Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів. Закон від 14.05.2015 №424-VIII

Верховна Рада України Закон від 14.05.2015 №424-VIII
Остання редакція від 14.05.2015. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.05.2015

Номер 424-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 30, ст.270)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) частини другу і третю статті 1060 викласти в такій редакції:
"2. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.
3. За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.
Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу";
2) частину другу статті 1065 виключити.
2. Абзац другий частини п'ятої статті 13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) виключити.
II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Положення цього Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення внутрішніх положень банківських установ у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 травня 2015 року
№ 424-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) частини другу і третю статті 1060 викласти в такій редакції:
"2. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.
3. За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.
Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу";
2) частину другу статті 1065 виключити.
2. Абзац другий частини п'ятої статті 13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) виключити.
II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Положення цього Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення внутрішніх положень банківських установ у відповідність із цим Законом.