• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо надання податкової консультації з питання застосування РРО при наданні послуг у онлайн-режимі, тобто із використанням мережі Інтернет

Державна фіскальна служба України | Індивідуальна податкова консультація від 21.06.2019 № 2877/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Реквізити
 • Видавник: Державна фіскальна служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 21.06.2019
 • Номер: 2877/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна фіскальна служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 21.06.2019
 • Номер: 2877/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
21.06.2019 N 2877/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення суб'єкта господарювання щодо надання податкової консультації з питання застосування РРО при наданні послуг у онлайн-режимі, тобто із використанням мережі Інтернет, та в порядку статті 52 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс) повідомляє.
Чи виникають в описаній ситуації у суб'єкта господарювання відносини отримання оплати (готівкові розрахунки) безпосередньо з отримувачем послуг?
Чи буде зобов'язаний суб'єкт господарювання застосовувати РРО (розрахункові книжки) у разі надання послуг онлайн через офіційний веб-сайт, якщо оплата таких послуг здійснюватиметься за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу?
Чи матиме суб'єкт господарювання обов'язок видавати замовнику послуг розрахунковий документ? Якщо так, то яким чином і у якій формі?
Законом N 265 визначено правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається.
Відповідно до статті 2 Закону N 265 розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
Місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо (стаття 2 Закону N 265).
Згідно з пунктом 2 статті 3 Закону N265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі, зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.
Форму та зміст розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, затвердженим в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350.
Разом з тим пунктом 12 статті 9 Закону N 265 визначено, що РРО та розрахункові книжки не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
Закон України від 03 вересня 2015 року N 675-VIII "Про електрону комерцію"(далі - Закон N 675) визначає засади діяльності у сфері електронної комерції, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов'язки учасників відносин у сфері електронної комерції.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 13 Закону N 675 розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися, зокрема шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України.
Разом з тим, продавець, оператор платіжної системи або інша особа, яка отримала оплату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцеві (замовнику, споживачу) електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку (пункт 3 статті 13 Закону N 675).
Розділом VII Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 р. N 705, встановлено, що документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів та інші документи, що застосовуються в платіжних системах для платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів, можуть бути в паперовій та/або електронній формі.
Під час здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів у сфері електронної комерції та системах дистанційного обслуговування дозволяється формування в електронній формі документа за операцією з використанням електронного платіжного засобу за умови доставки його користувачу.
Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа та можуть бути використані під час урегулювання спірних питань.
Враховуючи описану суб'єктом господарювання ситуацію, якщо споживач, використовуючи мережу Інтернет, замовив послугу, і розрахунок за неї було здійснено із застосуванням платіжних карт за допомогою платіжних систем (інтернет-еквайринг), такі операції суб'єктом господарювання (надавач послуги) здійснюються із обов'язковим застосуванням РРО та видачею споживачу розрахункового документу встановленої форми (чек з РРО).
Зауважуємо, що при визначенні у суб'єкта господарювання відносин отримання оплати безпосередньо з отримувачем послуги в обов'язковому порядку слід визначати місце здійснення розрахунків. Якщо послуги будуть надаватися суб'єктом господарювання та отримуватися споживачем виключно через мережу Інтернет (наприклад, отримання споживачем довідок, висновків, експертних оцінок тощо виключно в електронній формі), то у такому випадку застосування суб'єктом господарювання РРО є необов'язковим. У інших випадках (отримання споживачем паперових довідок, висновків, експертних оцінок тощо) суб'єкт господарювання зобов'язаний застосовувати РРО на загальних підставах.
При цьому, розрахунковий документ повинен бути сформований та надрукований у момент здійснення розрахункової операції. Також, у даному випадку у суб'єкта господарювання виникає обов'язок щодо видачі отримувачу послуги розрахункового документу (чек з РРО) або безпосередньо, або у будь-який інший зручний спосіб, зокрема за допомогою кур'єрської служби, поштової служби тощо, яка може бути як сторонньою організацією, так і структурною одиницею надавача послуги (суб'єкта господарювання).
Водночас, при наданні суб'єктом господарювання послуг, оплата за які здійснена виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку), застосування РРО є не обов'язковим.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.