Деякі питання фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури

Кабінет Міністрів України Постанова, Інформація, Форма типового документа, Порядок від 29.07.2022 №879
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Інформація, Форма типового документа, Порядок

Дата 29.07.2022

Номер 879

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 2022 р. № 879
Київ
Деякі питання фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури", що додається.
2. Внести до пункту 3 Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України "United24", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 "Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1915, № 44, ст. 2400), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 879
ПОРЯДОК
використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури"
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків та використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" (далі — кошти Фонду), відкритого Мінінфраструктури в Національному банку для зарахування внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті, з метою відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, шкода та збитки яким завдані бойовими діями, терористичними актами, диверсіями, спричиненими військовою агресією Російської Федерації проти України.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — розроблення проектної документації та проведення її експертизи в установленому законодавством порядку, придбання об’єктів нерухомості на заміну знищених, будівництво, поточний ремонт;
зруйноване майно та інфраструктура — об’єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам всіх форм власності, та об’єкти інфраструктури, зруйновані (пошкоджені/знищені) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Повітряному кодексі України, Законах України "Про транспорт", "Про автомобільні дороги", "Про морські порти України", "Про внутрішній водний транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про туризм", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про електронні комунікації".
3. Одержувачами коштів Фонду є:
центральні органи виконавчої влади;
обласні та Київська міська військові адміністрації або обласні та Київська міська держадміністрації;
державні підприємства, установи та організації, а також господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі, предмет діяльності яких відповідно до установчих документів відповідає напряму, визначеному пунктом 4 цього Порядку, та які належать до сфери управління Мінінфраструктури, Мінрегіону, Мінекономіки, Мінцифри або МОН; АТ "Укрзалізниця".
4. Кошти Фонду використовуються для відновлення зруйнованого майна та інфраструктури:
1) залізничного транспорту — магістральних залізничних ліній загального користування та розміщених на них технологічних споруд, передавальних пристроїв, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, зокрема залізничних станцій, пасажирських вокзальних комплексів, колій загального користування, тягових підстанцій, контактної мережі та інших пристроїв технологічного електропостачання, систем сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів;
2) дорожнього господарства — автомобільних доріг загального користування; вулиць і доріг міст та інших населених пунктів; виробничих потужностей дорожнього господарства (крім рухомого майна);
3) авіаційного транспорту — аеродромів та аеродромних об’єктів;
4) морського транспорту — об’єктів портової інфраструктури (крім рухомого майна);
5) внутрішнього водного транспорту (крім рухомого майна);
6) об’єктів туристичного призначення — готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів;
7) електронних комунікаційних мереж;
8) об’єктів соціальної сфери — будівель навчальних та дослідних закладів, будівель лікарень та оздоровчих закладів, спортивних залів, споруд спортивного призначення, офісних будівель;
9) об’єктів житлово-комунального господарства — об’єктів (зокрема інженерних мереж) водо-, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод;
10) житлових об’єктів та об’єктів будівництва — житлових будинків (індивідуальні (садибні) житлові будинки, дво- та багатоповерхові житлові будинки, гуртожитки) та/або їх частин (квартири, інші житлові приміщення), спільного майна багатоквартирних будинків, інших житлових приміщень у будівлях; об’єктів будівництва, які є або після прийняття в експлуатацію стануть самостійними об’єктами нерухомого майна (квартири, інші житлові приміщення в будівлі); дачних, садових будинків, господарських будівель та споруд на присадибних дачних і садових земельних ділянках, гаражів, які перебувають у власності фізичних осіб.
Мінінфраструктури може використовувати кошти Фонду в разі виникнення комісійних витрат у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.
5. Звернення щодо розподілу коштів Фонду подаються обласними, Київською міською держадміністраціями (обласними, Київською міською військовими адміністраціями), центральними органами виконавчої влади, АТ "Укрзалізниця" (далі — заявники).
Звернення подаються:
за напрямами, визначеними у підпунктах 1—6 пункту 4 цього Порядку, — до Мінінфраструктури;
за напрямом, визначеним у підпункті 7 пункту 4 цього Порядку, — до Мінцифри;
за напрямами, визначеними у підпунктах 8—10 пункту 4 цього Порядку, — до Мінрегіону.
Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіон здійснюють координацію роботи з підготовки звернень щодо розподілу коштів Фонду за відповідними напрямами, визначеними пунктом 4 цього Порядку.
6. У зверненні зазначаються:
1) напрям використання коштів Фонду, визначений відповідно до пункту 4 цього Порядку;
2) інформація про пошкоджене та знищене нерухоме майно, внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 "Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 28, ст. 1539, № 39, ст. 2089);
3) необхідний обсяг коштів з відповідним обґрунтуванням;
4) одержувач коштів Фонду. У разі коли одержувач коштів Фонду є бюджетною установою, також зазначаються головний розпорядник коштів державного або місцевого бюджету та у разі потреби відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та код економічної класифікації видатків;
5) об’єкти зруйнованого майна та інфраструктури із пропозиціями щодо відповідного фінансуванням за періодами;
6) строки відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.
Мінрегіон, Мінінфраструктури та Мінцифри визначають перелік матеріалів, що додаються до звернення, відповідно до напрямів, визначених у пункті 4 цього Порядку, та оприлюднюють їх на офіційних веб-сайтах.
Відповідальними за достовірність інформації, зазначеної у зверненні та доданих до нього матеріалах, є заявники.
7. Звернення разом із доданими до них матеріалами подаються заявниками в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в установленому законодавством порядку.
Звернення разом із доданими до них матеріалами подаються із накладенням кваліфікованих електронних підпису та печатки.
8. Для розгляду звернень та підготовки пропозицій щодо розподілу коштів Фонду за об’єктами, що підлягають відновленню, Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіон утворюють міжвідомчу комісію загальною кількістю 15 осіб.
Міжвідомчу комісію очолюють три співголови, якими є за посадою Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації, Міністр інфраструктури та Міністр розвитку громад та територій.
До складу комісії включаються представники Мінрегіону, Мінінфраструктури та Мінцифри у рівній кількості.
До роботи комісії залучаються представники інших органів державної влади, представники неурядових організацій, незалежних інформаційно-аналітичних центрів та громадських організацій (за згодою).
Регламент роботи комісії затверджується на засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
Формою роботи міжвідомчої комісії є відкрите засідання, що проводиться, зокрема, дистанційно в режимі відеоконференції з дотриманням вимог цього Порядку. Засідання міжвідомчої комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь більш як половина членів комісії. Інформація про дату, час, місце та порядок денний засідання міжвідомчої комісії оприлюднюється за один тиждень до проведення засідання на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіону. Рішення міжвідомчої комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії.
Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом, що розміщується на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіону і містить інформацію, зокрема, щодо результатів персонального голосування членів комісії.
9. Мінрегіон та Мінцифри за дорученням Мінінфраструктури можуть отримувати виписку з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури", відкритого в Національному банку, для визначення цільових надходжень на зазначений рахунок щодо фінансування відновлення конкретних зруйнованих/пошкоджених об’єктів інфраструктури та майна або конкретного населеного пункту відповідно до напрямів, визначених у пункті 4 цього Порядку, та ведуть їх облік і звітність.
У разі прийняття Мінцифри, Мінрегіоном чи Мінінфраструктури рішення про оголошення цільового збору коштів на конкретний об’єкт зруйнованого майна та інфраструктури або переліки таких об’єктів за напрямом, визначеним пунктом 4 цього Порядку (далі — значні об’єкти), такий збір та витрати зазначених коштів проводяться з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.
Переліки значних об’єктів затверджуються наказом відповідного міністерства згідно з пунктом 5 цього Порядку. Інформація про значні об’єкти є відкритою та публікується на офіційному веб-сайті відповідного міністерства та Єдиному державному вебпорталі для збору пожертв на підтримку України "United24".
Донор, який має намір виділити фінансування на значний об’єкт в повному обсязі, інформує про таке рішення листом Мінінфраструктури, Мінрегіон чи Мінцифри (далі — офіційне повідомлення).
Мінінфраструктури, Мінрегіон чи Мінцифри протягом трьох робочих днів після надходження офіційного повідомлення ініціює проведення засідання міжвідомчої комісії, на яке запрошується донор або його представник. Міжвідомча комісія розглядає офіційне повідомлення про виділення фінансування на значний об’єкт на предмет його актуальності, доцільності та запобігання подвійному фінансуванню. За результатами розгляду Мінінфраструктури, Мінрегіон чи Мінцифри письмово повідомляє донору про прийняте рішення щодо доцільності виділення фінансування на значний об’єкт.
Донор здійснює перерахування коштів на рахунок "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" протягом 21 календарного дня після отримання повідомлення про доцільність такого фінансування.
Пропозиція щодо фінансування значного об’єкта включається до проекту акта Кабінету Міністрів України про розподіл коштів Фонду під час підготовки відповідно до пунктів 10 і 11 цього Порядку.
10. Мінрегіон, Мінцифри та Мінінфраструктури щомісяця до 10 числа узагальнюють інформацію, подану заявниками, опрацьовують звернення, що відповідають вимогам підготовки документів згідно з пунктом 6 цього Порядку, та подають пропозиції в електронній формі для розгляду на засіданні міжвідомчої комісії щодо розподілу коштів Фонду та формування переліку об’єктів з урахуванням пріоритезації фінансування за періодами.
Відповідно до рішення міжвідомчої комісії Мінінфраструктури готує у строк не більше п’яти робочих днів проект акта Кабінету Міністрів України про розподіл коштів Фонду і подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
11. У проекті акта Кабінету Міністрів України про розподіл коштів Фонду за об’єктами, зокрема, зазначаються:
головний розпорядник бюджетних коштів, одержувач коштів Фонду;
у разі потреби — відповідальний виконавець бюджетної програми, розпорядники коштів нижчого рівня;
напрям використання коштів Фонду, визначений відповідно до пункту 4 цього Порядку;
обсяг коштів;
об’єкти зруйнованого майна та інфраструктури;
строки відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.
Замовниками на виконання робіт, замовлення послуг та придбання товарів на виконання цього Порядку є розпорядники бюджетних коштів або одержувачі коштів Фонду.
12. Прийняття Кабінетом Міністрів України акта про розподіл за об’єктами коштів Фонду є підставою для подання Мінінфраструктури доручення Національному банку та перерахування коштів, зокрема конвертації іноземної валюти у національну валюту в разі потреби, з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" на рахунки відповідних головних розпорядників бюджетних коштів у Казначействі або на рахунки одержувачів коштів Фонду.
13. У разі коли одержувач коштів Фонду є бюджетною установою, кошти Фонду в національній валюті перераховуються Мінінфраструктури на рахунки, відкриті в органах Казначейства, за кодом бюджетної класифікації 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" для використання в установленому порядку.
14. Для зарахування коштів Фонду та проведення розрахунків у національній валюті головні розпорядники відкривають у Казначействі відповідні рахунки для обліку власних надходжень бюджетних установ.
15. Головний розпорядник перераховує кошти з рахунка, відкритого на його ім’я в Казначействі, розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня на відповідні рахунки для обліку власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства на їх ім’я для фінансування об’єктів зруйнованого майна та інфраструктури.
16. Невикористаний залишок коштів одержувач коштів Фонду повертає на рахунок "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" (рахунок для обліку власних надходжень бюджетних установ розпорядника коштів вищого рівня) за вимогою Мінінфраструктури протягом п’яти днів з дати її відправлення.
17. Розроблення проектної документації на будівництво здійснюється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого Мінрегіоном.
Проекти будівництва розробляються відповідно до будівельних норм і стандартів, обов’язковість яких встановлена законодавством, із забезпеченням комплексного підходу до здійснення робіт і заходів на об’єкті будівництва, зокрема шляхом розподілу коштів Фонду на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт, проведення експертизи проектів будівництва, будівництво об’єктів, включаючи авторський нагляд, утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду та надання послуг інженера-консультанта, науково-технічний супровід, компенсацію витрат, пов’язаних із наданням висновку з оцінки впливу на довкілля, придбання устаткування та інші витрати, включені до зведеного кошторисного розрахунку, складеного відповідно до кошторисних норм України.
18. Затвердження проектної документації на будівництво та проведення її експертизи здійснюються відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
19. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., № 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).
20. Авторський і технічний нагляд за будівництвом об’єктів та надання послуг інженера-консультанта здійснюються відповідно до Законів України "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури і Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2107), єдиних вимог щодо проектування, нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 555, № 92, ст. 2796; 2021 р., № 76, ст. 4789).
21. Прийняття в експлуатацію об’єктів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
22. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється з дотриманням законодавства про проведення закупівель, зокрема в умовах воєнного стану.
23. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
24. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
25. Бухгалтерській облік надходжень та використання коштів Фонду здійснюється відповідно до законодавства.
26. Інформація про облік та використання коштів Фонду подається Мінінфраструктури щотижня головними розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами коштів Фонду за формою згідно з додатком.
Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про облік та використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури"
__________________________________________________________
(головний розпорядник бюджетних коштів; одержувач коштів з рахунка
"Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури")
__________________________________________________________
(акт Кабінету Міністрів України про розподіл коштів за об’єктами)
Загальна інформація
Найменування показникаСума, гривень
Отримано коштів
Витрачено коштів
Залишок коштів
Перелік об’єктів, на яких розпочато відновлювальні роботи
Порядковий номерНайменування об’єкта, на якому розпочато
відновлювальні роботи
Витрачено коштів, гривень
1
Перелік об’єктів, на яких завершено відновлювальні роботи
Порядковий номерНайменування об’єкта, на якому завершено
відновлювальні роботи
Опис проведених відновлювальних робітВитрачено коштів, гривень
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 879
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України "United24"
1. Підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) Мінінфраструктури — з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" для відновлення зруйнованого майна та інфраструктури;".2. Підпункт 3 виключити.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 липня 2022 р. № 879
Київ
Деякі питання фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури", що додається.
2. Внести до пункту 3 Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України "United24", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 "Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1915, № 44, ст. 2400), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 879
ПОРЯДОК
використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури"
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків та використання коштів з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" (далі — кошти Фонду), відкритого Мінінфраструктури в Національному банку для зарахування внесків від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті, з метою відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, шкода та збитки яким завдані бойовими діями, терористичними актами, диверсіями, спричиненими військовою агресією Російської Федерації проти України.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — розроблення проектної документації та проведення її експертизи в установленому законодавством порядку, придбання об’єктів нерухомості на заміну знищених, будівництво, поточний ремонт;
зруйноване майно та інфраструктура — об’єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам всіх форм власності, та об’єкти інфраструктури, зруйновані (пошкоджені/знищені) внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

30 днiв передплати безкоштовно!