• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні

Національний банк України  | Постанова від 28.12.2018 № 162
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.12.2018
 • Номер: 162
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.12.2018
 • Номер: 162
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.12.2018 № 162
Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 41 від 22.02.2019 № 118 від 26.09.2019 )( У тексті Постанови цифри та слово"01 квітня" замінено цифрами та словом "05 серпня" згідно з Постановою Національного банку № 41 від 22.02.2019 )
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою розвитку платіжного ринку України на підставі міжнародних стандартів, модернізації та подальшого розвитку системи електронних платежів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Банки України з 05 серпня 2019 року:
1) формують номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні. (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 454 (далі - стандарт IBAN);
2) під час формування номера банківського рахунку за стандартом IBAN використовують структуру номера рахунку аналітичного обліку, вимоги до нумерації якого встановлені в додатку 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами).
2. Банкам України під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки.
3. Банки України зобов’язані з 05 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів.
4. Банки України відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503 (зі змінами), повідомляють контролюючі органи:
1) про нові рахунки клієнтів - платників податків, відкриті з 05 серпня 2019 року за стандартом IBAN;
2) з 05 серпня до 31 жовтня 2019 про:
змінені рахунки клієнтів - платників податків відповідно до вимог пункту 3 цієї постанови;
закриття рахунків клієнтів - платників податків.
5. Банки України зобов’язані у 10-денний строк після закінчення періоду, установленого в абзаці першому підпункту 2 пункту 4 цієї постанови, повідомити контролюючі органи про всі відкриті рахунки клієнтів - платників податків станом на 31 жовтня 2019 року.
6. Банки України та їх клієнти, Державна казначейська служба України з 05 серпня 2019 року до 12 січня 2020 року в документах на переказ коштів заповнюють:
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 118 від 26.09.2019 )
1) реквізити "Код банку платника/отримувача/стягувача" та "Рахунок платника/отримувача/стягувача" або
2) реквізит "Рахунок платника/отримувача/стягувача" за стандартом IBAN. У реквізиті "Код банку платника/отримувача/стягувача" зазначається нуль.
7. Банки України, Державна казначейська служба України з 05 серпня 2019 року до 12 січня 2020 року в міжбанківських електронних розрахункових документах системи електронних платежів Національного банку України заповнюють:
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 118 від 26.09.2019 )
1) реквізит "IBAN", якщо в документах на переказ коштів реквізит "Рахунок платника/отримувача/стягувача" заповнено за стандартом IBAN. У реквізитах "Код банку" і "Рахунок клієнта" зазначаються нулі;
2) реквізити "Код банку" та "Рахунок клієнта", якщо в документах на переказ коштів заповнено реквізити "Код банку платника/отримувача/стягувача" та "Рахунок платника/отримувача/стягувача". У реквізиті "IBAN" зазначається нуль.
8. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О.М.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Холода С.В.
10. Постанова набирає чинності з 05 серпня 2019 року.
ГоловаЯ. Смолій