• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)

Кабінет Міністрів України , Сполучені Штати Америки | Угода, Міжнародний документ від 07.02.2017
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України , Сполучені Штати Америки
  • Тип: Угода, Міжнародний документ
  • Дата: 07.02.2017
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України , Сполучені Штати Америки
  • Тип: Угода, Міжнародний документ
  • Дата: 07.02.2017
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
УГОДА
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)
( Угоду подано на ратифікацію Розпорядженням КМ № 753-р від 06.09.2019 )( Угоду ратифіковано Законом № 229-IX від 29.10.2019 )
Дата вчинення:07.02.2017
Дата ратифікації Україною:29.10.2019
Дата набрання чинності для України:18.11.2019
Оскільки Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки (кожен окремо - Сторона, а разом - Сторони) бажають укласти Угоду для підвищення рівня дотримання міжнародного податкового законодавства;
оскільки Стаття 27 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал та Протоколу до неї, укладених у м. Вашингтон 4 березня 1994 року ("Конвенція"), дозволяє здійснювати обмін інформацією в податкових цілях, у тому числі автоматичний обмін;
оскільки Сполучені Штати Америки прийняли положення, загально відомі як Закон "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), відповідно до якого запроваджується режим звітування для фінансових установ стосовно певних рахунків;
оскільки Уряд України підтримує основну мету політики FATCA, а саме підвищення рівня дотримання податкового законодавства;
оскільки прийняття Закону FATCA викликало ряд питань, у тому числі неможливість дотримання певних аспектів Закону FATCA фінансовими установами України у зв’язку з розбіжностями національного законодавства;
оскільки міжурядовий підхід до застосування положень Закону FATCA мав би подолати законодавчі перешкоди та зменшити навантаження на фінансові установи України;
оскільки Сторони бажають укласти Угоду для підвищення рівня дотримання міжнародного податкового законодавства та забезпечення застосування положень Закону FATCA на основі здійснення внутрішнього звітування та автоматичного обміну інформацією відповідно до Конвенції, а також з огляду на конфіденційність та інші застережні заходи, передбачені цим документом, у тому числі положення, які обмежують використання інформації, наданої відповідно до Конвенції;
З огляду на зазначене вище, Сторони домовилися про таке:
Визначення
1. У контексті цієї Угоди та будь-яких додатків до неї ("Угода") зазначені нижче терміни мають такі значення:
a) термін "Сполучені Штати" означає Сполучені Штати Америки, у тому числі її Штати, та у разі використання в географічному значенні, означає територію Сполучених Штатів Америки, включаючи внутрішні води, повітряний простір, її територіальні води та будь-яку іншу морську територію за межами територіальних вод Сполучених Штатів Америки, в межах якої Сполучені Штати можуть здійснювати суверенні права або юрисдикцію у відповідності з міжнародним правом; проте, термін не включає американські території. Будь-яке посилання на термін "Штат" Сполучених Штатів включає федеральний округ Колумбія;
b) термін "американська територія" означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Рико чи Американські Віргінські Острови;
c) термін "СВД" означає американську Службу внутрішніх доходів;
d) термін "Україна" означає Україна, та у разі використання в географічному значенні, означає територію України, включаючи внутрішні води, повітряний простір, її територіальні води та будь-яку іншу морську територію за межами територіальних вод України, в межах якої Україна здійснює суверенні права або юрисдикцію у відповідності з міжнародним правом;
e) термін "партнерська юрисдикція" означає юрисдикцію, що має діючу угоду зі Сполученими Штатами для забезпечення виконання положень закону FATCA. СВД оприлюднює перелік із зазначенням всіх партнерських юрисдикцій;
f) термін "компетентний орган" означає:
(1) у випадку Сполучених Штатів - Міністр фінансів, або його представник.
(2) у випадку України - Міністерство фінансів України або його уповноважений представник;
g) термін "фінансова установа" означає установу закритого типу, депозитарну установу, інвестиційну компанію чи визначену страхову компанію;
h) термін "установа закритого типу" означає будь-який суб’єкт господарювання, що управляє в якості суттєвої частки свого бізнесу фінансовими активами на користь інших. Суб’єкт господарювання управляє фінансовими активами на користь інших в якості суттєвої частки свого бізнесу, якщо валовий прибуток такого суб’єкту господарювання, який відноситься до володіння фінансовими активами та пов’язаних з цим фінансовими послугами, дорівнює чи перевищує 20 відсотків валового прибутку цього суб’єкта господарювання за період, що менше: (i) трирічного періоду, який закінчується 31 грудня (чи в останній день фінансового року звітного періоду) до початку року, в якому відбувається розрахунок, чи (ii) періоду існування такого суб’єкту господарювання;
i) термін "депозитарна установа" означає будь-який суб’єкт господарювання, який приймає депозити в ході звичайної банківської чи подібної діяльності;
j) термін "інвестиційна компанія" означає будь-який суб’єкт господарювання, який здійснює в якості бізнесу (або яким управляє суб’єкт господарювання, що здійснює в якості бізнесу) один чи більше зазначених нижче видів діяльності або операцій для чи від імені замовника:
(1) торгівля цінними паперами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, вторинні цінні папери тощо); іноземною валютою; цінними паперами за курсом обміну, відсотковою ставкою та індексом; обіговими цінними паперами; або товарними ф’ючерсами;
(2) індивідуальне чи колективне управління портфелем цінних паперів; або
(3) будь-який інший вид інвестування, адміністрування чи управління коштами або грошима від імені інших осіб.
Підпункт 1)(j) тлумачиться у відповідності до подібного формулювання, викладеного у визначенні "фінансової установи" рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
k) термін "визначена страхова компанія" означає будь-який суб’єкт господарювання, що є страховою компанією (або компанію, що безпосередньо володіє страховою компанію), яка здійснює виплати або має зобов’язання їх здійснювати відповідно до договорів страхування з викупною сумою чи договорів ануїтету;
l) термін "фінансова установа України" означає (i) будь-яку фінансову установу, що організована відповідно до законодавства України, але за винятком будь-якого філіалу такої фінансової установи, що розташований за межами України, а також (ii) будь-який філіал фінансової установи, що не організована відповідно до законодавства України, якщо такий філіал розташований в Україні;
m) термін "фінансова установа партнерської юрисдикції" означає (i) будь-яку фінансову установу, засновану в партнерській юрисдикції, але за винятком будь-якого філіалу такої фінансової установи, що розташований за межами партнерської юрисдикції, а також (ii) будь-який філіал фінансової установи, яку не засновано в партнерській юрисдикції, якщо такий філіал розташований в партнерській юрисдикції;
n) термін "звітна фінансова установа України" означає будь-яку фінансову установу України, яка не є непідзвітною фінансовою установою України;
o) термін "непідзвітна фінансова установа України" означає будь-яку фінансову установу України чи інший суб’єкт господарювання, який є резидентом України, що описаний в Додатку II як непідзвітна фінансова установа України чи в інший спосіб класифікується як іноземна фінансова установа, яка вважається такою, що виконує вимоги, або ж як фактичний власник, звільнений від виконання вимог згідно з відповідними постановами Міністерства фінансів США, що набирає чинності з дати підписання цієї Угоди;
p) термін "фінансова установа, яка не бере участь" означає іноземну фінансову установу, яка не бере участь, у тому розумінні, як це визначено таким терміном у відповідних постановах Міністерства фінансів США, але не включає фінансову установу України або фінансову установу іншої партнерської юрисдикції, крім фінансової установи, яка вважається фінансовою установою, що не бере участь, відповідно до підпункту 2(b) статті 5 цієї Угоди або згідно з відповідним положенням угоди, укладеної між Сполученими Штатами та партнерською юрисдикцією;
q) термін "фінансовий рахунок" означає рахунок, що знаходиться на обслуговуванні у фінансовій установі, а саме:
(1) у випадку суб’єкта господарювання, що є виключно фінансовою установою, оскільки такий суб’єкт господарювання є інвестиційною компанією, будь-яку участь в капіталі чи у борзі (крім таких інструментів, що перебувають у постійному обігу на сформованому ринку цінних паперів) фінансової установи;
(2) у випадку фінансової установи, не описаної в підпункті 1(q)(1) цієї статті, будь-яку участь у капіталі чи у борзі фінансової установи (крім інструментів, що перебувають у постійному обігу на сформованому ринку цінних паперів), якщо (i) розмір боргового відсотку чи участі в капіталі визначається опосередковано чи безпосередньо, переважно, виходячи з активів, які дають підставу для платежів, що підлягають утриманню з американського джерела; а також якщо (ii) група інструментів була сформована з метою уникнення звітування відповідно до цієї Угоди; а також
(3) Будь-який договір страхування з викупною сумою або договір ануїтету, що укладений з або обслуговується фінансовою установою, інший ніж договір страхування, що не пов’язаний з результатами інвестиційної діяльності, договір негайного довічного ануїтету, що не може бути переданий іншій особі, який укладено з фізичною особою та за яким здійснюються пенсійні виплати або виплати з непрацездатності/інвалідності, передбачені рахунком/договором, виключеним з визначення фінансового рахунку в Додатку II;
Незважаючи на зазначене вище, термін "фінансовий рахунок" не включає будь-який рахунок, що виключено із визначення фінансового рахунку в Додатку II. Для цілей цієї Угоди, інструменти розглядаються як "такі, що перебувають у постійному обігу", якщо здійснюється значний обсяг торгівлі стосовно цих процентів на постійній основі, та "сформований ринок цінних паперів" означає біржу, яка є офіційно визнаною та перевіряється державним органом, та в якій розташовано ринок та здійснюється торгівля акцій значної річної вартості. Для цілей цього пункту 1(q), інструмент у фінансовій установі не розглядається як "такий, що перебуває у постійному обігу" та відноситься до фінансових рахунків, якщо власник проценту (за виключенням випадків, коли фінансова установа виступає як посередник) зареєстрований у такій фінансовій установі. Попереднє речення не застосовується до інструментів, вперше зареєстрованих у такій фінансовій установі 1 липня 2014 року чи пізніше, від фінансової установи не вимагається застосування попереднього речення до 1 січня 2016 року;
r) термін "депозитний рахунок" включає будь-який комерційний, поточний, ощадний, строковий чи терміновий рахунок або рахунок, який засвідчено депозитним сертифікатом, ощадним сертифікатом, інвестиційним сертифікатом, борговим сертифікатом або іншим подібним документом, що забезпечується фінансовою установою в ході звичайної банківської чи подібної діяльності. Депозитний рахунок також включає суму, яка належить страховій компанії відповідно до договору про гарантоване інвестування або подібного договору про виплату чи зарахування відсотку з такої суми;
s) термін "кастодіальний рахунок" означає рахунок (крім договору страхування або договору ануїтету) на користь іншої особи, яка володіє будь-яким фінансовим інструментом чи договором щодо інвестування (у тому числі, але не обмежуючись участю чи пакетом акцій в корпорації, векселем, облігацією, борговим зобов’язанням чи іншим доказом заборгованості, валютною чи товарною операцією, свопом кредитного дефолту, свопом на основі нефінансового індексу, контрактом на номінальну основну суму, Договором страхування або договором ануїтету, а також будь-яким опціоном, чи іншим вторинним інструментом);
t) термін "участь в капіталі" означає у випадку товариства, що є фінансовою установою, право на частку капіталу, або прибутку в партнерстві. У випадку трасту, що є фінансовою установою, вважається, що участь в капіталі отримується будь-якою особою, яка розглядається як засновник трасту чи бенефіціар всього чи частини трасту, або будь-якою іншою фізичною особою, яка має фактичний ефективний контроль над трастом. Зазначена американська особа вважається такою, що є бенефіціаром іноземного трасту, якщо така зазначена американська особа має право отримувати безпосередньо чи опосередковано (наприклад, через довірену особу) капітал, який розподіляється в обов’язковому порядку, чи може отримувати безпосередньо або опосередковано довільно розподілений капітал трасту;
u) термін "договір страхування" означає договір (інший, ніж договір ануїтету), згідно з умовами якого одна сторона зобов’язується здійснити виплату іншій стороні у разі настання обставин, пов’язаних із ризиками смерті, хвороби та непрацездатності, нещасного випадку, відповідальності перед третіми особами або майнових ризиків;
v) термін "договір ануїтету" означає договір, згідно з умовами якого одна сторона зобов’язується здійснювати виплати протягом періоду часу, визначеного частково або в цілому, очікуваною тривалістю життя однієї або декількох осіб. Термін також включає договір, який вважається договором ануїтету згідно з законодавством, нормативною базою, або практикою юрисдикції, у якій його було укладено та згідно з яким одна зі сторін зобов’язується здійснювати виплати протягом визначеної кількості років;
w) термін "договір страхування з викупною сумою" означає договір страхування (інший ніж договір перестрахування збитків між двома страховими компаніями), що має викупну суму, більшу за 50 тис. доларів США;
x) термін "викупна сума" більша з таких сум: (i) грошової суми, що сплачується страхувальнику у разі дострокового припинення договору страхування (визначена до вирахування штрафу за дострокове припинення договору страхування або заборгованості за кредитом); та (ii) грошової суми, у межах якої страхувальник, який уклав договір страхування життя, може отримати кредит від страховика. Незважаючи на викладене вище, термін "викупна сума" не включає суми, сплачувані за договором страхування як:
(1) страхові виплати на випадок захворювання або травматичних ушкоджень, або інші страхові виплати, що відшкодовують економічні збитки, що виникли у зв’язку з настанням страхового випадку, передбаченого договором;
(2) повернення страхувальнику попередньо сплачених внесків за договором страхування (іншим, ніж договір страхування життя) у зв’язку із припиненням чи відміною полісу, зменшення суми зобов’язань за договором страхування протягом його дії або перерахунком суми страхового внеску через технічні помилки тощо; або
(3) дивіденди, сплачувані страхувальнику за результатами збитковості або прибутковості за договором групового страхування;
y) термін "американський підзвітний рахунок" означає фінансовий рахунок, що ведеться звітною фінансовою установою України, і який належить одній або більше зазначеним американським особам чи неамериканському суб’єкту господарювання з однією або більше контролюючими особами, який є зазначеною американською особою. Незважаючи на вказане раніше, рахунок не вважається американським підзвітним рахунком, якщо такий рахунок не ідентифіковано як американський підзвітний рахунок після застосування процедур комплексної експертизи, зазначених в Додатку I;
z) термін "власник рахунку" означає особу, зазначену чи ідентифіковану як власника фінансового рахунку фінансовою установою, що веде такий рахунок. Особа, що не являється фінансовою установою, яка володіє фінансовим рахунком в інтересах чи на користь іншої особи в якості агента, кастодіана, довіреної особи, особи з правом підпису, інвестиційного радника чи посередника, не вважається такою, що володіє таким рахунком, в цілях цієї Угоди, і така інша особа вважається такою, що володіє таким рахунком. У контексті безпосередньо попереднього речення термін "фінансова установа" не включає фінансову установу, організовану чи зареєстровану в якості юридичної особи на американській території. У випадку договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету, власник рахунку - це будь-яка особа, яка має право доступу до викупної суми чи право змінювати бенефіціара договору. Якщо жодна особа не може мати право доступу до грошової вартості чи право змінити бенефіціара, то власником рахунку є будь-яка особа, що названа власником в договорі, а також будь-яка особа з правом на отримання виплати згідно з умовами такого договору. Після закінчення терміну дії договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету кожна особа, яка має право отримувати виплату за таким договором, вважається власником рахунку;
aa) термін "американська особа" означає американського громадянина чи резидента-фізичну особу, товариство чи корпорацію, організовану в Сполучених Штатах або відповідно до законодавства Сполучених Штатів чи будь-якого з окремих штатів, траст, якщо (i) суд в межах Сполучених Штатів мав би повноваження відповідно до права, що застосовується, видавати накази чи рішення стосовно практично всіх питань управління трастом, а також якщо (ii) одна чи більше американських осіб мають повноваження контролювати всі суттєві рішення трасту чи спадок померлої особи, громадянина чи резидента Сполучених Штатів. Підпункт 1(aa) тлумачиться у відповідності до Податкового кодексу США.
bb) термін "зазначена американська особа" означає американську особу, на відміну від: (i) корпорації, пакет акцій якої регулярно продається на одному чи більше сформованих ринках цінних паперів; (ii) будь-якої корпорації, що є членом тієї ж самої розширеної афілійованої групи, як це визначено в розділі 1471(e)(2) Податкового кодексу США, в якості корпорації, описаної в пункті (i); (iii) американської чи будь-якої установи або посередницького агентства, що цілком належить Уряду Сполучених Штатів; (iv) будь-якого штату Сполучених Штатів, будь-якої американської території, будь-якої адміністративно-територіальної одиниці зазначеного вище чи будь-якої установи або посередницького агентства, що цілком належить Уряду Сполучених Штатів, окремому штату Сполучених Штатів, або території Сполучених Штатів; (v) будь-якої організації, звільненої від оподаткування відповідно до розділу 501(a) Податкового кодексу США чи плану індивідуального пенсійного забезпечення, як це визначено в розділі 7701(a)(37) Податкового кодексу США; (vi) будь-якого банку, як це визначено в розділі 581 Податкового кодексу США; (vii) будь-якого інвестиційного трасту нерухомості, як це визначено в розділі 856 Податкового кодексу США; (viii) будь-якої регульованої інвестиційної компанії, як це визначено в розділі 851 Податкового кодексу США, чи будь-якого суб’єкту, зареєстрованого в Комісії з питань цінних паперів та фондового ринку США відповідно до Закону про інвестиційні компанії від 1940 року (15 U.S.C. 80a-64); (ix) будь-якого загального довірчого фонду, як це визначено в розділі 584(a) Податкового кодексу США; (x) будь-якого трасту, який звільнено від оподаткування відповідно до розділу 664(c) Податкового кодексу США, чи як описано в розділі 4947(a)(1) Податкового кодексу США; (xi) дилера по операціям з цінними паперами, товарами чи вторинними фінансовими інструментами (у тому числі контрактами на умовну основну суму, ф’ючерси, форвардні операції та опціони), що зареєстрований як такий відповідно до законодавства Сполучених Штатів чи будь-якого штату; або (xii) брокера, як це визначено в розділі 6045(c) Податкового кодексу США; або (xiii) будь-якого трасту, звільненого від оподаткування, відповідно до плану, передбаченого розділом 403(b) або розділом 457(g) Податкового кодексу США;
cc) термін "суб’єкт господарювання" означає юридичну особу або правову форму, таку як траст;
dd) термін "неамериканський суб’єкт господарювання" означає суб’єкт господарювання, що не є американською особою;
ee) термін "виплата, яка підлягає утриманню з американського джерела" означає будь-яку виплату відсотку (у тому числі будь-який початковий емісійний дисконт), дивідендів, ренти, окладів, заробітної плати, премій, ануїтетів, компенсацій, винагород, гонорарів і інших фіксованих чи таких, що можуть бути визначені, річних чи періодичних приростів капіталу, прибутків та доходу, якщо така виплата походить із джерел в межах Сполучених Штатів. Незважаючи на зазначене вище, виплата, яка підлягає утриманню з американського джерела, не включає будь-яку виплату, що не вважається виплатою, яка підлягає утриманню, передбачену відповідними постановами Міністерства фінансів США;
ff) суб’єкт господарювання є "пов’язаним суб’єктом господарювання" іншого суб’єкту господарювання, якщо один з суб’єктів господарювання контролює інший суб’єкт, чи два суб’єкти господарювання перебувають під спільним контролем. Для цих цілей контроль включає безпосереднє чи опосередковане володіння понад 50 відсотками голосів чи вартості в суб’єкті господарювання. Незважаючи на зазначене вище, Україна може розглядати суб’єкт господарювання не як пов’язаного суб’єкта господарювання іншого суб’єкта господарювання, якщо такі два суб’єкти господарювання не є членами однієї тієї ж самої розширеної афілійованої групи, як це визначено в розділі 1471(e)(2) Податкового кодексу США;
gg) термін "ІНПП США" означає федеральний ідентифікаційний номер платника податків США;
hh) термін "контролюючі особи" означає фізичних осіб, які здійснюють контроль за суб’єктом господарювання. У випадку трасту, такий термін означає засновника, довірчих управителів, опікуна трасту (якщо є), бенефіціарів чи клас бенефіціарів, а також будь-яку іншу фізичну особу, що має фактичний ефективний контроль над трастом, і у випадку правовідносин, на відміну від трасту, такий термін означає осіб, які обіймають еквівалентні чи подібні посади. Термін "контролюючі особи" інтерпретується відповідно до визначення, викладеного в рекомендаціях Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
2. Будь-який термін, який іншим чином не визначено в цій Угоді, матиме значення, яке він має на той час відповідно до законодавства Сторони, яка застосовує цю Угоду, окрім випадків, коли інше вимагається за контекстом, або коли компетентні органи погодилися користуватися загальноприйнятим значенням (в установлених національним законом межах), при цьому будь-яке значення в межах чинного податкового законодавства Сторони має переважаючу силу над значенням, яке надається терміну відповідно до інших законів цієї Сторони.
Зобов’язання отримувати та здійснювати обмін інформацією стосовно американських підзвітних рахунків
1. З огляду на положення статті 3 цієї Угоди Україна отримує інформацію, зазначену в пункті 2 цієї статті, стосовно всіх американських підзвітних рахунків і щорічно здійснює обмін цією інформацією зі Сполученими Штатами в автоматичному режимі відповідно до положень статті 27 Конвенції .
2. Інформація, яка має бути отримана стосовно кожного американського підзвітного рахунку кожної звітної фінансової установи України, і обмін якою має відбуватися:
a) ім’я та прізвище, адреса та ІНПП США кожної зазначеної американської особи, яка є власником такого рахунку, і у випадку неамериканського суб’єкта господарювання, якого після застосування процедур комплексної експертизи, викладеної в Додатку I, ідентифіковано як такого, що має одну чи більше контролюючих осіб, що є американською зазначеною особою, - назву, адресу і ІНПП США (якщо є) такого суб’єкту і кожної такої зазначеної американської особи;
b) номер рахунку (або функціональний його еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);
c) назва та ідентифікаційний номер звітної фінансової установи України;
d) баланс чи суму на рахунку (у тому числі, у випадку договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету, викупну суму або суму, яка виплачується готівкою у разі відмови від прав за полісом) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, або якщо рахунок було закрито протягом такого року, відразу до його закриття;
e) у випадку будь-якого кастодіального рахунку:
(1) загальна валова сума відсотку, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, сформованого стосовно активів на рахунку, які щоразу виплачуються або зараховуються на рахунок (або стосовно рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також
(2) загальну валову суму надходжень від продажу чи викупу майна, яка виплачується чи зараховується на рахунок впродовж календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, стосовно якої звітна фінансова установа України виступала в якості кастодіана, брокера, довіреної особи чи в інакшому випадку в якості агента для власника рахунку;
f) у випадку будь-якого депозитного рахунку, загальну валову суму відсотку, виплаченого з чи зарахованого на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного періоду; а також
g) у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в підпункті 2(e) чи 2(f) цієї статті, загальна валова сума, виплачена чи зарахована власнику рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, стосовно якої звітна фінансова установа України є боржником чи дебітором, у тому числі сукупна сума будь-яких виплат, пов’язаних з викупом, що здійснюються власнику рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.
Час та спосіб здійснення обміну інформацією
1. У цілях виконання зобов’язання щодо обміну інформацією, зазначеного в статті 2 цієї Угоди, сума та характеристика платежів, виконаних стосовно американського підзвітного рахунку, може бути визначена відповідно до принципів податкового законодавства України.
2. У цілях виконання зобов’язання щодо обміну інформацією, зазначеного в статті 2 цієї Угоди, в інформації, обмін якою здійснюється, зазначається назва валюти, в якій кожна відповідна сума виражена.
3. З огляду на пункт 2 статті 2 цієї Угоди інформація, яка має бути отримана, і обмін якою має здійснюватися, повинна стосуватися 2014 року і всіх наступних років, за винятком:
a) інформації, яка має бути отримана, і обмін якою має здійснюватися стосовно 2014 року, - це лише та інформація, що описана в підпунктах 2(a)-2(d) статті 2 цієї Угоди;
b) інформації, яка має бути отримана, і обмін якою має здійснюватися стосовно 2015 року, - це інформація, що описана в підпунктах 2(a)-2(g) статті 2 цієї Угоди, за винятком валових надходжень, зазначених в підпункті 2(e)(2) статті 2 цієї Угоди; і
c) інформації, яка має бути отримана, і обмін якою має здійснюватися стосовно 2016 року і наступних років, - це інформація, описана в підпунктах 2(a)-2(g) статті 2 цієї Угоди.
4. Незважаючи на пункт 3 цієї статті, та стосовно кожного американського підзвітного рахунку, який ведеться звітною фінансовою установою України станом на 30 червня 2014 року, а також з огляду на пункт 2 статті 6 цієї Угоди, Україна не зобов’язана отримувати та включати до інформації, обмін якою здійснюється, відомості про ІНПП США, будь-якої відповідної особи, якщо такий ідентифікаційний номер платника податків відсутній в облікових записах звітної фінансової установи України. У такому випадку Україна отримує і включає до інформації, обмін якою здійснюється, дату народження відповідної особи, якщо такі відомості наявні серед облікових записів звітної фінансової установи України.
5. З огляду на пункти 3 і 4 цієї статті, обмін інформацією, описаною в статті 2 цієї Угоди, здійснюється - в залежності від того, що наступить пізніше - через дев’ять місяців з дати закінчення календарного року, якого стосується така інформація, або 30 вересня одразу після вступу Угоди в силу.
6. Компетентні органи України і Сполучених Штатів укладають угоду, або правочин, відповідно до процедури взаємного узгодження, передбаченої в статті 26 Конвенції , яка:
a) встановлює порядок автоматичного обміну, описаного в статті 2 цієї Угоди;
b) встановлює правила і процедури, за необхідності, для виконання положень статті 5 цієї Угоди; і
c) встановлює, за необхідності, порядок обміну інформацією, про яку звітують відповідно до підпункту 1(b) статті 4 цієї Угоди.
7. На всю інформацію, обмін якою здійснюється, розповсюджується дія положення про конфіденційність та дія інших заходів безпеки, передбачених в Конвенції, у тому числі положення, які обмежують використання інформації, обмін якою здійснюється.
Застосування Закону FATCA до фінансових установ України
1. Трактування звітних фінансових установ України. Кожна звітна фінансова установа України вважається такою, що виконує положення розділу 1471 Податкового кодексу США і на яку не поширюється положення про утримання, відповідно до нього, якщо Україна виконує свої зобов’язання відповідно до статей 2 і 3 цієї Угоди стосовно такої звітної фінансової установи України, і звітна фінансова установа України:
a) ідентифікує американські підзвітні рахунки та щорічно доповідає компетентному органу України інформацію, яку вимагається надавати згідно з пунктом 2 статті 2 цієї Угоди в часові межі та спосіб, описані в статті 3 цієї Угоди;
b) окремо для 2015 року і 2016 року щорічно повідомляє компетентному органу України назву кожної фінансової установи, яка не бере участь, якій було виконано виплати, та сукупну суму таких виплат;
c) виконує реєстраційні вимоги СВД FATCA, викладені на офіційному сайті;
d) за умови, що звітна фінансова установа України виступає в якості (i) кваліфікованого посередника (в контексті розділу 1441 Податкового кодексу США), що вирішила взяти на себе зобов’язання першочергового утримання відповідно до розділу 3 частини A Податкового кодексу США; (ii) іноземного товариства, що вирішило діяти в якості іноземного товариства, яке здійснює утримання, (в контексті як розділу 1441, так і розділу 1471 Податкового кодексу США); чи (iii) іноземного трасту, що вирішив діяти в якості іноземного трасту, який здійснює утримання (в контексті як розділу 1441, так і розділу 1471 Податкового кодексу США), утримує 30 відсотків з будь-якого платежу, який підлягає утриманню з американського джерела, будь-якій фінансовій установі, що не бере участь; та
e) у випадку звітної фінансової установи України, що не описана в підпункті 1(d) цієї статті, і яка виконує платіж, який підлягає утриманню з американського джерела, чи виступає в якості посередника стосовно такого платежу, будь-якій фінансовій установі, що не бере участь, звітна фінансова установа України надає будь-якому безпосередньому виконавцю такого платежу, що підлягає утриманню з американського джерела, інформацію, яка необхідна для здійснення утримання та звітування, що виникає у зв’язку з таким платежем.
Незважаючи на зазначене вище, на звітну фінансову установу України, стосовно якої не виконуються умови пункту 1, не поширюється положення про утримання відповідно до розділу 1471 Податкового кодексу США, окрім випадків, коли така звітна фінансова установа України розглядається СВД в якості фінансової установи, яка не бере участь, відповідно до підпункту 2(b) статті 5 цієї Угоди.
2. Припинення дії правил по відношенню до рахунків, стосовно яких потрібну інформацію не було подано. Сполучені Штати не вимагають від звітної фінансової установи України утримувати податок відповідно до розділу 1471 чи розділу 1472 Податкового кодексу США стосовно рахунку, який належить власнику рахунку, який не подав потрібну інформацію (як це визначено в розділі 1471(d)(6) Податкового кодексу США), чи закрити такий рахунок, якщо компетентний орган США отримує інформацію, викладену в підпункті 2 статті 2 цієї Угоди, підпадає під положення статті 3 цієї Угоди стосовно такого рахунку.
3. Особливий режим планів пенсійного забезпечення України. Сполучені Штати розглядають в якості іноземних фінансових установ, які вважаються такими, що виконують вимоги, чи фактичних власників, звільнених від виконання вимог, в залежності від ситуації, в контексті розділів 1471 та 1472 Податкового кодексу США, плани пенсійного забезпечення України, описані в Додатку II. Для цих цілей план пенсійного забезпечення України включає суб’єкт господарювання, заснований чи розташований в Україні і регламентований нею, чи попередньо визначені контрактні домовленості чи правовідносини, що здійснюються з метою надання пенсійного забезпечення чи вихідної допомоги або отримання доходу для надання такого забезпечення чи допомоги відповідно до законодавства України, та регламентуються у питаннях виконання внесків, розподілу, звітування, заснування та фінансової підтримки плану, і оподаткування.
4. Ідентифікація та трактування інших іноземних фінансових установ, які вважаються такими, що виконують вимоги, та фактичних власників, звільнених від виконання вимог. Сполучені Штати розглядають кожну непідзвітну фінансову установу України в якості іноземної фінансової установи, яка вважається такою, що виконує вимоги, чи фактичного власника, звільненого від виконання вимог, в залежності від ситуації, в контексті розділу 1471 Податкового кодексу США.
5. Спеціальні правила стосовно пов’язаних суб’єктів господарювання і філіалів, які є фінансовими установами, що не беруть участь. Якщо фінансова установа України, що в інших відношеннях відповідає вимогам, описаним в пункті 1 цієї статті чи в пункті 3 або 4 цієї статті, має пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал, який здійснює свою діяльність в юрисдикції, що перешкоджає такому пов’язаному суб’єкту господарювання чи філіалу виконувати вимоги іноземної фінансової установи, що бере участь, чи іноземної фінансової установи, яка вважається такою, що виконує вимоги, в контексті розділу 1471 Податкового кодексу США, або має пов’язану установу, чи філіал, що має статус фінансової установи, що не бере участь тільки через закінчення дії перехідного положення для обмежених іноземних фінансових установ і обмежених філіалів згідно до відповідних постанов Міністерства Фінансів США, то така фінансова установа України продовжує відповідати умовам цієї Угоди, і продовжує розглядатися в якості іноземної фінансової установи, яка вважається такою, що виконує вимоги, чи фактичного власника, звільненого від виконання вимог, в залежності від ситуації, в контексті розділу 1471 Податкового кодексу США, за умови, що:
a) фінансова установа України розглядає кожний такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал в якості окремої фінансової установи, що не бере участь, в контексті всіх вимог цієї Угоди щодо звітування та здійснення утримання вимог цієї Угоди, і кожний такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал ідентифікує себе агентам, що здійснюють утримання, в якості фінансової установи, яка не бере участь;
b) кожний такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал ідентифікує свої американські рахунки і доповідає інформацію стосовно цих рахунків, як це вимагається відповідно до розділу 1471 Податкового кодексу США у обсязі, дозволеному відповідним законодавством, яке стосується пов’язаного суб’єкту господарювання чи філіалу; та
c) такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал не докладає, в рамках своєї роботи, спеціальних зусиль, щоб відкрити американські рахунки, які належать особам, що не є резидентами в юрисдикції, де такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал розташований, або рахунки, що належать фінансовим установам, які не беруть участь, і які не засновані в юрисдикції, де такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал розташовані, і такий пов’язаний суб’єкт господарювання чи філіал не використовуються фінансовою установою України чи будь-яким іншим пов’язаним суб’єктом господарювання для порушення зобов’язань відповідно до цієї Угоди чи згідно з розділом 1471 Податкового кодексу США, в залежності від ситуації.
6. Узгодження строків. Незважаючи на пункти 3 і 5 статті 3 цієї Угоди:
a) Україна не зобов’язується отримувати та здійснювати обмін інформацією за календарний рік, що передує календарному року, за який вимагається надати подібну інформацію до СВД іноземними фінансовими установами, що беруть участь, відповідно до постанов Міністерства фінансів США; та
b) Україна не зобов’язується починати обмін інформацією раніше дати, до якої вимагається подавати подібну інформацію іноземними фінансовими установами, що беруть участь, до СВД відповідно до постанов Міністерства фінансів США.
7. Узгодження визначень з актами Міністерства Фінансів Сполучених Штатів.
Незважаючи на статтю 1 цієї Угоди та поняття, визначені у додатках до цієї Угоди, при виконанні цієї Угоди, Україна може використовувати, та може дозволити фінансовим установам України використовувати визначення, які відповідають актам Міністерства Фінансів Сполучених Штатів Америки замість відповідних визначень у цій Угоді, за умови що таке застосування не буде порушувати цілей цієї Угоди.
Співпраця у виконанні вимог та примусове виконання
1. Незначні та адміністративні помилки.
Компетентний орган США повідомляє компетентний орган України, якщо компетентний орган США обґрунтовано вважає, що адміністративні помилки або інші незначні помилки могли призвести до отримання недостовірної або неповної інформаційної звітності або іншого порушення цієї Угоди. Компетентний орган України застосовує своє національне законодавство (у тому числі застосування відповідних штрафних санкцій) для отримання достовірної та/або повної інформації або усунення інших порушень цієї Угоди.
2. Значне невиконання зобов’язань.
a) Компетентний орган США повідомляє компетентний орган України, коли компетентний орган США виявив значне невиконання зобов’язань згідно цієї Угоди стосовно звітної фінансової установи України. Компетентний орган України застосовує своє національне законодавство (у тому числі відповідні штрафні санкції) для усунення значного невиконання зобов’язань, як вказано в повідомленні.
b) Якщо такі примусові дії не призведуть до виконання зобов’язань протягом 18 місяців після першого направлення Компетентним органом США повідомлення про значне невиконання зобов’язань, Сполучені Штати будуть вважати звітну фінансову установу України, такою фінансовою установою, що не бере участь, згідно підпункту 2(b).
3. Залучення постачальників послуг третьої сторони. Україна може дозволити звітним фінансовим установам України використовувати послуги постачальників третьої сторони для виконання зобов’язань, покладених на такі звітні фінансові установи Україною, у порядку, передбаченому у цій Угоді, але за виконання цих зобов’язань продовжують нести відповідальність звітні фінансові установи України.
4. Запобігання ухилень від виконання зобов’язань.
Україна повинна вжити заходів для того, щоб, за необхідності, запобігти ухиленню фінансовою установою від виконання зобов’язань щодо звітності, передбаченої цією Угодою.
Взаємні зобов’язання щодо збільшення ефективності обміну інформацією та прозорості
1. Умови по транзитним платежам та валовій виручці.
Сторони готові до співробітництва між собою та партнерськими юрисдикціями для розробки практичного ефективного альтернативного підходу для досягнення стратегічних цілей щодо стягнення з іноземних транзитних платежів та валової виручки, щоб мінімізувати навантаження.
2. Документація рахунків, відкритих станом на 30 червня 2014 року.
Що стосується підзвітних американських рахунків, відкритих звітними фінансовими установами України до 30 червня 2014 року включно, Україна зобов’язується визначити до 1 січня 2017 року для звітності за 2017 рік та наступні роки правила, що потребують від звітних фінансових установ України на отримання інформації щодо ІНПП США кожної зазначеної американської особи, згідно з вимогами підпункту 2(a) статті 2 цієї Угоди.
Послідовність у застосуванні FATCA до партнерських юрисдикцій
1. Україні надаються переваги на будь-яких більш вигідних умовах відповідно до статті 4 або Додатку I до цієї Угоди стосовно застосування FATCA до фінансових установ України, що надаються іншій партнерській юрисдикції відповідно до підписаної двосторонньої угоди, згідно з якою інша партнерська юрисдикція зобов’язаний виконувати ті самі умови, що і Україна, які містяться в статтях 2 та 3 цієї Угоди та підлягають таким самим умовам, що викладені у статтях 2 і 3 та з 5 по 9 статті цієї Угоди.
2. Сполучені Штати повідомляють Україну про будь-які більш вигідні умови і такі умови застосовуються автоматично згідно з цією Угодою в якості таких, що зазначені в цій Угоді та починають діяти з дати підписання угоди, включаючи такі вигідні умови, якщо Україна письмово не відхиляє їх застосування.
Консультації та зміни
1. У випадку виникнення труднощів у запровадженні цієї Угоди, будь-яка із Сторін може запитувати про консультації з метою напрацювання відповідних заходів для забезпечення виконання цієї Угоди.
2. До цієї Угоди можуть вноситися зміни за взаємною письмовою згодою обох Сторін. Якщо інше не погоджено, набрання чинності ними відбувається у відповідності із процедурами, вказаними в пункті 1 статті 10 цієї Угоди.
Додатки
Додатки становлять невід’ємну частину цієї Угоди.
Термін дії Угоди
1. Ця Угода набирає чинності з дати письмового повідомлення Україною Сполучених Штатів про завершення всіх внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
2. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні. Угода припиняє свою дію з першого дня місяця, що настає по закінченню 12 місяців з дати такого повідомлення.
3. Сторони повинні до кінця 31 грудня 2018 року сумлінно провести консультації про внесення до цієї Угоди необхідних змін та доповнень, які відображають виконання зобов’язань, викладених у статті 6 цієї Угоди.
На посвідчення чого ті, що нижче підписалися, відповідним чином на те уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Київ "7" лютого, 2017 р. в двох примірниках, українською та англійською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.
За Уряд
України:
За Уряд
Сполучених Штатів Америки:
ДОДАТОК I
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЗВІТНИХ РАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ ОКРЕМИМ ФІНАНСОВИМ УСТАНОВАМ, ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТЬ, ТА НАДАННЯ ПО НИМ ЗВІТІВ
I. Загальні положення.
A. Україна вимагає від звітних фінансових установ України застосовувати процедури комплексної перевірки, що передбачені Додатком I, з метою визначення американських підзвітних рахунків та рахунків, що належать фінансовим установам, які не беруть участь.
B. Для цілей цієї Угоди:
1. Всі суми визначаються у доларах США та мають визначатися як доларовий еквівалент інших валют.
2. Крім випадків зазначених цим документом, залишок або сума рахунку визначаються на останній день календарного року або іншого відповідного звітного періоду.
3. Якщо поріг залишку або суми необхідно визначити на 30 червня 2014 року відповідно до Додатку I, то відповідний залишок або сума визначаються на цей день, або останній день звітного періоду, що закінчується безпосередньо перед 30 червня 2014 року, в якому поріг залишку або суми повинен бути визначений в останній день календарного року згідно з цим Додатком I, відповідний залишок або сума визначається станом на останній день календарного року або іншого відповідного звітного періоду.
4. Згідно з підпунктом E(1) розділу II цього Додатку I рахунок вважається підзвітним американським рахунком починаючи з дня визначення цього рахунку як такого у відповідності з процедурами комплексної перевірки, що викладені у цьому Додатку I.
5. Якщо інше не передбачено цим Додатком I, інформація, що стосується будь-якого підзвітного американського рахунку, повинна надаватися щорічно, в календарному році, наступному за роком, до якого стосується така інформація.
C. Як альтернатива процедурам, зазначеним у кожному розділі цього Додатку I, Україна має право дозволяти звітним фінансовим установам України покладатися на процедури, що описані у відповідних постановах Міністерства фінансів США для визначення чи є рахунок підзвітним американським рахунком чи рахунком, який належить фінансовій установі, яка не бере участь. Україна має право дозволяти звітним фінансовим установам України приймати таке рішення окремо по кожному розділу цього Додатку I стосовно всіх відповідних фінансових рахунків або окремо стосовно будь-якої чітко визначеної групи таких рахунків (наприклад, за напрямком діяльності або місця, де відкрито такий рахунок).
II. Раніше існуючі рахунки фізичних осіб. Наведені нижче правила та процедури застосовуються для виявлення американських підзвітних рахунків серед раніше існуючих рахунків фізичних осіб ("Раніше існуючі рахунки фізичних осіб").
A. Рахунки, які не підлягають перевірці, виявленню або звітуванню. Крім випадків, коли звітна фінансова установа України обирає інше рішення стосовно всіх раніше існуючих рахунків фізичних осіб або окремо стосовно будь-якої чітко визначеної групи таких рахунків, за умови що чинне законодавство України дозволяє прийняти таке рішення, то наступні раніше існуючі рахунки фізичних осіб не підлягають перевірці, виявленню та звітуванню як американські підзвітні рахунки:
1. Відповідно до підпункту E(2) цього розділу раніше існуючий рахунок фізичної особи із залишком або сумою, що не перевищує 50 000 доларів США станом на 30 червня 2014 року.
2. Відповідно до підпункту E(2) цього розділу раніше існуючий рахунок фізичної особи, який є договором страхування з викупною сумою, або договором ануїтету із залишком або сумою, що не перевищує 250 000 доларів США на 30 червня 2014 року.
3. Раніше існуючий рахунок фізичної особи, який є договором страхування з викупною сумою, або договором ануїтету, за умови, що закони або нормативні акти України або Сполучених Штатів фактично перешкоджають продажу такого договору страхування з викупною сумою, або договору ануїтету резидентам США (наприклад, якщо відповідна фінансова установа не має необхідної згідно з американським законодавством реєстрації, а закон України вимагає звітування або утримання податку з джерела по відношенню до страхових продуктів, що належать резидентам України).
4. Депозитний рахунок із залишком, що не перевищує 50 000 доларів США.
B. Процедури перевірки раніше існуючих рахунків фізичних осіб із залишком або сумою, яка на 30 червня 2014 року перевищує 50 000 доларів США (для договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету - 250 000 доларів США), але не перевищує 1 000 000 доларів США ("Рахунки на меншу суму").
1. Електронний пошук даних для визначення статусу. Звітна фінансова установа України повинна аналізувати дані, які можна виявити в електронному вигляді, на наявність будь-яких наступних ознак належності до США:
a) встановлення особи - власника рахунку як громадянина або резидента США;
b) безумовне підтвердження місця народження в США;
c) діюча поштова адреса або адреса проживання в США (в тому числі поштова скринька в США);
d) діючий номер телефону в США;
e) постійно діюча інструкція щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в Сполучених Штатах;
f) діюча довіреність або право підпису, надане особі з американською адресою; або
g) адреса "на ім’я" або "до запитання", яка є єдиною адресою власника рахунку, наявною в документах звітної фінансової установи України. Якщо раніше існуючий рахунок фізичної особи є рахунком на меншу суму, то адреса "на ім’я" за межами Сполучених Штатів або адреса "до запитання" не вважаються ознакою приналежності до США.
2. Якщо у процесі електронного пошуку не визначено жодної ознаки приналежності до США, перерахованих у підпункті B(1) цього розділу, то не має необхідності в подальших діях до тих пір, поки не зміняться обставини, в результаті яких рахунок буде мати одну або декілька ознак приналежності до США, або поки рахунок не стане рахунком на велику суму, відповідно до пункту D цього розділу.
3. Якщо в процесі електронного пошуку виявиться яка-небудь з ознак приналежності до США, перерахованих у підпункті B(1) цього розділу, або зміняться обставини, в результаті яких будуть виявлені до рахунку одна або декілька обставин приналежності до США, то звітна фінансова установа України повинна розглянути цей рахунок, як американський підзвітний рахунок, якщо тільки не застосувати підпункт B(4) цього розділу, коли до цього рахунку діє одне з виключень, вказаного у цьому підпункті.
4. Незалежно від виявлення ознак приналежності до США відповідно до підпункту B(1) цього розділу, звітній фінансовій установі України необов’язково вважати рахунок підзвітним американським рахунком, якщо:
a) коли інформація про власника рахунку безперечно вказує на те, що місцем його народження є США, при цьому звітна фінансова установа України отримує або раніше перевірила і має запис про:
(1) самостійне свідоцтво про те, що власник рахунку не є ні громадянином США, ні резидентом США, для податкових цілей (може бути вказано у формі IRS W-8 або іншій подібній узгодженій формі);
(2) неамериканський паспорт або інше посвідчення особи державного зразка, яке підтверджує громадянство або підданство власника рахунку в іншій державі, ніж США; та
(3) копію свідоцтва про втрату громадянства США власником рахунку або обґрунтованого пояснення:
(a) причини відсутності у власника рахунку подібного свідоцтва, незважаючи на відмову американського громадянства; або
(b) причини неотримання власником рахунку американського громадянства при народженні.
b) якщо інформація про власника рахунку містить діючу поштову адресу або адресу проживання в США, або один чи декілька номерів телефонів в США, які є єдиними номерами телефонів, пов’язаними з рахунком, то звітна фінансова установа України отримує або раніше перевірила і має запис про:
(1) самостійну оцінку того, що власник рахунку не є ні громадянином США, ні резидентом США, для податкових цілей (може бути вказано у формі IRS W-8 або іншій подібній узгодженій формі); та
(2) документальне підтвердження, яке встановлює неамериканський статус власника рахунку, як зазначено у пункті D розділу VI цього Додатку I.
c) Якщо інформація про власника рахунку містить постійно діючі інструкції щодо переказу грошових коштів на рахунок, відкритий у Сполучених Штатах, звітна фінансова установа України отримує або раніше перевірила і має запис про:
(1) самостійну оцінку того, що власник рахунку не є ні громадянином США, ні резидентом США, для податкових цілей (може бути вказано у формі IRS W-8 або іншій подібній узгодженій формі); та
(2) документальне підтвердження, яке встановлює неамериканський статус власника рахунку, як зазначено у пункті D розділу VI цього Додатку I.
d) Якщо інформація про власника рахунку містить постійно діючу довіреність або право підпису, наданого особі, яка має американську адресу, адресу "на ім’я" або адресу "до запитання", яка є єдиною адресою, що визначена для власника рахунку, або містить один чи декілька номерів телефонів у США (якщо неамериканський номер телефону також пов’язаний з цим рахунком), то звітна фінансова установа України отримує або раніше перевірила і має запис про: