Щодо формування та друкування фіскального чеку (касового чеку) на реєстраторів розрахункових операцій

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 18.09.2020 №3896/ІПК/99-00-07-05-01-06
Остання редакція від 18.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 18.09.2020

Номер 3896/ІПК/99-00-07-05-01-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.09.2020 N 3896/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ від 07.08.2020 р. N 184 (вх. ДПС N 1903/ІПК/6 від 11.08.2020 р.) щодо формування та друкування фіскального чеку (касового чеку) на реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо відображення у фіскальному чеку (касовому чеку) реквізиту - "заводський номер" (питання 1).
Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265).
Відповідно до 8 Закону N 265 форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або програмних РРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або програмних РРО при здійсненні операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Вимогами до форми та змісту розрахункового документу, які встановлені Положенням про форму і зміст розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350 (далі - Положення N 13), передбачено відображення у розрахунковому документі фіскального номеру РРО, перед яким друкуються великі літери "ФН" (рядок 29).
Разом з тим, п. 4 Положення N 13 визначено, що у наведених у додатках до Положення формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються РРО, є варіантами розрахункових квитанцій, визначених у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Враховуючи зазначене, у розрахунковому документі (касовому чеку) обов'язково має бути реквізит фіскальний номеру РРО, перед яким друкуються великі літери "ФН", розташування може бути у будь якому рядку.
Окремо зазначаємо, що штрафні санкції до суб'єкта господарювання можуть бути застосовано лише у разі відсутності реквізитів, а не їх відображення.
Щодо відображення у фіскальному чеку (касовому чеку)обов'язково реквізиту - "адреса господарської одиниці" (питання 2).
Оскільки форма розрахункового документу і взаєморозміщення написів та даних на полях документа є рекомендованим відповідно до п. 4 Положення N 13, то у разі необхідності його можливо розмістити не у дві, а у три чи більше рядки.
Щодо відображення у розрахунковому документі (касовому чеку)коду товару підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (питання 3).
У наведеному вами прикладі рядки 6 та 9 можуть не співпадати з взаєморозміщенням написів та даних на полі документа оскільки вони є рекомендованим.
Таким чином, суб'єкт господарювання зобов'язаний відобразити у розрахунковому документі:
кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги), вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника).
Таке розміщення не буде порушенням вимог Положення N 13, оскільки обов'язкові реквізити у розрахунковому документі відображенні.
Щодо відображення часу проведення розрахунку (питання 4).
Пунктом 2 Положення N 13 зазначено, що фіскальний чек має містити обов'язковий реквізит, а саме: фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції.
Якщо РРО з версією внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, що використовується вашим підприємством у фіскальному чеку зазначає лише години та хвилини часу проведення розрахунків, а секунди незазначено, це не є порушенням чинного законодавства.
Щодо виключень визначених п. 3 наказу Міністерства фінансів України від 18.06.2020 р. N 306 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року N 13" (далі - Наказ N 306) (питання 5).
Пунктом 3 Наказу N 306 визначено, що вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
До 01 серпня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
До 01 серпня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до ст. 12 Закону N 265 з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до цього наказу.
Враховуючи зазначене, приклади наведенні у питаннях 1, 2 та 3 вашого листа не відносяться до п. 3 Наказу N 306, оскільки вказані реквізити у фіскальному чеку повинні були відображатись і до вступу в дію Наказу N 306.
Щодо використання книги обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) і зберігання фіскальних звітних чеків ("Z-звітів") та застосування санкцій за порушення ведення КОРО (питання 6).
На виконання ст. 7 Закону N 265 розроблено, зокрема, порядок реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок РРО), порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі - Порядок КОРО), які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29048 (далі - Наказ N 547).
Пунктом 6 глави 4 розділу ІІ Порядку КОРО встановлено, що використання КОРО, зареєстрованої на РРО, передбачає:
наявність КОРО на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО;
у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії - здійснення записів за обліком розрахункових квитанцій.
Суб'єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") в паперовій або електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Кодексу.
Збереження суб'єктом господарювання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") в паперовій або електронній формі здійснюється у будь-який зручний та не заборонений чинним законодавством спосіб.
При цьому спосіб збереження суб'єктом господарювання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") в паперовій або електронній формі має забезпечити (у тому числі під час проведення перевірки) можливість візуального перегляду такого "Z-звіту" для підтвердження факту оприбуткування готівки та повноти обліку здійснених розрахункових операцій.
Дані наданих для перегляду "Z-звітів" в паперовій або електронній формі мають співпадати з даними електронних копій таких "Z-звітів", що містяться у фіскальній пам'яті РРО або на фіскальному сервері.
Пунктом 9 ст. 3 Закону N 265 визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.
Враховуючи зазначене, зберігання роздрукованих фіскальних звітних чеків, у разі здійснення розрахункових операцій, забезпечується суб'єктом господарювання у зручний для нього спосіб.
Окремо зазначаємо, що діючими нормативно правовими актами не передбачено обов'язковість вклеювання "Z-звітів" КОРО але у разі ведення КОРО у відповідному розділі вносяться записи про облік руху готівки та сумах розрахунків.
Крім того, п. 12 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148 (далі - Положення N 148) визначено, що установа/підприємство на підставі цього Положення зобов'язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку). Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.
Установа/підприємство відповідно до вимог цього Положення зобов'язане визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних "Z-звітів") у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних "Z-звітів" представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу.
Таким чином, суб'єкт господарювання самостійно визначає електронний формат, формат зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних "Z-звітів" представниками контролюючих органів.
Щодо застосування санкцій за порушення ведення КОРО.
Відповідно до п. 3 ст. 17 Закону N 265 визначено, що за порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - якщо у випадках, визначених цим Законом, при здійсненні розрахункових операцій суб'єкт господарювання не використовує, використовує незареєстровані належним чином, порушує встановлений порядок використання або не зберігає протягом встановленого строку КОРО та/або розрахункові книжки.
Враховуючи наведений Вами приклад, суб'єкт господарювання при використанні РРО та зареєстрованій до неї КОРО має вести та заповнювати таку книгу, відповідно вимог визначених Наказом N 547.
У разі порушення порядку ведення до суб'єкта господарювання будуть застосовані штрафні (фінансові) санкції відповідно Закону N 265.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
18.09.2020 N 3896/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула звернення ТОВ від 07.08.2020 р. N 184 (вх. ДПС N 1903/ІПК/6 від 11.08.2020 р.) щодо формування та друкування фіскального чеку (касового чеку) на реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Щодо відображення у фіскальному чеку (касовому чеку) реквізиту - "заводський номер" (питання 1).
Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265).
Відповідно до 8 Закону N 265 форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або програмних РРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Форма, зміст та порядок ведення розрахункових документів, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або програмних РРО при здійсненні операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Вимогами до форми та змісту розрахункового документу, які встановлені Положенням про форму і зміст розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350 (далі - Положення N 13), передбачено відображення у розрахунковому документі фіскального номеру РРО, перед яким друкуються великі літери "ФН" (рядок 29).

30 днiв передплати безкоштовно!