• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів

Національний банк України  | Постанова від 15.03.2018 № 25
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.03.2018
 • Номер: 25
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 15.03.2018
 • Номер: 25
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.03.2018 № 25
Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів
Відповідно до статей 7, 15, 33, 34, 39, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 598 і 604 Цивільного кодексу України, з метою поліпшення організації готівкового обігу, оптимізації витрат Національного банку України на підтримання готівкового обігу Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України з 01 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок (далі - монети дрібних номіналів).
Монети дрібних номіналів перебувають в обігу до прийняття окремого рішення Правління Національного банку України про їх вилучення.
2. Відділам (управлінню) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України, Центральному сховищу:
1) у разі здавання банками України монет дрібних номіналів забезпечити їх приймання, належний контроль за їх справжністю та платіжністю, а також зарахування відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків України;
2) здійснювати підкріплення операційних кас банків України монетами дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси або запасах готівки.
3. Банки України зобов'язані забезпечити:
1) приймання без будь-яких обмежень від клієнтів монет дрібних номіналів для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також для обміну на монети та банкноти інших номіналів;
2) видачу клієнтам монет дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси.
4. Юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність, з 01 липня 2018 року, у випадку відсутності монет дрібних номіналів, проводити заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару, за такими правилами:
1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
Під заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю.
Заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.
5. Суб'єктам господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють готівкові розрахунки зі споживачами із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків зазначати в чеках, актах про видачу коштів та інших документах, що оформляються під час повернення коштів у разі повернення товару, загальні суми до заокруглення та після заокруглення, використовуючи правила, зазначені в пункті 4 цієї постанови.
6. Юридичні та фізичні особи під час здійснення безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюють.
7. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.
9. Постанова набирає чинності з 01 липня 2018 року.
ГоловаЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Перший заступник
Голови Державної фіскальної служби України


С.М. Марченко


С.В. Білан