Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 03.09.2021 №3282/ІПК/99-00-12-02-05-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 03.09.2021

Номер 3282/ІПК/99-00-12-02-05-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.09.2021 N 3282/ІПК/99-00-12-02-05-06
Державна податкова служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
У зверненні зазначені наступні питання:
Яким чином Підприємству зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Які податкові наслідки буде мати для Підприємства прострочення встановлених Кодексом строків реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Які дії повинно вчинити Підприємство для отримання права на реалізацію своїх обов'язків, як платника ПДВ щодо обов'язкової реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Щодо першого та третього питання
Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246(зі змінами) (далі - Порядок N 1246).
Податкові накладніприймаються до Єдиного реєстру податкових накладних у разі дотримання вимог пункту 192.1 статті 192, пунктів 200-1.3, 200-1.9 статті 200-1 та пунктів 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також з урахуванням Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України від 03.08.2017 р. N 959/30827 (зі змінами).
Статтею 201 Кодексу визначено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Пунктом 2 Порядку N 1246 визначено, зокрема, що податкова накладна - електронний документ, який складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог Кодексу в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис, накладанням якого завершується створення такого електронного документа.
До Єдиного реєстру податкових накладних приймаються податкова накладна та/або розрахунок коригування, складені в електронній формі з накладенням:
кваліфікованого електронного підпису головного бухгалтера (бухгалтера) або кваліфікованого електронного підпису керівника (у разі відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності) постачальника (продавця), що є юридичною особою;
кваліфікованого електронного підпису постачальника (продавця), що є фізичною особою - підприємцем (пункт 10 Порядку N 1246).
Після надходження податкової накладної до ДПС в автоматизованому режимі проводяться перевірки, у тому числі чинності кваліфікованого електронного підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податків такої податкової накладної (пункт 12 Порядку N 1246).
Перевірка набуття права складання та підписання податкової накладної відповідальними особами підприємства здійснюється на підставі отриманих даних:
керівника підприємства відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
головного бухгалтера відповідно до поданої до ДПС заяви за формою 1-ОПП (додаток 5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300 (із змінами);
уповноваженої особи відповідно до поданого повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (за формою визначеною Порядком N 557) яким керівником підприємства уповноважено таку особу на підписання податкової накладної.
За результатами перевірок, визначених пунктом 12 Порядку N 1246, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної (далі - квитанція).
Квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є підтвердженням прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної.
У квитанції зазначаються дата та час її формування, реквізити податкової накладної та результат перевірки. Якщо у податковій накладній за результатами проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), виявлено порушення, платнику податку надсилається квитанція про неприйняття податкової накладної із зазначенням причин такого неприйняття.
Щодо другого питання
Вимоги до граничних строків реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних передбачені пунктом 201.10 статті 201 Кодексу.
Відповідальність за порушення граничних строків реєстрації та за відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних визначено статтею 120-1 Кодексу.
порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
порушення вимог законодавства в частині:
обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;
порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.
Таким чином, до платників ПДВ не застосовуються штрафні санкції за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, передбаченого статтею 201 Кодексу, які вчинені ними протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину,граничний строк реєстрації яких припадає на період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.09.2021 N 3282/ІПК/99-00-12-02-05-06
Державна податкова служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
У зверненні зазначені наступні питання:
Яким чином Підприємству зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Які податкові наслідки буде мати для Підприємства прострочення встановлених Кодексом строків реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Які дії повинно вчинити Підприємство для отримання права на реалізацію своїх обов'язків, як платника ПДВ щодо обов'язкової реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Щодо першого та третього питання
Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246(зі змінами) (далі - Порядок N 1246).
Податкові накладніприймаються до Єдиного реєстру податкових накладних у разі дотримання вимог пункту 192.1 статті 192, пунктів 200-1.3, 200-1.9 статті 200-1 та пунктів 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також з урахуванням Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України від 03.08.2017 р. N 959/30827 (зі змінами).

30 днiв передплати безкоштовно!