Про внесення змін до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Постанова від 13.01.2023 №49
Реквізити

Видавник: Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Тип Постанова

Дата 13.01.2023

Номер 49

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ
ПОСТАНОВА
13.01.2023 м. Київ № 49
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2023 р. за № 98/39154
Про внесення змін до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, на підставі статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 21 грудня 2022 року № 48, постановою правління Пенсійного фонду України від 21 грудня 2022 року № 28-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2023 року за № 34/39090, такі зміни:
у заголовку цього Порядку слово "ПОРЯДОК" замінити словом "Порядок";
у пункті 2 розділу II цього Порядку слова "з урахування надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, індексації, інших доплат до пенсій, передбачених законодавством (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), недоотриманих пенсій" замінити словами "недоотримані пенсії";
доповнити у кінці під текстом додатків 1 - 5 до цього Порядку рискою, що свідчить про їх закінчення;
у заголовку додатка 1 до цього Порядку слово "РОЗРАХУНОК" замінити словом "Розрахунок";
у додатку 2 до цього Порядку:
у заголовку цього додатка слово "РОЗРАХУНОК" замінити словом "Розрахунок";
у заголовку графи 2 таблиці цього додатка слово "батькові" замінити словом "батькові*";
у заголовку графи 3 таблиці цього додатка слово "паспорта*" замінити словом "паспорта**";
слова "* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України" замінити словами "* По батькові зазначається за наявності даних";
доповнити цей додаток новою приміткою такого змісту:
"** Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України";
у додатку 3 до цього Порядку:
у заголовку цього додатка слово "ЗВІТ" замінити словом "Звіт";
у заголовку граф 4 - 7 таблиці цього додатка слова "у тому числі" замінити словами "У тому числі";
у підзаголовках граф 4 - 6 таблиці цього додатка слово "Виплачено" замінити словом "виплачено";
у підзаголовку графи 7 таблиці цього додатка слово "Витрати" замінити словом "витрати";
у заголовку додатка 4 до цього Порядку слово "СПИСОК" замінити словом "Список";
у заголовку додатка 5 до цього Порядку слово "АКТ" замінити словом "Акт".
2. Державному центру зайнятості подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова правління Фонду

Тетяна БЕРЕЖНА
 
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.01.2023 м. Київ N 2-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2023 р. за № 98/39154
Про внесення змін до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Відповідно до пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21 грудня 2022 року № 28-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2023 року за № 34/39090, такі зміни:
у заголовку цього Порядку слово "ПОРЯДОК" замінити словом "Порядок";
у пункті 2 розділу II цього Порядку слова "з урахування надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, індексації, інших доплат до пенсій, передбачених законодавством (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), недоотриманих пенсій" замінити словами "недоотримані пенсії";
доповнити у кінці під текстом додатків 1 - 5 до цього Порядку рискою, що свідчить про їх закінчення;
у заголовку додатка 1 до цього Порядку слово "РОЗРАХУНОК" замінити словом "Розрахунок";
у додатку 2 до цього Порядку:
у заголовку цього додатка слово "РОЗРАХУНОК" замінити словом "Розрахунок";
у заголовку графи 2 таблиці цього додатка слово "батькові" замінити словом "батькові*";
у заголовку графи 3 таблиці цього додатка слово "паспорта*" замінити словом "паспорта**";
слова "* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України" замінити словами "* По батькові зазначається за наявності даних";
доповнити цей додаток новою приміткою такого змісту:
"** Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України";
у додатку 3 до цього Порядку:
у заголовку цього додатка слово "ЗВІТ" замінити словом "Звіт";
у заголовку граф 4 - 7 таблиці цього додатка слова "у тому числі" замінити словами "У тому числі";
у підзаголовках граф 4 - 6 таблиці цього додатка слово "Виплачено" замінити словом "виплачено";
у підзаголовку графи 7 таблиці цього додатка слово "Витрати" замінити словом "витрати";
у заголовку додатка 4 до цього Порядку слово "СПИСОК" замінити словом "Список";
у заголовку додатка 5 до цього Порядку слово "АКТ" замінити словом "Акт".
2. Фінансово-економічному департаменту (Калита Ю.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС
 
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ
ПОСТАНОВА
13.01.2023 м. Київ № 49
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2023 р. за № 98/39154
Про внесення змін до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, на підставі статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Порядку виплати пенсій, призначених достроково згідно зі статтею 49 Закону України "Про зайнятість населення", допомоги на поховання та оплати послуг за їх доставку у період до досягнення особою пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 21 грудня 2022 року № 48, постановою правління Пенсійного фонду України від 21 грудня 2022 року № 28-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2023 року за № 34/39090, такі зміни:
у заголовку цього Порядку слово "ПОРЯДОК" замінити словом "Порядок";

30 днiв передплати безкоштовно!