Щодо надання податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 25.11.2020 №4827/ІПК/99-00-07-05-01-06
Остання редакція від 25.11.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 25.11.2020

Номер 4827/ІПК/99-00-07-05-01-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2020 N 4827/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула запит ТОВ від 08.10.2020 р. N 1685 (вх. ДПС N 2993/ІПК/6 від 13.10.2020 р.) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо відображення QR-коду та цифрового значення у касовому чеку реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), який був введений в експлуатацію до набрання чинності зазначених змін (питання 1 та 2).
Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР " Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) є основним нормативно-правовим актом, що визначає правові засади застосування РРО та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України (далі - Кодекс), не допускається.
Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або програмним реєстратором розрахункових операцій (далі - ПРРО), чи заповнений вручну.
Стаття 3 Закону N 265 визначає, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані: проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу ПРРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок та надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Статтею 8 Закону N 265 визначено, що форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або ПРРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або ПРРО при здійсненні операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Вимогами до форми та змісту розрахункового документу, які встановлені Положенням про форму і зміст розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350 (далі - Положення N 13), передбачено відображення у розрахунковому документі QR-коду (зазначається у разі наявності) (рядок 25).
Пунктом 4 Положення N 13 визначено, що у наведених у додатках до Положення формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються РРО, є варіантами розрахункових квитанцій, визначених у ст. 2 Закону N 265.
Разом з тим, п. 3 наказу Міністерства фінансів України від 18.06.2020 р. N 306 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року N 13", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2020 р. за N 624/34907 (далі - Наказ N 306), визначено, що вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
До 01 серпня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
До 01 серпня 2021 року реєстратори розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до цього наказу.
Враховуючи викладене вище, якщо суб'єктом господарювання РРО був зареєстрований до 01.08.2020 року такий РРО не відображає у розрахунковому документі QR-код та цифрове значення штрихового коду товару і відсутня можливість доопрацювання такий РРО,може використовується до закінчення строку експлуатації.
Щодо застосування до суб'єкта господарювання штрафних санкцій за використання РРО, який з 01.08.2020 року не друкує QR-код та цифрове значення штрихового коду (питання 3).
Якщо суб'єкт господарювання у своїй діяльності застосовує РРО, який був зареєстрований до 01.08.2020 року та не може бути доопрацьований, то у такому випадку, відсутні підстави для застосування штрафних (фінансових) санкцій до такого суб'єкта господарювання, згідно чинного законодавства.
Разом з цим, якщо виробник доопрацює версію програмного забезпечення до РРО, що використовується суб'єктом господарювання, то у такому випадку цент сервісного обслуговування, з яким укладено договір на обслуговування РРО, має провести відповідні доопрацювання та налаштування таких РРО.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
25.11.2020 N 4827/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула запит ТОВ від 08.10.2020 р. N 1685 (вх. ДПС N 2993/ІПК/6 від 13.10.2020 р.) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо відображення QR-коду та цифрового значення у касовому чеку реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО), який був введений в експлуатацію до набрання чинності зазначених змін (питання 1 та 2).
Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР " Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) є основним нормативно-правовим актом, що визначає правові засади застосування РРО та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України (далі - Кодекс), не допускається.
Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або програмним реєстратором розрахункових операцій (далі - ПРРО), чи заповнений вручну.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +