• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Міністерство оборони України  | Наказ, Перелік, Порядок від 07.06.2018 № 260
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.06.2018 м. Київ № 260
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за № 745/32197
Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства оборони України  від 1 червня 2020 року № 180, від 1 квітня 2022 року № 98 ( який застосовується з 24 лютого 2022 року ), від 1 серпня 2022 року № 212, від 25 січня 2023 року № 44 ( який застосовується з 1 лютого 2023 року ), від 26 вересня 2023 року № 566 )
Додатково див.
 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 22 жовтня 2021 року
Відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства оборони України:
від 25 червня 2001 року № 219 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати щомісячної надбавки за особливі умови служби спостерігачам Збройних Сил України з контролю за розукомплектуванням та знищенням ядерних боєприпасів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 577/5768;
від 11 червня 2008 року № 260 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 638/15329 (зі змінами);
від 27 липня 2010 року № 394 "Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати військовослужбовцям винагороди за водолазні роботи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 618/17913;
від 22 травня 2014 року № 328 "Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати військовослужбовцям Збройних Сил України винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2014 року за № 584/25361;
від 24 жовтня 2016 року № 550 "Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1470/29600;
від 15 грудня 2016 року № 692 "Про затвердження Критеріїв використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 19/29887;
від 09 березня 2017 року № 135/ДСК "Про затвердження Інструкції про організацію виплати винагороди за бойове чергування військовослужбовцям (спецпризначення) військових частин і підрозділів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2017 року за № 439/30307;
від 14 березня 2017 року № 139 "Про виплату спеціальної надбавки військовослужбовцям Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 року за № 428/30296.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

А. Рева
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
07 червня 2018 року № 260
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2018 р. за № 745/32197
ПОРЯДОК
виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм та умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту України та деяким іншим особам.
Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про донорство крові та її компонентів" та постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб", від 15 червня 1994 року № 414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", від 11 серпня 1995 року № 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах", від 22 грудня 1995 року № 1037 "Про надбавки до посадових окладів осіб, зайнятих на шифрувальній роботі", від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб.
( абзац другий пункту 1 розділу I у редакції наказів  Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180, від 26.09.2023 р. № 566 )
Дія цього Порядку (крім розділів II, V, VI, IX, XII, XVI - XXIV) поширюється на військовослужбовців, умови виплати грошового забезпечення для яких встановлено іншими нормативно-правовими актами.
( абзац третій пункту 1 розділу I у редакції наказу  Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
Грошове забезпечення згідно з цим Порядком виплачується: військовослужбовцям, які проходять військову службу в апаратах Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, військовій частині А0515 (далі - військові частини).
( пункт 1 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
2. Грошове забезпечення включає:
щомісячні основні види грошового забезпечення;
щомісячні додаткові види грошового забезпечення;
одноразові додаткові види грошового забезпечення.
До щомісячних основних видів грошового забезпечення належать:
посадовий оклад;
оклад за військовим званням;
надбавка за вислугу років.
До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать:
підвищення посадового окладу;
надбавки;
доплати;
винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
премія.
До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать:
винагороди (крім винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту), а також додаткова винагорода на період дії воєнного стану;
( абзац шістнадцятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 25.01.2023 р. № 44, який застосовується з 01.02.2023 р. )
допомоги.
( абзаци дев'ятий - шістнадцятий пункту 2 розділу I  замінено абзацами дев'ятим - сімнадцятим згідно з наказом  Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
3. Підставами для розрахунку та виплати основних і додаткових видів грошового забезпечення є:
штат військової частини (установи, організації) (далі - військова частина);
накази про призначення на посаду та зарахування до списків особового складу військової частини, про вступ до виконання обов'язків за посадою, в тому числі тимчасово, про зарахування в розпорядження;
накази про встановлення та виплату основних і додаткових видів грошового забезпечення;
накази про присвоєння військових звань;
грошовий атестат або довідка про грошові виплати (за винятком осіб, призваних (прийнятих) на військову службу за контрактом, у тому числі під час проходження строкової військової служби).
4. Грошове забезпечення військовослужбовців із числа осіб офіцерського складу, в тому числі слухачів (ад'юнктів, докторантів), рядового, сержантського та старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), включає:
посадовий оклад;
оклад за військовим званням;
надбавку за вислугу років;
підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
надбавки за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання;
доплати за науковий ступінь та за вчене звання;
премію;
морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
одноразові грошові допомоги після укладення першого контракту, для оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, у разі звільнення з військової служби;
інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
5. Грошове забезпечення військовослужбовців строкової військової служби включає:
посадовий оклад;
підвищення посадового окладу під час проходження військової служби на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний;
надбавки за кваліфікацію, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі;
морську винагороду, винагороди за стрибки з парашутом, за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування;
допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;
інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
6. Грошове забезпечення курсантів (крім військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом) включає:
посадовий оклад;
курсантську посадову надбавку;
підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії;
допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби;
інші виплати, які здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
Грошове забезпечення ліцеїстів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за наявності підстав згідно з чинним законодавством України включає посадовий оклад.
7. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.
Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний календарний місяць, визначається шляхом множення середньоденного розміру грошового забезпечення на кількість календарних днів, прослужених військовослужбовцем у цьому місяці. При цьому середньоденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, належного військовослужбовцю за повний календарний місяць, на кількість календарних днів місяця, за який здійснюється виплата.
Військовослужбовцям, які виключаються зі списків особового складу військової частини, грошове забезпечення виплачується до дня виключення включно. В наказах про виключення зі списків особового складу обов'язково зазначається про виплату одноразових додаткових видів грошового забезпечення.
Виплата грошового забезпечення в разі вибуття військовослужбовців до нового місця служби за строк із дня, наступного за днем виключення зі списків особового складу військової частини, і до дня прийняття посади здійснюється за новим місцем служби в розмірі, встановленому за попереднім місцем служби, після зарахування їх на грошове забезпечення до цієї військової частини.
За час прийняття справ і посади військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, в межах строків, визначених чинним законодавством для прийняття та здавання справ і посади, виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за останньою займаною посадою, виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії.
У разі виникнення спірних питань щодо нарахування грошового забезпечення виплата здійснюється у безспірному розмірі до вирішення питань у встановленому чинним законодавством порядку.
8. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.
Грошове забезпечення виплачується:
щомісячні основні та додаткові види - в поточному місяці за минулий;
одноразові додаткові види - в місяці видання наказу про виплату або в наступному після місяця, в якому наказом оголошено про виплату (з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України).
Грошове забезпечення виплачується за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні на підставі наказу командира (начальника, керівника) (далі - командир).
Грошове забезпечення командиру військової частини виплачується за місцем перебування на грошовому забезпеченні на підставі наказу вищого командира за підпорядкованістю.
9. Виплата грошового забезпечення за останніми займаними посадами зберігається за час відряджень, а також надання оплачуваних відповідно до чинного законодавства України відпусток.
( абзац перший пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
Грошове забезпечення за останніми займаними посадами виплачується за період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою (відпустці за станом здоров'я) (далі - відпустка для лікування у зв'язку з хворобою), але не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини (крім випадків, передбачених чинним законодавством України, більш тривалих строків перебування на лікуванні).
Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах виплачується на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії), рішення командира військової частини про продовження перебування в лікарняних закладах та відповідно до вимог чинного законодавства.
Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають у відрядженнях, відпустках і на лікуванні в лікарняних закладах, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування у відрядженнях, відпустках і на лікуванні.
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з вимогами чинного законодавства України. Військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більш як до дня прибуття з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
10. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України з державних органів, установ, організацій, грошове забезпечення за період із дня зарахування їх у розпорядження до дня вступу до виконання обов'язків за новими посадами або до дня звільнення з військової служби включно, але не більше ніж за два місяці, виплачується виходячи з посадового окладу за посадами, які вони обіймали в цих органах, установах, організаціях, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років.
Виплата грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям понад два місяці здійснюється за рішенням Міністра оборони України.
( пункт 10 розділу I у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
11. У разі змін розмірів (норм) щомісячних основних або додаткових видів грошового забезпечення під час проходження військової служби (у тому числі під час відряджень, відпусток, навчання, звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою, перебування на лікуванні в лікарняних закладах та розпорядженні тощо) здійснюється перерахунок грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.
12. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням грошового забезпечення за місцем служби, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер, виплачуються за весь період такого вибуття.
13. Грошове забезпечення, виплачене в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, які діяли на дату виплати, поверненню не підлягає, крім випадків повернення сум грошової допомоги (при звільненні з військової служби) у разі скасування наказу відповідного командира про звільнення військовослужбовця з військової служби відповідно до чинного законодавства України.
14. Грошове забезпечення, не виплачене своєчасно або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього.
15. Грошове забезпечення не виплачується:
за час надання військовослужбовцям відпусток відповідно до чинного законодавства України, за якими не передбачено збереження заробітної плати;
якщо виплачуються академічні стипендії;
за час відсутності на службі без поважних причин одну добу і більше;
за час перебування на лікуванні в лікарняних закладах понад встановлені чинним законодавством строки;
за час тимчасового виконання обов'язків понад два місяці за новими посадами у зв'язку з переведенням військової частини на інший штат (внесення змін до штату);
за час тримання військовослужбовців під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом;
за час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцями строкової військової служби.
Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення.
Призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.
16. Виплата додаткових видів грошового забезпечення, не передбачених цим Порядком, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
17. На період дії воєнного стану виплата грошового забезпечення особам офіцерського, старшинського, сержантського та рядового складу може встановлюватися за окремим рішенням Міністра оборони України.
( розділ I доповнено пунктом 17 згідно з наказом  Міністерства оборони України від 01.04.2022 р. № 98, який застосовується з 24.02.2022 р. )
II. Посадові оклади
1. Посадові оклади виплачуються у розмірах, визначених додатками 1, 2, 12 і 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами) (далі - постанова № 704).
2. Посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів, передбачених у штаті військової частини.
Тарифні розряди військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) для встановлення посадового окладу позначаються у штаті військової частини дробом у чисельнику.
Тарифні розряди військовослужбовцям строкової військової служби для встановлення посадового окладу позначаються у штаті військової частини дробом у знаменнику.
3. Посадові оклади (крім слухачів, ад'юнктів, докторантів, військовослужбовців строкової військової служби, курсантів, ліцеїстів) виплачуються з дня вступу до виконання обов'язків за посадою (але не раніше дня видання наказу по особовому складу про призначення на посаду) до дня здавання посади включно.
Дата початку виконання обов'язків за посадою (здавання посади) та розмір посадового окладу відповідно до тарифного розряду визначаються в наказі командира військової частини.
4. Посадові оклади особам офіцерського складу, які прийняті на військову службу за контрактом із запасу або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (якщо призов на військову службу та оповіщення здійснювалося командирами військових частин), виплачуються в розмірі, передбаченому за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, із дня зарахування до списків особового складу військової частини до дня вступу до виконання обов'язків за посадою.
( пункт 4 розділу II у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
5. Посадові оклади особам офіцерського складу, які призвані на військову службу, виплачуються в розмірі, передбаченому за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, із дня відправлення з районного (міського) військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) до військової частини до дня вступу до виконання обов'язків за посадою.
6. Посадові оклади особам рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачуються в розмірі, передбаченому за 1 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, до дня вступу до виконання обов'язків за посадою:
із дня відправлення з районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки до військової частини - призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
( абзац другий пункту 6 розділу II у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
із дня зарахування до списків особового складу військової частини - прийнятим на військову службу за контрактом або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (якщо призов на військову службу та оповіщення здійснювались командирами військових частин).
( абзац третій пункту 6 розділу II у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом під час проходження строкової військової служби, із дня укладання контракту до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, виплачуються посадові оклади відповідно до тарифного розряду військовослужбовця військової служби за контрактом за займаною посадою на день укладання контракту.
7. Посадові оклади особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, виплачуються в розмірі, передбаченому за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, із дня присвоєння офіцерського звання до дня вступу до виконання обов'язків за офіцерською посадою.
( пункт 7 розділу II у редакції наказу  Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
8. Посадові оклади особам рядового, сержантського та старшинського складу, які призначені на посади для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, виплачуються за займаними посадами в розмірі, передбаченому для військовослужбовців строкової військової служби, із дня розірвання контракту.
9. Посадові оклади особам, які призвані на строкову військову службу, виплачуються за 1 тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови № 704, із дня відправлення з військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) до військової частини до дня призначення на посаду.
10. Посадові оклади військовослужбовцям строкової військової служби під час переміщення по службі виплачуються в розмірі, встановленому за відповідним тарифним розрядом, визначеним у штаті, із дня призначення на посаду.
11. Посадові оклади зберігаються відповідно до тарифного розряду за попередньою посадою згідно з чинним законодавством України, про що зазначається у наказах по особовому складу про призначення.
III. Оклади за військовими званнями
1. Оклади за військовими званнями виплачуються в розмірах, визначених у додатку 14 до постанови № 704.
2. Оклади за військовими званнями (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачуються:
із дня підписання наказу про присвоєння відповідних звань - військовослужбовцям під час проходження військової служби;
із дня зарахування до списків особового складу військової частини - особам, прийнятим на військову службу за контрактом;
із дня відправлення з районного (міського) військового комісаріату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) до військової частини - військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або на військову службу осіб офіцерського складу.
Оклади за військовими званнями особам, прийнятим на військову службу за контрактом під час проходження строкової військової служби, виплачуються з дня укладення контракту.
3. Оклади за військовими званнями особам, звільненим з військової служби з присвоєнням офіцерського звання, не виплачуються.
IV. Виплата надбавки за вислугу років
1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) щомісячно виплачується надбавка за вислугу років на військовій службі у відсотках посадового окладу (за основною чи тимчасово займаною посадою) з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах:
від 1 до 5 років - 25 відсотків;
від 5 до 10 років - 30 відсотків;
від 10 до 15 років - 35 відсотків;
від 15 до 20 років - 40 відсотків;
від 20 до 25 років - 45 відсотків;
від 25 і більше років - 50 відсотків.
2. Вислуга років для виплати надбавки обчислюється з дня початку до дня закінчення проходження військової служби відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
3. Для виплати надбавки за вислугу років зараховуються періоди:
зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб";
( абзац другий пункту 3 розділу IV у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
проходження військової служби, які зараховуються на пільгових умовах з розрахунку один місяць служби за півтора місяця на посадах, передбачених у штатах кораблів, катерів, морських суден або самохідних рейдових суден (далі - кораблі (судна)), у тому числі, які ремонтуються, а також на посадах, передбачених в управліннях груп, ланок, загонів, дивізіонів, бригад і центрів, до складу яких входять кораблі (судна), які постійно розміщені на кораблях (суднах);
проходження військової служби під час виконання обов'язків у складі національного контингенту і національного персоналу, які зараховуються на пільгових умовах з розрахунку один місяць служби за три місяці.
Для виплати надбавки за вислугу років військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу із запасу, зараховуються всі періоди попередньої служби.
Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у пільговому порядку, обчислюються відповідно до чинного законодавства України.
Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до раніше встановленого порядку, перерахунку в бік зменшення не підлягають.
4. У разі поновлення на військовій службі внаслідок незаконного звільнення до вислуги років військовослужбовців зараховується час відсутності на службі з дня звільнення до дня поновлення на військовій службі.
5. До вислуги років служби не зараховуються час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), відбування покарання в дисциплінарному батальйоні та строк самовільного залишення військової частини або місця служби, а також строк, під час якого військовослужбовець дезертирував із Збройних Сил України або добровільно здався у полон.
( пункт 5 розділу IV у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
6. Для виплати надбавки за вислугу років командир військової частини щорічно станом на 01 січня оголошує наказом вислугу років військовослужбовців.
Наказ видається на підставі особових справ військовослужбовців та інших документів (за їх наявності), що підтверджують проходження військової служби. Календарна та пільгова вислуга років зазначаються окремо.
Оголошення вислуги років для командира військової частини здійснюється наказом вищого командира за підпорядкованістю.
7. Військовослужбовцям, які прибули до військової частини для подальшого проходження служби, виплата надбавки за вислугу років здійснюється на підставі інформації про вислугу років, зазначеної у грошовому атестаті.
Після надходження до військової частини особової справи військовослужбовця вислуга років для виплати йому надбавки оголошується наказом командира військової частини.
V. Виплата підвищеного посадового окладу
1. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків.
Підвищені посадові оклади виплачуються щомісячно:
із дня зарахування до списків особового складу військової частини до дня виключення;
із дня прибуття до пункту постійної дислокації до дня вибуття - у разі прибуття (вибуття) у складі військової частини (підрозділу).
2. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на території острова Зміїний, посадові оклади підвищуються на 50 відсотків.
Підвищені посадові оклади виплачуються щомісячно:
із дня зарахування до списків особового складу військової частини до дня виключення;
із дня прибуття до пункту постійної дислокації до дня вибуття - у разі прибуття (вибуття) у складі військової частини (підрозділу).
3. Військовослужбовцям, які отримують підвищені посадові оклади, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення та одноразові додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) виплачуються з урахуванням підвищених окладів.
VI. Виплата надбавки за особливості проходження служби
1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) щомісячно виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірах до 100 відсотків посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов'язків.
Виходячи з наявного фонду грошового забезпечення на відповідний рік надбавка за особливості проходження служби окремим категоріям військовослужбовців збільшується на відповідний коефіцієнт згідно з Переліком окремих категорій військовослужбовців, яким збільшується розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби відповідно до мінімального розміру залежно від складності та важливості виконуваних обов'язків (додаток), або може встановлюватися за окремим рішенням Міністра оборони України у фіксованому розмірі до 100 відсотків посадового окладу, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років.
2. Розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби розраховується від мінімального розміру цієї надбавки, який встановлюється Міністром оборони України, у відсотках для осіб офіцерського складу та окремо для осіб рядового, сержантського та старшинського складу виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України.
Розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах установлюється командиром цієї частини виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі військової частини А0515.
Мінімальний розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби не може перевищувати 65 відсотків.
Залежно від складності та важливості виконуваних обов'язків розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби збільшується на відповідний коефіцієнт від 1 до 1,55.
Розрахунковий розмір надбавки за особливості проходження служби, отриманий шляхом множення мінімального розміру щомісячної надбавки на відповідний коефіцієнт, округлюється в бік збільшення до одного знака після коми.
Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання надбавки за особливості проходження служби за різними коефіцієнтами, ця надбавка обчислюється з урахуванням більшого коефіцієнта.
3. Надбавка за особливості проходження служби у встановлених розмірах виплачується щомісяця з дня вступу до виконання обов'язків за посадою, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадою, до дня звільнення від виконання обов'язків за посадою, яка передбачає цю надбавку.
4. У разі допущення військовослужбовця до тимчасового виконання обов'язків за посадою, яка передбачає виплату надбавки за особливості проходження служби в менших або більших розмірах, виплата такої надбавки здійснюється в розмірі, встановленому за тимчасово виконуваною посадою.
5. Виплата надбавки за особливості проходження служби здійснюється на підставі наказу командира про встановлення цієї надбавки.
VII. Виплата надбавки за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України
1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять службу в частинах і підрозділах Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, виплачується надбавка за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України у відсотках прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року, в таких розмірах на місяць:
100 відсотків - військовослужбовцям, які займають посади інструкторів і посади в основних підрозділах (згідно зі штатом) полків, центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів, а також військовослужбовцям, які виконують бойові (службові) завдання в районі воєнного конфлікту, проведення антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони (за час виконання таких завдань);
( абзац другий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
80 відсотків - військовослужбовцям, які займають посади в командуванні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, в управліннях (згідно зі штатом) полків, центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів;
( абзац третій пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
70 відсотків - військовослужбовцям, які займають посади у підрозділах забезпечення (згідно зі штатом) полків, центрів спеціального призначення (центрів спеціальних операцій) та навчально-тренувальних центрів; в управліннях і основних підрозділах (згідно зі штатом) військових частин інформаційно-психологічних операцій;
( абзац четвертий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства оборони України від 01.06.2020 р. № 180 )
50 відсотків - іншим військовослужбовцям Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
2. Виплата надбавки за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України здійснюється щомісячно з дня вступу до виконання обов'язків за посадою, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадою, до дня звільнення від виконання обов'язків за посадою включно.
VIII. Виплата надбавки за кваліфікацію
1. Військовослужбовцям, які мають присвоєну в установленому порядку класну кваліфікацію, займають посади і виконують службові обов'язки за спеціальністю, щомісяця виплачується надбавка за кваліфікацію у відсотках посадового окладу.
2. Розмір надбавки за кваліфікацію особам офіцерського складу (крім осіб льотного складу, що виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що мають відповідну класну кваліфікацію, встановлюється:
2 клас - 3 відсотки;
1 клас - 5 відсотків;
клас майстра - 7 відсотків.
Розмір надбавки за кваліфікацію військовослужбовцям строкової військової служби, які мають відповідну класну кваліфікацію, встановлюється:
2 клас - 5 відсотків;
1 клас - 10 відсотків.
Розмір надбавки за кваліфікацію особам офіцерського складу з числа осіб льотного складу, що виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів, які мають відповідну класну кваліфікацію, встановлюється:
2 клас - 5 відсотків;
1 клас - 7 відсотків;
клас снайпера - 9 відсотків.
3. Переліки спеціальностей і посад військовослужбовців, за якими присвоюється класна кваліфікація, та строки її підтвердження визначає Міністр оборони України.
4. Надбавка за кваліфікацію виплачується:
із дня вступу до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлено виплату надбавки, - військовослужбовцям, які мають відповідну класну кваліфікацію (крім військовослужбовців строкової військової служби);
із дня призначення на посади, за якими встановлено виплату надбавки, - військовослужбовцям строкової військової служби, які мають відповідну класну кваліфікацію;
із дня присвоєння кваліфікації - військовослужбовцям, що займають посади, за якими передбачено виплату надбавки, і яким присвоєно класну кваліфікацію в період виконання обов'язків за цими посадами.
У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується із дня присвоєння наступного класу або пониження в кваліфікації.
5. Надбавка за кваліфікацію у разі дотримання умов, зазначених у пунктах 1 - 3 цього розділу, виплачується також військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію і займають посади з подвійним або потрійним найменуваннями (сумісні посади), якщо хоча б за одним з цих найменувань передбачено присвоєння класної кваліфікації.
Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за спеціальністю, яка відповідає займаній посаді.
6. Особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), що призначені на посади офіцерського складу, надбавка за кваліфікацію, яку вони отримували до дня призначення, виплачується також в період виконання обов'язків за цими посадами, якщо вони підтверджують чи підвищують присвоєну їм класну кваліфікацію.
7. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію зберігається на періоди:
тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими встановлено виплату надбавки;
перенавчання військовослужбовців льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;
проходження служби на кораблях і суднах дублерами чи виконання службового завдання у складі підрозділу поза пунктом постійного розквартирування;
перебування на навчанні.
8. Військовослужбовцям, які не склали у визначені строки іспити на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказу командира військової частини до проведення наступних іспитів.
9. Військовослужбовцям, які мають відповідну класну кваліфікацію, але не мають права на одержання надбавки за кваліфікацію за займаними посадами і допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими передбачено виплату надбавки за кваліфікацію, надбавка виплачується за посадами, що тимчасово виконуються.
10. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється із дня, наступного за днем:
звільнення з посад, за якими встановлено виплату надбавки за кваліфікацію;
підписання наказу про позбавлення класної кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3 класу;
вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплату надбавки за кваліфікацію, яку вони мають, не встановлено;
закінчення строку, встановленого для підтвердження присвоєної кваліфікації.
IX. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу
1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які мають присвоєну в установленому порядку кваліфікаційну категорію, займають посади і виконують службові обов'язки за спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію, щомісячно виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію у відсотках посадового окладу.
2. Розмір надбавки за кваліфікаційну категорію особам офіцерського складу, які займають посади хірургів, травматологів, ортопедів-комбустіологів, урологів, нейрохірургів, серцево-судинних хірургів, торакальних хірургів, абдомінальних хірургів, проктологів, щелепно-лицьових хірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, рентгенологів, які здійснюють хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару, ендоскопістів, що здійснюють лікувальні заходи, трансфузіологів, лікарів підводних човнів та надводних кораблів у міжпохідний період, які оперують у стаціонарі, хірургів, які оперують у поліклініці і яким за результатами атестації присвоєно відповідну кваліфікаційну категорію, встановлюється:
друга кваліфікаційна категорія - 7 відсотків;
перша кваліфікаційна категорія - 9 відсотків;
вища кваліфікаційна категорія - 11 відсотків.
Розмір надбавки за кваліфікаційну категорію особам офіцерського складу, які займають посади (крім тих, які займають посади, зазначені в абзаці першому цього пункту) у закладах охорони здоров'я, медичних службах з'єднань і військових частин, навчальних військово-медичних закладах (підрозділах), науково-дослідних установах, підрозділах екологічної служби Збройних Сил України, Головній інспекції Міністерства оборони України, а також в органах управління медичної служби Міністерства оборони України та Збройних Сил України і яким за результатами атестації присвоєно відповідну кваліфікаційну категорію, встановлюється:
друга кваліфікаційна категорія - 3 відсотки;
перша кваліфікаційна категорія - 5 відсотків;
вища кваліфікаційна категорія - 7 відсотків.
Розмір надбавки за кваліфікаційну категорію особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади молодших спеціалістів з медичною або фармацевтичною освітою, яким за результатами атестації присвоєно відповідну кваліфікаційну категорію, встановлюється:
друга кваліфікаційна категорія - 3 відсотки;
перша кваліфікаційна категорія - 5 відсотків;
вища кваліфікаційна категорія - 7 відсотків.
3. Перелік посад і спеціальностей військовослужбовців, за якими присвоюється кваліфікаційна категорія, та строки її підтвердження визначає Міністр оборони України.
4. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується із дня вступу до виконання обов'язків за посадами, за якими передбачено виплату надбавки, до дня:
звільнення з цих посад;
підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії;
вступу до виконання обов'язків за посадами, за якими виплату надбавки не встановлено;
закінчення встановленого строку переатестації.
5. Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими присвоюється кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується із дня присвоєння кваліфікаційної категорії.
У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується з дня присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.
X. Виплата надбавки за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць
1. Особам офіцерського складу, які займають посади відповідно до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України від 19 травня 2020 року № 190 (далі - Перелік), щомісячно виплачується надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу.
( пункт 1 розділу X у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
2. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць виплачується із дня вступу до виконання обов'язків за посадою, включеною до Переліку (у тому числі в разі тимчасового виконання обов'язків за посадою), до дня звільнення від посади чи вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадою, не визначеною Переліком.
Виплата надбавки здійснюється на підставі:
наказу Міністра оборони України - особам офіцерського складу апарату Міністерства оборони України;
наказу Головнокомандувача Збройних Сил України - військовослужбовцям Збройних Сил України.
( абзац четвертий пункту 2 розділу X у редакції наказу  Міністерства оборони України від 26.09.2023 р. № 566 )
3. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць, відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць, виплачується надбавка до посадових окладів у зв'язку з роботою, яка передбачає підготовку рішень і висновків державних експертів з питань таємниць у розмірах: