Щодо окремих питань оподаткування нерезидентів

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 22.07.2020 №2995/ІПК/99-00-05-05-02-06
Остання редакція від 22.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 22.07.2020

Номер 2995/ІПК/99-00-05-05-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.07.2020 р. № 2995/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань оподаткування нерезидентів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
У зв'язку з внесеними Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16 січня 2020 року № 466-ІХ змінами (далі - Закон № 466) платник податку звертається за роз'ясненням щодо обов'язку нерезидентів ставати на облік у контролюючих органах у випадку відкриття рахунків в банках України та оподаткування доходу (прибутків) нерезидента від здійснення операцій з державними цінними паперами та відображення таких операцій в Декларації з податку на прибуток підприємств.
Щодо обов'язку нерезидентів ставати на облік у контролюючих органах у випадку відкриття рахунків в банках України
Відповідно до пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Кодексу для цілей оподаткування нерезидентами вважаються іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні, фізичні особи, які не є резидентами України.
Пунктом 63.2 ст. 63 Кодексу встановлено, що взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.
Пунктом 64.5 ст. 64 Кодексу передбачено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", зобов'язані стати на облік у контролюючих органах.
Нерезиденти (іноземні компанії, організації, дипломатичні місії) до відкриття рахунку в Україні зобов'язані подати до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок, документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому п. 64.5 ст. 64 Кодексу. Іноземні компанії, організації, дипломатичні місії після взяття на облік в контролюючих органах включаються до реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "іноземна компанія, що відкриває рахунок".
Взяття на облік контролюючих органах юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП.
Порядок взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах встановлений наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300, зі змінами (далі - Порядок обліку).
Облік платників податків у контролюючих органах ведеться за податковими номерами (п. 63.6 ст. 63 Кодексу).
Податковим номером платника податків відповідно до п. 2.2 розділу П Порядку обліку, є, зокрема,
код за ЄДРПОУ для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);
реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами платникам податків, визначеним у п. 2.4 цього розділу, зокрема:
1) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції;
2) виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні;
3) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатична місія) у разі взяття їх на облік згідно з пп. 4.4, 4.9 розділу IV Порядку обліку або як платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
4) нерезидентам у разі взяття їх на облік згідно з п. 4.4 розділу IV Порядку обліку (крім дипломатичних місій);
5) постійним представництвам нерезидентів на території України у разі взяття їх на облік згідно з п. 5.4 розділу V Порядку обліку.
Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством та не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах такого платника податків, за винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ.
Слід зазначити, що із набуттям, з 07.02.2019 р. чинності Законом України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" та Законом України "Про валюту і валютні операції" юридичні особи - нерезиденти, які не зареєстровані та не підлягають реєстрації в Україні, набули право відкривати рахунки в банках України.
Згідно з п. 69.1 ст. 69 Кодексу банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (резидентам і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру за наявності документів, виданих контролюючими органами, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.
Оскільки взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх відокремлених підрозділів та представництв юридичних осіб здійснюється незалежно від наявності у них обов'язку щодо сплати того чи іншого податку та збору за умови подання ними відповідних документів для взяття на облік, вимога щодо необхідності перебувати на обліку в контролюючих органах у разі відкриття рахунку у банку чи інших фінансових установах поширюється також і на іноземних інвесторів, номінальних утримувачів - юридичних осіб.
Відповідно до п. 69.2 ст. 69 Кодексу банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.
У разі відкриття або закриття рахунка платника податків - банку, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, повідомлення надсилається в порядку, визначеному цим пунктом, лише в разі відкриття або закриття кореспондентського рахунка. У разі відкриття або закриття власного кореспондентського рахунка банки зобов'язані надіслати повідомлення до контролюючого органу, в якому обліковуються, в строки, визначені цим пунктом.
Отже у разі відкриття рахунку юридичній особі - нерезиденту чи представництву юридичної особи - нерезидента банк має вимагати від клієнта банку подання копії документа про взяття такого нерезидента (іноземної компанії, організації, дипломатичної місії) на облік у контролюючому органі (довідки за формою № 34-ОПП) та з моменту взяття такого нерезидента на облік у контролюючих органах направляти повідомлення про відкриття нових рахунків та закриття усіх раніше відкритих рахунків.
Вимога щодо надання повідомлення про відкриття/закриття кореспондентського рахунку у банку - резиденті чи у банку - нерезиденті стосується лише банків - резидентів - власників рахунку та банків, які відкривають кореспондентські рахунки. Банки - нерезиденти, які відкривають кореспондентські рахунки для банків України, не направляють контролюючим органам повідомлення про відкриття/закриття кореспондентського рахунку.
Таким чином, банки відкривають рахунки юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні (включаючи представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України, іноземних інвесторів, номінальних утримувачів - юридичних осіб) за умови подання копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі (довідки за формою № 34-ОПП). Ця вимога не поширюється на кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам - нерезидентам у банках України.
Іноземні компанії, організації, дипломатичні місії, які до набрання чинності Законом № 466 мали відкриті рахунки у банках або інших фінансових установах та не перебували на обліку в контролюючих органах, мають подати до контролюючих органів документи для взяття їх на облік у порядку, встановленому п. 64.5 ст. 64 Кодексу, при настанні першої із події:
у разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу;
придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні або відкриття нового рахунку в Україні.
Щодо оподаткування доходу (прибутків) нерезидента від здійснення операцій з державними цінними паперами та відображення таких операцій в Декларації з податку на прибуток підприємств
Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п. 141.4 ст. 141 Кодексу. Зокрема, пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу встановлено перелік доходів нерезидента з джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню.
До доходів нерезидента з джерелом їх походження з України належать, зокрема:
проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом (пп. "а" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу);
прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб резидентів, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "а" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу;
акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. "а" пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 (пп. "є" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).
Резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб'єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 - 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на території України (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).
Водночас згідно з пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Кодексу не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до перелік держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат Національного банку України, або за кредити (позики), що отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.
Таким чином, доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями) не підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента відповідно до положень пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.
До внесення змін до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств зазначені доходи відображаються у рядку 21 Додатка ПН до рядка 23 ПН Декларації з наданням відповідних доповнень до неї згідно з п. 46.4 ст. 46 Кодексу.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.07.2020 р. № 2995/ІПК/99-00-05-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань оподаткування нерезидентів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
У зв'язку з внесеними Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16 січня 2020 року № 466-ІХ змінами (далі - Закон № 466) платник податку звертається за роз'ясненням щодо обов'язку нерезидентів ставати на облік у контролюючих органах у випадку відкриття рахунків в банках України та оподаткування доходу (прибутків) нерезидента від здійснення операцій з державними цінними паперами та відображення таких операцій в Декларації з податку на прибуток підприємств.
Щодо обов'язку нерезидентів ставати на облік у контролюючих органах у випадку відкриття рахунків в банках України
Відповідно до пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Кодексу для цілей оподаткування нерезидентами вважаються іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні, фізичні особи, які не є резидентами України.
Пунктом 63.2 ст. 63 Кодексу встановлено, що взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб - нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!