• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Звіт, Договір, Повідомлення, Заява, Форма типового документа, Порядок від 28.04.2023 № 438
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Звіт, Договір, Повідомлення, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 28.04.2023
 • Номер: 438
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Звіт, Договір, Повідомлення, Заява, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 28.04.2023
 • Номер: 438
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2023 р. № 438
Київ
Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують
( назва із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановою Кабінету Міністрів України  від 14 липня 2023 року № 775 )
Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та частини сьомої статті 16 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - Порядок), що додається.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
2. Установити, що:
1) потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання з урахуванням результатів оцінювання їх потреб у соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України "Про соціальні послуги", можуть надаватися соціальні послуги відповідно до Класифікатора соціальних послуг, у тому числі соціальна послуга догляду вдома та соціальна послуга натуральної допомоги згідно з державним стандартом та/або інші соціальні послуги (у разі необхідності), а також медичні послуги відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" у межах програми медичних гарантій (у разі необхідності);
2) потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (довідкою до такого акта огляду), та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, та/або додатковому харчуванні, та/або предметах догляду за потерпілим (далі - потерпілі), надаються соціальна послуга догляду вдома та/або соціальна послуга натуральної допомоги з урахуванням результатів оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України "Про соціальні послуги", а також медичні послуги відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" у межах програми медичних гарантій (у разі необхідності), зокрема медична послуга з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності);
3) соціальна послуга догляду вдома надається потерпілому в один з обраних ним таких способів:
юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які є надавачами соціальних послуг або фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, в порядку, визначеному цією постановою;
шляхом виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім'ї потерпілого або іншою особою в розмірах, визначених цією постановою;
4) соціальна послуга натуральної допомоги надається шляхом виплати щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги;
5) оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальних послуг для визначення необхідності надання соціальної послуги натуральної допомоги здійснюється не рідше одного разу на рік;
6) на період воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його припинення чи скасування у випадку фізичної неможливості проведення оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах відповідно до підпункту 2 цього пункту у зв'язку з тимчасовою відсутністю потерпілого за місцем його проживання, пов'язаною з перебуванням за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потерпілому можуть надаватися соціальні послуги, передбачені абзацом третім підпункту 3 та/або підпунктом 4 цього пункту;
7) у разі коли потерпілі одночасно мають право на щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до цієї постанови та на допомогу та/або надбавку на догляд відповідно до інших актів законодавства, потерпілим за їх вибором надається щомісячна грошова компенсація за надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до цієї постанови або допомога та/або надбавка на догляд відповідно до інших актів законодавства.
( пункт 2 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
3. Витрати на надання соціальних послуг потерпілим відшкодовуються за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Абзац другий пункту 3 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
Під час обробки в системі електронних платежів Національного банку платіжних інструкцій, сформованих з метою відшкодування цих витрат Пенсійним фондом України, плата за розрахунково-інформаційне обслуговування не справляється.
4. Пенсійному фонду України:
забезпечити складання списків потерпілих, яких взято на облік на дату набрання чинності цією постановою та які згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування та/або спеціального медичного догляду;
протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою надіслати повідомлення про потерпілих, яких включено до зазначеного списку, засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям (військовим адміністраціям). Повідомлення складаються за формою згідно з додатком 2 до Порядку, затвердженого цією постановою.
( абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
У разі прийняття органами Пенсійного фонду України нових рішень про призначення страхових виплат потерпілим, які згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потребують надання соціальних послуг або медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), орган Пенсійного фонду України не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дати прийняття такого рішення передає інформацію про таких потерпілих до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій (військових адміністрацій).
( абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
Передання такої інформації здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).
5. Установити, що:
1) повідомлення від органу Пенсійного фонду України (далі - Фонд) про надання потерпілому соціальних послуг та медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, є підставою для надання соціальних послуг з урахуванням результатів оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах, проведеного згідно із Законом України "Про соціальні послуги";
2) розмір щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома потерпілому членом сім'ї потерпілого та/або іншою особою, якому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії або з медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду) та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу у:
спеціальному медичному догляді, - становить розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;
постійному сторонньому догляді, - становить половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;
побутовому обслуговуванні, - становить чверть розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день її виплати;
3) розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду у випадку, якщо потерпілому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії та/або медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі, та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду), та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу в:
спеціальному медичному догляді, - становить 1/4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації;
постійному сторонньому догляді, - становить 1/6 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.
У разі невстановлення потреби у спеціальному медичному догляді або в постійному сторонньому догляді розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.
Розмір щомісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги, що передбачають надання:
продуктів харчування, - становить 1/12 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації;
одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, - становить 1/10 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати компенсації.
Якщо встановлено, що потерпілий потребує відразу кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом.
У разі визначення необхідності у щомісячній грошовій компенсації соціальної послуги догляду вдома та щомісячній грошовій компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги, відповідні виплати проводяться одночасно.
( пункт 5 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним (військовим, військово-цивільним) адміністраціям, а також рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забезпечити організацію надання соціальних послуг та медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), потерпілим, які їх потребують, за місцем їх проживання відповідно до Порядку надання паліативної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 4 червня 2020 р. № 1308.
7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2023 р. № 438
ПОРЯДОК
організації надання деяких соціальних та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
( назва Порядку із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
1. Цей Порядок визначає механізм організації надання деяких соціальних послуг, а саме соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги (далі - соціальні послуги), а також медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі).
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
побутове обслуговування - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю (одинокі особи з інвалідністю у разі неможливості розміщення їх у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах ветеранів війни та праці) з вираженим або значним обмеженням життєдіяльності, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій, не здатні до самообслуговування, оскільки мешкають у несприятливих соціально-побутових умовах (відсутність централізованого водопостачання, опалення, каналізації, громадського транспорту тощо);
постійний сторонній догляд - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, обумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, неспроможні до самообслуговування (не можуть самостійно вживати їжу, користуватися туалетом, потребують допомоги під час прогулянок тощо);
спеціальний медичний догляд - вид догляду, яким забезпечуються особи з інвалідністю із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, обумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності і потребують спеціальних медичних і санітарних процедур, постійного медичного догляду, щоденних, багаторазових медичних маніпуляцій в обсягах, передбачених стандартами надання медичної допомоги населенню та функціональними обов'язками медичного персоналу (ін'єкції, перев'язки, промивання порожнин тіла, катетеризація сечового міхура із введенням дезінфекційних засобів, накладення пов'язок хворим із пролежнями, масаж, лікувальна фізкультура тощо).
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про соціальні послуги", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціальної роботи, охорони здоров'я.
( пункт 1 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
2. Потерпілий або його піклувальник, інший законний представник, якщо потерпілим є недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний представник потерпілого), із пред'явленням документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв'язки з потерпілим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення піклувальником подає до територіального органу Пенсійного фонду України (далі - територіальний орган Фонду) заяву про призначення страхової виплати, в якій зазначає своє місце проживання, та документи, необхідні для призначення страхових виплат, відповідно до статті 37 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
У разі настання потреби в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги потерпілий або його законний представник подає до територіального органу Фонду заяву про надання соціальної послуги натуральної допомоги за формою згідно з додатком 1-1 (далі - заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги).
( пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім )
За результатами розгляду зазначених документів територіальний орган Фонду визначає необхідність у підготовці та надсиланні повідомлення про надання соціальних послуг потерпілому до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (військової адміністрації) (далі - уповноважений орган).
( абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
3. Територіальний орган Фонду надсилає уповноваженому органу повідомлення про надання потерпілому соціальних послуг та/або медичних послуг у межах програми медичних гарантій, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги (у разі необхідності), за формою згідно з додатком 2. Надсилання такого повідомлення здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).
( абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
Зазначене повідомлення розміщується в електронному кабінеті посадових осіб уповноваженого органу за місцем проживання потерпілого.
4. Уповноважений орган протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення від територіального органу Фонду зобов'язаний забезпечити проведення оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником.
( пункт 4 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
5. Соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник відвідує потерпілого за місцем його проживання з метою:
проведення оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальної послуги догляду вдома та/або соціальної послуги натуральної допомоги. Під час такого оцінювання враховуються відомості, зазначені у висновку лікарсько-консультативної комісії та/або медичному висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписці з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідки до такого акта огляду), та/або в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення);
( абзац другий пункту 5 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
подання переліку надавачів соціальних послуг, які надають соціальну послугу догляду вдома, із зазначенням місцезнаходження в адміністративно-територіальній одиниці проживання потерпілого;
( абзац третій пункту 5 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
інформування про можливість отримання потерпілим щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом його сім'ї або іншою особою та/або соціальної послуги натуральної допомоги, про їх розміри, які визначаються абзацами третім - тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 "Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. № 775, і про можливість заповнення з такою метою заяв за формою згідно з додатками 1 та 1-1;
( абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
з'ясовує обставини щодо наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
Соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник протягом п'яти робочих днів з дати надходження повідомлення від територіального органу Фонду складає акт оцінки потреб сім'ї/особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
6. За результатами відвідувань потерпілого соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи / соціальний працівник:
організовує взаємодію між потерпілим і надавачем соціальних послуг, якого вибрав потерпілий, з метою укладення договору про надання соціальної послуги догляду вдома. Такий договір укладається в паперовій формі;
( абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
у разі необхідності отримання потерпілим медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, у разі наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, інформує про це лікаря, з яким укладено таку декларацію, та бере участь в організації взаємодії між потерпілим і лікарем, який надає первинну медичну допомогу.
У разі відсутності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, сприяє пошуку надавача первинної медичної допомоги та поданню потерпілим декларації про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу.
У разі необхідності спільно з лікарем, який надає первинну медичну допомогу, після видачі направлення на отримання медичної послуги за відповідним напрямом, зокрема з надання мобільної паліативної допомоги, здійснює пошук надавача медичних послуг за цим напрямом і сприяє організації взаємодії між потерпілим і надавачем таких медичних послуг;
інформує надавача соціальних послуг, з яким потерпілий планує укласти договір про надання соціальної послуги догляду вдома.
( абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
У разі коли потерпілий виявив бажання отримувати щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом його сім'ї або іншою особою, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник надає потерпілому допомогу в заповненні заяви про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою. Зазначена заява подається до територіального органу Фонду для проведення фінансування щомісячної грошової компенсації починаючи з місяця подання заяви. Заява подається засобами веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).
У разі встановлення необхідності в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник:
надає потерпілому допомогу в заповненні заяви про надання соціальної послуги натуральної допомоги;
заповнює перелік заходів для розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому за формою згідно з додатком 6 (далі - перелік заходів).
Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги і перелік заходів подаються соціальним менеджером / фахівцем із соціальної роботи/соціальним працівником до територіального органу Фонду засобами веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості) для проведення розрахунку та фінансування щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги починаючи з місяця їх подання.
Договір про надання соціальної послуги догляду вдома укладається між надавачем соціальних послуг (юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка є надавачем соціальних послуг і потерпілим або законним представником потерпілого в письмовій формі згідно з додатком 3.
У разі надання соціальних послуг фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, між нею і потерпілим або законним представником потерпілого укладається договір у письмовій формі згідно з додатком 4. Однією з істотних умов такого договору є кількість годин надання соціальної послуги догляду вдома на місяць.
У випадку фізичної неможливості проведення оцінювання потреб потерпілого в соціальних послугах під час воєнного стану в Україні та протягом одного місяця після його припинення чи скасування у зв'язку з тимчасовою відсутністю потерпілого за місцем його проживання, пов'язаною з перебуванням за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потерпілий або законний представник потерпілого у разі виявлення бажання отримувати щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом його сім'ї або іншою особою заповнює заяву про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою, а в разі необхідності надання соціальної послуги натуральної допомоги - заяву про надання соціальної послуги натуральної допомоги та перелік заходів. До зазначених заяв і переліку заходів додаються скановані копії висновку лікарсько-консультативної комісії та/або медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідки до такого акта огляду) та/або індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення).
Заяву про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою, заяву про надання соціальної послуги натуральної допомоги, перелік заходів, скановані копії висновку лікарсько-консультативної комісії та/або медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідки до такого акта огляду), та/або індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) потерпілий самостійно передає до Фонду засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
( абзаци сьомий - десятий пункту 6 замінено абзацами згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
7. Обсяг і зміст соціальних послуг для кожного потерпілого визначається індивідуально залежно від його потреб, установлених за результатами визначення ступеня індивідуальних потреб потерпілого і зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги догляду вдома та в індивідуальному плані надання соціальної послуги натуральної допомоги.
Індивідуальний план надання соціальної послуги догляду вдома є невід'ємною частиною договору про надання соціальних послуг догляду вдома, що здійснюється відповідно до Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома, затвердженого Мінсоцполітики.
( пункт 7 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
8. Уповноважений орган передає територіальному органу Фонду скановані копії договору та складеного відповідно до пункту 5 цього Порядку акта оцінки потреб сім'ї/особи. Передання примірника договору та акта оцінки потреб сім'ї/особи здійснюється засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).
9. Лікар, який надає первинну медичну допомогу, у разі необхідності забезпечує надання окремих послуг з паліативної допомоги потерпілому відповідно до переліку медичних послуг з надання первинної медичної допомоги або направляє потерпілого відповідно до медичних показань для надання йому паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі первинної медичної допомоги.
10. Тарифи на соціальні послуги визначаються відповідно до Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 46, ст. 1470).
У разі надання соціальних послуг фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, розміри компенсації за надання соціальних послуг визначаються відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 81, ст. 5168).
( пункт 10 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
11. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які є надавачами соціальних послуг, фізичні особи, які надають соціальні послуги догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, до п'ятого числа місяця, наступного за тим, у якому було надано соціальні послуги догляду, подають територіальному органу Фонду звіти про надані соціальні послуги догляду потерпілому, складені за формою згідно з додатком 5. Звіти подаються з використанням засобів веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).
( пункт 11 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
12. Пенсійний фонд України централізовано перераховує кошти надавачам соціальних послуг до 15-го числа місяця, наступного за тим, у якому було надано соціальні послуги з догляду, на підставі звітів, зазначених у пункті 11 цього Порядку.
У разі надходження до територіального органу Фонду переліку заходів згідно з додатком 6 такий територіальний орган розраховує розмір компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому на підставі зазначених у ньому відомостей відповідно до розмірів, установлених абзацами сьомим - тринадцятим пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 438 "Деякі питання організації забезпечення соціальними та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 48, ст. 2641) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2023 р. № 775, для виплати щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому.
( пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
13. Виплата щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома та/або щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги потерпілому, проводиться щомісяця у грошовій формі разом із виплатою призначеної йому страхової виплати внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у спосіб, обраний потерпілим для виплати такої страхової виплати.
( пункт 13 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
14. Надання соціальної послуги догляду вдома потерпілим припиняється в разі:
відмови потерпілого від отримання соціальної послуги догляду вдома;
закінчення строку дії/розірвання договору про надання соціальної послуги догляду вдома, крім випадків продовження строку дії договору за результатами оцінювання потреб потерпілого;
зміни місця проживання/перебування потерпілого, що унеможливлює надання соціальних послуг догляду;
коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
невиконання потерпілим без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг з догляду;
рішення суду про припинення соціальної послуги догляду вдома;
припинення діяльності надавачем соціальних послуг;
надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 цього Порядку;
смерті потерпілого.
( пункт 14 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
14-1. Виплата щомісячної грошової компенсації вартості заходів соціальної послуги натуральної допомоги припиняється в разі:
відмови потерпілого від отримання соціальної послуги натуральної допомоги;
коли потерпілим є особа, якій оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
невизначення необхідності в наданні потерпілому соціальної послуги натуральної допомоги за результатами оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальних послуг;
надходження до територіального органу Фонду інформації, передбаченої абзацом другим пункту 17 цього Порядку;
смерті потерпілого.
( Порядок доповнено пунктом 14-1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
15. У разі припинення надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до підстав, зазначених у пункті 14 цього Порядку, надавачі соціальних послуг або потерпілий, або законний представник потерпілого протягом однієї доби з моменту виявлення причин припинення надання соціальних послуг догляду вдома подають (надсилають) у доступний спосіб (зокрема з використанням технічних засобів електронних комунікацій) уповноваженому органу повідомлення в довільній письмовій формі про припинення надання соціальної послуги догляду вдома із зазначенням причин для припинення їх надання для інформування територіального органу Фонду про припинення надання потерпілому соціальної послуги догляду вдома.
У разі припинення надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до підстав, зазначених у пункті 14 цього Порядку, надавач соціальних послуг (крім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі, членів сім'ї або інших осіб) приймає рішення про припинення надання соціальної послуги догляду вдома шляхом видання відповідного наказу (надавач недержавного сектору - наказу/розпорядження) із зазначенням причин припинення надання соціальної послуги догляду вдома. Про прийняте рішення надавач соціальних послуг протягом трьох робочих днів повідомляє в доступний спосіб (зокрема з використанням технічних засобів електронних комунікацій) потерпілого, уповноважений орган та територіальний орган Фонду за місцезнаходженням надавача соціальних послуг у письмовій або електронній формі із зазначенням причин припинення надання соціальної послуги догляду вдома.
У разі виявлення підстав, зазначених у пункті 14-1 цього Порядку, припинення виплати щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник або потерпілий, або законний представник потерпілого протягом однієї доби повідомляє про це територіальний орган Фонду засобами веб-порталу електронних послуг Фонду або засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (за наявності технічної можливості).
Рішення про припинення надання соціальних послуг догляду може бути оскаржене в судовому порядку.
( пункт 15 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
16. Обробка персональних даних потерпілих здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
17. Державний контроль/моніторинг за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг відповідно до цього Порядку здійснюють Нацсоцслужба та її територіальні органи згідно з Порядком здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1035 "Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 81, ст. 5163).
( абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
У разі виявлення порушень вимог законодавства під час надання соціальних послуг територіальний орган Нацсоцслужби інформує про це доступними засобами зв'язку територіальний орган Фонду за місцем надання соціальних послуг. Територіальний орган Фонду під час надходження такої інформації від територіального органу Нацсоцслужби приймає рішення про припинення відшкодування витрат надавачу соціальної послуги догляду вдома або щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома, та/або щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання послуги натуральної допомоги.
( абзац другий пункту 17 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
 
Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2023 р. № 775)
_______________________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)
від ____________________________________________
                    (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_______________________________________________
          потерпілого або опікуна/піклувальника, іншого законного
 представника потерпілого, якщо потерпілим є недієздатна особа чи
         особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний
                                        представник потерпілого)
_______________________________________________
                                   (дата народження потерпілого)
_______________________________________________
                                 (місце проживання потерпілого)
_______________________________________________
(номер телефону потерпілого/законного представника потерпілого)
Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства) потерпілого/законного представника потерпілого _____
_______________________________________________
_______________________________________________
                                         (ким та коли виданий)
_______________________________________________
                         (дата закінчення (продовження) строку дії
_______________________________________________
      посвідки/посвідчення потерпілого / законного представника
                                    потерпілого (за наявності)
_______________________________________________
        (реєстраційний номер облікової картки платника податків,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному
   реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта
        громадянина України потерпілого/законного представника
                                                    потерпілого*)
_______________________________________________
   (задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)
_______________________________________________
                 потерпілого/законного представника потерпілого)
ЗАЯВА
про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою
Я / мій син / підопічний / моя донька / підопічна / інша особа (підкреслити необхідне) _____________________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
який/яка через порушення функцій організму не можу/не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися, потребую/потребує та маю/має бажання отримувати соціальну послугу догляду вдома членом сім'ї або іншою особою
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (номер телефона)
_____________________________________________________________________________________
                              (паспорт громадянина України/тимчасове посвідчення громадянина України (для громадян
                           України), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства,
                              посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця,
_____________________________________________________________________________________
                              посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або інший документ, що підтверджує
                          законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки
                                        про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства)
Найменування документа Серія (за наявності), номер Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) Найменування органу, який видав документ Дата видачі
Дата закінчення (продовження) строку дії посвідки/посвідчення потерпілого (за наявності) _____________________________________________________________________________________.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України* члена сім'ї або іншої особи
                       
_____________________________________________________________________________________                                                                            (місце проживання члена сім'ї або іншої особи)
Відповідно до ________________________________________________________________________
                                                                                     (документ, що підтверджує право на отримання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       соціальної послуги догляду вдома)
Потребую надання послуг із:
  [_] спеціального медичного догляду
  [_] постійного стороннього догляду
  [_] побутового обслуговування
Прошу виплачувати мені щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї потерпілого або іншою особою.
Щомісячну грошову компенсацію прошу виплачувати
поштою _____________________
____________________________
на рахунок _____________________________________________
в _____________________________________________________
З умовами призначення та розмірами щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї або іншою особою ознайомлений/ознайомлена _____________________.
Усвідомлюю, що наведені мною відомості, що вплинули або могли вплинути на фінансування виплати щомісячної грошової компенсації за надання соціальних послуг членом сім'ї або іншою особою, перевіряються згідно із законодавством.
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті громадянина України.
( додаток 1 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 14.07.2023 р. № 775 )
 
Додаток 1-1
до Порядку
_______________________________________________
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)
від ____________________________________________
                        (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_______________________________________________
          потерпілого або опікуна/піклувальника, іншого законного
 представника потерпілого, якщо потерпілим є недієздатна особа чи
           особа, цивільна дієздатність якої обмежена (далі - законний
                                       представник потерпілого)
_______________________________________________
                                  (дата народження потерпілого)
_______________________________________________
                                 (місце проживання потерпілого)
_______________________________________________
(номер телефону потерпілого/законного представника потерпілого)
Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина України (для громадян України), паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України, крім довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземців та осіб без громадянства) потерпілого/законного представника потерпілого
_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (ким та коли виданий)
_______________________________________________
   (дата закінчення (продовження) строку дії посвідки/посвідчення
_______________________________________________
  (за наявності) потерпілого/законного представника потерпілого)
_______________________________________________
          (реєстраційний номер облікової картки платника податків,
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному