• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 07.08.2013 № 748
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 2013 р. N 748
Київ
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 118 від 18.02.2016 N 239 від 10.03.2017 N 758 від 19.09.2018 N 827 від 14.08.2019 N 869 від 23.09.2020 N 1030 від 13.09.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 748
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок ведення державного кадастру тваринного світу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. N 772 (ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 27):
1) у пункті 3 слова "Мінлісгоспу, Держрибгосппрому" замінити словами "Держлісагентства, Держрибагентства";
2) пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Організація ведення державного кадастру тваринного світу, координація діяльності, пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, здійснюється Мінприроди, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. Державний контроль за якістю і вірогідністю даних, що включаються до зазначеного кадастру, здійснюється Держекоінспекцією та її територіальними органами.";
3) в абзаці першому пункту 6 слова "та його органи на місцях" замінити словами ", Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації";
4) у пункті 7:
у першому реченні слова "або позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища" виключити;
у другому реченні цифри "26" замінити цифрами "34".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 869 від 23.09.2020 )
3. У Санітарних правилах в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 555 (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 253):
1) у пункті 50 слова "Мінлісгоспом і Мінекобезпеки" замінити словами "Держлісагентством, Держекоінспекцією, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства";
2) в абзаці другому пункту 52 слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Держекоінспекції";
3) у тексті Санітарних правил слова "Мінлісгосп" і "державні органи лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Держлісагентство" і "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства, територіальні органи Держлісагентства" у відповідному відмінку, а слова "орган Мінекобезпеки" в усіх відмінках і формах числа - словами "обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку і числі.
4. У Правилах охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 241; Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 741; 2009 р., N 69, ст. 2384):
1) в абзаці четвертому пункту 5 слова "державними інспекціями охорони Чорного та Азовського морів Мінприроди" замінити словами "морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції";
2) у пункті 13 слова "територіальними органами Мінприроди" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними та Севастопольською міською держадміністраціями";
3) абзац другий пункту 15 виключити;
4) у пунктах 27 і 28 слова "державними інспекціями охорони Чорного та Азовського морів Мінприроди" замінити словами "морськими екологічними інспекціями Держекоінспекції";
5) пункт 30 виключити.
5. У пункті 15 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. N 486 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 318; Офіційний вісник України, 2012 р., N 22, ст. 834, N 81, ст. 3283), слово "Мінприроди" замінити словами "Держекоінспекцією та її територіальними органами".
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 758 від 19.09.2018 )
7. У Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 966 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 453; Офіційний вісник України, 2002 р., N 4, ст. 136):
1) у пункті 3 слова "органами Мінекоресурсів під час проведення державного моніторингу та здійснення державного екологічного контролю" замінити словами "Держекоінспекцією та її територіальними органами";
2) у пункті 5 слова "органами Мінекоресурсів у порядку, встановленому цим Міністерством" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища".
8. У Положенні про державну систему моніторингу довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21, ст. 933; 2003 р., N 21, ст. 937; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2011 р., N 67, ст. 2572; 2012 р., N 55, ст. 2213, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 41, ст. 1477):
1) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Моніторинг довкілля здійснюється Мінагрополітики, Мінприроди, ДАЗВ, Держгеонадрами, Мінрегіоном, ДКА, а також ДСНС, Держсанепідслужбою, Держлісагентством, Держводагентством, Держземагентством та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.";
2) у пункті 8:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Мінприроди - водних об'єктів у межах природоохоронних територій (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); ґрунтів на природоохоронних територіях (вміст ЗР, у тому числі радіонуклідів); державного екологічного картування території України для оцінки його стану та його змін під впливом господарської діяльності; наземних і морських екосистем (фонова кількість ЗР, у тому числі радіонуклідів); видів рослинного і тваринного світу, що перебувають під загрозою зникнення, та видів, що перебувають під особливою охороною;";
в абзаці шостому слово "МОЗ" замінити словом "Держсанепідслужба";
в абзаці восьмому слова "(пошкодження біотичними та абіотичними чинниками, біомаса, біорізноманіття, радіологічні визначення, вміст ЗР); мисливської фауни (видові, кількісні та просторові характеристики, радіологічні визначення)" замінити словами "(стан, продуктивність, пошкодження біотичними та абіотичними чинниками, біорізноманіття, радіологічні визначення); мисливської фауни (видові, кількісні та просторові характеристики)";
абзац десятий викласти у такій редакції:
"Держводагентство - поверхневих вод у місцях розташування основних водозаборів - джерел питного водопостачання та комплексного призначення, на транскордонних ділянках водотоків, визначених відповідно до міждержавних угод про співробітництво на транскордонних водних об'єктах, на водогосподарських системах міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, у зонах впливу атомних електростанцій і у водних об'єктах на територіях, які піддалися радіоактивному забрудненню (гідрохімічні та радіологічні показники); зрошуваних та осушуваних земель (глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів); підтоплення сільських, селищних населених пунктів, прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій);";
в абзаці дванадцятому слова "рослинного покриву земель (видовий склад, показники розвитку та ураження рослин);" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"ДКА - стану територій за даними дистанційного зондування Землі (відстеження теплових аномалій, паводкової та повеневої обстановки, льодової обстановки); сейсмічної обстановки та інших геофізичних явищ на території України та всієї Земної кулі; радіаційної обстановки в пунктах дислокації підрозділів спеціального контролю; космічної обстановки в навколоземному просторі (визначення місця падіння космічних апаратів, ракетоносіїв та їх частин).";
3) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:
"12. Організаційна інтеграція суб'єктів системи моніторингу здійснюється Мінприроди, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища на основі:";
4) в абзаці другому пункту 14 слова "вимірювального, комп'ютерного і комунікаційного обладнання" замінити словами "обладнання засобів вимірювальної техніки";
5) пункт 15 викласти у такій редакції:
"15. Метрологічне забезпечення державної системи моніторингу довкілля, її складових частин і компонентів покладається на суб'єктів цієї системи.";
6) в абзаці другому пункту 16 слово "органами" виключити, а слова "та ДСНС" замінити словами ", ДСНС та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
7) у пункті 17:
абзац другий виключити;
абзац третій після слів "моніторингу довкілля" доповнити словами "в межах природоохоронних заходів";
8) в абзаці другому пункту 19 слова "повідомляти її Мінприроди, ДСНС та їх територіальним органам (у разі утворення)" замінити словами "надавати її Мінприроди, ДСНС та її територіальним органам, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям";
9) пункти 21, 27 і друге речення абзацу третього пункту 28 виключити.
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 239 від 10.03.2017 )
10. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1216 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1181; 2002 р., N 42, ст. 1935):
1) у пункті 7 слова "органи Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "територіальні органи Держекоінспекції";
2) у пункті 11 слова "Місцеві державні адміністрації разом з органами Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації";
3) у пункті 13 слова "органів МОЗ, Мінпраці та Держбуду на місцях, а також до відповідних організацій, що належать до сфери управління Мінекоресурсів і Держводгоспу" замінити словами "територіальних органів Держсанепідслужби";
4) у пункті 14 слова "розгляд органів Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям";
5) пункти 15, 16 і 18 викласти у такій редакції:
"15. Проекти паспортів розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у двотижневий строк. Затверджені проекти паспортів МВВ засвідчуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями їх штампом або печаткою. У разі відхилення паспорта на адресу власника МВВ надсилається лист з обґрунтуванням причин відхилення і встановленням строку повторного подання такого проекту.
16. Затверджені паспорти вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до реєстру.";
"18. Оригінал паспорта повертається власнику МВВ, а копії - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.";
6) у першому реченні пункту 19 слова "органами Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";
7) у першому реченні пункту 20 слова "органи Мінекоресурсів на місцях разом з місцевими державними адміністраціями" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації";
8) у додатку 1 до Порядку виключити:
слова, позначку і цифри
"ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник органу Мінекоресурсів Голова місцевої державної
на місці адміністрації
___________________________ _______________________________
(підпис) (області, міста, району)*
"____"________________199__ р. "____"__________199__ р.";
виноску "* В Автономній Республіці Крим - заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.".
11. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1182; 2002 р., N 42, ст. 1935), слова "штатних інспекційних перевірок органів Мінекоресурсів на місцях, санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "перевірок територіальних органів Держекоінспекції, Держсанепідслужби".
( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 118 від 18.02.2016 )
13. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307; 2002 р., N 42, ст. 1935):
1) пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Складення і ведення реєстру здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю територіальних органів Держсанепідслужби.";
2) у пункті 7 слова "органи Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "територіальні органи Держекоінспекції";
3) у пункті 10:
абзац перший викласти у такій редакції:
"10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації визначають перелік ОУВ та ООУВ, що підлягають реєстрації, та надсилають їх власникам повідомлення про необхідність складання реєстрових карт і строк їх реєстрації та про необхідність подання відповідних форм звітності.";
в абзаці четвертому слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди";
4) абзаци перший і другий пункту 11 викласти у такій редакції:
"11. Власники ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, або за їх дорученням організації, що мають відповідну ліцензію, заповнюють реєстрові карти і подають їх за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.
Подані власниками ОУВ та ООУВ реєстрові карти розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у місячний строк.";
5) пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. На підставі затверджених реєстрових карт ОУВ та ООУВ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у двотижневий строк формують реєстр ОУВ та ООУВ.";
6) друге речення пункту 13 викласти у такій редакції: "Оригінал реєстру зберігається в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, а копії зберігаються в територіальних органах Держсанепідслужби.";
7) у пункті 14 слова "органам Мінекоресурсів і МОЗ на місцях та місцевій державній адміністрації" замінити словами "територіальним органам Держсанепідслужби та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольскій міським держадміністраціям";
8) у пункті 15 слова "органам Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям";
9) у пункті 16 слова "органами Мінекоресурсів на місцях" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";
10) пункт 17 викласти у такій редакції:
"17. За даними реєстрів формуються державний та регіональні інформаційні банки даних. Формування державного банку даних покладається на Мінприроди. Формування регіональних банків даних здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.";
11) в абзаці першому пункту 18 слова "органи Мінекоресурсів на місцях разом з місцевими держадміністраціями" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації";
12) у додатку 1 до Порядку виключити:
слова, позначку і цифри
"ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник органу Мінекоресурсів Голова місцевої державної
на місці адміністрації
________________________ _______________________________
(підпис) (області, міста, району)*
"____"______________199__ р. "____"__________199__ р.";
виноску "* В Автономній Республіці Крим - заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.".
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 827 від 14.08.2019 )
15. У Правилах охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 465 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 518):
1) в абзаці п'ятому пункту 19 слова "органами Мінекобезпеки на місцях" замінити словами "органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування,";
2) у пункті 22 слова "органами Мінекобезпеки на місцях" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";
3) у пункті 24 слова "Органи Мінекобезпеки на місцях видають і здійснюють реєстрацію дозволів на спеціальне водокористування," замінити словами "Держекоінспекція та її територіальні органи здійснюють", а слова ", а також створюють банки даних про якість води у водних об'єктах і зворотних вод" виключити.
16. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1490 "Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1730):
пункт 2 виключити;
у пункті 3 слова "Державному комітету рибного господарства, Державному комітету у справах охорони державного кордону, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та їх органам на місцях" замінити словами "Державному агентству рибного господарства, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній екологічній інспекції";
2) у Порядку і умовах, затверджених зазначеною постановою:
в абзаці восьмому пункту 2 слова "дозвіл на промисел водних живих ресурсів" замінити словами "дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)";
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Використання водних живих ресурсів здійснюється за плату відповідно до законодавства України та за дозволами на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), виданими територіальними органами Держрибагентства у межах затверджених Мінагрополітики лімітів.";
у пункті 5:
в абзаці першому слова "дозволу на ведення промислу" замінити словами "дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах),";
в абзаці третьому слова "дозволів (на кожне судно) на ведення промислу водних живих ресурсів" замінити словами "дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах),";
в абзаці шостому пункту 7 слова "органів Мінекобезпеки" замінити словами "територіальних органів Держекоінспекції";
в абзаці другому пункту 9 слова "дозволу на ведення промислу водних живих ресурсів" замінити словами "дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)";
у першому реченні пункту 10 слова "дозволу на право промислу" замінити словами "дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)";
у пункті 11 слова "дозволу на використання водних живих ресурсів" замінити словами "дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)";
у пункті 13 слова "органи на місцях" замінити словами "територіальні органи";
у тексті Порядку і умов слова "Головрибвод", "Держкомкордон", "Держкомрибгосп" в усіх відмінках замінити відповідно словами "територіальний орган Держрибагентства", "Адміністрація Держприкордонслужби", "Держрибагентство" у відповідному відмінку, а слово "Мінекобезпеки" - словом "Держекоінспекція" у відповідному відмінку;
у назві додатка 1 до Порядку і умов слова "дозволу на ведення промислу у виключній (морській) економічній зоні України" замінити словами "дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)";
у додатку 2 до Порядку і умов слова
"Державний комітет рибного господарства України
Головне управління охорони, відтворення водних
живих ресурсів і регулювання рибальства
Дозвіл N ________ на ведення промислу водних живих
ресурсів у виключній (морській) економічній
зоні України на _____ рік"
замінити словами
"Територіальний орган Держрибагентства
Дозвіл N ________ на спеціальне використання водних
біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах
(їх частинах) на _____ рік".
17. У Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 р. N 2034 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 44, ст. 2191):
1) в абзаці другому пункту 4 слово "Держкомпідприємництва" замінити словом "Держпідприємництва";
2) у пункті 5:
абзац перший після слів "Класифікатор управлінської документації" доповнити словами і цифрами ", ДК 005-96 "Класифікатор відходів";
в абзаці другому слова "Мінекобезпеки за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, погоджуються з МОЗ і затверджуються Держкомстатом" замінити словами "та затверджуються Держстатом за погодженням з Мінприроди";
в абзаці четвертому слова "та відповідним органам виконавчої влади" виключити;
3) у пункті 7 слова "та інші органи виконавчої влади" виключити;
4) у пункті 8 слова і цифри "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250" замінити словом "законодавства";
5) абзац другий пункту 9 після слів "Класифікатор відходів" доповнити словами "та номенклатури відходів";
6) у пункті 10 слово "Мінекобезпеки" замінити словами "Держекоінспекцією та її територіальними органами";
7) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінприроди", а слово "Держкомстат" в усіх відмінках - словом "Держстат" у відповідному відмінку.
18. У Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1655 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2274; 2004 р., N 24, ст. 1588):
1) у пункті 5:
в абзаці другому слова "територіальним органам Держкомстату та Мінприроди за місцезнаходженням підприємства" замінити словами "територіальним органам Держстату за місцезнаходженням стаціонарного джерела викиду";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Форми і строки надання первинної, звітної документації, матеріалів інвентаризації затверджуються Мінприроди за погодженням з Держстатом, а форми державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря - Держстатом за погодженням з Мінприроди.";
2) в абзаці третьому пункту 7 слова "та його територіальним органам" замінити словами ", обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
3) пункт 8 викласти у такій редакції:
"8. Збирання, оброблення та узагальнення матеріалів інвентаризації об'єктів, які належать до першої групи, здійснює Мінприроди, а об'єктів, які належать до другої або третьої групи, здійснюють обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.";
4) доповнити Порядок пунктом 9 такого змісту:
"9. Мінприроди, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища здійснюють оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та створюють банк даних про об'єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснювані і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря.";
5) у тексті Порядку слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінити словом "Держстат" у відповідному відмінку.
19. У пункті 10 Порядку розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 300 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 572; 2004 р., N 24, ст. 1588):
1) в абзаці першому слова "територіального органу Мінприроди" замінити словами "обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
2) в абзаці другому слова "Територіальний орган Мінприроди" замінити словами "Обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища".
20. У Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 302 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 574; 2004 р., N 24, ст. 1588):
1) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"Дозвіл видається суб'єкту господарювання за формою, встановленою Мінприроди";
2) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Дозвіл видається безоплатно на строк не менш як п'ять років:
суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, - Мінприроди за погодженням з Держсанепідслужбою;
суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи, - обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища через дозвільні центри за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби.";
3) у пункті 5 слова "Суб'єкт господарювання для отримання дозволу подає до територіального органу Мінприроди та установи державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "Суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, для отримання дозволу подає Мінприроди, а суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, - дозвільному центру";
4) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Мінприроди та дозвільні центри передають Держсанепідслужбі, її територіальним органам відповідно заяву та документи на отримання дозволу.
Держсанепідслужба, її територіальні органи протягом 15 календарних днів з дати надходження документів приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається Мінприроди та дозвільним центрам відповідно.
У разі прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу у ньому зазначається зміст зауважень.";
5) в абзаці другому пункту 7 слово "аналізує" замінити словом "аналізують";
6) в абзаці третьому пункту 8 слова "установі державної санітарно-епідеміологічної служби" замінити словами "Держсанепідслужбі або її територіальним органам";
7) пункт 9 виключити;
8) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Орган, який видав дозвіл, у триденний строк з дня прийняття рішення в письмовій формі інформує власника про анулювання дозволу.";
9) пункт 11 виключити;
10) абзац другий пункту 13 виключити;
11) пункт 14 викласти у такій редакції:
"14. Рішення Мінприроди, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища про відмову у видачі дозволу чи його анулювання можуть бути оскаржені у судовому порядку.";
12) у тексті Порядку слова "територіальний орган Мінприроди" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган, який видав дозвіл" у відповідному відмінку і числі.
( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1030 від 13.09.2022 )
22. У пункті 10 Положення про Зелену книгу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1286 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1692; 2009 р., N 69, ст. 2384), слово "Мінприроди" замінити словами "Держекоінспекція та її територіальні органи".
23. У Порядку надання водно-болотним угіддям статусу водноболотних угідь міжнародного значення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1287 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1693; 2004 р., N 24, ст. 1588):
1) у пункті 10 слова "територіальні органи Мінприроди" замінити словами "облдержадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
2) в абзаці першому пункту 11 слова "Мінприроди та його територіальні органи" замінити словами "Облдержадміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
3) у пункті 12 слова "Мінприроди та його" замінити словами "Держекоіснпекцією та її".
24. У Методиці обчислення розміру збитків від забруднення нафтою, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 631 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 844):
1) у пункті 4 слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди";
2) у пункті 11 слова "державними інспекціями охорони Азовського і Чорного морів або Державною екологічною інспекцією" замінити словами "Держекоінспекцією та її морськими екологічними інспекціями".
25. У Правилах відтворення лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 303 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 589):
1) пункт 10 виключити;
2) в абзаці другому пункту 22 слово "Держкомлісгоспу" замінити словом "Держлісагентства";
3) у пункті 25 слова "територіальними органами Мінприроди" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";
4) у пункті 51 слова "Держкомлісгосп за погодженням" замінити словами "Мінагрополітики за поданням Держлісагентства, погодженим".
26. У Правилах поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 724 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1478; 2012 р., N 1, ст. 21):
1) у пунктах 4, 20 і 29 слово "Мінприроди" замінити словами "обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація" у відповідному відмінку;
2) у пункті 53 слово "МНС" замінити словом "ДСНС".
27. У Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 733 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1483; 2012 р., N 1, ст. 21):
1) у другому реченні пункту 10 слово "Мінприроди" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";
2) абзац перший пункту 13 після слів "органові Держлісагентства" доповнити словами ", а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим";
3) пункт 16 викласти у такій редакції:
"16. Орган Держлісагентства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим розглядає клопотання разом з матеріалами до них та за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами надсилає їх у місячний строк Держлісагентству.";
4) пункт 19 після слів "органу Держлісагентства" доповнити словами ", а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим";
5) пункт 20 викласти у такій редакції:
"20. Орган Держлісагентства, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим розглядає клопотання щодо виділення особливо захисних лісових ділянок разом з матеріалами до нього та приймає за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим у місячний строк відповідне рішення.".
28. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1550; 2012 р., N 1, ст. 21):
1) у Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 10 слово "Мінприроди" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями";
в абзаці сьомому пункту 2, абзаці першому пункту 12, абзаці третьому пункту 24, пункті 51 слово "Мінприроди" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим";
2) у пункті 9 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінприроди" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями".
29. В абзаці другому пунктів 32 і 45 Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 929 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 81, ст. 2735; 2011 р., N 28, ст. 1183; 2012 р., N 1, ст. 21), слово "Мінприроди" замінити словом "облдержадміністраціями".
30. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. N 114 "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 12, ст. 373):
1) назву та пункт 1 постанови викласти у такій редакції:
"Про затвердження Порядку державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням";
"1. Затвердити Порядок державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням, що додається.";
2) У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
назву та пункт 1 Порядку викласти у такій редакції:
"ПОРЯДОК
державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням
1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням (далі - продукція).";
абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
"6. Державна реєстрація проводиться безоплатно на п'ятирічний строк шляхом внесення продукції до Державного реєстру косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням (далі - Реєстр).".
31. У Положенні про державну лісову охорону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 976 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 71, ст. 2447; 2012 р., N 1, ст. 21):
1) абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:
"здійснення державного контролю за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства;";
2) у додатку до Положення:
у розділі "Держлісагентства":
абзац третій викласти в такій редакції:
"Начальник управління державної охорони лісів та внутрішнього аудиту, заступник начальника управління, начальник відділу охорони лісів від пожеж та захисту їх від інших шкідливих явищ та спеціалісти управління всіх категорій.";
абзац четвертий виключити;
абзац третій розділу "Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства" виключити;
абзац четвертий розділу "Обласних управлінь лісового та мисливського господарства" виключити;
абзац четвертий розділу "Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства" виключити.
32. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 919 "Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 78, ст. 2752; 2011 р., N 61, ст. 2439):
1) у пункті 1 постанови слова "джерел кормів" замінити словами "джерел харчових продуктів, кормів";
2) у назві та тексті Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням, затвердженого зазначеною постановою, слова "джерел кормів" замінити словами "джерел харчових продуктів, кормів".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. N 748
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1192 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 516).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 432 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 742).
3. Пункт 22 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р. N 769 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1588).