Про подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами

Національний банк України Постанова від 17.09.2021 №94
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 17.09.2021

Номер 94

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 20.09.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.09.2021 № 94
Про подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 14, 20, 21, 28, 39 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 11, 121, 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою встановлення перехідного періоду для складання та подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Національний банк України не застосовує до учасників ринків небанківських фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, заходи впливу за порушення ними строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), складених на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, за умови подання такої фінансової звітності до 31 грудня 2021 року.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до 31 грудня 2021 року.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 20.09.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.09.2021 № 94
Про подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 14, 20, 21, 28, 39 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 11, 121, 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою встановлення перехідного періоду для складання та подання учасниками ринку небанківських фінансових послуг фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Національний банк України не застосовує до учасників ринків небанківських фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює Національний банк України, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, заходи впливу за порушення ними строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік (перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), складених на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, за умови подання такої фінансової звітності до 31 грудня 2021 року.

30 днiв передплати безкоштовно!