Про внесення змін до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування

Національний банк України Постанова від 15.01.2020 №6
Остання редакція від 15.01.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.01.2020

Номер 6

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.01.2020 № 6
Про внесення змін до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 6 Закону України "Про споживче кредитування", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" від 20 вересня 2019 року № 122-ІХ, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі I:
пункт 1 після слів ""Про споживче кредитування"" доповнити словами ", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги)";
у пункті 2:
пункт після слів " Господарському кодексі України" доповнити словами ", Кодексі України про адміністративні правопорушення"; пункт доповнити словами ", Законі про фінпослуги";
2) у розділі II:
абзац перший пункту 4 після слів ""Про споживче кредитування"" доповнити словами ", Законом про фінпослуги та нормативно-правовими актами Національного банку України";
абзац перший пункту 6 після слова "Положення" доповнити словами "та його дотримання банком";
3) у розділі III:
підпункт 2 пункту 9 та підпункт 2 пункту 9-1 доповнити словами "та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг";
підпункт 1 пункту 10 доповнити словами ", та законодавством про захист прав споживачів фінансових послуг";
у пункті 11:
у підпункті 4:
підпункт після слів ""Про захист прав споживачів"" доповнити словами ", за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг"; підпункт доповнити словами "фінансових послуг";
підпункт 7 після слова "знищення" доповнити словами ", законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг";
підпункт 8 після слова "діяльності" доповнити словами "в результаті ліквідації";
4) підпункт 3 пункту 16 розділу IV після слів "кредитного посередника" доповнити словами ", припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця - кредитного посередника".
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
3. Постанова набирає чинності з 19 січня 2020 року.
Голова Я. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.01.2020 № 6
Про внесення змін до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 6 Закону України "Про споживче кредитування", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" від 20 вересня 2019 року № 122-ІХ, з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50 (зі змінами), такі зміни:
1) у розділі I:
пункт 1 після слів ""Про споживче кредитування"" доповнити словами ", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінпослуги)";
у пункті 2:
пункт після слів " Господарському кодексі України" доповнити словами ", Кодексі України про адміністративні правопорушення"; пункт доповнити словами ", Законі про фінпослуги";
2) у розділі II:
абзац перший пункту 4 після слів ""Про споживче кредитування"" доповнити словами ", Законом про фінпослуги та нормативно-правовими актами Національного банку України";
абзац перший пункту 6 після слова "Положення" доповнити словами "та його дотримання банком";
3) у розділі III:
підпункт 2 пункту 9 та підпункт 2 пункту 9-1 доповнити словами "та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг";
підпункт 1 пункту 10 доповнити словами ", та законодавством про захист прав споживачів фінансових послуг";