• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  | Розпорядження, Порядок від 18.11.2003 № 126 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
 • Тип: Розпорядження, Порядок
 • Дата: 18.11.2003
 • Номер: 126
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
 • Тип: Розпорядження, Порядок
 • Дата: 18.11.2003
 • Номер: 126
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.11.2003 N 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2004 р.
за N 1/8600
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 997 від 24.12.2010 )
Про затвердження Порядку застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 N 5791 від 18.05.2006 )
Відповідно до підпункту 4.3.34 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та на виконання пункту 7 доручення Прем'єр-міністра України від 17.07.2003 N 40340 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Порядок застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу (далі - Порядок), що додається.
( Пункт 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С.Г.) після погодження Порядку з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Комісії Оперенка Г.М.
Перший заступник
Голови Комісії

Г.Оперенко
УЗГОДЖЕНО:
Рішення Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і
банківської діяльності
5 грудня 2003 N 06-10/952
Голова С.Буряк
УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної Ради Розпорядження Державної
України з питань фінансів і комісії з регулювання ринків
банківської діяльності фінансових послуг України
5 грудня 2003 року N 06-10/952 18.11.2003 N 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2004 р.
за N 1/8600
ПОРЯДОК
застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
( Назва Порядку в редакції Розпорядження Державної комісії зрегулювання ринків фінансових послуг N 4335 від12.07.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Порядок застосування підпунктів 4.3.32 та 4.3.33 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу (далі - Порядок), розроблено на підставі підпункту 4.3.34 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).
( Пункт 1.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
1.2. Дія Порядку поширюється на:
фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, якими отримуються суми страхових виплат, страхових відшкодувань, викупні суми або їх частини за договорами страхування, пенсійні виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення та за договорами пенсійного вкладу (далі - платник податку);
( Абзац другий пункту 1.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
фінансові установи (страховиків-резидентів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів), які при виплаті (нарахуванні) платнику податку сум страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або їх частин за договорами страхування, сум пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення та за договорами пенсійного вкладу, є податковими агентами відповідно до Закону (далі - податковий агент).
( Абзац третій пункту 1.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
1.3. Терміни цього Порядку використовуються у значеннях, визначених Законом, законами з питань оподаткування або іншими законами, що не суперечать таким законам у частині визначення термінів.
2. Умови, за яких сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримувана платником податку від страховика-резидента за договором страхування, іншим, ніж договір довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення, не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку
( Назва розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії зрегулювання ринків фінансових послуг N 4335 від12.07.2005 )
2.1. При страхуванні життя або здоров'я платника податку:
2.1.1. Сума страхової виплати не включається до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, якщо при страхуванні життя або здоров'я платника податку факт нанесення шкоди страхувальнику підтверджено належним чином.
( Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно зРозпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.1.2. Для належного підтвердження факту нанесення шкоди страхувальнику в залежності від характеру страхового випадку податковим агентом приймаються документи з числа перерахованих:
( Абзац перший підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 в редакціїРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг N 4335 від 12.07.2005 )
копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в установленому законодавством порядку;
копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;
( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом третім згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг і надавали медичні послуги у зв'язку з виникненням страхового випадку;
( Абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг.
( Абзац п'ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.1.3. При страхуванні життя або здоров'я платника податку факт нанесення шкоди страхувальнику в результаті нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у встановленому порядку, а в разі його відсутності - документами лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми.
( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.1.4. У разі, якщо факт нанесення шкоди страхувальнику документально не підтверджений згідно з положеннями підпунктів 2.1.2 та 2.1.3 пункту 2.1 цього Порядку, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 Закону.
( Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.2. При страхуванні майна платника податку:
2.2.1. При страхуванні майна платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку, не може перевищувати вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), та має бути спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її заміщення.
При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законодавством України.
2.2.2. Якщо платник податку втрачає належний йому на правах власності застрахований об'єкт майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили чи внаслідок його змушеної заміни з інших підстав, то такий платник податку при отриманні суми страхового відшкодування зобов'язаний витратити її на відновлення такого майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому, на його заміну в такому порядку:
для рухомого майна заміна (відновлення) має бути здійснена до кінця календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія;
для нерухомого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія.
2.2.3. Наявність факту втрати об'єкта майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили має бути підтверджена офіційними висновками органів внутрішніх справ України або іншими установами або організаціями, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати наявність обставин непереборної сили.
2.2.4. Якщо платник податку, який отримав страхове відшкодування, не здійснює таку заміну (відновлення) протягом зазначених строків, то невикористана, відповідно до підпункту 2.2.2 цього Порядку, сума такого страхового відшкодування включається ним до складу відповідного річного оподатковуваного доходу.
( Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.2.5. Факт заміни (відновлення) застрахованого об'єкта майна, належного страхувальнику на правах власності, який викрадено, зруйновано чи визнано непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили або внаслідок його змушеної заміни з інших підстав, має бути підтвердженим платником податку розрахунковими документами (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери, договори купівлі-продажу, договори підряду на виконання робіт з відновлення майна, укладені у встановленому чинним законодавством порядку).
2.2.6. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 Закону.
( Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідноз Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.2.7. Про суму здійснених виплат страхового відшкодування податкові агенти повідомляють податкові органи у складі податкової звітності за черговий податковий період.
( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено пунктом 2.2.7 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
2.3. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку:
2.3.1. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка оцінюється за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.
2.3.2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 Закону.
( Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідноз Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансовихпослуг N 4335 від 12.07.2005 )
3. Умови, за яких сума страхової виплати або її частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя, сума пенсійної виплати, отримувана платником податку за договором недержавного пенсійного забезпечення чи сума виплат за договором пенсійного вкладу, не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку, а також порядок оподаткування сум виплат, отримуваних платником податку у зв'язку з достроковим розірванням договору довгострокового страхування життя або договору пенсійного вкладу, та одноразової пенсійної виплати
( Назва розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії зрегулювання ринків фінансових послуг України N 4335від 12.07.2005 )
3.1. Податковий агент відповідно до норм підпункту 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 Закону не утримує та не сплачує (не перераховує) податок до бюджету від:
( Абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
а) 40 відсотків суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору;
( Підпункт "а" пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
б) 40 відсотків суми виплат пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фонду в порядку та строки, що визначені законодавством;
( Пункт 3.1 розділу 3 доповнено підпунктом "б" згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
в) 40 відсотків сум регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 Закону.
( Підпункт "в" пункту 3.1 розділу 3 в редакції РозпорядженняДержавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
3.2. Відповідно до норм підпункту 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 Закону не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті) страховиком-резидентом або адміністратором недержавного пенсійного фонду та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку звітних податкових періодів, встановлених Законом: пункту 9.8 статті 9 Закону.
( Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
а) суми регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат пенсій на визначений строк або довічних пенсій, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років;
( Підпункт "а" пункту 3.2 розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність I групи;
в) сума виплат за договором пенсійного вкладу, виплат пенсії на визначений строк, довічних або одноразових пенсій, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримує інвалідність I групи.
( Пункт 3.2 розділу 3 доповнено підпунктом "в" згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
3.3. Факт досягнення платником податку - резидентом віку 70 років підтверджується шляхом пред'явлення податковому агенту (страховику-резиденту або адміністратору недержавного пенсійного фонду) паспорта такого платника податку або документа, що його замінює.
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
3.4. Для підтвердження факту отримання платником податку (застрахованою особою, вкладником, учасником недержавного пенсійного фонду) інвалідності I групи податковому агенту (страховику-резиденту або адміністратору недержавного пенсійного фонду) пред'являється довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення такому платнику податку інвалідності I групи.
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.4 згідно з Розпорядженням Державноїкомісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335від 12.07.2005 )
3.5. Сума доходів (виплат), отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 Закону, зменшується на суму страхових внесків, що були фактично сплачені за такими договорами до 1 січня 2004 року.
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
3.6. Податковий агент відповідно до норм підпункту 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 Закону утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 Закону, від:
а) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя;
б) суми коштів, з яких не було утримано (сплачено) податок та які виплачуються вкладнику з його пенсійного вкладу у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу;
( Підпункт "б" пункту 3.6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5791 від 18.05.2006 )
в) суми одноразових пенсійних виплат учаснику недержавного пенсійного фонду, за винятком одноразових виплат, передбачених у підпункті "в" пункту 3.2 цього Порядку.
( Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Розпорядженням Державноїкомісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335від 12.07.2005 )
4. Порядок оподаткування у складі спадщини сум страхових виплат або страхових відшкодувань за договорами страхування, укладеними спадкодавцем, а також сум, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення чи договором пенсійного вкладу
( Назва розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії зрегулювання ринків фінансових послуг N 4335 від12.07.2005 )
Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу чи за договором недержавного пенсійного забезпечення, що сплачується спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими статтею 13 Закону для оподаткування спадщини, а саме:
( Абзац перший розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
за ставкою податку, визначеною пунктом 7.2 статті 7 Закону, у разі успадкування членом подружжя спадкодавця;
( Абзац другий розділу 4 в редакції Розпорядження Державноїкомісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335від 12.07.2005 )
за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 Закону, у разі успадкування членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, який не є членом його подружжя;
( Абзац третій розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 Закону, якщо спадкоємець не є членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;
( Абзац четвертий розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
за ставкою податку, визначеною пунктом 7.3 статті 7 Закону, якщо спадкодавець є нерезидентом.
Сума доходів (виплат), отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, що підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 9.8.4 пункту 9.8 статті 9 Закону, зменшується на суму страхових внесків, що були фактично сплачені за такими договорами до 1 січня 2004 року.
( Розділ 4 доповнено абзацом шостим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4335 від 12.07.2005 )
Перший заступник
Голови Комісії
Заступник Директора Департаменту
державного регулювання та
розвитку ринків фінансових послуг
Начальник юридичного управління

Г.М.Оперенко


С.Г.Хоружий
Д.В.Ткаченко