Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі

Міністерство фінансів України Наказ, Форма, Довідка від 27.11.2018 №944
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма, Довідка

Дата 27.11.2018

Номер 944

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.11.2018 № 944
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/32975
Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 248 від 18.06.2019 )
Відповідно до пунктів 3, 12 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
формат даних та структуру Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі;
форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри;
форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.
2. Державній фіскальній службі України (Власов О.С.) забезпечити до 01 квітня 2019 року створення та функціонування Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр), а саме:
приймання від розпорядників акцизних складів пального електронними засобами зв’язку електронних документів для наповнення Реєстру;
обробку електронних документів для наповнення Реєстру та автоматичного перенесення з них даних до Реєстру;
збереження даних, що містяться у Реєстрі;
захист інформації, що міститься у Реєстрі.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра фінансів України Верланова С.О. та в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.
В.о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної
служби України

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

В.о. Голови Державної регуляторної
служби УкраїниО. Власов


І. Насалик


Л.О. Євдоченко


О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 944
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/32975
ФОРМАТ ДАНИХ ТА СТРУКТУРА
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі
I. Формат даних Реєстру
1. Єдиний державний реєстр витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі (далі - Реєстр) - електронна база даних, яка містить податкову інформацію про наявність у розпорядників акцизних складів витратомірів та рівнемірів, їх серійні (ідентифікаційні) номери, відомості щодо резервуарів та акцизних складів, на яких встановлені витратоміри і рівнеміри, а також облікові дані щодо обсягів обігу та залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у розрізі резервуарів та акцизних складів.
2. Файли електронних форм довідок розробляються адміністратором Реєстру. Розроблення файлів електронних форм документів та кодування відповідних полів документів здійснюються у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) та у XML-форматі із застосуванням схем контролю XML-документів (XML-Schema) відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 29 листопада 2013 року № 729 "Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 243/25020.
II. Структура Реєстру
1. Реєстр складається із записів з посиланням на електронні документи, які подаються у вигляді таких форм:
довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі - Довідка 1);
довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Довідка 2).
2. Реєстр містить інформацію щодо:
1) виду електронних документів - основні або коригуючі (зазначаються реєстраційні номери основних довідок, які вказуються у позитивних квитанціях, які надсилаються розпоряднику акцизного складу після її реєстрації у Реєстрі згідно із Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827);
2) належності розпорядника акцизного складу пального до юридичної чи фізичної особи - підприємця, яка зазначає податковий номер платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта та яка має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;
3) найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця (за наявності);
4) уніфікованого номера акцизного складу пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ), цифрове значення якого має відповідати вимогам частини першої пункту 14 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891 (далі - Порядок);
5) розташованих на акцизному складі пального стаціонарних резервуарів, зокрема:
уніфікованих номерів резервуарів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку (також зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктом 13 цього пункту);
типу (назви) резервуарів у вигляді текстових символів;
серійного (ідентифікаційного) номера резервуарів;
дати події;
типу події: введення резервуара в експлуатацію / виведення з експлуатації резервуара;
ємності резервуарів, розмірність яких позначається в кубічних метрах;
6) рівнемірів, встановлених на резервуарах, зокрема:
назви (моделі) рівнемірів у вигляді текстових символів;
серійних (ідентифікаційних) номерів рівнемірів (також зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктом 13 цього пункту);
дати події;
типу події: встановлення рівноміра на резервуар / вилучення рівноміра з резервуара / опломбування рівнеміра / технічне обслуговування рівнеміра / повірка / калібрування рівнеміра;
похибки вимірювання згідно з технічною документацією на рівнемір відповідно до його метрологічної характеристики;
7) витратомірів, установлених на акцизному складі пального на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, зокрема:
уніфікованого номера резервуара, який під’єднаний до витратоміра, цифрове значення якого має відповідати вимогам частини другої пункту 15 Порядку ;
назви (моделі) витратомірів у вигляді текстових символів;
серійних (ідентифікаційних) номерів витратомірів (зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктом 14 цього пункту);
дати події;
типу події: введення в експлуатацію витратоміра / виведення з експлуатації витратоміра/ опломбування витратоміра / технічне обслуговування витратоміра / ремонт витратоміра / повірка витратоміра;
похибки вимірювання згідно з технічною документацією на витратомір відповідно до його метрологічної характеристики;
8) днів, у які акцизний склад не працює, зокрема:
дати дня, з початку якого акцизний склад не працює;
дати дня, до закінчення якого акцизний склад не працює;
9) проведених робіт/послуг із заміни, опломбування, технічного обслуговування, ремонту, повірки, калібрування резервуарів, витратомірів та рівнемірів, зокрема:
типу об’єкта: резервуар/витратомір/рівнемір;
уніфікованого номера резервуара / серійного номера (ідентифікаційного) витратоміра/рівноміра;
дати події;
типу події: розміщення об’єкта в межах акцизного складу / встановлення на резервуар / демонтаж з резервуару / опломбування / технічне обслуговування / ремонт/повірка/калібрування об’єкта;
виконавців робіт/послуг:
податкового номера платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта фізичної особи - підприємця, який має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта та який виконує роботи / надає послуги;
найменування / прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;
місцезнаходження виконавця(ів);
поштового індексу виконавця(ів);
телефону виконавця(ів);
адреси електронної пошти виконавця(ів);
фізичної особи, яка безпосередньо виконує роботи / надає послуги:
прізвища, імені, по батькові (за наявності);
посади виконавця(ів) / фізичної особи, яка безпосередньо виконує роботи / надає послуги;
10) особи, яка формує, підтверджує, що зазначена інформація є достовірною, та надсилає електронні документи для наповнення Реєстру, зокрема:
відображення в цифровій формі податкового номера платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
посада;
11) коду пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (позначається у вигляді 10 знаків, зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктами 13-18 цього пункту);
12) опису пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається під час подання інформації, опис якої встановлено підпунктами 13-18 цього пункту);
13) обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показниками рівнемірів (літри, приведені до температури 15 °С), зокрема:
ознаки зміни УКТ ЗЕД у зв’язку зі зміною хімічного складу пального в резервуарі (якщо протягом звітної доби змінено код УКТ ЗЕД у резервуарі у результаті зміни хімічного складу пального, вносяться два записи:
у графі 08.4 таблиці 1 Довідки 2 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у графі 08.7 або 08.9 - обсяг залишку пального за кодом УКТ ЗЕД до зміни хімічного складу пального, у графі 08.8 або 08.10 зазначається "0";
у графі 08.4 таблиці 1 Довідки 2 зазначається реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального із СЕАРП та СЕ, у графі 08.7 або 08.9 - "0", у графі 08.8 або 08.10 - обсяг пального за кодом УКТ ЗЕД після зміни хімічного складу пального у результаті зміни хімічного складу пального);
обсягів залишків пального у резервуарах за показниками рівнемірів або за показниками інших вимірювальних приладів (заповнюється з урахуванням підпункту 19 цього пункту) на початок та на кінець доби;
14) загальних обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 °С), зокрема:
загальний обсяг залишку пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:
на початок доби (підсумок показників графи 08.7 або 08.9 таблиці 1 Довідки 2 за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД);
на кінець доби (підсумок показників графи 08.8 або 08.10 таблиці 1 Довідки 2 за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД);
15) добового обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показниками витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі (літри, приведені до температури 15 °С), крім абзацу п’ятого цього підпункту, зокрема;
зведених за добу підсумкових даних щодо добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу (для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти):
за показниками витратомірів, встановлених у місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі;
за показниками інших вимірювальних приладів (заповнюється з урахуванням підпункту 19 цього пункту);
добового фактичного обсягу реалізації пального в розрізі кодів товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15 °С - для розпорядників акцизних складів, на акцизних складах яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне);
16) загального обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу з акцизного складу (літри, приведені до температури 15 °С), зокрема:
зведених за добу підсумкових даних щодо добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (підсумок показників графи 10.5 або 10.6 таблиці 3 Довідки 2 за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);
17) добового обсягу отриманого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 °С), зокрема:
обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби;
обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби;
добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу;
добового обсягу втраченого на акцизному складі пального, зазначеного в акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
додаткового обсягу пального за добу на акцизному складі, зазначеного в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального;
добового обсягу отриманого на акцизний склад пального (графи 12.4–12.5 + 12.6 + 12.7–12.8 таблиці 2 Додатка 2);
18) обсягів залишків пального, що знаходяться на акцизному складі в тарі, балонах, упаковці, щодо добового обсягу отриманого та реалізованого пального в тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 °С), зокрема:
обсягу залишку пального на акцизному складі на початок доби;
обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець доби;
добового обсягу отриманого пального на акцизний склад;
добового обсягу реалізованого пального з акцизного складу;
19) визначення даних про обсяги залишків пального та обсяги реалізованого пального під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра чи витратоміра (здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше ніж 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним,- не більше ніж 15 календарних днів поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року. Такі засоби визначення обсягів пального також можуть застосовуватися до граничних термінів, передбачених у підпункті 12 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України , для обов’язкового обладнання акцизних складів витратомірами та рівнемірами);
20) обов’язково заповненої під час складання основної та коригуючої довідок останньої графи усіх таблиць, зокрема:
типу дії: "1" - включення використовується під час заповнення основної та коригуючої довідок, "2" - вилучення використовується під час заповнення коригуючої довідки.
Коригування може бути трьох видів:
вид 1 - вилучення вже наданої інформації: у вибраній таблиці зазначаються дані рядка (у тому числі номер рядка), вказані в основній довідці з урахуванням усіх наданих коригувань, зазначається тип дії "2";
вид 2 - додання нової інформації: у вибраній таблиці зазначається новий номер рядка, заповнюються всі поля цього рядка, зазначається тип дії "1";
вид 3 - зміна раніше наданої інформації: спочатку здійснюється коригування виду 1, потім коригування виду 2;
21) відображення посилань.
( Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 248 від 18.06.2019 )
3. Довідки подаються окремо щодо кожного акцизного складу пального.
Розпорядники акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) до 01 січня 2020 року в Довідці 1 подають інформацію тільки щодо стаціонарних резервуарів з пальним, установлених на акцизному складі.
( Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 248 від 18.06.2019 )
4. Довідки зберігаються безстроково.
5. Надсилання довідок до Реєстру:
основна Довідка 1 надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово;
основна Довідка 2 формується після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та надсилається не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою;
коригуючі довідки формуються і надсилаються протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації;
коригуюча довідка подається не частіше одного разу на добу.
( Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 248 від 18.06.2019 )
В.о. директора Департаменту
податкової політики

Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 944
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 18 червня 2019 року № 248
)
ДОВІДКА
про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри
( Див. текст )( Форма довідки в редакції Наказу Міністерства фінансів № 248 від 18.06.2019 )
В.о. директора Департаменту
податкової політики

Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 944
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 18 червня 2019 року № 248
)
ДОВІДКА
про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального
( Див. текст )( Форма довідки в редакції Наказу Міністерства фінансів № 248 від 18.06.2019 )
В.о. директора Департаменту
податкової політики

Л.П. Максименко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.11.2018 № 944
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2019 р.
за № 4/32975
Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!