Щодо надання податкової консультації

Державна податкова служба України Податкова консультація від 05.11.2019 №1181/6/99-00-05-04-01-15/ІПК
Остання редакція від 05.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 05.11.2019

Номер 1181/6/99-00-05-04-01-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.11.2019 N 1181/6/99-00-05-04-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула запит ФОП щодо надання податкової консультації та у порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до запиту Вами, як фізичною особою підприємцем (платник єдиного податку III групи), здійснюється посередництво у торгівлі продуктами харчування.
У якому порядку та спосіб проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, з урахуванням технічної можливості введення додаткових рядків у фіскальному чеку (зокрема рядків із назвами "Загальна вартість придбаних товарів за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка")?
Чи допустиме здійснення заокруглення із застосуванням функцій "знижки/надбавки", які на момент запиту передбачені обладнанням, що використовує ФОП у власній господарській діяльності (ЕККА "Екселліо БР-25")?
Чи можливе відтермінування виконання нормативних вимог стосовно зазначення в чеках сум до заокруглення та після заокруглення до моменту розробки і установки на реєстратори розрахункових операцій відповідного програмного забезпечення, з підтримкою необхідних функцій/процедур із заокруглення в автоматичному режимі?
Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Таким чином, суб'єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:
- після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка";
- в рядку 8 фіскального чеку "СУМА" зазначати "Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення". Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.
При цьому, до підсумку розрахункових операцій z-звіту та x-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199 (зі змінами), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.
Слід зазначити, що відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018 р. N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 25) під заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю. При цьому, заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.
Якщо програмне забезпечення реєстратора розрахункових операцій не передбачає внесення додаткових рядків у фіскальний чек, радимо звернутися із цього питання до центру сервісного обслуговування або виробника такого реєстратора розрахункових операцій.
Щодо відтермінування виконання нормативних вимог стосовно зазначення в чеках сум до заокруглення та після заокруглення повідомляємо, що Постановою N 25 не передбачено такого відтермінування.
Додатково зазначаємо, що Постанова N 25 набрала чинності більше року назад ще з 01 липня 2018 року, тобто у суб'єктів господарювання, центрів сервісного обслуговування та виробників реєстраторів розрахункових операцій було достатньо часу для вжиття відповідних заходів з метою виконання вимог чинного законодавства в частині заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари.
Щодо відображення сум доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку у Книзі обліку доходів (питання 4 та 6).
Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Згідно із п. 292.4 ст. 292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
Статтею 1011 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) визначено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії (п. 1 ст. 1013 ЦКУ).
Фізичні особи - платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Кодексу (п. 296.1 ст. 296 Кодексу).
Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів (далі - Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).
Порядок ведення Книги, затверджений наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 р. N 579 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 р. за N 800/27245, із змінами та доповненнями (далі - Порядок N 579).
Відповідно до вимог Порядку N 579 фізичні особи - це підприємці платники єдиного податку першої - третьої груп відображають фактично отриману суму доходу та фактично понесених витрат від провадження діяльності. Дані Книг використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Пунктом 5 Порядку N 579 визначено, що записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
У графах 2 - 6 Книги щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі (п. 6 Порядку).
При цьому у графі 2 Книги зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, а у графі 3 - сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати (п. 6 Порядку).
Враховуючи викладене, у день отримання фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку коштів від виконання робіт (послуг) за договорами комісії або транспортного експедування, у книзі обліку доходів відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.
При цьому при заповненні податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента), відповідно до графи 6 Книги.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
05.11.2019 N 1181/6/99-00-05-04-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула запит ФОП щодо надання податкової консультації та у порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до запиту Вами, як фізичною особою підприємцем (платник єдиного податку III групи), здійснюється посередництво у торгівлі продуктами харчування.
У якому порядку та спосіб проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, з урахуванням технічної можливості введення додаткових рядків у фіскальному чеку (зокрема рядків із назвами "Загальна вартість придбаних товарів за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка")?
Чи допустиме здійснення заокруглення із застосуванням функцій "знижки/надбавки", які на момент запиту передбачені обладнанням, що використовує ФОП у власній господарській діяльності (ЕККА "Екселліо БР-25")?
Чи можливе відтермінування виконання нормативних вимог стосовно зазначення в чеках сум до заокруглення та після заокруглення до моменту розробки і установки на реєстратори розрахункових операцій відповідного програмного забезпечення, з підтримкою необхідних функцій/процедур із заокруглення в автоматичному режимі?
Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Таким чином, суб'єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:
- після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка";

30 днiв передплати безкоштовно!