Про внесення змін до Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обовязковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку

Національний банк України Постанова від 10.03.2023 №20
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 10.03.2023

Номер 20

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 13.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
10.03.2023 № 20
Про внесення змін до Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов'язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 16, 78, 81 Закону України "Про платіжні послуги", з метою врегулювання діяльності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов'язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190, такі зміни:
1) у розділі II:
пункт 18 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) резервного капіталу.";
у пункті 19:
абзац перший викласти в такій редакції:
"19. Відрахування для цілей розрахунку регулятивного капіталу (РК) включають:";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) кошти, надані в позику або кредит, який не відповідає вимогам статті 22 Закону України "Про платіжні послуги" (крім кредитів, що видані на підставі ліцензії на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту).";
2) у розділі IV:
пункт 36 доповнити словами ", за вирахуванням дебіторської заборгованості";
пункт 37 викласти в такій редакції:
"37. Розрахунок нормативу короткострокової ліквідності (Н5) здійснюється за такою формулою:
ГК
Н5 = ------------------- х 100%,
ЗГ(з) - ДЗ(к)
де:
1) ГК - грошові кошти, які:
розміщені на розрахункових рахунках, що відкриваються банками платіжній установі, установі електронних грошей, оператору поштового зв'язку для цілей забезпечення виконання платіжних операцій його користувачів (далі в цьому пункті - розрахунковий рахунок), за винятком грошових коштів на розрахункових рахунках у банках, віднесених до категорії неплатоспроможних;
перебувають у пункті/пунктах надання фінансових послуг платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку, отримані для цілей виконання платіжних операцій, відображені в облікових, реєструючих системах та зберігаються в пункті/пунктах надання фінансових послуг;
отримані для цілей виконання платіжних операцій користувачів, що інкасовані з пункту/пунктів надання фінансових послуг платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку для подальшого їх зарахування на розрахунковий рахунок протягом не більше 48 годин, але ще не зараховані на розрахунковий рахунок, а також грошові кошти, які отримані для цілей виконання платіжних операцій, що вже спрямовані з розрахункового рахунку на підкріплення готівковими коштами пункту/пунктів надання фінансових послуг, але ще не доставлені до нього/них;
2) ДЗ (к) - дебіторська заборгованість платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв'язку за наданими користувачам фінансовими платіжними послугами за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у межах карткових платіжних систем;
3) ЗГ (з) - загальна сума зобов'язань за наданими користувачам фінансовими платіжними послугами.
Складові чисельника та знаменника в усіх іноземних валютах розраховуються в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, установленим Національним банком на відповідну дату розрахунку нормативу.".
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 33
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 13.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
10.03.2023 № 20
Про внесення змін до Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов'язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку
Відповідно до статей 7, 15, 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 16, 78, 81 Закону України "Про платіжні послуги", з метою врегулювання діяльності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов'язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2022 року № 190, такі зміни:
1) у розділі II:
пункт 18 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) резервного капіталу.";
у пункті 19:
абзац перший викласти в такій редакції:
"19. Відрахування для цілей розрахунку регулятивного капіталу (РК) включають:";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"10) кошти, надані в позику або кредит, який не відповідає вимогам статті 22 Закону України "Про платіжні послуги" (крім кредитів, що видані на підставі ліцензії на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту).";
2) у розділі IV:
пункт 36 доповнити словами ", за вирахуванням дебіторської заборгованості";

30 днiв передплати безкоштовно!