Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні

Національний банк України Постанова від 28.12.2019 №168
Остання редакція від 28.12.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 28.12.2019

Номер 168

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 11.01.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.12.2019 № 168
Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення банками України захисту здоров'я та життя працівників, що здійснюють операції з цінностями, належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 грудня 2019 року № 168
Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні
1. У розділі І:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" і встановлюють вимоги до захисту приміщень. Захист приміщень забезпечується технічним станом та організацією охорони цих приміщень.";
2) розділ після пункту 1 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Вимоги цих Правил поширюються на:
1) банки України, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення тощо), філії іноземних банків, розташованих на території України (далі - банки);
2) юридичних осіб, що отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, їх структурних підрозділів, у яких здійснюються операції з цінностями (далі - юридична особа).";
3) підпункти 5, 9 та 12 пункту 4 після слова "банку" доповнити словами "(юридичної особи)";
4) пункти 5 та 6 після слова "банк" у всіх відмінках доповнити словами "(юридична особа)" у відповідних відмінках.
2. У розділі IV:
1) у пункті 25 слова "для встановленого в ньому сейфа" замінити словами "(далі - передсховище)";
2) у пункті 29 слова "приміщення, що виконує функції передсховища для встановленого в ньому сейфа та/або сейфа з індивідуальними сейфами (далі -передсховище)," виключити;
3) у пункті 40 цифри "100" замінити цифрами "20";
4) у пункті 42 слова "розташований у селищі або селі," виключити.
3. У розділі V:
1) підпункт 10 пункту 46 виключити;
2) пункт 51 викласти в такій редакції:
"51. Банк має право визначити необхідність облаштування робочого місця касира конструктивними елементами з урахуванням чинників, що можуть впливати на безпеку працівників банку та схоронність цінностей, у разі виконання таких вимог для обсягів цінностей, що становлять:
1) не більше 20 мінімальних заробітних плат - без обладнання АТМ-системою;
2) не більше 200 мінімальних заробітних плат - обладнання напівавтоматизованою АТМ-системою;
3) не більше 600 мінімальних заробітних плат - обладнання автоматизованою АТМ-системою.";
3) у пункті 52 слово "повинен" замінити словом "зобов'язаний";
4) у пункті 53 слова "має право" замінити словом "зобов'язаний";
5) пункт 54 доповнити новим реченням такого змісту: "Банк має право визначити клас опору АТМ-сейфів, якими обладнуються автоматизовані та напівавтоматизовані АТМ-системи. ";
6) пункт 56 викласти в такій редакції:
"56. Банк зобов'язаний на робочому місці касира не обладнаному конструктивними елементами (далі - неізольоване робоче місце касира), що обладнане автоматизованою або напівавтоматизованою АТМ-системою, зберігати цінності в автоматизованій або напівавтоматизованій АТМ-системі. Банк має право в робочий час на неізольованому робочому місці касира зберігати цінності поза автоматизованою або напівавтоматизованою АТМ-системою обсягом не більше ніж 20 мінімальних заробітних плат.";
7) у пункті 59:
у підпункті 2 слово "автоматичного" виключити;
у підпункті 3 слово "інкасації" замінити словами "обслуговування (підкріплення та вилучення) цінностями";
8) розділ доповнити новим пунктом 59-1 такого змісту:
"59-1. Банк має право облаштувати бокс інкасації, що межує з приміщенням для приймання-передавання цінностей інкасаторам. Відгороджувальні конструкції боксу інкасації облаштовуються таким чином, щоб виключати можливість візуального спостереження за інкасаторами під час роботи з цінностями та забезпечувати неможливість втручання в роботу інкасаторів.".
4. У розділі VIII:
1) у першому реченні пункту 74 слова "приміщення, у якому встановлено сейф" замінити словом "сейфа";
2) розділ доповнити новим пунктом 75-1 такого змісту:
"75-1. Банк зобов'язаний забезпечити вхід (доступ) до сховища для індивідуальних сейфів (сейфа з індивідуальними сейфами) через передсховище.".
5. У розділі XI:
1) друге речення пункту 84 викласти в такій редакції: "Банк має право визначити облаштування зазначених робочих місць касирів з урахуванням чинників, що можуть впливати на безпечну роботу працівників банку, що здійснюють операції з цінностями.";
2) розділ після пункту 99 доповнити новим пунктом 99-1 такого змісту:
"99-1. Банк має право зберігати цінності, обсяг яких не перевищує
20 мінімальних заробітних плат, у пункті дистанційного обслуговування, розміщеному в приміщеннях будівель, розташованих у селищі або селі.".
6. Правила доповнити новим розділом ХІІ такого змісту:
"ХІІ. Вимоги до організації захисту приміщень юридичної особи
108. Юридична особа зобов'язана забезпечити:
1) охорону приміщень юридичної особи відповідно до вимог, зазначених у пунктах 12-19 розділу ІІІ цих Правил;
2) обладнання приміщень юридичної особи системою тривожної сигналізації відповідно до вимог, зазначених у розділі IV цих Правил, крім пунктів 37, 40-43 розділу IV цих Правил;
3) облаштування приміщень касового вузла юридичної особи відповідно до вимог, зазначених у пунктах 46-49 розділу V цих Правил;
4) облаштування сховища відповідно до вимог, зазначених у пунктах 60-66 розділу VI цих Правил.
109. Юридична особа зобов'язана обладнати:
1) засобами інженерно-технічного укріплення зовнішні вікна цокольних та підвальних поверхів, приміщень касового вузла та підрозділів охорони;
2) системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією видеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж 14 діб робоче місце касира та приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам.
110. Юридична особа має право встановлювати додаткові вимоги до технічного стану приміщень юридичної особи, системи тривожної сигналізації, якими обладнуються ці приміщення, та фізичної охорони юридичної особи.
111. Юридична особа зобов'язана забезпечити дотримання вимог цих Правил.".
Директор Департаменту грошового обігуВіктор ЗАЙВЕНКО
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
__________
(підпис)
С. ХОЛОД
"___"______ 2019 року
(дата)
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 11.01.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
28.12.2019 № 168
Про затвердження Змін до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення банками України захисту здоров'я та життя працівників, що здійснюють операції з цінностями, належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 грудня 2019 року № 168
Зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні
1. У розділі І:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України" і встановлюють вимоги до захисту приміщень. Захист приміщень забезпечується технічним станом та організацією охорони цих приміщень.";
2) розділ після пункту 1 доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Вимоги цих Правил поширюються на:

30 днiв передплати безкоштовно!

Вам потрібен новий ПКУ?

Тисніть на кнопку >>

Закрити +