Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 12.08.1993 №637
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 12.08.1993

Номер 637

Статус Діє

Редакції
29.01.2022 внесення змін (постанова від 26.01.2022 N 61 /61-2022-п/) 17.08.2021 внесення змін (постанова від 11.08.2021 N 829 /829-2021-п/) 23.02.2019 внесення змін (постанова від 30.01.2019 N 109 /109-2019-п/) 05.10.2018 внесення змін (постанова від 03.10.2018 N 793 /793-2018-п/) 16.05.2017 внесення змін (постанова від 26.04.2017 N 294 /294-2017-п/) 05.05.2016 внесення змін (постанова від 20.04.2016 N 313 /313-2016-п/) 16.12.2015 внесення змін (постанова від 09.12.2015 N 1028 /1028-2015-п/) 26.02.2015 внесення змін (постанова від 18.02.2015 N 56 /56-2015-п/) 11.06.2013 внесення змін (постанова від 29.05.2013 N 380 /380-2013-п/) 27.03.2013 внесення змін (постанова від 20.03.2013 N 169 /169-2013-п/) 19.11.2012 внесення змін (постанова від 19.09.2012 N 868 /868-2012-п/) 03.02.2012 внесення змін (постанова від 25.01.2012 N 35 /35-2012-п/) 01.11.2011 внесення змін (постанова від 20.10.2011 N 1109 /1109-2011-п/) 15.03.2010 внесення змін (постанова від 02.03.2010 N 223 /223-2010-п/) 06.07.2007 внесення змін (постанова від 26.06.2007 N 859 /859-2007-п/) 11.12.2006 внесення змін (постанова від 29.11.2006 N 1658 /1658-2006-п/) 19.07.2006 внесення змін (постанова від 05.07.2006 N 920 /920-2006-п/) 25.05.2006 внесення змін (постанова від 25.05.2006 N 726 /726-2006-п/) 20.11.2003 внесення змін (постанова від 20.11.2003 N 1788 /1788-2003-п/) 11.04.2002 внесення змін (постанова від 11.04.2002 N 497 /497-2002-п/) 12.08.1993 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 серпня 1993 р. N 637
Київ
Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497 від 11.04.2002 N 1788 від 20.11.2003 N 726 від 25.05.2006 N 920 від 05.07.2006 N 1658 від 29.11.2006 N 859 від 26.06.2007 N 223 від 02.03.2010 N 1109 від 20.10.2011 N 35 від 25.01.2012 N 868 від 19.09.2012 N 169 від 20.03.2013 N 380 від 29.05.2013 N 56 від 18.02.2015 N 1028 від 09.12.2015 N 313 від 20.04.2016 N 294 від 26.04.2017 N 793 від 03.10.2018 N 109 від 30.01.2019 N 829 від 11.08.2021 N 61 від 26.01.2022 )
Відповідно до статті 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (додається).
Прем'єр-міністр України Л.КУЧМАПерший заступникМіністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1993 р. N 637
ПОРЯДОК
підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
( У тексті Порядку слова "Великої Вітчизняної війни" замінено словами "Другої світової війни" згідно з Постановою КМ N 109 від 30.01.2019 )
Загальні положення
1. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
2. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 497 від 11.04.2002 )
Документи, що підтверджують трудовий стаж
3. За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1028 від 09.12.2015 )
За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.
4. Час роботи осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності та на виключно їхній праці, за період до 1 травня 1993 р., а також час роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (додаток N 1).
Періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, в тому числі із застосуванням фіксованого податку, з 1 січня 1998 р. по 31 грудня 2003 р. зараховуються до трудового стажу фізичних осіб - підприємців на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності, а з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2017 р. за бажанням особи - за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 793 від 03.10.2018 )( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1788 від 20.11.2003 )
5. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.
До 1 квітня 1992 р. час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об'єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу.
6. Для підтвердження військової служби, служби цивільного захисту, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах, Держспецзв'язку приймаються:
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 859 від 26.06.2007, N 380 від 29.05.2013 )
військові квитки;
довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС;
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 1658 від 29.11.2006, N 859 від 26.06.2007; в редакції Постанови КМ N 223 від 02.03.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 від 20.10.2011, N 35 від 25.01.2012, N 380 від 29.05.2013, N 294 від 26.04.2017, N 61 від 26.01.2022 )
довідки архівних і військово-лікувальних установ.
Час перебування в партизанських загонах і з'єднаннях у період Другої світової війни встановлюється за довідками штабів партизанського руху або архівів (за місцем діяльності партизанських загонів і з'єднань).
Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов'язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (додаток N 2).
( Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 61 від 26.01.2022 )
Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається МВС (додаток N 3). ( Абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 20.04.2016}
7. Час служби у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв'язку і гірничорятувальних частинах встановлюється за правилами, передбаченими пунктом 3 цього Порядку.
8. Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.
9. Тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи.
10. Час догляду за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі:
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 30.01.2019 )
акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;
документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для осіб з інвалідністю I групи і дітей з інвалідністю) і вік (осіб похилого віку і дітей з інвалідністю).
( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 30.01.2019 )
Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації), сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів, інших даних.
( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ N 223 від 02.03.2010 )
Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи.
( Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 від 11.04.2002 )
Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або паспорт чи довідка житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації) та інші.
( Абзац шостий пункту 10 в редакції Постанови КМ N 223 від 02.03.2010 )
11. Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі:
свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть);
документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала.
Час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною від Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку встановлюється на підставі:
свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть);
посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або довідки про видачу такого посвідчення;
заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою пунктом 13 статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.
Документами, які підтверджують те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала, і те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є:
виписка з трудової книжки;
відомості про відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, отримані в порядку взаємного обміну інформацією;
( Абзац одинадцятий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 169 від 20.03.2013 )
інформація із системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 223 від 02.03.2010 )
12. Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні підтверджується довідками МВС та/або довідками правоохоронних органів і зараховується до трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку).
У разі відсутності документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні може бути встановлено в судовому порядку.
Робота засуджених підтверджується довідкою МВС і довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 від 20.04.2016; в редакції Постанови КМ N 829 від 11.08.2021 )
13. Період проживання дружини військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) з чоловіком у місцевостях, де не було можливості для її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками (додаток N 4), виданими командирами (начальниками) військових частин, військових навчальних закладів на підставі документів, які підтверджують зазначений період.
При цьому для дружини військовослужбовця, звільненого з військової служби, період проживання до 1 січня 2004 р. з чоловіком у місцевостях, де не було можливості для її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками, які видаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за період проживання:
( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 61 від 26.01.2022 )
у гарнізонах, розташованих за кордонами колишнього СРСР та України, - на підставі особової справи звільненого військовослужбовця та документів про перетин державного кордону дружиною військовослужбовця;
у гарнізонах, розташованих у межах колишнього СРСР, України та країн - членів Співдружності незалежних держав, - на підставі особової справи звільненого військовослужбовця, довідки місцевих органів влади про період фактичного проживання (реєстрації, прописки) дружини військовослужбовця у відповідній місцевості та довідки установи державної служби зайнятості про неможливість працевлаштування дружини військовослужбовця за спеціальністю у відповідній місцевості.
Період проживання дружини військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) після 1 січня 2004 р. з чоловіком у місцевостях, де не було можливості для її працевлаштування за спеціальністю, зараховується до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 109 від 30.01.2019 )
14. Період проживання в м.Ленінграді в період його блокади в роки Другої світової війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. установлюється на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової книги або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін евакуації з м.Ленінграда, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження тощо.
Робота у м.Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних підставах.
15. Для підтвердження часу перебування на окупованій території України та інших держав у період Другої світової війни приймаються довідки сільських (селищних), міських Рад або їхніх виконкомів та районних державних адміністрацій.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 223 від 02.03.2010 )
16. Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період Другої світової війни, підтверджується будь-якими документами того часу, в яких містяться необхідні відомості.
У разі відсутності таких документів приймаються довідки, видані архівними установами, органами державної безпеки, МВС або розвідувальними органами за місцем прибуття зазначених осіб до України, а також Службою розшуку Національного комітету товариства Червоного Хреста України.
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 313 від 20.04.2016 )
Підтвердження трудового стажу показаннями свідків
17. За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.
( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 223 від 02.03.2010 )
В такому ж порядку показаннями свідків підтверджується час роботи громадян із числа національних меншин, примусово виселених з місць постійного проживання в 30-40 роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року у випадках, коли неможливо одержати документи про наявний стаж роботи, незалежно від причин відсутності необхідних документів.
17-1. У разі коли в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, зараховується у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики.
( Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 109 від 30.01.2019 )
18. За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
19. За відсутності документів про час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період Другої світової війни, проживання в м.Ленінграді в період його блокади з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. зазначені періоди можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків, які мають у своєму розпорядженні відповідні документи (довідки, видані архівними установами, органами Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки або МВС за місцем прибуття зазначених осіб до України, евакуаційні посвідчення, мобілізаційні розпорядження тощо).
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 726 від 25.05.2006, N 313 від 20.04.2016 )
Особливості підтвердження трудового стажу окремих категорій працівників
20. У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (додаток N 5).
( Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 920 від 05.07.2006 )
У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.
Додатково в довідці наводяться такі відомості:
стосовно трактористів-машиністів підприємств сільського господарства (в тому числі колгоспів) - про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції;
стосовно жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами на підприємствах сільського господарства (в тому числі в колгоспах) - про виконання встановлених норм обслуговування;
стосовно жінок, які працюють на вирощуванні, збиранні та післязбиральному обробленні тютюну, - про зайнятість на перелічених роботах протягом повного сезону.
У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1028 від 09.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 109 від 30.01.2019 )
У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики та Мінфіном.
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 920 від 05.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )
21. За відсутності трудових книжок у осіб, які працювали у громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, шофери та ін.), час їх роботи в домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, або трудовими договорами з відміткою про їх виконання.
За відсутності у профспілкових організаціях відомостей про укладення договору про роботу у окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті - одним із подружжя або іншим членом сім'ї, який проживав разом з ним у даний період (крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні), та довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.
Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку.
Аналогічно підтверджується і стаж роботи пастухом за трудовим договором з колективом громадян - власників худоби. У тих випадках, коли трудовий договір було укладено за участю виконкомів сільських, селищних Рад, до уваги беруться видані ними довідки.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 223 від 02.03.2010 )
22. Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами, легалізованими відповідно до законодавства (крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне забезпечення, до укладення відповідних двосторонніх угод).
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 223 від 02.03.2010 )
Правила підтвердження трудового стажу
23. Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою (у разі наявності).
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 56 від 18.02.2015 )
24. Для підтвердження трудового стажу приймаються лише ті відомості про період роботи, які внесені в довідки на підставі документів.
Довідки, видані колгоспами при залишенні членом колгоспу роботи, а також довідки, видані в більш пізній період колгоспами, які згодом припинили свою діяльність, можуть братися до уваги й тоді, коли вони не містять підстав видачі.
25. У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються до трудового стажу на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджений двома або більше свідками.
26. Якщо ім'я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що підтверджує трудовий стаж, не збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлено у судовому порядку.
27. У тих випадках, коли в поданому документі про стаж указано лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця.
Додаток N 1
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Штамп
управління
Пенсійного фонду України
————————— N ———————
(дата)
Д О В І Д К А
Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) в період з ________________________________
по _______________________________ провадив(ла) виплату страхових
внесків до Пенсійного фонду України.
Представник Пенсійного
фонду України _____________________
(підпис)
М. П.
Додаток N 2
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Штамп
територіального центру
комплектування та
соціальної підтримки
————————— N ———————
(дата)
Д О В І Д К А
Видана ___________________________________________у відставці
(військове звання)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він проходив військову службу в складі діючої армії в
період бойових дій (в тому числі під час виконання
інтернаціонального обов'язку, перебування в партизанських загонах
і з'єднаннях)
_________________________________________________________________
(загальна кількість років, місяців і днів)
Зазначена служба підлягає зарахуванню до трудового стажу для
призначення пенсії на пільгових умовах - один місяць служби за
три місяці.
Видана для подання органам Пенсійного фонду.
Керівник територіального
центру комплектування та
соціальної підтримки _____________________
(підпис)
М. П.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497 від 11.04.2002, N 61 від 26.01.2022 )
Додаток N 3
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Штамп
МВС або органу Національної поліції
____________N_________
(дата)
Д О В І Д К А
________________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я, по батькові)
служив в органах внутрішніх справ або Національної поліції
з________________________________________________________________
(число, місяць, рік, номери наказів про призначення)
по _____________________________________________________________.
(число, місяць, рік, номер наказу про звільнення)
Видана для подання органам Пенсійного фонду.
Начальник управління
(відділу) кадрів _________________
(підпис)
М.П.
Примітка. Довідка видається за відсутності необхідних записів у трудовій книжці.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 497 від 11.04.2002, N 313 від 20.04.2016 )
Додаток N 4
до Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Штамп
військової частини
(установи, підприємства,
організації) Міноборони
України
————————— N ———————
(дата)
Д О В І Д К А
_________________________________________________________________
(військове звання, прізвище,ім'я, по батькові військовослужбовця)
проходить(ив) дійсну військову службу в _________________________
(номер військової частини,
_________________________________________________________________
найменування підприємства, установи, організації)
з____________________________по__________________________________
Разом з _______________________________проживала дружина, яка
мала спеціальність ______________________________________________
і не працювала
з_______________________по_________________________ у зв'язку з
неможливістю працевлаштуватися за даною спеціальністю.
Видана для подання органам Пенсійного фонду.
Командир (начальник) _____________________
(підпис)
М. П.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497 від 11.04.2002 )
Додаток N 5
до Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній
Штамп
підприємства, установи, організації
__________________ N _________
(дата)
ДОВІДКА
про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
Видана ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)
про те, що зазначена особа працювала повний робочий день на (в) __
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
і за період з _______________________ по _________________________
з _______________________ по _________________________
виконувала _______________________________________________________
(характер виконуваних робіт)
__________________________________________________________________
за професією, посадою ___________________________________________,
що передбачена Списком _______ розділ ________ підрозділ _________
код КП ___________________ підстава ______________________________
за період з_____________ по _______________ ______________________
(років, місяців, днів)
Підстава для видачі ______________________________________________
Додаткові відомості_______________________________________________
__________________________________________________________________
Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", суми пенсії, виплачені надміру
внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником
недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно
або стягуються на підставі рішень територіальних органів
Пенсійного фонду України чи в судовому порядку.
________________________
(найменування посади
________________________ ____________ ______________________
керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник відділу кадрів ____________ ______________________
Головний бухгалтер ____________ ______________________
МП
( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 920 від 05.07.2006 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 серпня 1993 р. N 637
Київ
Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
Відповідно до статті 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (додається).
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!