Про надання індивідуальної податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 03.08.2020 №3172/ІПК/99-00-09-03-03-06
Остання редакція від 03.08.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 03.08.2020

Номер 3172/ІПК/99-00-09-03-03-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.08.2020 N 3172/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У звернені Товариство повідомляє, на виконання пп. 230.1.3 п. 230.1 ст. 230 ПКУ розпорядники акцизних складів зобов'язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого пального та реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15° С.
На виконання пп. 230.1.3 п. 230.1 ст. 230 ПКУ наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 року N 944 "Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі" затверджено формат Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Довідка).
Товариство оформило Довіреності визначеним працівникам представляти інтереси Товариства, а саме надало право здійснювати складання та подання від імені Товариства Довідок про зведені за добу/місяць підсумкових облікових даних щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального через програмне забезпечення M.E. Doc.
Для можливості складання та підпису Довідок Товариство оформило на уповноважених осіб електронно-цифрові підписи (далі - ЕЦП) на захищених носіях - ТОКЕН. Дані ключі ЕЦП мають статус "Бухгалтер".
Після складання та відправки для реєстрації в контролюючий орган Довідок, підписаних уповноваженими особами на підставі довіреностей, на адресу Товариства надходять квитанції N 1 про не прийняття таких Довідок.
Причина неприйняття: податковий документ в електронному вигляді має невірну послідовність підписів ЕЦП, Підпис документа: - перший бухгалтер
Тобто, Довідка підписана ключом ЕЦП зі статусом "Бухгалтер" не дозволяє здійснити реєстрацію таких Довідок в Єдиному реєстрі витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі.
Товариство запитує:
Яким чином Товариство може реалізувати свої права та підписати Довідку електронним цифровим підписом уповноваженої особи зі статусом "Бухгалтер" відповідно до виданої довіреності на такі дії?
Подання електронних документів засобами електронного зв'язку здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827 (зі змінами) (далі - Порядок), на підставі Договору про визнання електронних документів (далі - Договір), який укладається з контролюючим органом за основним місцем обліку шляхом надсилання заяви про приєднання до Договору.
Підписувачем заяви про приєднання до Договору має бути особа, яка згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) є керівником.
Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів та з використанням надійного засобу кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), керуючись Порядком, а також Договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами) (п. 3 розділу II Порядку). Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.
Пунктом 11 розділу III Порядку визначено, що для надання права підпису електронних документів (крім заяви про приєднання до Договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, платник повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до п. 5 розділу III Порядку) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронних цифрових підписів в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку.
До Повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів (крім заяви про приєднання до Договору)(пункт 12 розділу III Порядку).
Отже, для надання права підпису електронних документів іншим особам (бухгалтеру) такий платник разом із заявою про приєднання до Договору направляє повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису, в електронному вигляді за формою додатку N 2, до контролюючого органу за місцем обліку платника протягом операційного дня у визначеному форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв'язку.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.08.2020 N 3172/ІПК/99-00-09-03-03-06
Державна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства про надання індивідуальної податкової консультації і повідомляє наступне.
У звернені Товариство повідомляє, на виконання пп. 230.1.3 п. 230.1 ст. 230 ПКУ розпорядники акцизних складів зобов'язані на кожному акцизному складі щоденно (крім днів, в які акцизний склад не працює) формувати дані про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого пального та реалізованого пального у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15° С.
На виконання пп. 230.1.3 п. 230.1 ст. 230 ПКУ наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 року N 944 "Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі" затверджено формат Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі - Довідка).
Товариство оформило Довіреності визначеним працівникам представляти інтереси Товариства, а саме надало право здійснювати складання та подання від імені Товариства Довідок про зведені за добу/місяць підсумкових облікових даних щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального через програмне забезпечення M.E. Doc.
Для можливості складання та підпису Довідок Товариство оформило на уповноважених осіб електронно-цифрові підписи (далі - ЕЦП) на захищених носіях - ТОКЕН. Дані ключі ЕЦП мають статус "Бухгалтер".
Після складання та відправки для реєстрації в контролюючий орган Довідок, підписаних уповноваженими особами на підставі довіреностей, на адресу Товариства надходять квитанції N 1 про не прийняття таких Довідок.
Причина неприйняття: податковий документ в електронному вигляді має невірну послідовність підписів ЕЦП, Підпис документа: - перший бухгалтер

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!