• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про розкриття інформації щодо звязків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України

Національний банк України  | Постанова, Інформація від 16.03.2023 № 26
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Інформація
 • Дата: 16.03.2023
 • Номер: 26
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Інформація
 • Дата: 16.03.2023
 • Номер: 26
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 17.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
16.03.2023 № 26
Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також беручи до уваги статті 1, 3 та 5 Закону України "Про санкції", з метою невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Банкам України та філіям іноземних банків в Україні (далі - банк) забезпечити під час своєї діяльності виявлення та документування інформації про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави в обсязі згідно з додатком до цієї постанови з метою виявлення клієнтів:
1) які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
2) які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
3) учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
4) кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
5) учасником (акціонером) яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
6) які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
7) які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
8) які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
9) які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
10) які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
11) які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
12) які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України;
13) які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;
14) щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів установлено, що джерело коштів, пов'язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;
15) які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України.
Термін "збройна агресія" уживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України".
Під діловими відносинами для цілей цієї постанови слід уважати відносини між клієнтом та його контрагентом, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю клієнта, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення.
2. Банки зобов'язані своєчасно та в повному обсязі надавати на запит Національного банку України у визначених форматі, структурі та вигляді достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) про зв'язки клієнтів та їх контрагентів, зазначених у пункті 1 цієї постанови.
3. Департаменту фінансового моніторингу (Тетяна Бутковська) довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 25
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
16 березня 2023 року № 26
Інформація про зв'язки клієнтів банку із державою, що здійснює збройну агресію проти України
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)