Щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно складання акцизних накладних при здійсненні окремих господарських операцій з паливом

Державна податкова служба України Податкова консультація від 02.10.2019 №543/6/99-00-07-03-03-15/ІПК
Остання редакція від 02.10.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 02.10.2019

Номер 543/6/99-00-07-03-03-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 543/6/99-00-07-03-03-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно складання акцизних накладних при здійсненні окремих господарських операцій з паливом, та повідомляє.
У звернені Товариство зазначає, що Постачальник зобов'язаний був зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН) акцизну накладну 30.08.2019 р. Однак, акцизна накладна була зареєстрована Постачальником із запізненням, а саме - 21.09.2019 р.
Товариство просить надати роз'яснення щодо питання:
1. В акцизній декларації якого періоду платник податку має відобразити акцизну накладну, складену із порушенням граничних строків реєстрації.
Пунктом 2 розділу III Наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку" із відповідними змінами та доповненнями внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189 (далі - Порядок) зазначено, що декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.
Відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу, об'єктом оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу / акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:
отримані з інших акцизних складів / акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН;
ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього пункту, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.
Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється у Додатку 11"Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 розділу VI Кодексу" (далі - Додаток 11) до декларації акцизного податку.
Додаток 11заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробники). Дані заносяться за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД, зокрема:
у графі 4 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° C) - отриманого" зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° С, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді згідно з митними деклараціями та акцизними накладними/розрахунками коригування до акцизних накладних, зареєстрованих у ЄРАН (пп. 4 п. 2 розд. V Порядку);
у графі 5 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними (в тис. л, приведеного до t 15° С) - реалізованого" зазначаються всі обсяги пального, приведеного до t 15° С, реалізованого у звітному періоді за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними/розрахунками коригування, складеними суб'єктом господарювання (пп. 5 п. 2 розд. V Порядку).
Отже, акцизна накладна, зареєстрована в ЄРАН с порушенням граничних строків реєстрації включається до декларації того періоду, у якому така акцизна накладна була зареєстрована в ЄРАН.
При цьому, відображення розрахунків коригування до акцизних накладних здійснюється у таких графах Додатку 11:
у графі 4 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вхідних (отриманих) акцизних накладних;
у графі 5 зазначаються обсяги збільшення/зменшення пального згідно з розрахунками коригування до вихідних (надісланих) акцизних накладних.
Граничні терміни реєстрації акцизних накладних/розрахунках коригування в ЄРАН встановлено статтею 231 Кодексу.
Відповідальність за порушення порядку реєстрації акцизними накладними/розрахунками коригування в ЄРАН, установлених ст. 231 Кодексу, визначено ст. 1202Кодексу.
Звертаємо увагу, що у разі порушення особою, яка реалізує пальне порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН отримувач пального має право протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву із скаргою на таку особу, яка реалізує пальне. До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання такого пального, або додаткові письмові пояснення суб'єкта господарювання, який фактично не отримував пальне, але зазначений в акцизній накладній, зареєстрованій в ЄРАН, як отримувач пального (п. 231.10 ст. 231 Кодексу).
Питання 2. Чи має право платник податку при здійсненні операцій із переміщення пального з одного акцизного складу на інший акцизний склад за допомогою акцизного складу пересувного скласти одну зведену акцизну накладну?
Відповідно до п. 231.3 ст. 231 Кодексу у разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального - суб'єкта господарювання зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.
У п. 3 розділу II Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2019 р. N 262, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за номером 753/33724, визначено, що зведена акцизна накладна може складатися у разі реалізації пального:
з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу пересувного;
суб'єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
з акцизного складу будь-яким іншим суб'єктам господарювання (не платникам податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним.
Отже, операції із переміщення пального з одного акцизного складу на інший акцизний склад за допомогою акцизного складу пересувного не підпадають під випадки складання зведеної акцизної накладної.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
02.10.2019 N 543/6/99-00-07-03-03-15/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства щодо отримання індивідуальної податкової консультації стосовно складання акцизних накладних при здійсненні окремих господарських операцій з паливом, та повідомляє.
У звернені Товариство зазначає, що Постачальник зобов'язаний був зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН) акцизну накладну 30.08.2019 р. Однак, акцизна накладна була зареєстрована Постачальником із запізненням, а саме - 21.09.2019 р.
Товариство просить надати роз'яснення щодо питання:
1. В акцизній декларації якого періоду платник податку має відобразити акцизну накладну, складену із порушенням граничних строків реєстрації.
Пунктом 2 розділу III Наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14 "Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку" із відповідними змінами та доповненнями внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189 (далі - Порядок) зазначено, що декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.
Відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу, об'єктом оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу / акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:
отримані з інших акцизних складів / акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН;
ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;
вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього пункту, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 Кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.