Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями

Національний банк України Постанова, Заява, Форма типового документа, Положення від 26.03.2021 №26
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Заява, Форма типового документа, Положення

Дата 26.03.2021

Номер 26

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 31.03.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
26.03.2021 № 26
Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями
Відповідно до пунктів 8--1, 14 статті 7, статей 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про валюту і валютні операції", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою впорядкування видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі - Положення), що додається.
2. Національний банк України (далі - Національний банк) забезпечує внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку (далі - небанківські установи), які на день набрання чинності цією постановою мають чинні генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - генеральні ліцензії) в частині здійснення діяльності з обміну валют або ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - валютні ліцензії) в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
3. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.
4. Національний банк одночасно із внесенням до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови вносить до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій запис про:
1) видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями;
2) відкликання (анулювання) генеральної ліцензії/валютної ліцензії - якщо така генеральна ліцензія/валютна ліцензія надавала право небанківській установі на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;
3) видачу валютної ліцензії зі зміненим переліком валютних операцій (із виключенням торгівлі валютними цінностями в готівковій формі з переліку валютних операцій, які здійснюються на підставі валютної ліцензії) замість раніше виданої генеральної ліцензії/валютної ліцензії - якщо раніше видана генеральна ліцензія/валютна ліцензія, крім здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, надавала також право на здійснення іншої(их) валютної(их) операції(ій).
5. Небанківські установи, які мають генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют або валютні ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, отримані до дня набрання чинності цією постановою, продовжують здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної генеральної ліцензії/валютної ліцензії до дня внесення Національним банком запису до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови.
6. Небанківські установи зобов'язані протягом п'яти робочих днів із дати отримання витягу із Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, відповідно до пункту 3 цієї постанови повернути валютну ліцензію на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют), оформлену на номерному гербовому бланку Національного банку.
7. Національний банк розглядає документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, що надійшли до Національного банку до набрання чинності цією постановою та щодо яких Національним банком не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валютної ліцензії на день набрання чинності цією постановою, у порядку, установленому Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами) (далі -Положення № 297), у редакції, що діяла на дату отримання Національним банком заяви про видачу валютної ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Національний банк після набрання чинності цією постановою розглядає документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення інших, ніж торгівля валютними цінностями в готівковій формі, валютних операцій, що до дня набрання чинності цією постановою надійшли до Національного банку разом з документами щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та щодо яких Національним банком не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валютної ліцензії станом на день набрання чинності цією постановою, у порядку, установленому Положенням № 297 (у редакції, що діяла на дату отримання Національним банком заяви про видачу валютної ліцензії).
8. Національний банк за результатами розгляду пакета документів щодо видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, поданого до Національного банку до набрання чинності цією постановою, приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями та повідомляє про це заявника в порядку, передбаченому в розділі VII Положення.
Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями за результатами розгляду пакета документів щодо видачі валютної ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, поданого до Національного банку до набрання чинності цією постановою, уносить запис про це до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
9. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 8 цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії.
10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ярослава Матузку.
11. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26 березня 2021 року № 26
Положення
про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 31.03.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
26.03.2021 № 26
Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями
Відповідно до пунктів 8--1, 14 статті 7, статей 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про валюту і валютні операції", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою впорядкування видачі, зупинення, поновлення та відкликання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі - Положення), що додається.
2. Національний банк України (далі - Національний банк) забезпечує внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку (далі - небанківські установи), які на день набрання чинності цією постановою мають чинні генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - генеральні ліцензії) в частині здійснення діяльності з обміну валют або ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - валютні ліцензії) в частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
3. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

30 днiв передплати безкоштовно!