• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок від 12.08.1993 № 637
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 12.08.1993
 • Номер: 637
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 12.08.1993
 • Номер: 637
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 серпня 1993 р. № 637
Київ
Про затвердження Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Затвердити Порядок підтвердження наявногостажу роботидля призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (додається).
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Прем’єр-міністр України Л. КУЧМА
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України
В. НЕСМІХ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1993 р. № 637
ПОРЯДОК
підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )( У тексті Порядку слова "Великої Вітчизняної війни" замінено словами "Другої світової війни" згідно з Постановою КМ № 109 від 30.01.2019 )( У тексті Порядку слова "трудовий стаж", "паспорт" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "стаж роботи", "паспорт громадянина України" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Загальні положення
1. Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік), є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.
Документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Документи, визначені цим Порядком, є підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що відображає трудову діяльність застрахованої особи, в тому числі за період до 1 січня 2004 року.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
2. У разі коли документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу роботи здійснюється органами Пенсійного фонду України на підставі показань свідків.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 497 від 11.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Документи, що підтверджують стаж роботи
3. За відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1028 від 09.12.2015; в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження стажу роботи приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.
4. Періоди роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства, зараховуються до стажу роботи за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків або інформації Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності).
Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності зараховуються до стажу роботи за умови підтвердження документами про сплату страхових внесків (платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами, що підтверджують поштовий переказ, інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності), а періоди провадження підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, фіксованого податку, спеціального торгового патенту підтверджуються свідоцтвом про сплату єдиного податку; спеціальним торговим патентом; документами про сплату єдиного податку, фіксованого податку, придбання спеціального торгового патенту (за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ).
Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності можуть підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1788 від 20.11.2003; в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
5. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.
До 1 квітня 1992 р. час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу.
6. Для підтвердження військової служби, служби цивільного захисту, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах, Держспецзв’язку приймаються:
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 859 від 26.06.2007, № 380 від 29.05.2013 )
військові квитки;
довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС;
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 1658 від 29.11.2006, № 859 від 26.06.2007; в редакції Постанови КМ № 223 від 02.03.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 20.10.2011, № 35 від 25.01.2012, № 380 від 29.05.2013, № 294 від 26.04.2017, № 61 від 26.01.2022 )
довідки архівних і військово-лікувальних установ.
Час перебування в партизанських загонах і з’єднаннях у період Другої світової війни встановлюється за довідками штабів партизанського руху або архівів (за місцем діяльності партизанських загонів і з’єднань).
Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, зараховується до стажу роботи на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які видаються в порядку, що визначається Міноборони (додаток № 2).
( Абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 61 від 26.01.2022 )
Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається МВС (додаток № 3).
( Абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 20.04.2016 )
7. Час служби у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і гірничорятувальних частинах встановлюється за правилами, передбаченими пунктом 3 цього Порядку.
8. Період навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
9. Тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи.
10. Час догляду за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю віком до 16 років, а також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, встановлюється на підставі:
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 109 від 30.01.2019, № 1058 від 27.09.2022 )
інформації про отримання допомоги, компенсації за догляд за такою особою, одержаної органами Пенсійного фонду України від органів соціального захисту населення, або акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;
( Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для осіб з інвалідністю I групи і дітей з інвалідністю) і вік (осіб похилого віку і дітей з інвалідністю).
( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 30.01.2019 )
Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем проживання (реєстрації), сільських, селищних рад, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів, інших даних.
( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ № 223 від 02.03.2010 )
Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду України та інші документи.
( Абзац п’ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 497 від 11.04.2002, № 1058 від 27.09.2022 )
Документами, що підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
( Абзац шостий пункту 10 в редакції Постанов КМ № 223 від 02.03.2010, № 1058 від 27.09.2022 )
11. Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми встановлюється на підставі:
свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть);
документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала.
Час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною від Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку встановлюється на підставі:
свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України (у разі смерті дитини - свідоцтва про смерть);
посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи або довідки про видачу такого посвідчення;
заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався пільгою, передбаченою пунктом 13 статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював.
Документами, які підтверджують те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала, і те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один з батьків не працював, є:
виписка з трудової книжки;
відомості про відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, отримані в порядку взаємного обміну інформацією;
( Абзац одинадцятий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 169 від 20.03.2013 )
інформація із системи персоніфікованого обліку.
( Абзац дванадцятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 223 від 02.03.2010 )
12. Час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні зараховується до стажу роботи за наявності документів про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про ухвалення виправдувального вироку).
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
У разі відсутності документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування в засланні і на примусовому лікуванні реабілітованих осіб може бути встановлено в судовому порядку.
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )( Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 20.04.2016; в редакції Постанови КМ № 829 від 11.08.2021 )
12-1. Період роботи засуджених зараховується до стажу роботи за умови підтвердження платіжними дорученнями, квитанціями установ банків, документами щодо поштових переказів, іншими документами про сплату страхових внесків або інформацією Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (за наявності), установи виконання покарань із зазначенням відомостей про те, що особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, або про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.
( Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
13. Період проживання дружини військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) з чоловіком у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідками (додаток 4), виданими командирами (начальниками) військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, підприємств, установ і організацій, або довідками, що видаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
При цьому для дружини військовослужбовця, звільненого з військової служби, період проживання до 1 січня 2004 р. з чоловіком у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується довідкою (додаток 4), виданою територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на підставі особової справи військовослужбовця, звільненого з військової служби, та інших документів, які підтверджують зазначений період.
( Пункт 13 в редакції Постанов КМ № 109 від 30.01.2019, № 1058 від 27.09.2022 )
14. Період проживання в м. Ленінграді в період його блокади в роки Другої світової війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. установлюється на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової книги або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін евакуації з м. Ленінграда, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження тощо.
Робота у м. Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних підставах.
15. Для підтвердження часу перебування на окупованій території України та інших держав у період Другої світової війни приймаються довідки сільських (селищних), міських Рад або їхніх виконкомів та районних державних адміністрацій.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 223 від 02.03.2010 )
16. Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період Другої світової війни, підтверджується будь-якими документами того часу, в яких містяться необхідні відомості.
У разі відсутності таких документів приймаються довідки, видані архівними установами, органами державної безпеки, МВС або розвідувальними органами за місцем прибуття зазначених осіб до України, а також Службою розшуку Національного комітету товариства Червоного Хреста України.
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 313 від 20.04.2016 )
Підтвердження стажу роботи показаннями свідків
17. За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.
( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 223 від 02.03.2010, № 1058 від 27.09.2022 )
В такому ж порядку показаннями свідків підтверджується час роботи громадян із числа національних меншин, примусово виселених з місць постійного проживання в 30-40 роки, а також час роботи в колгоспі до 1965 року у випадках, коли неможливо одержати документи про наявний стаж роботи, незалежно від причин відсутності необхідних документів.
17-1. У разі коли в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, зараховується у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики.
( Порядок доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ № 109 від 30.01.2019 )
18. За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, стаж роботи установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
У такому ж порядку підтверджується стаж роботи за відсутності документів у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також у разі, коли майно (документи) підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (незалежно від місця їх реєстрації на території України) розташоване на території України та/або пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна (документів).
( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )
19. За відсутності документів про час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період Другої світової війни, проживання в м. Ленінграді в період його блокади з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. зазначені періоди можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків, які мають у своєму розпорядженні відповідні документи (довідки, видані архівними установами, органами Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки або МВС за місцем прибуття зазначених осіб до України, евакуаційні посвідчення, мобілізаційні розпорядження тощо).
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 313 від 20.04.2016 )
Особливості підтвердження стажу роботи окремих категорій працівників
20. У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального стажу роботи приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (додаток № 5).
( Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 920 від 05.07.2006 )
У довідці повинно бути вказано періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до яких включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка, в тому числі виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.
( Абзац другий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Додатково в довідці наводяться такі відомості:
стосовно трактористів-машиністів підприємств сільського господарства (в тому числі колгоспів) - про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції;
стосовно жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами на підприємствах сільського господарства (в тому числі в колгоспах) - про виконання встановлених норм обслуговування;
стосовно жінок, які працюють на вирощуванні, збиранні та післязбиральному обробленні тютюну, - про зайнятість на перелічених роботах протягом повного сезону.
У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на територіях, зазначених в абзаці другому пункту 18 цього Порядку, стаж роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1028 від 09.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 109 від 30.01.2019; в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
У разі відсутності правонаступника, а також у разі знищення архівів у зв’язку з воєнними (бойовими) діями підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи, а також до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням із Мінсоцполітики та Мінфіном.
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 920 від 05.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
21. За відсутності трудових книжок у осіб, які працювали у громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки, стенографістки, сторожі, садівники, шофери та ін.), час їх роботи в домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем і працівником, або трудовими договорами з відміткою про їх виконання.
За відсутності у профспілкових організаціях відомостей про укладення договору про роботу у окремих громадян для підтвердження стажу приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті - одним із подружжя або іншим членом сім’ї, який проживав разом з ним у даний період (крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні), та довідки про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.
Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується в установленому порядку.
Аналогічно підтверджується і стаж роботи пастухом за трудовим договором з колективом громадян - власників худоби. У тих випадках, коли трудовий договір було укладено за участю виконкомів сільських, селищних Рад, до уваги беруться видані ними довідки.
( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 223 від 02.03.2010 )
22. Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами, легалізованими відповідно до законодавства (крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне забезпечення, до укладення відповідних двосторонніх угод).
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 223 від 02.03.2010 )
Правила підтвердження стажу роботи
23. Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою (у разі наявності).
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 18.02.2015 )
24. Для підтвердження стажу роботи приймаються лише ті відомості про період роботи, що внесені до довідки на підставі документів, або відповідно до вимог цього Порядку.
( Абзац перший пункту 24 в редакції Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Довідки, видані колгоспами при залишенні членом колгоспу роботи, а також довідки, видані в більш пізній період колгоспами, які згодом припинили свою діяльність, можуть братися до уваги й тоді, коли вони не містять підстав видачі.
25. У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються до стажу роботи на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який підтверджений двома або більше свідками.
26. Якщо ім’я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що підтверджує стаж роботи, не збігаються з ім’ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом громадянина України або свідоцтвом про народження, факт приналежності цього документа даній особі може бути встановлено у судовому порядку.
27. У тих випадках, коли в поданому документі про стаж указано лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного місяця.
( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1058 від 27.09.2022 )
Додаток № 2
до Порядку підтвердження наявного
стажу роботи для призначення пенсій
за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній
ДОВІДКА
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 497 від 11.04.2002, № 61 від 26.01.2022, № 1058 від 27.09.2022 )
Додаток № 3
до Порядку підтвердження наявного
стажу роботи для призначення пенсій
за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній
ДОВІДКА
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 497 від 11.04.2002, № 313 від 20.04.2016, № 1058 від 27.09.2022 )
Додаток № 4
до Порядку підтвердження наявного
стажу роботи для призначення пенсій
за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній
ДОВІДКА
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 497 від 11.04.2002, № 1058 від 27.09.2022 )
Додаток № 5
до Порядку підтвердження наявного
стажу роботи для призначення пенсій
за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній
ДОВІДКА
про підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 920 від 05.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1058 від 27.09.2022 )