Про надання податкової консультації

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 19.01.2022 №32/ІПК/99-00-07-05-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 19.01.2022

Номер 32/ІПК/99-00-07-05-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.01.2022 N 32/ІПК/99-00-07-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до листа, ТОВ має практичну необхідність отримати індивідуальну податкову консультацію щодо наступних питань:
1. Чи є обов'язковим вказувати у фіскальному чеку цифрове значення штрихового коду товару всіх видів алкоголю, що використовується при продажу на розлив?
2. Чи є обов'язковим вказувати у фіскальному чеку цифрове значення штрихового коду товару, при продажу коктейлів:
Який саме штриховий код товару вказувати при продажі коктейлів:
Коли до складу коктейлю входить один вид алкогольної продукції;
Коли до складу коктейлю входить декілька видів алкогольної продукції.
3. Яким чином необхідно відображати реквізити - цифрове значення штрихових кодів марок акцизного податку та у розрахунковому документі при програмування алкогольної продукції, що використовується у приготуванні коктейлів:
один раз - при її відкупорюванні в межах отримання першої порції
чи кожен раз при використанні такого алкоголю до моменту його закінчення.
4. Яким чином необхідно відображати реквізити - цифрове значення штрихованого кодів марок акцизного податку у розрахунковому документі при програмуванні алкогольної продукції, що використовується при продажу на розлив:
один раз - при її відкупорюванні в межах отримання першої порції чи кожен раз при використанні такого алкоголю до моменту його закінчення.
5. Якщо необхідно буде вказувати реквізити лише один раз - при відкупорюванні алкоголю в межах отримання першої порції, то чи вважатиметься порушенням, якщо штрихований код марки акцизного податку, буде вказаний декілька раз або не буде вказано зовсім?
6. Яким чином і в якому документі слід вказувати штрихований код товару та штрихований код марки акцизного податку алкоголю, який реалізується шляхом безготівкового розрахунку?
7. Яким чином необхідно відображувати штрихований код товару та штрихований код марки акцизного податку алкоголю, який було придбано платником податку, але не було реалізовано за наступних причин: пошкоджено, розбито, втрачено, використано для власних потреб, тощо?
8. Чи правомірно здійснювати переміщення алкогольної продукції в межах одного підприємства між його об'єктами, на кожен з яких отримано ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, у зв'язку з тимчасовим припиненням діяльності на таких об'єктах на підставі закінчення сезону тощо, та правомірність реалізації алкогольної продукції, придбану на ліцензію іншого об'єкту господарювання?
9. Просимо пояснити, який код УКТ ЗЕД має бути застосований у коктейлях: коли до складу коктейлю входить один вид алкогольної продукції;
коли до складу коктейлю входить декілька видів алкогольної продукції.
Щодо питань 1 - 5.
Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР " Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265). Його дія поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Частиною першою статті 8 Закону N 265 передбачено, що форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або програмних РРО (далі - ПРРО) чи використанням розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Пунктами 1 та 2 статті 3 Закону N 265 передбачено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:
проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу ПРРО із створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом N 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Форму та зміст розрахункового документа визначено Положенням про форму та зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N13 (далі - Положення N 13).
Так, пунктами 1 та 2 розділу ІІ Положення N 13 визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) - це розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який повинен містити обов'язкові реквізити згідно з визначеним переліком. Одним з таких обов'язкових реквізитів є, зокрема, цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (в тому числі алкогольних коктейлів).
Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Положення N 13 установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов'язкові реквізити розрахункових документів/електронних розрахункових документів. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий.
Також, пунктом 3 розділу ІІ Положення N 13 передбачено, що рядки чека повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком.
Відповідно до п. 1 розділу I Положення N 13, визначено, що форми і зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, які в обов'язковому порядку мають надаватися особам, які отримують або повертають товар, отримують послуги або відмовляються від них, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням інтернету, при здійсненні розрахунків суб'єктами господарювання для підтвердження факту, зокрема: продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг; здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, мають відповідати його вимогам.
Наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2021 N329"Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів" (далі - наказ N 329), який набрав чинності 01 липня 2021 року, внесено зміни до форми фіскального касового чеку на товари (послуги) та фіскального касового чеку видачі коштів і доповнено їх новим реквізитом - "цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої", який зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством (рядок 9).
Також наказом передбачено, що:
- до 01 жовтня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої не поширюються на розрахункові документи, що створюються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій до дня набрання чинності цим наказом;
- до 01 жовтня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, за наявності технічних можливостей повинні бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до статті 12 Закону N 265 з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до наказу N 329.
Разом з тим, наразі порядком проведення розрахунків, який визначений статтею 3 Закону N 265, не передбачено обов'язку для суб'єктів господарювання при реєстрації розрахункових операцій зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
Так, платник податку при продажу алкогольних коктейлiв, якi мiстять різні алкогольнi напої, повинен відображати у фiскальному чеку РРО такий обов'язковий реквiзит як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер), під час відкривання (відкупорювання) пляшки алкогольного напою, необхідної для приготування (виробництва) першого алкогольного коктейлю або продажу алкогольного напою на розлив.
Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом пального на території України визначено Законом України від 19 грудня 1995 року N481/95-ВР " Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" (далі - Закон N 481).
Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 11 Закону N 481 у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.
При цьому алкогольні напої та тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну, до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації, в межах терміну придатності для споживання (абз. 6 частини четвертої ст. 11 Закону N 481).
Враховуючи викладене та з урахуванням вимог чинного законодавства, алкогольні напої, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами щодо маркування, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, а відповідно, з 01 жовтня 2021 року для суб'єкта господарювання наявність у фіскальному чеку такого обов'язкового реквізиту як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої, за умови що такі алкогольні напої (строк придатності яких на дату продажу не минув) марковані марками акцизного попереднього зразка, тобто марками, які не містять двомірного штрих-коду швидкого реагування та лінійного штрих-коду, не є обов'язковим та не вважається порушенням до внесення відповідних змін у законодавство.
Також, пунктом 3 розділу ІІ Наказу N 13 передбачено, що рядки чека повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком.
Законом України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"визначено, що одним з обов'язкових реквізитів первинних документів є зміст, обсяг та одиниця виміру господарської операції. Для товарів це буде їх найменування, кількість та їх одиниця виміру.
Пунктом 11 статті 3 Закону N 265 встановлено обов'язок суб'єктів господарювання проводити розрахункові операції через РРО/ПРРО для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості.
Отже, для підакцизної групи товарів встановлено особливий режим програмування, який не передбачає можливості використовувати назву однорідної групи (горілка, вино, сигарети, тощо), а вимагає зазначати в чеках РРО/ПРРО, які супроводжують продаж таких товарів, саме найменування конкретної одиниці підакцизного товару, з обов'язковим відображенням в таких чеках, окрім найменування, їх УКТ ЗЕД, ціни та кількості, у тому числі відображення реквізитів марки акцизного податку методом ручного введення (для РРО, що не можуть бути доопрацьовані або використовуються без сканеру) або сканування штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
Враховуючи вищевикладене, при програмуванні алкогольної продукції, що використовується у приготуванні коктейлів, слід забезпечити введення даних/сканування марки для відображення її реквізитів у розрахунковому документі при її відкупорюванні, в межах першого відкриття (відкорковування, відкупорювання) для приготування першої порції коктейлю або продажу на розлив, при цьому кількість рядків чека повторюються відповідно до кількості різних найменувань алкогольних напоїв, які оплачені за одним касовим чеком.
Водночас, наразі порядком проведення розрахунків, який визначений статтею 3 Закону N 265, не передбачено обов'язку для суб'єктів господарювання при реєстрації розрахункових операцій зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.
Враховуючи викладене, обов'язок зазначати цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої визначено лише Положенням N 13, в редакції Наказу N 329.
Щодо питання 6.
Пунктами 1 та 2 розділу ІІ Положення N 13 визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який повинен містити обов'язкові реквізити згідно з визначеним переліком, в тому числі позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією формою оплати.
Пунктом 5 Розділу І Положення N 13 передбачено, що розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Тобто, законодавством України у сфері проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у готівковій та безготівковій формі чітко і однозначно встановлені вимоги до змісту та форми розрахункових документів, іншого чинним законодавством не передбачено.
Отже, у випадку проведення розрахункових операцій у безготівковій формі необхідно відповідно до вимог чинного законодавства при відпуску товару (послуги) видати покупцеві розрахунковий документ встановленої форми із зазначенням у ньому форми оплати "кредит/післяплата/відстрочка платежу/платіжна карта". Таким чином, фіскальний чек, оформлений належним чином, повинен бути виданий покупцю при продажу товарів.
Щодо питання 7.
Відповідно пунктів 1 та 2 статті 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:
проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу ПРРО із створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом N 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Враховуючи вищевикладене, обов'язок відображення штрихового коду товару та штрихового коду марки акцизного податку виникає у суб'єкта господарювання, лише при проведенні розрахункової операції.
Щодо питання 8.
Згідно з абзацом двадцять сьомим глави 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. N 363 Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов'язкові реквізити, передбачені цими Правилами.
Порядок застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення, зокрема, алкогольних напоїв автомобільним транспортом встановлений Інструкцією про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 р. N 154 (далі - Інструкція N 154).
Згідно з пунктом 1.4 розділу 1 Інструкції N 154 перевезення продукції автомобільним транспортом у межах України здійснюється за умови наявності оформленої належним чином відповідної товарно-транспортної накладної встановленого зразка форми N 1-ТН /спирт/, N 1-ТН /вкд/ або N 1-ТН /алкогольні напої (далі - накладна N 1-ТН/алкогольні напої/).
Товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв оформляються на звичайних бланках, виготовлених типографським способом або іншими засобами друку, та реєструються в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі - Єдиний реєстр) з присвоєнням їм реєстраційного номера в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок ведення Єдиного реєстру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 806 (далі - Порядок N 806).
Згідно з пунктом 10 Порядку N 806 товарно-транспортні накладні заповнюються суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, що мають ліцензії на виробництво та/або торгівлю спиртом етиловим та алкогольними напоями, під час відвантаження спирту етилового та алкогольних напоїв з акцизного складу.
Відповідно до пункту 2.1 розділу 2 Інструкції N 154 накладна N 1-ТН/алкогольні напої/ оформлюється у такій послідовності, зокрема:
у рядку "Відправник" указуються повне найменування, його місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво (оптову або роздрібну торгівлю) продукції, що ліцензується;
у рядку "Одержувач" записуються повне найменування підприємства одержувача продукції, його місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, номер і дата видачі ліцензії на виробництво (оптову або роздрібну торгівлю) продукції, що ліцензується, номер і дата видачі наряду на відпуск продукції;
Отже, суб'єкти господарювання, які переміщують алкогольні напої, в тому числі між власними об'єктами торгівлі, повинні скласти за кожним фактом такого переміщення накладну N 1-ТН/алкогольні напої/.
При цьому, накладні N 1-ТН/алкогольні напої/, складені суб'єктами господарювання, що здійснили відвантаження спирту етилового та/або алкогольних напоїв безпосередньо з акцизного складу, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі.
При заповненні накладної N 1-ТН/алкогольні напої/ у рядку "Відправник" зазначається, зокрема, номер і дата видачі ліцензії на виробництво (оптову або роздрібну торгівлю), що засвідчує право суб'єкта господарювання - відправника на провадження відповідного виду діяльності.
У рядку "Одержувач" такої накладної N 1-ТН/алкогольні напої/ вказуються, зокрема, номер і дата видачі ліцензії на виробництво (оптову або роздрібну торгівлю), що засвідчує право суб'єкта господарювання - одержувача на провадження відповідного виду діяльності.
При переміщенні суб'єктом господарювання алкогольних напоїв між власними об'єктами торгівлі у графах "Відправник" та "Одержувач" в бланку накладної N 1-ТН/алкогольні напої/ вказується номер і дата ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю, що засвідчує право такого суб'єкта господарювання на провадження відповідного виду діяльності.
Щодо питання 9.
Відповідно до статті 1 Закону України від 04 червня 2020 N 674-IX "Про Митний тариф України" (далі - Закон України N 674), який набрав чинності 03.07.2020 р., митний тариф України є невід'ємною частиною Закону N 674 та містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), затверджені Законом України N 674, застосовуються, починаючи з 03.07.2020 року.
Окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), визначених у митному тарифі України, встановленому Законом України N 674, відрізняються від тих кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), які були визначені у митному тарифі України, встановленому Законом України від 19.09.2013 р. N 584-VII "Про Митний тариф України", чинному до 02.07.2020 р. (включно).
Наказом Державної митної служби України від 01.07.2020 р. N 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом для зручнішого використання УКТ ЗЕД (версії 2017 року).
Зазначеним наказом, зокрема, визначено, що код УКТ ЗЕД 2208906900 "Інші напої, що містять спирт" (версії 2012 року) повторно застосовано для коду УКТ ЗЕД 2208906900 "Інші напої, що містять спирт" (версії 2017 року) без змін обсягів товарів, що класифікуються в них. Тобто, фактично код УКТ ЗЕД 2208906900 "Інші напої, що містять спирт" Законом України N 674 не змінено.
Згідно Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 09.06.2015 р. N 401 (із змінами, внесеними наказом ДФС від 11.01.2019 р. N 20), товарна категорія 22089069 включає також спиртні напої, змішані одне з одним, або спиртні напої, змішані з фруктовими або овочевими соками (коктейлі).
З урахуванням зазначеного повідомляємо, що алкогольні коктейлі відносяться до коду 22089069 товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.01.2022 N 32/ІПК/99-00-07-05-02-06
Державна податкова служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до листа, ТОВ має практичну необхідність отримати індивідуальну податкову консультацію щодо наступних питань:
1. Чи є обов'язковим вказувати у фіскальному чеку цифрове значення штрихового коду товару всіх видів алкоголю, що використовується при продажу на розлив?
2. Чи є обов'язковим вказувати у фіскальному чеку цифрове значення штрихового коду товару, при продажу коктейлів:
Який саме штриховий код товару вказувати при продажі коктейлів:
Коли до складу коктейлю входить один вид алкогольної продукції;
Коли до складу коктейлю входить декілька видів алкогольної продукції.
3. Яким чином необхідно відображати реквізити - цифрове значення штрихових кодів марок акцизного податку та у розрахунковому документі при програмування алкогольної продукції, що використовується у приготуванні коктейлів:
один раз - при її відкупорюванні в межах отримання першої порції
чи кожен раз при використанні такого алкоголю до моменту його закінчення.
4. Яким чином необхідно відображати реквізити - цифрове значення штрихованого кодів марок акцизного податку у розрахунковому документі при програмуванні алкогольної продукції, що використовується при продажу на розлив:
один раз - при її відкупорюванні в межах отримання першої порції чи кожен раз при використанні такого алкоголю до моменту його закінчення.
5. Якщо необхідно буде вказувати реквізити лише один раз - при відкупорюванні алкоголю в межах отримання першої порції, то чи вважатиметься порушенням, якщо штрихований код марки акцизного податку, буде вказаний декілька раз або не буде вказано зовсім?
6. Яким чином і в якому документі слід вказувати штрихований код товару та штрихований код марки акцизного податку алкоголю, який реалізується шляхом безготівкового розрахунку?

30 днiв передплати безкоштовно!