Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів

Національний банк України Постанова від 10.03.2023 №21
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 10.03.2023

Номер 21

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 13.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
10.03.2023 № 21
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 37, 38 Закону України "Про платіжні послуги", з метою вдосконалення норм щодо здійснення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 (далі - Зміни до Положення), що додаються.
2. Надавачам платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до Змін до Положення.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома надавачів платіжних послуг України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10 березня 2023 року № 21
Зміни до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
1. Підпункт 25 пункту 9 розділу І викласти в такій редакції:
"25) порядок взаємодії еквайра з іншим надавачем платіжних послуг (включаючи надавача платіжних послуг, який укладає договори із суб'єктами господарювання, метою яких є приймання коштів з використанням платіжних інструментів на користь таких суб'єктів господарювання за участю еквайра, порядок здійснення еквайром перевірки фактичної діяльності суб'єкта господарювання, з яким надавач платіжних послуг уклав договір) та порядок здійснення еквайром контролю за дотриманням цього порядку;".
2. У розділі ІІІ:
1) розділ після пункту 40 доповнити двома новими пунктами 40-1, 40-2 такого змісту:
"40-1. Еквайр та інший надавач платіжних послуг, який бере участь у здійсненні платіжної операції, зобов'язані супроводжувати платіжну операцію інформацією в обсягах, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ). Унікальний ідентифікатор може бути додатковою інформацією, що супроводжує платіжну операцію, до інформації, визначеної статтею 14 Закону про ПВК/ФТ. Еквайр/інший надавач платіжних послуг під час надання платіжної послуги користувачу не є платником або отримувачем за платіжною операцією, що ініційована користувачем на користь отримувача через еквайра/іншого надавача платіжних послуг.
40-2. Еквайр за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, зобов'язаний володіти інформацією про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).";
2) у пункті 46:
абзац перший викласти в такій редакції:
"46. Еквайр у разі укладення договору з іншим надавачем платіжних послуг (включаючи надавача платіжних послуг, який укладає договори із суб'єктами господарювання, метою яких є приймання коштів із використанням платіжних інструментів на користь таких суб'єктів господарювання за участю еквайра), зобов'язаний передбачити в договорі, крім зазначених у пункті 45 розділу III цього Положення, такі умови:";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) перелік інформації, що має надавати надавач платіжних послуг еквайру, порядок та строки її надання (включаючи інформацію про платника та отримувача, зазначену користувачем у платіжній інструкції, що надається надавачу платіжних послуг);".
3. Підпункти 2, 7 пункту 160 розділу VIII викласти в такій редакції:
"2) ідентифікатор отримувача:
для юридичної особи - найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, - РНОКПП або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
для фізичної особи - унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунку/електронний гаманець/унікальний ідентифікатор, лише якщо унікальний ідентифікатор було зазначено в платіжній інструкції;";
"7) унікальний номер платіжного інструменту держателя [зазначається унікальний (повний) номер платіжного інструменту держателя, включаючи платіжні операції, здійснені на користь фізичної особи]. Унікальний номер платіжного інструменту держателя може зазначатися у форматі, що дозволений правилами безпеки емітента або платіжної системи (для платіжних інструментів, що використовуються для здійснення операцій у платіжній системі), у разі здійснення платіжної операції на користь торговця (платіжної операції, метою якої є оплата вартості товарів чи послуг цього торговця).".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 13.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
10.03.2023 № 21
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 37, 38 Закону України "Про платіжні послуги", з метою вдосконалення норм щодо здійснення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 164 (далі - Зміни до Положення), що додаються.
2. Надавачам платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до Змін до Положення.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома надавачів платіжних послуг України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

30 днiв передплати безкоштовно!