• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок

Національний банк України  | Постанова від 06.02.2024 № 18
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.02.2024
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.02.2024
 • Номер: 18
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 08.02.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
06.02.2024 № 18
Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 2, 71, 72 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ураховуючи пункт 7 розділу ІІ Закону України від 22 листопада 2023 року № 3498-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг", з метою вдосконалення порядку проведення Національним банком України інспекційних перевірок Правління Національного банку України
постановляє:
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06 лютого 2024 року № 18
Зміни до Положення
про організацію та проведення інспекційних перевірок
1. У розділі І:
1) у пункті 2:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) інспекційна перевірка/інспектування - перевірка об'єкта перевірки, що проводиться уповноваженими Національним банком особами за його місцезнаходженням та/або за його межами шляхом віддаленого доступу до документів, інформації та систем автоматизації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;";
у підпункті 10 слова "об'єкти перевірки - банки, їх відокремлені підрозділи, філії іноземних банків та інші особи, які охоплюються" замінити словами "об'єкт перевірки - банк, його відокремлений підрозділ, філія іноземного банку, інша особа, яка охоплюється";
2) у пункті 5 слова "Планові інспекційні перевірки об'єктів перевірки здійснюються" замінити словами "Планова інспекційна перевірка об'єкта перевірки здійснюється".
2. У пункті 14 розділу ІІ:
1) підпункт 1 після слова "доступу" доповнити словами ", включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,";
2) підпункт 3 після слова "доступ" доповнити словами ", включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,";
3) абзац перший підпункту 5 після слова "одержувати" доповнити словами ", включаючи шляхом віддаленого доступу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,";
4) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"9) бути присутніми на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради банку, правління банку та комітетів банку, а також на засіданнях колегіальних органів учасника банківської групи.".
3. У пункті 18 розділу ІІІ:
1) підпункти 1, 3 після слова "доступ" доповнити словами ", включаючи віддалений доступ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,";
2) підпункти 9, 10 після слова "надання" доповнити словами ", включаючи шляхом віддаленого доступу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій,";
3) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"12) завчасно інформувати керівника інспекційної групи про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради банку, правління банку, комітетів банку, обов'язкове утворення яких визначено Законом про банки/засідань колегіальних органів учасника банківської групи з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та забезпечувати можливість участі членів інспекційної групи в таких зборах/засіданнях.".
4. В абзаці другому пункту 55 розділу ІХ слова "регулювання ринків" виключити.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)