Про надання податкової консультації

Державна податкова служба України Податкова консультація від 31.10.2019 №1131/6/99-00-04-02-03-15/ІП
Остання редакція від 31.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 31.10.2019

Номер 1131/6/99-00-04-02-03-15/ІП

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.10.2019 N 1131/6/99-00-04-02-03-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства стосовно надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.
Товариство повідомило, що, зокрема, здійснює операції з постачання алкогольних напоїв та тютюнових виробів кінцевим споживачам.
Платник податків просить надати роз'яснення щодо порядку відображення заокруглень в розрахункових документах, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, z-звітах, податкових накладних, які складаються за щоденними підсумками операцій, а також стосовно порядку продажу алкогольних напоїв за мінімальними роздрібними цінами та тютюнових виробів за максимальними роздрібними цінами за умови заокруглення.
Щодо відображення сум заокруглення в розрахункових документах
Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Таким чином, суб'єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:
- після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка";
- в рядку 8 фіскального чеку "СУМА" зазначати "Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення". Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.
При цьому, до підсумку розрахункових операцій z-звіту та x-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199, зі змінами (далі - Постанова N 199), має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 15.03.2018 р. N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 25) під заокругленням (округленням) слід розуміти математичну операцію, яка полягає в заміні числа в бік збільшення або зменшення з відповідною точністю. При цьому, заокруглення не є знижкою або надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих термінів, визначених законодавством України.
Якщо програмне забезпечення реєстратора розрахункових операцій не передбачає внесення додаткових рядків у фіскальний чек, радимо звернутися із цього питання до центру сервісного обслуговування або виробника такого реєстратора розрахункових операцій.
Щодо складання податкових накладних
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.
Пунктом 201.4 статті 201 Кодексу передбачено, що податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), зокрема, у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).
Згідно з пунктами 8 та 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини "11", у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний Індивідуальний податковий номер "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
Так як фіскальний звітний чек (z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій (суми з розрахункових документів після заокруглення) за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 можуть не заповнюватися.
При складанні податкової накладної для операцій, що оподатковуються ПДВ, у графі 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування ПДВ, а у графі 11 - сума ПДВ.
До розділу А податкової накладної (рядки I - Х) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:
у рядку І зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
у рядках II - IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;
у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.
Щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України визначені Законом України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі - Закон N 481).
Згідно з абзацом тридцять першим статті 1 Закону N 481 мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої це ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки.
Частиною дванадцятою статті 18 Закону N 481 Кабінету Міністрів України надано право встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої.
Розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року N 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв" (далі - Постанова N 957).
При цьому, мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв, визначаються (розраховуються) згідно з примітками 1 - 3 додатку до Постанови N 957, механізм заокруглень передбачено приміткою 4.
Підпунктом 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що максимальні роздрібні ціни це ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.
Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому цим Кодексом. Продаж суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами, вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Таким чином, з урахуванням примітки 4 додатку до Постанови N 957, суб'єктами господарювання при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями застосовується механізм заокруглень, що виникають при оплаті вартості товарів (робіт, послуг) за готівку, за умови дотримання вимог Закону N 481 та Постанови N 957, тобто не нижче встановлених мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої.
При здійсненні платниками податків роздрібної торгівлі тютюнових виробів застосовується механізм заокруглень передбачений пунктом 4 Постанови НБУ, за умови, що такі ціни будуть не вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Слід зазначити, що статтею 17 Закону N 481 передбачена відповідальність суб'єктів господарювання за порушення мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби.
Враховуючи викладене, при заокругленні сум у чеках, суб'єкту господарювання, слід враховувати максимальні ціни реалізації на тютюнові вироби та мінімальні ціни реалізації на алкогольні напої.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.10.2019 N 1131/6/99-00-04-02-03-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення товариства стосовно надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.
Товариство повідомило, що, зокрема, здійснює операції з постачання алкогольних напоїв та тютюнових виробів кінцевим споживачам.
Платник податків просить надати роз'яснення щодо порядку відображення заокруглень в розрахункових документах, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, z-звітах, податкових накладних, які складаються за щоденними підсумками операцій, а також стосовно порядку продажу алкогольних напоїв за мінімальними роздрібними цінами та тютюнових виробів за максимальними роздрібними цінами за умови заокруглення.
Щодо відображення сум заокруглення в розрахункових документах
Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Таким чином, суб'єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:
- після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки "Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення" та "заокруглена знижка/заокруглена надбавка";
- в рядку 8 фіскального чеку "СУМА" зазначати "Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення". Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.