Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Кабінет Міністрів України Постанова від 16.04.2022 №457
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 квітня 2022 р. № 457
Київ
Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 507 від 29.04.2022 № 562 від 07.05.2022 № 602 від 17.05.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що для підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, надається:
1) внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, - допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".
( Абзац другий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 602 від 17.05.2022 )( Абзац третій підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 602 від 17.05.2022 )( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 602 від 17.05.2022 )
2) особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони, - гуманітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220 "Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні", або допомога за рахунок коштів міжнародних організацій;
3) особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, - гуманітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220.
2. Установити, що для осіб, які проживають у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування і виплата всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжуються в повному обсязі з урахуванням особливостей, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 20, ст. 1065), від 7 березня 2022 р. № 214 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 258, та від 7 березня 2022 р. № 215 "Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану".
3. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, можуть надаватися інші види підтримки, зокрема у вигляді грошових виплат, шляхом:
надання допомоги міжнародними організаціями відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, та відповідною міжнародною організацією;
встановлення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
3-1. Особам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб і проживають у деокупованих (деблокованих) населених пунктах або у населених пунктах, які розташовані у зоні активних бойових дій чи постійних обстрілів, або у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть надаватися грошові виплати міжнародними організаціями відповідно до визначених та закріплених домовленостей стосовно реалізації програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, та відповідною міжнародною організацією.
Для отримання таких грошових виплат зазначені особи можуть подати заявку на отримання допомоги шляхом заповнення форми на інформаційній платформі "єДопомога" (edopomoga.gov.ua) та, у разі технічної реалізації, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.
На підставі поданої заявки Міністерство соціальної політики проводить верифікацію даних, зазначених особою в заявці, з даними, які містяться у базах даних державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики", формує переліки осіб з числа найбільш вразливих категорій і передає їх міжнародній організації, що погодилася на реалізацію програми з надання грошових виплат населенню.
( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 602 від 17.05.2022 )
4. Внести до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою, Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220 "Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні", і Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", зміни, що додаються.
5. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з метою вирішення питань, що виникають у осіб, які проживають у деокупованих населених пунктах, та осіб, які проживають у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), зокрема щодо виплати допомоги таким особам, забезпечити систематизацію та узагальнення відповідних питань і підготовку пропозицій щодо їх вирішення.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 квітня 2022 р. № 457
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220 і від 20 березня 2022 р. № 332
1. Порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2022 р. № 220
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 квітня 2022 р. № 457)
ПОРЯДОК
надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні
1. Цей Порядок визначає механізм надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі - кошти).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про гуманітарну допомогу", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про громадські об’єднання"та інших законодавчих актах щодо надання благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків тощо.
3. Одержувачами коштів є:
обласні та Київська міська військові адміністрації;
районні військові адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
заклади, санаторії, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, благодійні організації і громадські об’єднання;
АТ "Українська залізниця".
4. Кошти спрямовуються на:
грошову допомогу цивільному населенню - разову виплату готівкових коштів особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб (не зареєстровані та не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), та особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3386);
задоволення продовольчих потреб - закупівлю продуктів харчування, зокрема дитячого харчування, питної води та їх доставку до місць призначення;
забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами - закупівлю одягу, взуття, товарів першої необхідності, гігієнічних засобів та їх доставку до місць призначення;
забезпечення медичними засобами - закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання та їх доставку до місць призначення;
евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із районів проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів;
забезпечення гуманітарною допомогою - оплату транспортування гуманітарних вантажів, послуг для зберігання гуманітарної та іншої допомоги на території України;
облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям);
оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану.
5. Першочергово Мінсоцполітики розподіляє кошти між виконавчими органами сільських, селищних, міських рад або військовими адміністраціями в розрізі населених пунктів, які відновили діяльність внаслідок здійснення заходів з деокупації території територіальної громади (далі - виконавчі органи сільських, селищних, міських рад/військова адміністрація), та АТ "Укрзалізниця".
За іншими напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку, кошти розподіляються за рішенням комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану, утвореної Мінсоцполітики (далі - комісія).
Розподіл коштів, передбачених цим пунктом, здійснюється в межах наявних коштів на поточному рахунку Мінсоцполітики, відкритому у Національному банку.
6. Грошова допомога цивільному населенню виплачується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями та АТ "Укрзалізниця" у таких розмірах:
3000 гривень - для осіб з інвалідністю та дітей;
2000 гривень - для інших осіб.
Розмір отриманої грошової допомоги цивільному населенню не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України .
7. Для виплати грошової допомоги цивільному населенню до Мінсоцполітики надається подання за формою згідно з додатком 1 із зазначенням необхідної суми коштів та кількості осіб, яким передбачається грошова допомога:
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - протягом трьох робочих днів після відновлення діяльності внаслідок здійснення заходів з деокупації територіальної громади;
АТ "Укрзалізниця" - за два робочих дні до дня проведення евакуації (відбуття евакуаційного потягу).
Мінсоцполітики протягом одного робочого дня з дня отримання подання перераховує кошти для виплати грошової допомоги цивільному населенню з поточного рахунка Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку, на поточні рахунки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад/ військових адміністрацій та АТ "Укрзалізниця".
Грошова допомога цивільному населенню виплачується:
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями - мешканцям відповідної територіальної громади протягом п’яти робочих днів з дня отримання коштів;
АТ "Укрзалізниця" - особам, що евакуюються, не пізніше наступного дня після прибуття їх до проміжного, приймального пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі.
Для отримання грошової допомоги цивільному населенню особа пред’являє:
документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності - єДокумент в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
документ з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).
Дані зазначених документів вносяться до відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню, форма якої передбачена додатком 2.
У разі відсутності у особи, якій надається грошова допомога, відповідних документів у відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню зазначаються дані документів двох осіб, які можуть підтвердити особу, яка отримує допомогу.
Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад/військовими адміністраціями грошова допомога цивільному населенню не надається у разі отримання коштів, передбачених Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 р. № 457.
У разі встановлення факту отримання особою грошової допомоги цивільному населенню відповідно до цього Порядку та допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, передбаченої Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 р. № 457, така особа зобов’язана повернути грошову допомогу цивільному населенню протягом 10 робочих днів з дня виявлення факту подвійного отримання коштів на поточний рахунок виконавчих органів сільських, селищних, міських рад/військових адміністрацій.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад/військові адміністрації та АТ "Укрзалізниця" протягом п’яти робочих днів після завершення виплат подають до Мінсоцполітики інформацію про виплату грошової допомоги цивільному населенню за формою згідно з додатком 3 окремо за кожним поданням разом із відомостями про виплату такої допомоги.
8. Комісія здійснює розподіл коштів на підставі поданих їх одержувачами пропозицій за формою згідно з додатком 4 та фінансового обґрунтування фактичної потреби в коштах за кожним напрямом, визначеним у пункті 4 цього Порядку.
Пріоритетними є пропозиції одержувачів коштів, в яких напрями мають соціальну значущість та передбачають надання допомоги більшій кількості населення.
9. Персональний склад комісії затверджується Мінсоцполітики.
Головою комісії є заступник Міністра соціальної політики.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Формою роботи комісії є засідання, регламент роботи якого визначається головою комісії. Засідання можуть проводитися у режимі аудіо- чи відеоконференції.
Голова (за його відсутності - заступник голови) комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена комісії у засіданні комісії у такому режимі.
Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим та секретарем.
Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює її секретар, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу.
Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів остаточне рішення приймає головуючий.
Комісія приймає рішення щодо розподілу коштів у межах наявних на поточному рахунку Мінсоцполітики, відкритому в Національному банку, коштів.
10. Рішення комісії щодо розподілу коштів є підставою для перерахування Мінсоцполітики коштів з поточного рахунка Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку, на рахунки одержувачів коштів.
У разі коли одержувач коштів є бюджетною установою, кошти в національній валюті перераховуються Мінсоцполітики на рахунки, відкриті в органах Казначейства за кодом бюджетної класифікації 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" для використання в установленому порядку.
11. Одержувачі коштів (крім надання грошової допомоги цивільному населенню) подають щотижня до Мінсоцполітики звіт про їх використання за формою згідно з додатком 5.
У разі виникнення залишку коштів одержувач повертає їх на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку.
Строк для повернення залишку коштів, перерахованих виконавчому органу сільської, селищної, міської ради /військовій адміністрації та АТ "Укрзалізниця" для надання грошової допомоги цивільному населенню, становить п’ять робочих днів після подання інформації про виплату грошової допомоги цивільному населенню.
У випадку, передбаченому абзацом п’ятнадцятим пункту 7 цього Порядку, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/військова адміністрація повертає кошти на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у Національному банку, на наступний робочий день після надходження коштів на їх поточний рахунок.
12. Пропозиції з відповідними документами або подання на виплату грошової допомоги цивільному населенню подаються одержувачами допомоги в електронній формі на адресу електронної пошти [email protected] ([email protected]).
Додаток 1
до Порядку
ПОДАННЯ
на виплату грошової допомоги цивільному населенню
Додаток 2
до Порядку
ВІДОМІСТЬ
про виплату грошової допомоги цивільному населенню
Додаток 3
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про виплату грошової допомоги цивільному населенню
Додаток 4
до Порядку
ПРОПОЗИЦІЯ
щодо надання допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні
Додаток 5
до Порядку
ЗВІТ
про використання коштів для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні ".
2. У пункті 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332:
1) в абзаці першому слова "на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування" замінити словами і цифрами "до квітня 2022 р. включно";
2) в абзаці четвертому слова "та дати припинення чи скасування воєнного стану" виключити;
3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 квітня 2022 р. № 457
Київ
Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що для підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, надається:
1) внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, - допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".
2) особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони, - гуманітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220 "Питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні", або допомога за рахунок коштів міжнародних організацій;
3) особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, - гуманітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні відповідно до Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 220.

30 днiв передплати безкоштовно!