• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про організацію роботи з ліцензування видів господарської діяльності

Закарпатська обласна державна адміністрація | Розпорядження від 28.04.2016 № 211
Реквізити
 • Видавник: Закарпатська обласна державна адміністрація
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 28.04.2016
 • Номер: 211
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Закарпатська обласна державна адміністрація
 • Тип: Розпорядження
 • Дата: 28.04.2016
 • Номер: 211
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 211 28 квітня 2016
Про організацію роботи з ліцензування видів господарської діяльності
1. Покласти функції щодо організації роботи з ліцензування видів господарської діяльності, де органом ліцензування визначена обласна державна адміністрація:
1.1. На департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури облдержадміністрації:
з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання тепловоїенергії за нерегульованим тарифом.
1.2. На департамент освіти і науки облдержадміністрації – з освітньої діяльності закладів освіти.
2. Встановити, що:
2.1. Залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видача, відмова у видачі, анулювання та переоформлення ліцензії здійснюється на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації.
2.2. Ліцензія на паперовому носії підписується головою обласної державної адміністрації або заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
3. Департаментам облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури; освіти і науки забезпечити:
3.1. Організацію роботи щодо ліцензування згідно із законодавством та ліцензійними умовами відповідного виду господарської діяльності.
3.2. Утворення робочої групи для прийняття узгодженого рішення стосовно ліцензування видів господарської діяльності.
3.3. Формування, ведення, зберігання, передачу та одержання ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ).
3.4. Подання для розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації за відповідним видом господарської діяльності на наступний день з дня його видання.
3.5. Внесення змін у інформаційні та технологічні картки у разі внесення змін у нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги (видача, переоформлення та анулювання ліцензії).
3.6. Подання звіту про організацію роботи з ліцензування відповідного виду господарської діяльності до 25 січня року, наступного за звітним, департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
4. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації здійснювати методичне забезпечення ліцензування видів господарської діяльності, де органом ліцензування є обласна державна адміністрація, узагальнювати та подавати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Дурана І. П.
В. о. голови державної адміністраціїО. Петік
Джерело інформації: www.carpathia.gov.ua