Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України

Національний банк України Постанова, Перелік, Реєстр, Інформація від 30.07.2020 №113
Остання редакція від 30.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Реєстр, Інформація

Дата 30.07.2020

Номер 113

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 03.08.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
30.07.2020 № 113
Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статей 63, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою забезпечення виконання Національним банком України функції державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Правління Національного банку України
постановляє:
1. Небанківська установа - суб'єкт первинного фінансового моніторингу, за яким Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення/суб'єкт, визначений у нормативно­правовому акті Національного банку України, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - небанківська установа), банк подають до Національного банку України звітність з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - звітність з питань фінансового моніторингу), визначену в додатку 1 до цієї постанови.
2. Банку, небанківській установі:
1) під час складання, підписання та подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України керуватися вимогами Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі - Правила № 120), якщо інше не передбачене вимогами цієї постанови;
2) формувати показники звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами, визначеними в додатку 2 до цієї постанови, з використанням довідників додатка 3 до цієї постанови та з урахуванням інформації, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності".
3. Національний банк України здійснює перевірку звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами розділу VI Правил № 120.
4. Звітність з питань фінансового моніторингу подається:
1) із щомісячною періодичністю - зі звітної дати 01 вересня 2020 року (за серпень 2020 року);
2) із квартальною періодичністю - зі звітної дати 01 жовтня 2020 року (за III квартал 2020 року);
3) для файла 2НХ "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" (далі - файл 2НХ):
банком - зі звітної дати 01 січня 2021 року;
небанківською установою - зі звітної дати 01 жовтня 2020 року (за період з 01 квітня до 30 вересня поточного року).
5. Установити тестовий період для подання файлів з показниками звітності:
1) із щомісячною періодичністю подання - три звітних періоди;
2) із квартальною періодичність подання - два звітних періоди;
3) для файла 2НХ для небанківської установи - один звітний період.
6. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) довести до відома банків України, небанківських установ інформацію про прийняття цієї постанови.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Сологуба.
8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 31
Додатки
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 03.08.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
30.07.2020 № 113
Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статей 63, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою забезпечення виконання Національним банком України функції державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Правління Національного банку України
постановляє:
1. Небанківська установа - суб'єкт первинного фінансового моніторингу, за яким Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення/суб'єкт, визначений у нормативно­правовому акті Національного банку України, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - небанківська установа), банк подають до Національного банку України звітність з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - звітність з питань фінансового моніторингу), визначену в додатку 1 до цієї постанови.
2. Банку, небанківській установі:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!