Про надання індивідуальної податкової консультації стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 07.10.2021 №3469/ІПК/18-28-07-06-23
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 07.10.2021

Номер 3469/ІПК/18-28-07-06-23

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.10.2021 № 3469/ІПК/18-28-07-06-23
Головне управління ДПС у Сумській області (далі за текстом - Управління) розглянуло запит [...] (далі за текстом - Підприємство) від [...] (вх. [...] від [...]) про надання індивідуальної податкової консультації стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі за текстом - РРО) та в порядку статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі за текстом - Кодекс) повідомляє таке.
чи потрібно доопрацьовувати РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебувають на обліку в контролюючих органах, до дня набрання чинності Наказу № 306 в частині створення електронних розрахункових документів; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду?
чи діють норми частини першої пункту 3 Наказу № 306 стосовно нерозповсюдження вимог до форми і змісту розрахункових документів, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах, до дня набрання чинності з урахуванням норм Наказу № 329?
Правові засади застосування РРО та програмних РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг в України визначає Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (з наступними змінами та доповненнями) (далі за текстом - Закон № 265). Його дія поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. При цьому встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Кодексу, не допускається (абзац другий преамбули Закону № 265).
Приписами пункту 3 статті 3 Закону № 265 визначено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру РРО, та/або програмні РРО з додержанням встановленого порядку їх застосування.
Статтею 8 Закону № 265 передбачено, що форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО та/або програмних РРО чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Форми і зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, які в обов'язковому порядку мають надаватися особам, які отримують або повертають товар, отримують послуги або відмовляються від них, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням інтернету, при здійсненні розрахунків суб'єктами господарювання для підтвердження факту: продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг; здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів; приймання комерційними агентами банків та небанківськими фінансовими установами готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), за винятком ПТКС, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 № 13, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350 (далі за текстом - Положення № 13).
Відповідно до пункту 1 розділу І Положення № 13 визначено, що розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на надані такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Відповідно до Наказів № 306 та № 329 було внесено зміни до Положення № 13 стосовно реквізитів фіскальних касових чеків та товари (послуги), що створюються та друкуються РРО та програмними РРО.
Отже, до 01 серпня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких перебували у Державному реєстрі РРО до набуття чинності Наказу № 306, проте не перебували на обліку в органах державної податкової служби (далі за текстом - ДПС), обов'язково мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками), для можливості виконання вимог щодо форми і змісту розрахункових документів / електронних розрахункових документів, які формують РРО.
РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках: найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду.
У зв'язку з прийняттям Наказу № 329, до 01 жовтня 2021 року, РРО мають бути доопрацьовані для можливості відображення у касових чеках значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
Таким чином, відповідаючи на питання у запиті від [...] (вх. [...] від [...]) Управління повідомляє, якщо Підприємство застосовує РРО, що перебували на обліку в органах ДПС, до дня набрання чинності Наказу № 306, такі РРО можливо застосовувати у подальшому та вони не потребують обов'язкового доопрацювання і на виконання вимог Наказу № 329, у межах визначеного строку служби РРО.
Разом з тим, якщо виробник (постачальник) РРО має технічну можливість доопрацювати вищевказані РРО, Підприємство має право їх допрацювати з урахуванням вимог наказів № 306 та № 329.
Управління звертає увагу, що згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.10.2021 № 3469/ІПК/18-28-07-06-23
Головне управління ДПС у Сумській області (далі за текстом - Управління) розглянуло запит [...] (далі за текстом - Підприємство) від [...] (вх. [...] від [...]) про надання індивідуальної податкової консультації стосовно застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі за текстом - РРО) та в порядку статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі за текстом - Кодекс) повідомляє таке.
чи потрібно доопрацьовувати РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебувають на обліку в контролюючих органах, до дня набрання чинності Наказу № 306 в частині створення електронних розрахункових документів; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду?
чи діють норми частини першої пункту 3 Наказу № 306 стосовно нерозповсюдження вимог до форми і змісту розрахункових документів, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру РРО, та які перебували на обліку в контролюючих органах, до дня набрання чинності з урахуванням норм Наказу № 329?

30 днiв передплати безкоштовно!