Про внесення змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

Національний банк України Постанова від 23.06.2022 №131
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 23.06.2022

Номер 131

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 24.06.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.06.2022 № 131
Про внесення змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 26, 27 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення передумов для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до глави 1 Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 1.2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) - кваліфікований електронний підпис, створений відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";";
2) пункт 1.10 викласти в такій редакції:
"1.10. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку в один із таких способів:
1) на паперових носіях з одночасним поданням електронних копій цих документів без накладання КЕП (далі  електронні копії документів);
2) у формі електронного документа, підписаного шляхом накладання КЕП, або електронної копії документа, засвідченої КЕП, - на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.
Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку також подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі.";
3) главу доповнити новим пунктом такого змісту:
"1.11. Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
1) документ сканується у файл формату pdf;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
4) документ, що містить більше однієї сторінки, сканується в один файл;
5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Електронні копії документів можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Національного банку.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 24.06.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.06.2022 № 131
Про внесення змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 26, 27 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення передумов для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до глави 1 Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 1.2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) - кваліфікований електронний підпис, створений відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги";";
2) пункт 1.10 викласти в такій редакції:
"1.10. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку в один із таких способів:
1) на паперових носіях з одночасним поданням електронних копій цих документів без накладання КЕП (далі  електронні копії документів);
2) у формі електронного документа, підписаного шляхом накладання КЕП, або електронної копії документа, засвідченої КЕП, - на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.
Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку також подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі.";
3) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

30 днiв передплати безкоштовно!