Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

Національний банк України Постанова від 21.01.2022 №6
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 21.01.2022

Номер 6

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 25.01.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21.01.2022 № 6
Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 26, 28 Закону України "Про споживче кредитування", з метою унормування порядку застосування заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у частині встановлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 78 , такі зміни:
1) у розділі ІІІ:
пункт 8 доповнити новим реченням такого змісту: "Правління має право делегувати повноваження щодо застосування цих заходів впливу Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі  Комітет з питань нагляду).";
пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Керівник (представник) колекторської компанії, запрошений для участі в Правлінні/Комітеті з питань нагляду, який не пройшов ідентифікацію відповідно до абзацу четвертого пункту 13 розділу ІІІ цього Положення, а також у випадку, визначеному в підпункті 2 пункту 14 розділу ІІІ цього Положення, не допускається до участі в засіданні Правління/Комітету з питань нагляду.";
2) у пунктах 13, 14 розділу ІІІ, пунктах 21, 30 розділу IV, пунктах 36, 38 розділу V, пункті 41 розділу VI, пункті 49 розділу VII слово "Правління" у всіх відмінках замінити словами "Правління/Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках.
2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 25.01.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21.01.2022 № 6
Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 5, 26, 28 Закону України "Про споживче кредитування", з метою унормування порядку застосування заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у частині встановлених законодавством України вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 липня 2021 року № 78 , такі зміни:
1) у розділі ІІІ:
пункт 8 доповнити новим реченням такого змісту: "Правління має право делегувати повноваження щодо застосування цих заходів впливу Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі  Комітет з питань нагляду).";
пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Керівник (представник) колекторської компанії, запрошений для участі в Правлінні/Комітеті з питань нагляду, який не пройшов ідентифікацію відповідно до абзацу четвертого пункту 13 розділу ІІІ цього Положення, а також у випадку, визначеному в підпункті 2 пункту 14 розділу ІІІ цього Положення, не допускається до участі в засіданні Правління/Комітету з питань нагляду.";

30 днiв передплати безкоштовно!