• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Рішення, Форма типового документа, Заява, Форма, Порядок від 13.07.2016 № 440
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Рішення, Форма типового документа, Заява, Форма, Порядок
 • Дата: 13.07.2016
 • Номер: 440
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Рішення, Форма типового документа, Заява, Форма, Порядок
 • Дата: 13.07.2016
 • Номер: 440
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 липня 2016 р. № 440
Київ
Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 195 від 29.03.2017 № 423 від 22.05.2019 № 1270 від 16.12.2020 )
Відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, що додається.
2. Державній фіскальній службі протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити надіслання до неприбуткових підприємств, установ, організацій (далі - неприбуткова організація), включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" (крім неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України ), письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та завірених нею копій установчих документів організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), а для житлово-будівельних кооперативів також завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.
У місячний строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за результатами розгляду таких документів контролюючим органом:
у разі відповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України , а для житлово-будівельних кооперативів також наявності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій;
у разі невідповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України , а для житлово-будівельних кооперативів також відсутності завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, таким організаціям надсилається відповідне повідомлення.
( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 )
Неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України , а для житлово-будівельних кооперативів - також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, зобов’язані з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій привести у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України , свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу.
( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )
Неприбуткові організації, які у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України , не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України , та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого цією постановою.
( Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )( Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 22.05.2019 )
Релігійні організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", які відповідають вимогам абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України , включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 р. № 440
ПОРЯДОК
ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру
1. Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації (далі - неприбуткова організація) відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:
дотримання єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій, а також ведення їх обліку контролюючими органами;
контролюючих органів відомостями, що містяться в Реєстрі, для здійснення контролю за неприбутковими організаціями, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Кодексу ;
організації проведення суцільного і вибіркового аналізу;
надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.
3. Створення і ведення Реєстру здійснюється ДПС.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
4. До Реєстру включаються неприбуткові організації - юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.
( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанов КМ № 195 від 29.03.2017, № 423 від 22.05.2019 )
Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою:
(0031) - бюджетні установи;
(0032) - громадські об’єднання;
(0033) - політичні партії;
(0034) - творчі спілки;
(0035) - релігійні організації;
(0036) - благодійні організації;
(0037) - пенсійні фонди;
(0038) - спілки;
(0039) - асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
(0040) - житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);
(0041) - дачні (дачно-будівельні) кооперативи;
(0042) - садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
(0043) - об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
(0044) - професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;
(0045) - організації роботодавців та їх об’єднання;
(0046) - сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
(0047) - кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
(0048) - інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу , утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Дата присвоєння/скасування ознаки неприбутковості вказує на початок/закінчення її дії.
Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 )
Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації (далі - контролюючий орган).
5. Включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки неприбутковості згідно з пунктом 4 цього Порядку.
6. Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон), а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом. Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з додатком 1 засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 )
Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:
особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;
поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;
державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему оподаткування неприбуткової організації. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом.
( Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанов КМ № 195 від 29.03.2017, № 1270 від 16.12.2020 )
Під час державної реєстрації створення юридичної особи у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи заявник може зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви. Згідно із Законом разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи технічний адміністратор Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі в установленому порядку забезпечує передачу до контролюючого органу відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи про включення підприємства, установи, організації до Реєстру.
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
На підставі отриманих в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи про включення підприємства, установи, організації до Реєстру в автоматичному режимі створюється електронна реєстраційна заява за формою 1-РН згідно з додатком 1.
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом України та законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, що оприлюднені на порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого Мін’юстом.
7. Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу .
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019 )
8. За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, або на підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, протягом трьох робочих днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 423 від 22.05.2019, № 1270 від 16.12.2020 )
включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру;
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 )
виключення неприбуткової організації з Реєстру;
зміну ознаки неприбутковості.
Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:
подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених пунктом 6 цього Порядку;
невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу .
( Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017 )
У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, або з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу , а другий залишається в контролюючому органі.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )( Абзац десятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 423 від 22.05.2019 )
Після отримання рішення про відмову у включенні (повторному включенні) до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 цього Порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, зазначені в абзаці першому цього пункту.
( Абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )
9. ДПС здійснює:
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
забезпечення ведення обліку неприбуткових організацій;
виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист, контроль за правом доступу тощо);
автоматизоване ведення бази Реєстру;
розроблення нормативних документів про створення, ведення та користування даними Реєстру.
10. Контролюючий орган здійснює:
прийом реєстраційних заяв, опрацювання відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та перевірку наданих документів;
( Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1270 від 16.12.2020 )
прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до/з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;
( Абзац третій пункту 10 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )
внесення відповідної інформації до Реєстру;
( Абзац четвертий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )
контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.
( Абзац п'ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )
11. Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації, зокрема:
код згідно з ЄДРПОУ;
найменування неприбуткової організації;
дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;
ознаку неприбутковості;
дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;
дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості;
дату скасування ознаки неприбутковості;
дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;
найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.
12. З метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі, на офіційному веб-порталі ДПС забезпечується відкритий доступ до таких відомостей в обсязі, визначеному пунктом 11 цього Порядку.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
12-1. Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.
Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.
У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.
Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.
Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 4, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 цього Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі за формою згідно з додатком 5. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.
( Абзац шостий пункту 12-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу з Реєстру контролюючий орган у строк, визначений в абзаці шостому цього пункту, надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.
( Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )
13. Контролюючий орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контролюючий орган вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )
14. У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою "зміни", до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 цього Порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом десять календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом десять календарних днів з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
15. Розгляд реєстраційної заяви з позначкою "зміни" здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному пунктами 7 і 8 цього Порядку.
( Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019 )
16. Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу ;
( Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )
розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу , а для релігійної організації - вимогам, визначеним абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу ;
( Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанов КМ № 195 від 29.03.2017, № 423 від 22.05.2019 )
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
( Абзац п'ятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019 )
за ініціативою неприбуткової організації.
Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру надсилається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу .
( Абзац сьомий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )
17. Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:
з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу , а для релігійної організації - вимог, визначених абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу ;
( Абзац другий пункту 17 в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019 )
з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.
За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.
( Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 195 від 29.03.2017 )
Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 423)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку-1
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017; в редакції Постанови КМ № 423 від 22.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
Додаток 2
до Порядку
РІШЕННЯ
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 195 від 29.03.2017, № 1270 від 16.12.2020 )
Додаток 3
до Порядку
ЗАПИТ
про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 423 від 22.05.2019 )
Додаток 4
до Порядку
ВИТЯГ
з Реєстру неприбуткових установ та організацій
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )
Додаток 5
до Порядку
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відсутність відомостей про платника у Реєстрі неприбуткових установ та організацій
( Див. текст )( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1270 від 16.12.2020 )