• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 12.05.2023 № 477
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 12.05.2023
 • Номер: 477
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 12.05.2023
 • Номер: 477
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 травня 2023 р. № 477
Київ
Про внесення змін до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті - 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті - 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1219; 2021 р., № 29, ст. 1642), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2023 р. № 477
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті - 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади
1. У пункті 10:
1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"кошти, перераховані з рахунків платника у банку, небанківському надавачу платіжних послуг;
кошти, стягнуті з рахунків платника у банку, небанківському надавачу платіжних послуг органами ДПС;";
2) доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"Не допускається прийняття на єдиний рахунок електронних грошей.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим — десятим;
3) в абзаці десятому слова "на поточний рахунок платника в банку" замінити словами "на рахунок платника у банку, небанківському надавачу платіжних послуг".
2. У пункті 11:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює платіжну інструкцію на їх переказ відповідно до вимог Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженого Мінфіном.";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Для зарахування на єдиний рахунок коштів, стягнутих відповідно до глави 9 розділу II Кодексу, територіальні органи ДПС заповнюють платіжну інструкцію згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку від 29 липня 2022 р. № 163, з урахуванням вимог зазначеного Порядку.".
3. У першому реченні пункту 14 слова "повертаються ДПС на рахунок у банку" замінити словами "повертаються ДПС або уповноваженим територіальним органом ДПС на рахунок у банку, небанківському надавачу платіжних послуг".
4. В абзацах першому і другому пункту 15 слово "таким" замінити словом "такою".
5. У пункті 24:
1) в абзаці першому слова "органи ДПС" і "органів ДПС" замінити словом "ДПС", а слова "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" — словами "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах";
2) в абзаці третьому слова "інформаційно-телекомунікаційними засобами" замінити словами "інформаційно-комунікаційними засобами".
6. У другому реченні абзацу третього пункту 25 слова "електронний розрахунковий документ, оформлений" замінити словами "платіжну інструкцію в електронній формі, оформлену".
7. В абзаці дванадцятому пункту 28 слово "оформлений" замінити словом "оформлену".
8. У тексті Порядку:
1) слова "інформаційно-телекомунікаційна" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "інформаційно-комунікаційна" у відповідному відмінку і числі;
2) слово "одержувачу" замінити словом "отримувачу";
3) слова "розрахунковий документ" в усіх відмінках замінити словами "платіжна інструкція" у відповідному відмінку.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua