• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення зміни до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Національний банк України  | Постанова від 24.03.2023 № 31
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.03.2023
 • Номер: 31
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.03.2023
 • Номер: 31
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 27.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
24.03.2023 № 31
Про внесення зміни до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою створення передумов для впровадження безпаперових технологій у фінансовому секторі та повноцінного переходу на електронний документообіг у Національному банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Пункт 12 розділу I Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2012 року № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 708/21021 (зі змінами), замінити трьома новими пунктами 12-14 такого змісту:
"12. Документи, інформація, передбачені у цьому Положенні, подаються до Національного банку в один із таких способів:
1) на паперових носіях з одночасним поданням електронних копій цих документів без накладання кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП). Електронні копії документів надаються на цифрових носіях або надсилаються засобами електронної пошти на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку bu@bank.gov.ua, або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;
2) у формі електронних документів, підписаних шляхом накладання КЕП, або електронних копій документів, засвідчених КЕП, засобами електронної пошти на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.
Таблиці за формами, наведеними в додатках до цього Положення, подаються в електронній формі у форматі хlsх.
13. Електронні копії документів мають створюватися у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.
14. Сканування з паперових носіїв зображень документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
1) документ сканується у файл формату pdf;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа;
4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
5) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi."
У зв'язку з цим пункти 13-19 уважати відповідно пунктами 15-21.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)