Щодо надання податкової консультації стосовно доопрацювання реєстраторів розрахункових операцій

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.10.2021 №3529/ІПК/20-40-07-10-19
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.10.2021

Номер 3529/ІПК/20-40-07-10-19

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.10.2021 №3529/ІПК/20-40-07-10-19
Головне управління ДПС у Харківській області розглянуло звернення директора ТОВ (далі - Підприємство) від 19.08.2021 (далі - звернення) щодо надання податкової консультації стосовно доопрацювання реєстраторів розрахункових операцій, та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє таке.
1. Чи діють норми ч.1 п.3 Наказу № 306 стосовно нерозповсюдження вимог до форми і змісту розрахункових документів, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності з урахуванням норм Наказу № 329?
2. Чи потрібно доопрацьовувати РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказу № 306, в частині створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду?
3. У разі необхідності доопрацювання наведених вище РРО, таке доопрацювання стосується паперових чи електронних розрахункових документів, створених РРО, що включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах до 01.08.2021?
Законом № 265 визначено правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Його дія поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Пунктом 3 ст. 3 Закону № 265 визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі (із застосуванням платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру РРО, та/або програмні РРО, з додержанням встановленого порядку їх застосування.
Статтею 8 Закону № 265 передбачено, що форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Відповідно до п.1 розд. І Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 (далі - Положення № 13) визначено форми і зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які в обов'язковому порядку мають надаватися особам, які отримують або повертають товар, отримують послуги або відмовляються від них, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням інтернету, при здійсненні розрахунків суб'єктами господарювання для підтвердження факту: продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг; здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів.
Розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний РРО, QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на надані такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Відповідно до вимог Наказу № 306 та Наказу № 329 були внесені зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів.
Зазначені зміни стосуються реквізитів фіскальних касових чеків на товари (послуги), що створюються та друкуються РРО та програмними РРО.
Отже, до 01.08.2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких перебували у Державному реєстрі РРО до набуття чинності Наказу № 306, проте не перебували на обліку в органах ДПС, обов'язково мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) для можливості виконання вимог щодо форми і змісту розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які формують РРО.
РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках: найменування суб'єкта господарювання; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи.
В зв'язку з прийняттям Наказу № 329, до 01 жовтня 2021 року РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках зазначення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
Таким чином, у відповідь на питання 1 та 2 повідомляємо, якщо Підприємство застосовує РРО, що перебували на обліку в органах ДПС до набрання чинності Наказу № 306, такі РРО можливо застосовувати та вони не потребують обов'язкового доопрацювання, а також не потребують доопрацювання і на виконання вимог Наказу № 329.
Разом з тим, якщо виробник (постачальник) РРО має технічну можливість доопрацювати вищезазначені РРО, Підприємство має право їх доопрацювати з урахуванням вимог Наказу № 306 та Наказу № 329.
У відповідь на 3 питання повідомляємо, що у разі необхідності доопрацювання РРО, згідно з вимогами Наказів № 306 та № 329 таке доопрацювання стосується як паперових, так і електронних розрахункових документів, створених РРО.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Податкового кодексу України індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер, діє в межах законодавства, яке було чинним на момент надання такої консультації, і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.10.2021 №3529/ІПК/20-40-07-10-19
Головне управління ДПС у Харківській області розглянуло звернення директора ТОВ (далі - Підприємство) від 19.08.2021 (далі - звернення) щодо надання податкової консультації стосовно доопрацювання реєстраторів розрахункових операцій, та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє таке.
1. Чи діють норми ч.1 п.3 Наказу № 306 стосовно нерозповсюдження вимог до форми і змісту розрахункових документів, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності з урахуванням норм Наказу № 329?
2. Чи потрібно доопрацьовувати РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності Наказу № 306, в частині створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду?
3. У разі необхідності доопрацювання наведених вище РРО, таке доопрацювання стосується паперових чи електронних розрахункових документів, створених РРО, що включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах до 01.08.2021?

30 днiв передплати безкоштовно!