• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання діяльності електронних резидентів (е-резидентів) та ведення інформаційної системи “Е-резидент”

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 05.09.2023 № 970
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 05.09.2023
 • Номер: 970
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 05.09.2023
 • Номер: 970
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05 вересня 2023 р. № 970
Київ
Деякі питання діяльності електронних резидентів (е-резидентів) та ведення інформаційної системи "Е-резидент"
Відповідно до пунктів 70-1.3 і 70-1.4 статті - 70-1 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг;
Порядок формування та ведення інформаціиноі системи "Е-резиденто та доступу до неі контролюючих органів і податкових агентів платників єдиного податку.
2. Установити, що набуття статусу електронного резидента (е-резидента) не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, реалізації права на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями відповідно до законодавства.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити створення та впровадження в експлуатацію інформаційної системи "Е-резидент".
4. Органам виконавчої влади — володільцям персональних даних, визначеним у Порядку набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженому цією постановою, забезпечити у разі необхідності:
визначення розпорядників персональних даних електронних резидентів (е-резидентів) та осіб, які подали заяви для набуття статусу електронних резидентів (е-резидентів), якими вони володіють, та відповідальних осіб з питань захисту персональних даних електронних резидентів (е-резидентів) та осіб, які подали заяви для набуття статусу електронних резидентів (е-резидентів);
приведення у відповідність з цією постановою порядків обробки персональних даних або визначення порядку обробки персональних даних електронних резидентів (е-резидентів) та осіб, які подали заяви для набуття статусу електронних резидентів (е-резидентів), які перебувають у іх володінні.
5. Рекомендувати Службі безпеки, банкам, що визначені володільцями персональних даних згідно з Порядком набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженим цією постановою, вжити заходів, передбачених абзацами другим та третім пункту 4 цієї постанови.
6. Внести до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 "Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136; 2022 р., № 69, ст. 4171), зміну, що додається.
7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 648 "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 62, ст. 2003).
8. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади в місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2023 р. № 970
ПОРЯДОК
набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг
1. Цей Порядок визначає процедуру набуття та скасування іноземцем статусу електронного резидента (е-резидента) (далі — е-резидент), ідентифікації особи, яка має намір набути цей статус, а також надання електронним резидентам (е-резидентам) кваліфікованих електронних довірчих послуг.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) заявник — іноземець, який подав заяву та інші документи для набуття статусу е-резидента;
2) посадова особа закордонної дипломатичноі установи Украіни — дипломатичнии або адміністративнии службовець закордонноі дипломатичноі установи Украіни в державі постіиного (тимчасового) проживання (перебування) заявника, якии відповідно до наказу керівника закордонноі дипломатичноі установи Украіни забезпечує ідентифікацію заявника та виконує інші функціі відповідно до цього Порядку;
3) ресурс МЗС — інформаціино-комунікаціина система, держателем якоі є МЗС та через яку здіиснюється запис заявника на прииом до закордонноі дипломатичноі установи Украіни для проходження ідентифікаціі з метою подальшого отримання доступу до кваліфікованих електронних довірчих послуг та набуття статусу е-резидента;
4) суб’єкт персональних даних (далі — субјєкт) — заявник та е-резидент, персональні дані яких обробляються.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, Законах України "Про громадянство України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про дипломатичну службу", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", Положенні про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136; 2022 р., № 69, ст. 4171), Порядку формування та ведення інформаційної системи "Е-резиденто та доступу до неї контролюючих органів і податкових агентів платників єдиного податку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970 "Деякі питання діяльності електронних резидентів (е-резидентів) та ведення інформаційної системи "Е-резидент".
3. Персональні дані заявників зберігаються протягом строку, необхідного для досягнення мети обробки, але не більше п’яти років.
Персональні дані е-резидентів зберігаються протягом усього строку дії статусу е-резидента та протягом п’яти років після його скасування.
Передача персональних даних суб’єктів іноземним суб’єктам відносин здійснюється відповідальними особами володільців та розпорядників таких персональних даних лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародними договорами України.
4. Набуття статусу е-резидента є безоплатним.
5. Іноземець набуває статус е-резидента за відсутності підстав, передбачених пунктом 70-1.2 статті - 70-1 Податкового кодексу України, після подання ним через інформаціину систему "Е-резидент" заяви про набуття статусу е-резидента (далі — заява), форма якої затверджується Мінцифри, а також иого ідентифікаціі та надання йому кваліфікованих електронних довірчих послуг.
6. Заява заповнюється заявником англійською мовою, подається в електронній формі до інформаційної системи "Е-резидент" та має містити такі відомості:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
країна народження;
населений пункт народження;
країна громадянської належності (підданства);
країна проживання;
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири проживання;
поштовий індекс;
номер телефону;
адреса електронної пошти;
номер паспортного документа іноземця (далі — паспортний документ);
орган, що видав паспортний документ;
країна видачі паспортного документа;
дата видачі паспортного документа;
дата, до якої дійсний паспортний документ;
вид економічної діяльності;
податковий номер в країні громадянської належності (підданства).
До заяви додається скан-копія паспортного документа заявника в електронній формі. Після подання заяви, ознайомлення заявника з повідомленням про обробку персональних даних, зазначення ним інформації про відсутність у нього судимості заявнику створюється обліковий запис в інформаційній системі "Е-резидент".
Володільцем персональних даних, передбачених цим пунктом, є Мінцифри. Обробка персональних даних здійснюється з метою надання таким субјєктам статусу е-резидента.
Розпорядником персональних даних субјєктів, передбачених цим пунктом, є технічний адміністратор, якому надається право обробляти персональні дані від імені володільця відповідно до законодавства.
Організацію роботи, пов’язаної з обробкою та захистом персональних даних, володільцем яких є Мінцифри, забезпечують відповідальні особи, визначені Мінцифри та технічним адміністратором.
Для досягнення мети обробки персональних даних Мінцифри через інформаціину систему "Е-резидент" під час подання заявником заяви збирає та обробляє персональні дані субјєктів, передбачені цим пунктом, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) — після отримання інформаціі від ДПС відповідно до пункту 16 цього Порядку.
7. Технічний адміністратор протягом трьох робочих днів:
здійснює розгляд поданої заяви на предмет правильності та повноти заповнення, а також відповідності даних паспортного документа заповненим полям заяви;
перевіряє строк дії паспортного документа (дата спливу строку дії на момент подачі заяви має бути більше або дорівнювати одному року);
проводить перевірку наявності відомостей про заявника в переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, визначеному Держфінмоніторингом;
перевіряє інформацію щодо застосування до заявника персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкціи) відповідно до Закону Украіни "Про санкціі".
8. У разі коли заява та додатки до неї не відповідають вимогам, встановленим пунктом 6 цього Порядку, або у заяві не надані/надані некоректно всі необхідні відомості, передбачені її формою, або у разі невідповідності строку дії паспортного документа заявника вимогам, встановленим абзацом третім пункту 7 цього Порядку, або наявності інформації про заявника, передбаченої абзацами четвертим та/або п’ятим пункту 7 цього Порядку, заявнику повідомляється про відмову у набутті статусу е-резидента шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначену ним під час подання заяви. Інформація про відмову у набутті статусу е-резидента також відображається в інформаційній системі "Е-резидент".
9. У разі коли заява відповідає вимогам цього Порядку, уповноважена особа технічного адміністратора здійснює переклад заяви на українську мову із врахуванням правил транслітерації, встановлених законодавством, щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) заявника, та на заяву накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора. Дані про заявника разом з українським перекладом надаються для проведення перевірки відомостей щодо нього до МВС та СБУ (за згодою) на предмет притягнення такої особи до кримінальної відповідальності, відсутності або наявності судимості чи обмежень щодо набуття ним статусу е-резидента, визначених у цьому Порядку.
10. МВС у відповідь на запит уповноваженоі особи технічного адміністратора щодо отримання інформаціі про наявність чи відсутність в особи судимості та притягнення іі до кримінальноі відповідальності надає протягом 30 календарних днів в електронній формі через інформаційну систему "Е-резидент" відомості з інформаціино-аналітичноі системи "Облік відомостеи про притягнення особи до кримінальноі відповідальності та наявності судимості" або вмотивовану відмову в іх наданні.
11. Мінцифри передає у володіння МВС з метою перевірки відомостей щодо заявника відповідно до пункту 10 цього Порядку такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
країна народження;
населений пункт народження;
країна громадянської належності (підданства);
країна проживання;
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири проживання.
12. СБУ протягом 30 календарних днів після надходження даних про заявника в межах своєї компетенції перевіряє інформацію про причетність заявника до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України, про що надає відповідь в електронній формі через інформаційну систему "Е-резидент" щодо можливості або неможливості набуття статусу е-резидента заявником.
13. Мінцифри передає у володіння СБУ з метою перевірки відомостей щодо заявника відповідно до пункту 12 цього Порядку такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
населений пункт народження;
місто народження;
країна громадянської належності (підданства);
країна проживання;
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири проживання;
номер паспортного документа;
орган, що видав паспортний документ;
дата видачі паспортного документа;
дата, до якої дійсний паспортний документ;
країна видачі паспортного документа;
скан-копія паспортного документа.
14. У разі коли запит потребує надання великого обсягу інформації або пошуку інформації серед значної кількості даних МВС і СБУ можуть продовжити строк розгляду запиту на 10 робочих днів.
15. У випадку надходження інформації від МВС про притягнення заявника до кримінальної відповідальності, наявність у нього судимості чи обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, та/або від СБУ інформації про причетність заявника до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України, заявнику надається відмова у набутті статусу е-резидента, про що інформаційна система "Е-резидент" повідомляє йому шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначену ним під час подання заяви. Також відповідна інформація відображається в інформаційній системі "Е-резидент".
16. У разі відсутності підстав, що унеможливлюють набуття статусу е-резидента, визначених у пункті 15 цього Порядку, інформаційна система "Е-резидент" надсилає до ДПС запит на резервування заявнику РНОКПП у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр), який містить інформацію (англійською мовою з перекладом такої інформації українською мовою) про заявника, передбачену пунктом 70.2 статті 70 Податкового кодексу України, та електронну копію паспортного документа для здійснення резервування РНОКПП.
17. Мінцифри передає у володіння ДПС з метою резервування заявнику РНОКПП та реєстрації його у Державному реєстрі відповідно до пунктів 16 та 23 цього Порядку такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
країна народження;
населений пункт народження;
країна громадянської належності (підданства);
країна проживання;
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири проживання;
скан-копія паспортного документа;
податковий номер в країні громадянської належності (підданства) (за наявності).
ДПС протягом трьох робочих днів здійснює заходи щодо перевірки наявності реєстрації заявника в Державному реєстрі.
Якщо встановлено, що заявник раніше не був зареєстрований в Державному реєстрі, ДПС у порядку, визначеному Податковим кодексом України, вносить відомості про заявника до Державного реєстру, резервує РНОКПП або у разі, коли ДПС буде встановлено, що особа вже зареєстрована в Державному реєстрі та відомості про неї, які надійшли в запиті, збігаються з даними, наведеними у Державному реєстрі, — ДПС повідомляє про це технічному адміністратору.
У разі коли ДПС буде встановлено, що особа вже зареєстрована в Державному реєстрі, але відомості про неї, що надійшли в запиті, відрізняються від даних, наявних у Державному реєстрі, ДПС повідомляє технічному адміністратору про необхідність отримання додаткових відомостей про заявника для здійснення його однозначної ідентифікації в Державному реєстрі. За результатами опрацювання додаткової інформації про особу, якщо особу однозначно ідентифіковано, ДПС вносить зміни до реєстраційних даних особи в Державному реєстрі та повідомляє про це технічному адміністратору.
18. У випадку успішного резервування РНОКПП інформаційна система "Е-резидент" надсилає заявнику повідомлення з посиланням на ресурс МЗС, скориставшись яким заявник здійснює запис на прийом до закордонноі дипломатичноі установи Украіни в країні свого проживання чи перебування.
Заявник протягом 90 календарних після отримання посилання на ресурс МЗС повинен записатися на прийом до закордонноі дипломатичноі установи Украіни та відвідати її з метою проходження ідентифікаціі посадовою особою закордонноі дипломатичноі установи Украіни відповідно до пунктів 19—24 цього Порядку і подальшого отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг та набуття статусу е-резидента відповідно до пунктів 25—32 цього Порядку.
У разі коли заявник не отримає кваліфікованих електронних довірчих послуг і не набуде статусу е-резидента протягом 90 календарних днів, його заява скасовується, після чого він може подати нову заяву.
19. Ідентифікація заявника з метою присвоєння йому РНОКПП здійснюється у закордонніи дипломатичніи установі Украіни посадовою особою за умови особистої присутності заявника.
Для проведення ідентифікації заявник надає оригінал чинного паспортного документа, скан-копія якого подавалася ним разом із заявою.
Посадова особа закордонноі дипломатичноі установи Украіни здійснює ідентифікацію заявника шляхом встановлення тотожності даних заявника з інформацією, яка була надана в заяві та міститься в інформаційній системі "Е-резидент". Також посадова особа закордонноі дипломатичноі установи Украіни встановлює відповідність даних паспортного документа відомостям про заявника, що містяться в інформаційній системі "Е-резидент".
20. З метою ідентифікаціі заявника відповідно до пунктів 19 та 23 цього Порядку Мінцифри надає МЗС через посадову особу закордонноі дипломатичноі установи Украіни доступ до таких персональних даних субјєктів, володільцем яких є Мінцифри:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
країна народження;
населений пункт народження;
країна громадянської належності (підданства);
податковий номер в країні громадянської належності (підданства) (за наявності);
країна проживання;
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири проживання;
скан-копія паспортного документа;
біометричні дані (відцифрований образ обличчя) субјєкта;
відцифроване зображення підпису субјєкта.
При цьому посадовим особам закордонних дипломатичних установ Украіни заборонено використовувати зазначені у цьому пункті персональні дані суб’єктів, до яких був отримании доступ, за межами інформаціиноі системи "Е-резидент" та в цілях, не пов’язаних із виконанням вимог цього Порядку.
21. Непроходження заявником процедури ідентифікації є підставою для відмови йому в набутті статусу е-резидента.
Непроходженням ідентифікації відповідно до цього Порядку вважається:
ненадання заявником оригіналу паспортного документа;
невідповідність даних паспортного документа відомостям про заявника, що містяться в інформаційній системі "Е-резидент";
нетотожність заявника з особою, зображеною на скан-копії поданого паспортного документа;
непроходження заявником ідентифікації протягом строку, встановленого пунктом 18 цього Порядку.
22. У разі непроходження заявником ідентифікації протягом строку, встановленого пунктом 18 цього Порядку, посадова особа закордонної дипломатичної установи України повідомляє про це технічному адміністратору, який вносить до інформаційної системи "Е-резидент" запис про відмову в набутті статусу е-резидента, про що повідомляється ДПС.
У таких випадках заявник може повторно подати заяву відповідно до пункту 6 цього Порядку.
23. У разі успішної ідентифікації заявника посадова особа закордонноі дипломатичноі установи Украіни отримує відцифровании образ иого обличчя та відцифроване зображення иого підпису і вносить іх до інформаціиноі системи "Е-резидент" разом з повідомленням про проходження ним ідентифікації.
Посадова особа закордонноі дипломатичноі установи Украіни через систему "Е-резидент" повідомляє технічному адміністратору про успішну ідентифікацію заявника, а технічний адміністратор через систему "Е-резидент" повідомляє ДПС, після чого ДПС присвоює заявнику РНОКПП та передає його до інформаційної системи "Е-резидент".
24. Якщо РНОКПП присвоєно заявнику, інформаційна система "Е-резидент" створює одноразовий QR-код, шляхом сканування якого заявник автентифікується в мобільному додатку.
25. Ідентифікація заявника з метою формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") здійснюється кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг "Дія" (далі — надавач) віддалено без особистої присутності у надавача за допомогою інформаційної системи "Е-резидент" відповідно до регламенту роботи надавача.
26. Мінцифри передає у володіння державному підприємству "ДІЯ" як кваліфікованому надавачу з метою надання заявнику електронних довірчих послуг для присвоєння йому статусу е-резидента відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" та пунктів 25, 27—40 цього Порядку такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
біометричні дані (відцифровании образ обличчя) субјєкта;
відцифроване зображення підпису субјєкта;
РНОКПП.
27. Під час формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") ідентифікація заявника здійснюється надавачем шляхом виконання сукупності таких процедур:
1) здійснення верифікації особи з використанням інформаційної системи "Е-резидент" на підставі переданого запиту від мобільного додатка, що містить інформацію, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу. Запит формується на основі ідентифікаційних даних особи, переданих до мобільного додатка за допомогою інформаційної системи "Е-резидент";
2) здійснення розпізнавання обличчя особи шляхом порівняння фотографії особи, створеної нею за допомогою мобільного додатка з відцифрованим образом обличчя відповідної особи, який було завантажено в інформаційну систему "Е-резидент" посадовою особою закордонноі дипломатичноі установи Украіни. Розпізнавання обличчя особи здійснюється засобами мобільного додатка.
28. У разі успішної ідентифікації особи відповідно до пункту 27 цього Порядку з інформаційної системи "Е-резидент" до мобільного додатка передаються такі ідентифікаційні дані особи, які вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"):
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;
РНОКПП.
29. Відцифровані образ обличчя, підпис та інші ідентифікаційні дані особи, зазначені в пункті 28 цього Порядку, передаються з інформаційної системи "Е-резидент" до мобільного додатка на підставі запиту від зазначеного мобільного додатка, а також інформації, яка дає змогу однозначно ідентифікувати особу.
30. Надавач використовує ідентифікаційні дані заявника (зокрема відцифровані образ обличчя та підпис), які підтверджені під час ідентифікації такої особи згідно з вимогами пункту 27 цього Порядку, для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
31. Надавачем на підставі отриманих даних з мобільного додатка, зазначених у пункті 28 цього Порядку, та заяви на приєднання до публічного договору про надання електронних довірчих послуг формується кваліфікований сертифікат електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") заявника. Ідентифікаційні дані, підтверджені згідно з вимогами пункту 27 цього Порядку, використовуються протягом одного року з дня їх отримання надавачем.
32. Е-резидент отримує кваліфіковану електронну довірчу послугу з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") із строком чинності зазначеного сертифіката на один рік та з цього моменту набуває статусу е-резидента.
Інформаційна система "Е-резидент" повідомляє СБУ та ДПС про присвоєння заявнику статусу е-резидента.
33. Мінцифри передає у володіння Мінјюсту з метою здійснення державної реєстрації е-резидента фізичною особою — підприємцем та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця е-резидентом відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
РНОКПП;
номер телефону;
адреса електронної пошти;
відомості про набуття особою статусу е-резидента.
34. Мінцифри передає у володіння ДПС з метою взяття на облік
е-резидента як фізичної особи — підприємця такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
РНОКПП;
відомості про набуття особою статусу е-резидента;
номер телефону;
адреса електронної пошти.
35. Мінцифри передає у володіння банку, обраному е-резидентом в інформаційній системі "Е-резидент" для відкриття поточного рахунка, з метою відкриття та закриття поточних рахунків е-резидентам та виконання своїх функцій податкового агента відповідно до Податкового кодексу України такі персональні дані субјєктів:
прізвище, власне імјя та по батькові (за наявності);
дата народження;
стать;
РНОКПП;
номер телефону;
адреса електронної пошти;
країна проживання;
населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири проживання;
країна громадянської належності (підданства);
біометричні дані (відцифровании образ обличчя) субјєкта;
номер паспортного документа;
орган, що видав паспортний документ;
дата видачі паспортного документа;
дата, до якої дійсний паспортний документ;
країна видачі паспортного документа;
скан-копія паспортного документа;
податковий номер в країні громадянської належності (підданства).
36. Надавач достроково припиняє (не пізніше ніж протягом двох годин) використання підтверджених ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") з одночасним скасуванням такого сертифіката, чинного на цей момент часу, у разі:
1) повідомлення е-резидентом або Адміністрацією Держспецзв’язку про підозру в компрометації особистого ключа, який належить
е-резиденту;
2) надходження до надавача або посадової особи закордонної дипломатичної установи України документа, що підтверджує:
зміну підтверджених ідентифікаційних даних е-резидента;
недостовірність підтверджених ідентифікаційних даних е-резидента;
смерть е-резидента;
набрання законної сили рішенням суду про дострокове припинення використання підтверджених ідентифікаційних даних е-резидента для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), оголошення е-резидента померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання його банкрутом;
3) порушення е-резидентом істотних умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
4) розірвання договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
5) припинення використання е-резидентом мобільного додатка;
6) прийняття рішення Мінцифри про анулювання статусу е-резидента.
37. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") після закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних, зазначеного в пункті 31 цього Порядку, здійснюється за умови ідентифікації відповідного е-резидента згідно з вимогами пункту 27 цього Порядку.
38. Порядок доступу е-резидентів до особистих ключів визначається в регламенті роботи надавача.
39. Ідентифікація заявника, який звернувся за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.
40. Надавач зберігає підтверджені ідентифікаційні дані та фотографію е-резидента, створену ним за допомогою мобільного додатка під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 27 цього Порядку, протягом визначеного законом строку загальної позовної давності з дня, наступного за днем закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID").
41. Після набуття статусу е-резидента за умови незмінності його даних, що містяться в інформаційній системі "Е-резидент", та у разі, коли строк дії паспортного документа закінчується не раніше ніж через три місяці, е-резидент може самостійно в мобільному додатку отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") з одночасним скасуванням попереднього сертифіката, чинного на даний момент часу. Зазначена можливість передбачена у разі перевстановлення мобільного додатка, зміни мобільного пристрою тощо.
42. У разі коли строк дії паспортного документа закінчується менше ніж за три місяці, інформаційна система "Е-резидент" надсилає повідомлення у мобільний додаток та повідомлення на адресу електронної пошти е-резидента про необхідність заміни паспортного документа, оновлення даних в його електронному кабінеті та проходження ідентифікації у посадової особи закордонної дипломатичної установи України.
43. Е-резидент після отримання нового паспортного документа, в якому иого персональні дані не змінилися, повинен завантажити в електроннии кабінет е-резидента копію нового паспортного документа та у строк, визначении пунктом 18 цього Порядку, відвідати посадову особу закордонноі дипломатичноі установи Украіни і проити процедуру ідентифікаціі відповідно до пунктів 19—24 цього Порядку з подальшим отриманням кваліфікованоі електронноі довірчоі послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), що надається надавачем, на підставі нового паспортного документа з одночасним скасуванням попереднього сертифіката, чинного на дании момент часу.
У такому разі для відвідування посадовоі особи закордонноі дипломатичноі установи Украіни інформаціина система "Е-резидент" надсилає заявнику повідомлення з посиланням на ресурс МЗС, скориставшись яким заявник здіиснює запис на прииом до закордонноі дипломатичноі установи Украіни в краіні свого проживання чи перебування.
44. Е-резидент у випадку отримання нового паспортного документа, в якому змінилися персональні дані, повинен повторно подати заяву відповідно до вимог, встановлених пунктом 6 цього Порядку. При цьому технічнии адміністратор повідомляє ДПС про те, що заява подається таким заявником повторно.
45. Іноземець ініціює скасування статусу е-резидента за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви, форма якої затверджується Мінцифри, через інформаційну систему "Е-резидент" шляхом підписання заяви власним віддаленим кваліфікованим електронним підписом "Дія.Підпис" ("Дія ID").
Інформаційна система "Е-резидент" автоматично перевіряє, чи зареєстрований е-резидент фізичною особою — підприємцем та чи є в нього відкриті поточні рахунки.
У разі коли е-резидент не зареєстрований фізичною особою — підприємцем та не має відкритих поточних рахунків, інформаційна система "Е-резидент" автоматично скасовує його статус е-резидента, про що повідомляє СБУ.
Заява на скасування статусу е-резидента є підставою для розірвання договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
46. Обробка персональних даних субјєктів, отриманих відповідно до до пунктів 45—49 цього Порядку, здійснюється Мінцифри з метою скасування таким субјєктам статусу е-резидента.
47. У разі коли е-резидент зареєстрований фізичною особою — підприємцем, інформаційною системою "Е-резидент" автоматично формується заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, яка підписується е-резидентом із накладенням кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія та передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань разом з відповідною заявою е-резидента про скасування його статусу е-резидента. Також інформаційна система "Е-резидент" інформує банк, в якому у е-резидента відкриті поточні рахунки, про припинення ним підприємницької діяльності, після чого банк закриває всі належні йому поточні рахунки.
У разі скасування статусу е-резидента іноземець може повторно подати заяву відповідно до вимог, встановлених пунктом 6 цього Порядку.
48. За наявності підстав, передбачених підпунктом "б" пункту 70-1.4 статті - 70-1 Податкового кодексу України, Мінцифри приймається рішення про анулювання статусу е-резидента.
Про рішення Мінцифри про анулювання статусу е-резидента повідомляється технічному адміністратору, який перевіряє через інформаційну систему "Е-резидент" факт реєстрації е-резидента фізичною особою — підприємцем та наявність відкритих поточних рахунків у банку.
У разі коли е-резидент не зареєстрований фізичною особою — підприємцем та не має відкритих поточних рахунків у банку, технічний адміністратор скасовує статус е-резидента, про що повідомляє іноземцю шляхом надсилання повідомлення на його адресу електронної пошти, а також ДПС та СБУ.
Якщо е-резидент зареєстрований фізичною особою — підприємцем та має відкриті поточні рахунки в банку, після того як технічний адміністратор скасував статус е-резидента, інформаційною системою "Е-резидент" автоматично формується заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, яка підписується уповноваженою особою Мінцифри та передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань разом з відповідним рішенням Мінцифри про анулювання статусу е-резидента.
Також інформаційна система "Е-резидент" інформує банк, в якому у е-резидента відкриті поточні рахунки, про припинення ним підприємницької діяльності, після чого банк закриває всі належні йому поточні рахунки в банку.
49. Інформаційна система "Е-резидент" автоматично скасовує статус е-резидента та повідомляє про це ДПС та СБУ.
Повідомлення про скасування статусу е-резидента надсилається іноземцю на зазначену у заяві адресу електронної пошти.
50. Електронна інформаційна взаємодія між інформаційною системою "Е-резидент" та інформаційно-комунікаційними системами ДПС та МВС здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2023 р., № 11, ст. 721).
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2023 р. № 970
ПОРЯДОК
формування та ведення інформаційної системи "Е-резиденто та доступу до неї контролюючих органів і податкових агентів платників єдиного податку
1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення інформаційної системи "Е-резиденто, зокрема її функціональні можливості, складові та механізм їх функціонування, а також процедуру надання доступу до інформаційної системи "Е-резидент" контролюючим органам і банкам, які є податковими агентами платників єдиного податку — електронних резидентів (е-резидентів) (далі — е-резидент).
Інформаційна система "Е-резидент" створена з метою забезпечення можливості отримання іноземцем статусу е-резидента.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1) електронний кабінет е-резидента — персональне автоматизоване робоче місце е-резидента, що є складовою частиною інформаційної системи "Е-резидент", яке дозволяє йому отримувати електронні публічні послуги та забезпечує комунікацію з технічним адміністратором, державними органами та банками, які є податковими агентами е-резидентів;
2) електронний кабінет субјєкта взаємодії — персональне автоматизоване робоче місце посадової особи державного органу, що є складовою частиною інформаційної системи "Е-резидент", яке дозволяє йому проводити всі необхідні дії для обміну інформацією відповідно до цього Порядку та Порядку набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970 "Деякі питання діяльності електронних резидентів (е-резидентів) та ведення інформаціної системи "Е-резидент";
3) мобільний додаток — компјютерна програма, що є складовою інформаційної системи "Е-резидент" з інтерфейсом англійською мовою, який надає можливість заявнику подати заяву про отримання статусу е-резидента та ідентифікувати особу е-резидента на підставі ідентифікації, проведеної у закордонніи дипломатичніи установі Украіни згідно з процедурою, яка визначена Порядком набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970;
4) субјєкти взаємодії — державні органи, банки, що є податковими агентами е-резидентів, які здійснюють обмін даними з інформаційною системою "Е-резидент" через електронний кабінет субјєкта взаємодії або іншим способом, передбаченим цим Порядком, Порядком набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970, чи договором. У разі коли суб’єктом взаємодіі є закордонна дипломатична установа Украіни, договір укладається між Міністерством закордонних справ Украіни та технічним адміністратором.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України, Законах України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", Положенні про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136; 2022 р., № 69, ст. 4171), Порядку набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970.
3. Інформаційна система "Е-резидент" виконує такі основні завдання:
1) присвоєння заявнику статусу е-резидента та скасування такого статусу;
2) забезпечення е-резидентам можливості реєструватися фізичною особою — підприємцем та реєстрації припинення підприємницької діяльності;
3) забезпечення е-резидентам можливості відкриття поточних рахунків в банках;
4) забезпечення заявників інформацією про перебіг та результати проведення перевірок компетентними органами для набуття статусу е-резидента;
5) забезпечення е-резидентів інформацією про перебіг та результати надання електронних публічних послуг, зокрема реєстрацію їх фізичною особою — підприємцем;
6) збирання, накопичення, захист, облік, відображення даних заявників та е-резидентів;
7) захист даних від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;
8) забезпечення цілодобового розподіленого доступу заявників, е-резидентів та суб’єктів взаємодії до інформаційної системи "Е-резидент".
4. Суб’єктами інформаційної системи "Е-резидент" є:
власник (держатель) Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (власник (держатель);
технічний адміністратор;
заявники;
е-резиденти;
субјєкти взаємодії.
5. Власник (держатель) у межах повноважень:
забезпечує розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо функціонування інформаційної системи "Е-резидент";
забезпечує створення, ведення, належне функціонування інформаційної системи "Е-резидент";
приймає рішення стосовно подальшого розвитку та вдосконалення інформаційної системи "Е-резидент", забезпечення електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами та інформаційною системою "Е-резидент";
проводить аналіз та здійснює контроль за якістю функціонування інформаційної системи "Е-резидент";
розглядає пропозиції (зауваження) щодо функціонування інформаційної системи "Е-резидент".
6. Технічний адміністратор забезпечує:
розроблення, створення, модернізацію, розвиток, впровадження та супроводження програмного забезпечення інформаційної системи "Е-резидент";
технічне і технологічне супроводження функціонування інформаційної системи "Е-резидент";
захист інформаційної системи "Е-резидент", зокрема захист цілісності інформації та даних, що в ній зберігаються та обробляються, апаратного та програмного забезпечення, достовірність даних у ній, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних, що містяться в інформаційній системі "Е-резидент", безпеку персональних даних;
формування даних е-резидентів та заявників, ведення їх обліку;
проведення моніторингу роботи інформаційної системи "Е-резидент" та інформаційних ресурсів, підключених до неї;
розгляд пропозицій (зауважень) щодо функціонування інформаційної системи "Е-резидент" та надання відповідних пропозицій власнику (держателю);
виконання функцій, передбачених пунктом 6 Порядку набуття та скасування статусу е-резидента, ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970;
надання, блокування та анулювання доступу до електронних кабінетів е-резидентів;
виконання рішень Мінцифри щодо анулювання статусу е-резидента;
комунікацію із заявниками та е-резидентами з метою забезпечення підтримки, дотримання правил та умов надання відповідних сервісів;
здійснення посередницьких функцій щодо комунікації між заявником або е-резидентом та ДПС, Мін’юстом, закордонними дипломатичними установами України, банками, що є податковими агентами е-резидентів.
Технічний адміністратор здійснює інші заходи щодо функціонування інформаційної системи "Е-резидент".
7. Інформаційна система "Е-резидент" містить відомості про:
1) заявника, передбачені пунктом 6 Порядку набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970;
2) результати перевірки відомостей щодо заявника відповідно до пунктів 11 та 13 Порядку набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 970;
3) е-резидента, передбачені підпунктом 1 цього пункту, а також скан-копію паспортного документа іноземця, реєстраційний номер облікової картки платника податків е-резидента, його біометричні дані (відцифровании образ иого обличчя), відцифроване зображення иого підпису, відомості про надання йому кваліфікованих електронних довірчих послуг та надання статусу е-резидента;
4) державну реєстрацію фізичною особою — підприємцем е-резидента та про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
5) відкриття та закриття е-резидентом поточних рахунків у банках;
6) підстави скасування статусу е-резидента.
8. Доступ до інформаційної системи "Е-резидент" надається технічним адміністратором для здійснення суб’єктами цієї системи таких дій:
1) для іноземців — подання заяви про набуття статусу е-резидента та перегляд статусу такої заяви;
2) для е-резидентів — подання документів для державної реєстрації фізичною особою — підприємцем та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, відкриття поточних рахунків в банках;
3) для МВС — надання технічному адміністратору відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, заявника;
4) для СБУ — надання технічному адміністратору відповіді за результатами перевірки заявників;
5) для ДПС — надання технічному адміністратору відповіді за результатом резервування реєстраційного номера облікової картки платника податків, реєстраціі особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та отримання від технічного адміністратора інформаціі про набуття/скасування статусу е-резидента, реєстрації е-резидента як фізичноі особи — підприємця;
6) для Мінјюсту — державна реєстрація е-резидента фізичною особою — підприємцем та державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця е-резидентом;
7) для закордонної дипломатичної установи України — здійснення ідентифікації заявника та виконання інших функціи, передбачених Порядком набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікаціі осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання ім кваліфікованих електронних довірчих послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украіни від 5 вересня 2023 р. № 970;
8) для банків — отримання відомостей про е-резидента з метою проведення його належної перевірки та відкриття йому поточних рахунків;
9) для кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг "Дія" — надання заявнику електронних довірчих послуг.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2023 р. № 970
ЗМІНА,
що вноситься до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг
Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Портал Дія — організована сукупність інформаціино-комунікаціиних, інформаційних систем, які діють як єдине ціле та у взаємодії з іншими інформаційними та інформаційно-комунікаційними системами.
Портал Дія організаціино-технічно складається, зокрема, з мобільного додатка Порталу Дія (Дія), Реєстру адміністративних послуг, електронного кабінету користувача, мобільних додатків, інформаційних систем, підсистеми перевірки даних, інших складових.
Особливості створення, ведення, формування складових Порталу
Дія визначаються законодавством.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua