Деякі питання реалізації абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України. Довідка від 12.06.2013 №516

Кабінет Міністрів України Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок, Перелік від 12.06.2013 №516
Остання редакція від 07.10.2014. Внесення змін (постанова від 23.09.2014 N 485 /485-2014-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Довідка, Форма типового документа, Порядок, Перелік

Дата 12.06.2013

Номер 516

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 червня 2013 р. № 516
Київ
Деякі питання реалізації абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014 )
Відповідно до абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
перелік товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД), операції з постачання яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення";
перелік послуг, операції з надання яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення";
Порядок постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД) та надання послуг, операції з постачання (надання) яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 516
ПЕРЕЛІК
товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД ( 2371-14 )), операції з постачання яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення"
Код згідно з УКТЗЕДНайменування товару
2844 40 00 00Радіоактивні елементи та ізотопи і сполуки, крім включених до підпозицій 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсії (включаючи металокераміку), керамічні продукти та суміші, що містять такі елементи, ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки
7309 00 10 00Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів для газів (за винятком стиснених або скраплених газів)
7309 00 30 00Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів з облицюванням або теплоізоляційним покриттям
7309 00 90 00Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів для твердих речовин
7806 00 10 00Контейнери, оснащені захисним свинцевим екраном від радіації, для транспортування та зберігання радіоактивних речовин
7806 00 80 00Вироби із свинцю
8425 11 00 00Талі та підіймачі з електричним двигуном
8425 19 20 00Талі та підіймачі ланцюгові, ручні
8425 19 80 00Талі та підіймачі
8425 31 00 00Лебідки, кабестани з електричним двигуном
8425 39 90 00Лебідки, кабестани
8425 42 00 00Домкрати та підіймачі гідравлічні
8425 49 00 00Домкрати та підіймачі
8426 11 00 00Крани мостові на стаціонарних опорах
8426 12 00 00Ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачі
8426 19 00 00Крани мостові, козлові, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі
8426 20 00 00Крани баштові
8426 30 00 00Крани портальні або на опорі стрілові
8426 41 00 00Машини та механізми на колісному ходу
8426 49 00 00Машини та механізми самохідні
8426 91 10 00Крани гідравлічні для навантажування та розвантажування транспортних засобів
8426 91 90 00Механічне обладнання
8428 90 30 00Обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо
8428 90 91 00Навантажувальні механічні пристосування для сипких матеріалів
8428 90 95 00Машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування
8431 10 00 00Частини машин або механізмів товарної позиції 8425 згідно з УКТЗЕД
8431 31 00 00Частини ліфтів, скіпових підіймачів або ескалаторів
8431 39 10 00Частини обладнання прокатних станів товарної підкатегорії 8428 90 30 00 згідно з УКТЗЕД
8431 39 70 00Частини машин або обладнання товарної позиції 8428 згідно з УКТЗЕД
8431 49 20 00Частини машин або механізмів товарних позицій 8426, 8429 або 8430 згідно з УКТЗЕД
із чавуну або сталі
8431 49 80 00Частини машин або механізмів товарних позицій 8426, 8429 або 8430 згідно з УКТЗЕД
9030 10 00 00Прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання
9030 89 30 00Прилади та апаратура електронні для вимірювання або контролю за електричними величинами; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання
9030 89 90 00Прилади та апаратура неелектронні для вимірювання або контролю за електричними величинами; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання
9031 80 34 00Електронні прилади, пристрої та машини для вимірювання або контролю за геометричними параметрами
9031 80 38 00Прилади, пристрої та машини електронні для вимірювання або контролю параметрів
9406 00 20 00Конструкції будівельні збірні з дерева
9406 00 31 00Теплиці з чорних металів
9406 00 38 00Конструкції будівельні збірні з чорних металів
9406 00 80 00Конструкції будівельні збірні з матеріалів, крім дерева та чорних металів
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 516
ПЕРЕЛІК
послуг, операції з надання яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення"
Код згідно з КВЕДВид діяльності
29.56.5Монтаж машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань
29.56.6Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань
29.22.1Виробництво підіймально-транспортного устаткування
29.22.2Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування
33.20.1Виробництво контрольно-вимірювальних приладів
33.20.2Монтаж та встановлення контрольно-вимірювальних приладів
33.20.3Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів
33.30.0Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами
43.1Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.2Електромонтажні, водопровідні та будівельно-монтажні роботи
43.3Роботи із завершення будівництва
43.9Спеціалізовані будівельні роботи
45.12.0Розвідувальне буріння: розвідувальне буріння та буріння свердловин, відбирання зразків порід для проведення будівельних, геофізичних, геологічних та подібних досліджень
49.4Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг з перевезення речей
49.41Вантажний автомобільний транспорт
52.1Складське господарство
52.2Допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.40.0Організація перевезення вантажів
71.1Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування
71.12Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в зазначених сферах
74.30.0Технічні випробування та дослідження
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 516
ПОРЯДОК
постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД ( 2371-14 )) та надання послуг, операції з постачання (надання) яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення"
1. Цей Порядок визначає механізм постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД) та надання послуг, операції з постачання (надання) яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" (далі - ініціатива країн Великої вісімки).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1) бенефіціар - ДАЗВ;
2) виконавець - юридична особа (резидент або нерезидент), що уклала контракт з донором або уповноваженою ним особою та забезпечує його виконання;
3) донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу для виконання контракту;
4) контракт - письмова угода між виконавцем та донором або уповноваженою ним особою, метою якої є забезпечення реалізації ініціативи країн Великої вісімки шляхом постачання (надання) товарів (послуг) на митній території України;
5) реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо отримує товари (послуги) відповідно до контракту;
6) субконтракт - письмова угода між субпідрядником та виконавцем, метою якої є забезпечення виконання частини (частин) контракту шляхом постачання (надання) товарів (послуг) на митній території України, що оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки;
7) субпідрядник - юридична особа, що має письмову угоду з виконавцем на виконання частини (частин) контракту стосовно постачання (надання) товарів (послуг) на митній території України, що оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки.
3. Донор відповідно до законодавства укладає з виконавцем контракт, в якому визначаються умови постачання (надання) товарів (послуг) на митній території України, що оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки, із зазначенням виділених на такі операції обсягів коштів.
Протягом двох місяців після підписання контракту виконавець та реципієнт укладають меморандум про діяльність за контрактом.
Виконавець відповідно до умов контракту здійснює постачання (надання) товарів (послуг) або укладає субконтракт на постачання (надання) товарів (послуг). Субконтракт укладається за умови отримання попередньої згоди бенефіціара.
Бенефіціар у межах своєї компетенції видає виконавцеві (субпідряднику) довідку за формою згідно з додатком про те, що роботи з постачання (надання) товарів (послуг) виконуються у рамках ініціативи країн Великої вісімки в обсязі не більш як загальний обсяг товарів (послуг), визначений відповідним контрактом (далі - довідка).
4. Для одержання довідки виконавець (субпідрядник) подає протягом п'яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому виконувалися роботи з постачання (надання) товарів (послуг), такі документи:
лист, у якому зазначається мета звернення, найменування юридичної особи, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, перелік товарів (послуг), їх кількість, сума, що підлягає звільненню від обкладення податком на додану вартість;
копію контракту (субконтракту);
копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість;
( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014 )
копію податкових накладних, виданих у звітному (податковому) періоді, у межах виконання контракту (субконтракту) без урахування податку на додану вартість.
Документи складаються українською мовою, підписи посадових осіб та копії документів скріплюються печаткою виконавця (субпідрядника).
5. Бенефіціар видає протягом десяти робочих днів з дати подання документів виконавцем (субпідрядником) довідку згідно з додатком до цього Порядку або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.
Довідка оформлюється у трьох примірниках, підписується уповноваженою бенефіціаром особою та скріплюється гербовою печаткою. Два примірники довідки видаються виконавцеві (субпідряднику), один з яких подається територіальному органові Міндоходів за місцем реєстрації виконавця (субпідрядника), другий - залишається у виконавця (субпідрядника). Третій примірник довідки залишається у бенефіціара.
Підставою для відмови у видачі довідки є невідповідність поданих документів вимогам пункту 4 цього Порядку та переліків товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 516.
6. Бенефіціар веде журнал реєстрації довідок та є відповідальним за його збереження.
7. Бенефіціар:
інформує Міндоходів про осіб, уповноважених підписувати довідку, подає зразки підписів таких осіб та відбиток печатки бенефіціара, якою скріплюються їх підписи;
подає до 10 числа місяця, що настає за місяцем, у якому видана довідка, Міндоходів інформацію про видані у звітному періоді довідки, необхідну для звіряння переліку підприємств та обсягів постачання товарів і послуг у розрізі підприємств.
8. Державна реєстрація та моніторинг проектів (програм), які впроваджуються відповідно до ініціативи країн Великої вісімки, здійснюються відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340).
9. Контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснюється Міндоходів.
Додаток
до Порядку
ДОВІДКА № _________
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 червня 2013 р. № 516
Київ
Деякі питання реалізації абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України
Відповідно до абзацу третього пункту 28 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
перелік товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД), операції з постачання яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення";
перелік послуг, операції з надання яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення";
Порядок постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТЗЕД) та надання послуг, операції з постачання (надання) яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 516
ПЕРЕЛІК