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня - 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
У графі 25 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа заповнюється лише для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків у порядку визначеному розділом V цього Порядку.
У Д1 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
2. Додаток 2 до Розрахунку "Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або у разі народження дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства" (далі - Д2).
Д2 формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, у якому щокварталу відображаються відомості в розрізі місяців звітного кварталу і щодо кожної застрахованої особи:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 "Звітний" - якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункту 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 "Звітний новий" - якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок:
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
рядок 03 - повне найменування платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску;
рядок 032 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за деякі категорії застрахованих осіб, який ліквідований.
Додаток складається із двох частин, а саме загальна частина про нараховані суми єдиного внеску в розрізі категорій застрахованих осіб та частина, яка містить відомості про застрахованих осіб.
У графі "Чисельність осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці" відображається кількість осіб по кожній категорії осіб, відображеній у рядках 1 - 4, 6 та 6.1, яким нараховано виплата у звітному місяці.
У графі "Нараховано єдиного внеску у звітному місяці" відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 - 4 цієї таблиці, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску, що діє на день нарахування допомоги, грошового забезпечення або компенсації.
У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.
Обчислення страхових внесків за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації
У графі "Нараховано єдиного внеску у тому числі за попередні періоди" відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 - 4 цієї таблиці, яка за даними бухгалтерського обліку обчислена у звітному місяці за попередні періоди.
У графі "Нараховано внесків з початку року" відображається сума нарахованого єдиного внеску з початку за попередні звітні місяці поточного року та нарахованого внеску у звітному місяці.
У Д2 на останній сторінці проставляються дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
3. Додаток 3 до Розрахунку "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу" (далі - Д3).
Д3 формується та подається до податкових органів платниками єдиного внеску, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 "Звітний" - якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 "Звітний новий" - якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок:
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
рядок 03 - повне найменування платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску;
рядок 032 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" щодо осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, який ліквідований.
Додаток складається із двох частин, а саме загальна частина про нараховані суми єдиного внеску щодо застрахованих осіб та частина, яка містить відомості про застрахованих осіб.
У графі "Чисельність осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці" відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яким за звітний місяць нараховано грошове забезпечення.
У графі "Нараховано єдиного внеску у звітному місяці" відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
У разі коли період, за який розраховуються страхові внески у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.
У графі "Нараховано єдиного внеску у тому числі за попередні періоди" відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яку згідно з даними бухгалтерського обліку обчислено у звітному місяці за попередні періоди.
У графі "Нараховано єдиного внеску з початку року" відображається сума нарахованого єдиного внеску за попередні звітні місяці поточного року та нарахованого єдиного внеску у звітному місяці.
У Д3 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
4. Додаток 4 до Розрахунку "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору" (далі - 4ДФ):
1) реквізити 4ДФ, що заповнюються:
рядок 1 - відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий" залежно від того, який Розрахунок подається;
у рядку 2 навпроти напису "Звітний (податковий) період" відображаються рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;
номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;
номер Розрахунку, до якого додається 4ДФ (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка такого виду в Розрахунку;
у рядку 3 зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) самозайнятої фізичної особи, що подає Розрахунок;
у рядку 031 зазначаються податковий номер юридичної особи - податкового агента, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи - податкового агента, яка подає Розрахунок. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
у рядку 032 - зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок);
у рядку 4 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 101;
у рядку 5 навпроти напису "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 102;
2) відображення відомостей у розділі I "Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору" 4ДФ (далі - розділ I):
у рядку 06 розділу I зазначається:
у графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
у графі 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта -2" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в 4ДФ;
у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розділі 1 "Довідник ознак доходів фізичних осіб" (додаток 2 до Порядку).
У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);
у графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається заробітна плата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні);
у графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;
у графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;
у графі 5а "Сума нарахованого військового збору" відображається сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
у графі 5 "Сума перерахованого військового збору" відображається фактична сума перерахованого збору до бюджету.
Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а, сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4, сума нарахованого військового збору у графі 5а, сума перерахованого військового збору у графі 5 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками);
у графі 6 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 "Довідник ознак доходів фізичних осіб" додатку 2 до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному місяці (кварталі) не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних місяцях (кварталах), ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого у попередньому місяці (кварталі) доходу.
Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати лише один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта-2", крім граф 7, 8 та 9 4 ДФ, які заповнюються одноразово;
у графі 7 "Дата прийняття на роботу" проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття - 12 березня 2020 року, то у графі 7 потрібно вказати "12.03.2020".
Графа 7 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді;
у графі 8 "Дата звільнення з роботи" проставляється дата звільнення фізичної особи з роботи за зразком, наведеним в абзаці вісімнадцятому підпункту 2 пункту 4 цього розділу.
Графа 8 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.
Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюються.
У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному місяці про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному місяці;
у графі 9 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги наведена у розділі 2 "Довідник ознак податкових соціальних пільг" додатку 2 до Порядку.
Графа 9 заповнюється лише для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. Під час заповнення графи 9 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. У разі наявності у фізичної особи протягом кварталу кількох ознак пільг проставляється ознака, яка була застосована у відповідному звітному місяці;
у графі 10 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 10 заповнюється лише для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків.
В останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу - за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку - за графою 4, сума нарахованого військового збору - за графою 5а, сума перерахованого військового збору - за графою 5;
3) рядок 07 відображення відомостей у розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею" (далі - розділ II):
у рядку "Оподаткування процентів" загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;
у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;
4) рядок 08 відображення відомостей у розділі III "Розгорнута інформація про бюджетні гранти" (далі - розділ III):
відображається інформація стосовно осіб, по яких у розділі I наявні відомості з ознакою доходу "Дохід у вигляді бюджетного гранту" (201), "Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням" (202), "Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку" (203);
у графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
у графі 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта -2" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), яким одержано бюджетний грант, і про якого надається інформація в 4 ДФ;
у графі "Відомості про укладені договори з надання бюджетних грантів":
у графі 3 номер укладеного договору з надання бюджетного гранту;
у графі 4 відображається дата складання договору про надання бюджетного гранту;
у графі 5 відображається граничний термін виконання такого договору;
у графі 6 цільове призначення гранту - зазначається конкретна інформація, - на які цілі, програми (заходи) надані кошті згідно з договором;
у графі 7 дата (строк) виконання договору - зазначається фактична дата виконання заходу (цілі);
у графі 8а "Сума гранту" відображається сума гранту, яка передбачена згідно договору;
у графі 8 "Сума гранту" відображається сума фактичного наданого (нарахованого, виплаченого) гранту платнику податку у відповідному періоді, яка обов'язково зазначається у розділі I за ознакою доходу "201";
у графі 9а "Використання сум гранту" відображається сума гранту, яка фактично використана за цільовим призначенням платником податку;
у графі 9 "Використання сум гранту" відображається сума гранту, яка фактично використана за нецільовим призначенням та/або використана не в повному обсязі, та неповернута платником податку надавачу, відображається у розділі I за ознакою доходу "202", та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором;
у графі 10а "Повернення коштів" відображається загальна сума гранту, яка фактично була не використана і повернута платником податку;
у графі 10 "Повернення коштів" відображається сума гранту, яка була повернута платником податку у зв'язку з нецільовим використанням, відображається у розділі I за ознакою доходу "203";
Показники, які відображені у графах 2, 8, 9, 10 розділу III по платнику податку - фізичній особі мають відповідати графам 2, 3а та 3 такого платника, що зазначені у розділі I цього додатка.
( Пункт 4 розділу IV доповнено підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 )
У кінці 4ДФ проставляються:
кількість заповнених рядків розділу I, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок додатка. Під час визначення кількості заповнених рядків розділу I підсумковий рядок відповідно до абзацу двадцять шостого підпункту 2 пункту 4 цього розділу не враховується;
у полі "Дата подання" проставляється дата подання Розрахунку податковим агентом.
4ДФ на останній сторінці завіряється підписами керівника (уповноваженої особи) / фізичної особи (законним представником) і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) та засвідчується печаткою (за наявності).
5. Додаток 5 до Розрахунку "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби" (далі - Д5) призначений для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Д5 до Розрахунку подається платником єдиного внеску, якщо протягом звітного періоду:
укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника єдиного внеску;
особу призначено на нову посаду;
особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
особі надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
Записи про причини звільнення в Д5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, пункт 4 частини 1 статті 40 КЗпП України.
У разі якщо за даними платника єдиного внеску протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, Д5 до Розрахунку не формується та не надається.
Якщо протягом звітного періоду платником єдиного внеску із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в Д5 до Розрахунку: перший - із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий - із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.
У разі якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.
У разі якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
Формування рядків Д5 здійснюється таким чином:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 - "Звітний" - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 - "Звітний новий" - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 014 - "Довідковий" - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат" у відповідному полі рядка 036;
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
номер Розрахунку, до якого додається Д5 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка в Розрахунку;
рядок 03 - повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
рядок 034 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;
рядок 035 - код філії, у разі подання платником єдиного внеску Розрахунку з типом "Уточнюючий" за попередні періоди, у яких використовувався код філії;
рядок 036 - обирається необхідна позначка:
для призначення пенсії - у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д5 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат - у разі подання Д5 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі;
графа 04 - вказуються арабськими цифрами номер за порядком проведеного запису щодо застрахованої особи;
графа 05 - громадянин України (1 - так; 0 - ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "1";
графа 06 - заповнюється лише для осіб, які у графі 07 зазначаються з кодом особи 3, зазначений рядок заповнюється "1" лише у разі, якщо відносини між платником єдиного внеску і застрахованою особою визначаються одночасно на підставі трудового договору (застрахована особа є основним працівником або сумісником) та на підставі цивільно-правового договору;
графа 07 - зазначається відповідна категорія:
наймані працівники з трудовою книжкою;
наймані працівники (без трудової книжки);
особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;
особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах;
особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
особи, із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу;
графа 08 - для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;
графа 09 - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) застрахованої особи;
графа 10 - зазначається період трудових відносин, відносини за договорами цивільно-правового характеру, відпусток та періоди військової служби.
Дата початку та дата закінчення зазначається у форматі ДДММРРРР (день, місяць та рік). Дата відповідає кварталу, за який подається Розрахунок;
графа 11 - зазначається лише для осіб з категорією особи 2, зазначений рядок заповнюється "1" лише у разі, якщо застрахована особа є одночасно основним працівником та сумісником в період визначений графою 10;
графа 12 - зазначається (1 - так, 0 - ні) у разі переведення, призначення застрахованої особи на іншу посаду або роботу, переміщення до іншого підрозділу;
графи 13, 14 - код класифікатора професій (код КП), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2010";
графа 15 - назва посади відповідає запису у трудовій книжці;
графа 16 - Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно - правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток;
графа 17 - "Підстава для припинення трудових або цивільно - правових відносин" - зазначається підстава припинення трудових відносин, відносини за договорами цивільно-правового характеру обов'язково під час звільнення особи з категоріями 1 та 2 та у разі закінчення терміну дії цивільно-правового договору
графа 18 - "Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник" - заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин).
У Д5 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
6. Додаток 6 до Розрахунку "Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства" (далі - Д6) призначений для визначення платником єдиного внеску періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов'язані із трудовою та/або професійною діяльністю.
У разі коли у платника єдиного внеску відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, Д6 до Розрахунку не формується та не подається.
Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років подаються на загальних підставах.
Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
Формування рядків Д6 до Розрахунку здійснюється таким чином:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 - "Звітний" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 - "Звітний новий" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 014 - "Довідковий" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії", та має містити відомості для призначення пенсії, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.01.2015 № 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 111/26556
Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!